Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Stravné a diety u zahraničních služebních cest

15. 1. 2015

Vysíláte své zaměstnance na služební cesty? Pojem služební cesta se zdá být jasný, ale pro jistotu ji definujme podle zákona: služební neboli také pracovní cestou se rozumí doba od nástupu zaměstnance na cestu k výkonu práce do jiného místa, než je jeho pravidelné pracoviště, včetně výkonu práce v tomto místě a návratu zaměstnance z této cesty.

Stravné u zahraničních pracovních cest

V případě, že zaměstnanec odjíždí na pracovní cestu do zahraničí, je stravné na mnohem vyšších úrovních. Výplata pak bývá v zahraniční měně, nebo v českých korunách, kdy k přepočtu měny se vychází ze směnného kurzu devizového trhu vyhlašovaného Českou národní bankou. Nárok na stravné je pro každou zemi individuální.

 

 Země

 Měna

Základní sazby zahraničního stravného

Německo

euro

45

Polsko

euro

35

Rakousko

euro

45

Rusko

euro

45

Slovensko

euro

35

Spojené státy americké

americký dolar

50

Velká Británie

anglická libra

40

 
I zahraniční stravné je ovlivněné, jakou část dne zaměstnanec na pracovní cestě stráví.

  • Při pobytu v zahraničí od 1 do 12 hodin, má nárok na třetinu základní sazby pro danou zemi.
  • Při zahraničí cestě trvající od 12 do 18 hodin má nárok na dvě třetiny základní sazby.
  • Pokud bude zahraniční pracovní cesta trvat déle než 18 hodin za den má nárok na celý základ.

Pokud nevíte, co si vzít s sebou na služební cestu, pomůže vám aplikace

Jízdní výdaje aneb Čím může zaměstnanec jet na služební cestu?

Náhrada za jízdní výdaje přísluší zaměstnanci, který k dopravě použil dopravní prostředek určený zaměstnavatelem (pokud zaměstnavatel určí vlak, zaměstnanec musí jet vlakem, aby měl nárok na proplacení jízdních výdajů). V případě, že zaměstnavatel požádá zaměstnance o použití vlastního vozidla, zaměstnanec má nárok na základní náhradu a na náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Zaměstnanec na tyto náhrady nárok nemá, pokud použil soukromé vozidlo bez vědomí zaměstnavatele.

Výše základní náhrady je stanovena na 3,70 Kč za kilometr pro osobní silniční motorová vozidla a 1 Kč pro tříkolky a jednostopá vozidla. Tato náhrada je stejná jak pro cesty po České republice, tak i do zahraničí. Výše průměrné ceny na 1 litr pohonné hmoty je:

  • 35,70 Kč za benzín Natural 95
  • 37,90 Kč za benzín Natural 98
  • 36 Kč za naftu

Důležitý je také fakt, že za dobou strávenou cestováním na služební cestu mimo řádnou pracovní dobu zaměstnance, nárok na náhrady či pracovní volno zaměstnanci nevzniká.

Nutné vedlejší výdaje na stravu, ubytování a ošacení

Náhrada za nutné vedlejší výdaje náleží zaměstnanci za vzniklé v přímé souvislosti s pracovní cestou. Za takový výdaj může být bráno třeba kapesné pro zaměstnance v podnikatelské sféře. Výše tohoto kapesného je u zahraničních cest stanoveno maximálně do 40 % výše stravného a jedná se o daňově uznatelný náklad. Pokud však bude kapesné vyšší než stravné, na jaké má nárok zaměstnanec v státní sféře, bude rozdíl částek předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti a tím pádem vyměřovacím základem pro zdravotní a sociální pojištění. 
Samozřejmostí je náhrada za ubytování, musí se ovšem jednat o ubytování schválené zaměstnavatelem. Mezi nutné výdaje se počítá i parkovné.

Problém nastává v případně pracovních obědů, večeří či snídaní na pracovní cestě. Proplacení takového nákladu je možné jen v případě, že souvisí s příjmem (např. byla u něj podepsaná smlouva). Ještě problematičtější je proplacení oblečení (např. součástí pracovní cesty je firemní večírek). „V těchto případech je jednodušší přispět zaměstnanci na ošacení. Tento příspěvek však opět na straně zaměstnance podléhá zdanění a odvodů,“ doplňuje Vaněk.
Potřeba je také zmínit, co rozhodně vedlejším výdajem není. Není to jakýkoli soukromí výdaj zaměstnance, tedy například pokuta za špatné parkování.

Dodání dokladů pro účtování

Povinností zaměstnance je dodat zaměstnavateli všechny doklady potřebné pro vyúčtování pracovní cesty do 10 pracovních dnů po skončení pracovní cesty. Po doložení dokladů musí zaměstnanec vypořádat všechny zákonné nároky zaměstnance také do 10 dnů (pokud není dohodnuto jinak).

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Tigra will not play Fool's Day jokes on you

April 1st, the day of feared accounting deadlines is here. How did your accounting company handle the closing date? Did it play a Fool's Day joke on you? If you are not sure about its services, change it! Do not hesitate to contact Tigra, a company that connects serious approach and more than 20…

Custom Solutions Tailored to Our Clients' Needs

Tigra always tries to fully respect its client's wishes, requirements and customs. Together, we can find a solution that will be precisely tailored to the needs of your company - from book keeping, which will be fully in our competence, to book keeping at our client's site. Let Tigra tailor a…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o