Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018

Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšení rekordní. Výše záloh se totiž počítá z odhadované průměrné mzdy pro příští rok. Pro rok 2019 je odhadována průměrná mzda 32.699 Kč.

Výpočet zálohy na zdravotní pojištění

Vyměřovacím základem pro výpočet zálohy na zdravotní pojištění je polovina příjmu po odečtení výdajů. Není rozhodující, zda jsou uplatňovány skutečné výdaje nebo paušál. Z této částky se odvádí pojištění ve výši 13,5 %. Ta však nemůže být nižší než zmíněná minimální záloha, která po při stanovené průměrné mzdě 32.699 Kč vychází na 2.208 Kč. Oproti zálohám v roce 2018 se jedná o navýšení o 184 Kč, což je rekordní. Nová výše záloh platí vždy od ledna a je splatná k 8. dni následujícího měsíce. Maximální výše zálohy není stanovena.

Minimální zálohy se týkají pouze hlavních výdělečných činnosti. U vedlejších činnosti se zdravotní pojištění musí platit až od druhého roku podnikání a jen při dosažení zisku.

Zálohy na sociální pojištění

Stejný vyměřovací základ jako v případě zdravotního pojištění se použije i v případě pojištění sociálního. Sazba pojištění je však 29,2 %. I v tomto případě však musí být odvedena aspoň minimální záloha, která pro rok 2019 pro hlavní výdělečnou činnost vychází na 2.388 Kč. Záloha je o 199 Kč vyšší než v roce 2018.

V případě vedlejší výdělečné činnosti je jako vyměřovací základ brána jedna desetina z očekávané průměrné mzdy, tedy 3.270 Kč. Z této částky se spočítá 29,2 % a vyjde minimální záloha na sociální pojištění 955 Kč. Pokud zisk z vedlejší činnosti v roce 2019 nepřekročí 78.476 Kč, nemusí OSVČ sociální pojištění platit a tím pádem ani v následujícím roce odvádět zálohy.

Nová výše záloh bude platná až po odeslání Přehledu o příjmech a výdajích. Nově také od 1.1 2019 budou zálohy splatné v témže kalendářním měsíci, na který se vztahují.

Kromě sociálního pojištění dojde i k navýšení minimálních záloh na nemocenské pojištění. Pro příští rok se bude jednat o částku 138 Kč. I tato záloha bude splatná v měsíci, ke kterému se bude vztahovat.

Vedlejší výdělečnou činnost mají například podnikající rodiče na rodičovské dovolené

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o