Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

NOVINKY

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018

Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na které se ještě nedostalo?

Konec karenční doby

Vládní prioritou bylo prosazení zrušení karenční doby. O navrácení proplácení prvních tří dnů pracovní neschopnosti se mluvilo již delší dobu, dnes však je známo také, jak by se náklady měly kompenzovat zaměstnavatelům. Marodi by si měli polepšit od 1. července 2019.

“Pro zaměstnavatele by to znamenalo vyplácení náhrady mzdy o tři dny déle. ČSSZ by nemocenské dávky vyplácela dále od 15. dne pracovní neschopnosti. Náklady na tuto změnu by zaměstnavatelům mělo kompenzovat snížení odvodů za zaměstnance na nemocenské pojištění,” uvádí Jan Vaněk z účetní firmy Tigra. Stát by tak měl vybrat o 2,6 miliard korun na nemocenském pojištění méně, tento účet je však od roku 2010 každý rok v přebytku o více než tři miliardy.

Navýšení základní výměry důchodu

V programovém prohlášení vláda plánovala posílit princip zásluhovosti důchodů, tedy aby více peněz dostali ti, kteří do systému přispěli více. Dosud však došlo k navýšení základní výměry důchodu (na 10 % z průměrné mzdy) a mimořádnému navýšení penze o 1.000 Kč lidem nad 85 let. Tyto kroky naopak zvyšují důchody těm, kteří měli nejnižší příjmy a hodnota zásluhovosti je snižována. Pro konkrétní reformu důchodového systému bude sestavena důchodová komise.

Více peněz pro rodiče

Vláda plánuje celkové navýšení rodičovského příspěvku na 300.000 Kč ze současných 220.000 Kč pro rodiče, kterým se narodí jedno dítě. Rodičům vícerčat by měl být příspěvek zvýšen dokonce na 450.000 Kč. Zvyšování by mělo proběhnout ve dvou vlnách. “Od 1. července 2019 by rodičům, kteří čerpají rodičovský příspěvek na jedno dítě, měla být poskytnuta celková částka 260.000 Kč, rodičům vícerčat 390.000 Kč. Navýšení by se mělo týkat jak dětí, narozených po tomto termínu, tak těch, na které je dávka již čerpána. Takovým rodičům se dávka zvýší automaticky,” říká Vaněk. Kdy by mělo dojít k druhé vlně navýšení dosud nebylo stanoveno.

V programovém prohlášení je také slibována aktivní podpora pracujících rodin prostřednictvím daňových slev a zvýhodnění. Přitom již současný systém je pro rodiny s dětmi jedním z nejvýhodnějších mezi zeměmi OECD.

Valorizace minimální mzdy

Mezi plány vlády patří také připravit jasný vzorec pro valorizaci minimální mzdy. Zaměstnavatelé by tak mohli lépe plánovat náklady a nemuseli by čekat na jednání tripartity. Počítá se, že minimální mzda bude tvořena 40 % průměrné mzdy dva roky zpětně. “Dosud není jasné, o kolik se zvedne minimální mzda v příštím roce. Jedná se o navýšení o 800 Kč, 1.000 Kč nebo 1.500 Kč. Jisté je, že zároveň s minimální mzdou porostou všechny úrovně zaručené mzdy, která garantuje výši mzdy podle náročnosti a odpovědnosti vykonávané práce,” vysvětluje Vaněk.

Daň z příjmu bude 19 %

Konkrétní novely se dosud nedočkaly změny v dani z příjmu u zaměstnanců i OSVČ. V případě zaměstnanců by mělo dojít ke zrušení superhrubé mzdy a navýšení základní sazby daně z příjmu z 15 % na 19 %. U OSVČ by měla být daň z příjmu navýšena také z 15 % na 19 %. “Živnostníkům by se tento krok měl kompenzovat odečtením tří čtvrtin odvedeného pojistného ze základu daně. V současné době se odvody na sociální a zdravotní pojištění jako náklady neuznávají vůbec,” říká Jan Vaněk z účetní firmy Tigra.

Ne všechny změny jsou ze strany zaměstnavatelů přijímány s nadšením. Například v souvislosti se zrušením karenční doby se obávají zvýšení míry krátkodobých nemocí

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018

Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšení rekordní. Výše záloh se totiž počítá z odhadované průměrné mzdy pro příští rok. Pro rok 2019 je odhadována průměrná mzda 32.699 Kč.

Výpočet zálohy na zdravotní pojištění

Vyměřovacím základem pro výpočet zálohy na zdravotní pojištění je polovina příjmu po odečtení výdajů. Není rozhodující, zda jsou uplatňovány skutečné výdaje nebo paušál. Z této částky se odvádí pojištění ve výši 13,5 %. Ta však nemůže být nižší než zmíněná minimální záloha, která po při stanovené průměrné mzdě 32.699 Kč vychází na 2.208 Kč. Oproti zálohám v roce 2018 se jedná o navýšení o 184 Kč, což je rekordní. Nová výše záloh platí vždy od ledna a je splatná k 8. dni následujícího měsíce. Maximální výše zálohy není stanovena.

Minimální zálohy se týkají pouze hlavních výdělečných činnosti. U vedlejších činnosti se zdravotní pojištění musí platit až od druhého roku podnikání a jen při dosažení zisku.

Zálohy na sociální pojištění

Stejný vyměřovací základ jako v případě zdravotního pojištění se použije i v případě pojištění sociálního. Sazba pojištění je však 29,2 %. I v tomto případě však musí být odvedena aspoň minimální záloha, která pro rok 2019 pro hlavní výdělečnou činnost vychází na 2.388 Kč. Záloha je o 199 Kč vyšší než v roce 2018.

V případě vedlejší výdělečné činnosti je jako vyměřovací základ brána jedna desetina z očekávané průměrné mzdy, tedy 3.270 Kč. Z této částky se spočítá 29,2 % a vyjde minimální záloha na sociální pojištění 955 Kč. Pokud zisk z vedlejší činnosti v roce 2019 nepřekročí 78.476 Kč, nemusí OSVČ sociální pojištění platit a tím pádem ani v následujícím roce odvádět zálohy.

Nová výše záloh bude platná až po odeslání Přehledu o příjmech a výdajích. Nově také od 1.1 2019 budou zálohy splatné v témže kalendářním měsíci, na který se vztahují.

Kromě sociálního pojištění dojde i k navýšení minimálních záloh na nemocenské pojištění. Pro příští rok se bude jednat o částku 138 Kč. I tato záloha bude splatná v měsíci, ke kterému se bude vztahovat.

Vedlejší výdělečnou činnost mají například podnikající rodiče na rodičovské dovolené

Ideální doba cestování za prací je podle českých zaměstnanců do 30 minut

16. 10. 2018

Češi nikdy nepatřili k národům,kteří by za prací ochotně dojížděli větší vzdálenosti nebo se dokonce kvůli místu stěhovali. S rostoucím množstvím nabídek práce se ochota dojíždění ještě zmenšila. Z průzkumů vyplývá, že třetina zaměstnanců je nespokojena s dobou, kterou musí cestovat do zaměstnání. Dokonce dvě třetiny Čechů odmítají se kvůli lepší práci přestěhovat.

Maximální doba, kterou jsou Češi ochotni do práce cestovat je 30 minut. Pětina dotázaných však do práce cestuje déle. Podle odhadů ti také budou více náchylnější ke změně zaměstnání. Kompenzaci za delší cestování pak pro zaměstnance představuje pouze výrazné navýšení mzdy.

Ještě méně jsou Češi ochotní stěhovat se za prací. Podle průzkumu to za život udělalo jen 31 % dotázaných. I v tomto případě je ke stěhování motivuje výše mzdy a zajímavost práce. Z těch, kteří se za prací stěhovali se 57 % přestěhovalo do jiného kraje v rámci České republiky, 31 % zamířilo do zahraničí. Jako největší motivátor stěhování do zahraničí je opět výše mzdy. Češi situaci vnímají tak, že za stejnou práci dostanou v cizině více peněz. Většinou do zahraničí míří mladí do 34 let, které kromě peněz láká také příležitost naučit se jazyk a seznámit se s jinou kulturou. Dvě třetiny Čechů by se ovšem za prací nestěhovali nikdy.

V celosvětovém měřítku je průměrná doba cestování do zaměstnání 41 minut. V zemích jako je Dánsko nebo Švédsko, které jsou pravidelně vyhodnocovány jako “nejšťastnější” země světa je průměr dokonce méně než 30 minut. Delší doba cestování zkrátka ubírá lidem na životní pohodě, protože jim přijde jako promarněný čas.

Zaměstnanci mohou stát požádat o příspěvek na cestování do zaměstnání. 

Podle MMF neporoste globální ekonomika podle původních odhadů

11. 10. 2018

Jarní prognózy odhadovaly, že za letošní rok světová ekonomika poroste o 3,9 %. Nyní však Mezinárodní měnový fond své odhady upravil a odhaduje, že růst zůstane na loňských 3,7 %. Stále se jedná o výraznější růst než v letech 2012 - 2016. Oproti tomu propad růstu české ekonomiky má být oproti minulému roku výraznější. V loňském roce růst činil 4,3 %, v letošním roce MMF očekává růst 3,1 %. Příští rok by pak měl ještě mírně klesnou na tříprocentní růst.

Podle MMF ohrožuje světovou ekonomiku více negativních vlivů, které mohou způsobit šok. Mezi vlivy, které zpomalují růst ekonomiky patří pomalý růst úroků v USA, oslabení měn nebo pokles akciových trhů v rozvojových zemích. Růst ekonomiky také zpomaluje čekání na dohodu o volném obchodu mezi USA, Mexikem a Kanadou nebo jednání o brexitu.

Podle analytiků odhady týkající se české ekonomiky nejsou ničím negativním. Více se přiblížily prognózám tuzemských institucí. Vývoj české ekonomiky ovlivňuje zejména očekávané zvýšení základní úrokové sazby ČNB a také více dovozu ze zahraničí oproti snížení vývozu, což způsobila slabší zahraniční poptávka i dosažení maximální výrobní kapacity českých firem. Z globálních vlivů českou ekonomiku více ovlivňuje blížící se brexit než napjaté obchodní vztahy mezi USA a Čínou. Přesto i pro příští rok se očekává růst okolo tří procent.

Hledáte služby účetní firmy? Vyžádejte si nezávaznou cenovou kalkulaci.

Mladí Češi preferují jistotu v podobě zaměstnání

5. 10. 2018

Většina mladých Čechů raději pracuje na pracovní smlouvu než na fakturu na volné noze, nebo rozjela jiný druh podnikání. Podle nich je s prací na volné noze spojena řada byrokracie a má spoustu nevýhod. Ve svém názoru ovšem nejsou sami. Podobný postoj má i téměř 43 tisíc respondentů zapojených do průzkumu v 11 zemích světa. V tomto průzkumu dalo přednost zaměstnaneckému poměru 78 % účastníků.

Jaké výhody vidí v zaměstnaneckém poměru?

Tou jednoznačně nejskloňovanější výhodou je jistota. A to hned v několika směrech. Jistota pravidelného příjmu, pracovního prostředí a samozřejmě také ochrana zaměstnance plynoucí ze zákoníku práce.

Zaměstnanci mají také garantovaný nárok na dovolenou, příplatky za práci přesčas nebo o svátcích, zaměstnavatel za něj komunikuje s úřady a pojišťovnami. Nemluvě o dalších zaměstnaneckých výhodách, které firmy nabízejí.

Pro některé jsou však podmínky zaměstnaneckého poměru příliš svazující. Přes veškerou administrativní zátěž se rozhodnou pracovat na volné noze.

Jaké jsou výhody práce freelancera?

Živnostníci dostávají na účet za stejnou práci více peněz. Z těch samozřejmě musí strhnout povinné odvody a pojištění, ale zase si do konečné ceny promítnou veškeré své finanční náklady na práci a cenotvorba je čistě na nich. Tím nejčastěji zmiňovaným důvodem je ovšem svoboda. Lidé na volné noze mají volnou pracovní dobu, nejsou fixováni na jedno kontaktní místo, vybírají si projekty, na kterých budou pracovat.

Chce to ovšem mít notnou dávku zodpovědnosti a kontroly. Nejen vůči závazkům, ale i vůči sobě samému. Jak již bylo zmíněno, lidé na volné noze nemají žádnou proplacenou dovolenou, musí se tedy přimět také někdy nepracovat. Nikdo za ně nehlídá termíny a mají maximální odpovědnost za odvedenou práci.

Je tedy na každém, zda jeho povaha a osobnost dává přednost spíše jistotě nebo svobodnějšímu přístupu k práci.

Pokud pracujete na volné noze a potřebujete pomoci s účetnictvím, ozvěte se nám

Koho se týká vyšší rodičovský příspěvek? Komu byly odeslány přehledy dob důchodového věku?

27. 9. 2018

Uplynulý týden byl bohatý na novinky z oblasti osobních i firemních financí. Jaké změny nás čekají?

Zvýšení rodičovského příspěvku na 260.000 Kč

Již šest let je rodičovský příspěvek 220.000 Kč. Rodiče jej mohou čerpat od šesti měsíců do čtyř let věku dítěte. Řada rodičů se musí po dobu čerpání rodičovského příspěvku uskromnit. To jsou některé z důvodů, proč vláda chce navýšit částku o 80.000 Kč na 300.000 Kč. Navýšení proběhne ve dvou vlnách. První navýšení se plánuje na 1. červenec příštího roku a rodiče by nově měli mít k dispozici 260.000 Kč. Příspěvek pro rodiče vícerčat by se v této první vlně měl zvýšit na 390.000 Kč, celkově pak na 450.000 Kč.

Pro státní rozpočet by to znamenalo nemalé náklady. Plánovano totiž je, že na vyšší příspěvek dosáhnou nejen rodiče dětí narozených po prvním červenci, ale i ti, kteří příspěvek už čerpají.  Odhaduje se, že první vlna navýšení přijde státní rozpočet na tři miliardy korun. Druhá vlna by pak celkově stála 8 miliard korun. Kdy by však mělo druhé navýšení přijít není stanoveno.

V září byly odeslány přehledy dob důchodového věku

Každý, koho zajímá kolik let pro odchod do starobního důchodu eviduje ČSSZ, může jednou za rok bezplatně zažádat o zaslání přehledu evidovaných důchodových dob. V průběhu letošního září však přehledy dorazily do poštovních schránek mužům narozeným v roce 1957 a ženám narozeným 1960, aniž by si museli zažádat.

Lidé tak snadno získají přehled, zda některá z dob ČSSZ nechybí, a mají dostatek času chybějící doklady dodat. Počet odpracovaných let je důležitý pro výpočet starobního důchodu. Jeho výše je totiž tvořena základní a procentní výměrou. Procentní výměra je ovlivněna počtem odpracovaných let a výší výdělků.

Od poloviny příštího roku bude zrušena karenční doba

Zaměstnavatelé budou od poloviny příštího roku opět zaměstnancům proplácet 1. - 14. den pracovní neschopnosti. Dosud jsou první tři dny zaměstnanci bez náhrady. Toto opatření bude zaměstnavatelům kompenzováno snížením odvodů na zdravotní pojištění o 0,2 %.

Podle zaměstnavatelů ovšem kompenzace není dostatečná, protože se budou muset vypořádat s navýšením počtu krátkodobých pracovních neschopností. V souvislosti se zrušením karenční doby se mluvilo o zavedení projektu e-neschopenek, který však byl odložen nejdříve na rok 2020.

 

České domácnosti za posledních deset let výrazně bohatnou

17. 9. 2018

Hospodářská krize naučila Čechy ukládat peníze. Od roku 2008 vzrostlo čisté jmění domácností o 38 % na téměř 11 bilionů korun. Čisté jmění domácností je tvořeno rozdílem mezi celkovou hodnotou majetku a finančními závazky vůči bankám. Ke konci roku 2017 převyšovaly vklady domácností u bank úvěry o 772 miliard korun.

Domácnosti mají nejvíce peněz na standardních a spořících účtech. Značí to o jejich konzervativnosti a jistotě mít peníze více po ruce. Naopak od krize na konci minulého desetiletí klesá obliba termínovaných vkladů. Lidé také drží více peníze na běžných účtech kvůli nízkým až nulovým úrokům na spořících účtech.

Zajímavým ukazatelem je také fakt, že zároveň s čistým jměním domácností stoupá i dluhové zatížení vůči platům. Dá se tedy předpokládat, že jedna skupina domácností peníze hromadí, zatímco druhá se zadlužuje. Celkově tedy situace může působit stabilně, hrozí ovšem zvyšování rozdílů mezi domácnostmi a předluženost určité skupiny popuplace.

Řada domácností si také peníze nedrží u sebe, ale přesunuje je do aktiv s dlouhodobým zhodnocením - jako jsou nemovitosti, cennosti nebo půda. O téměř 60 % vzrostly také za posledních deset let prostředky na finanční aktiva, oběživo a vklady. Dokonce o 67 % vzrostly pojistné a penzijní rezervy. V oblasti finančních aktiv zaznamenalo nejvyšší růst držení dlouhodobých cenných papírů - ze 17 miliard na 152 miliard korun.

Někteří Češi se tedy z krize poučili a snaží se vybudovat dostatečné rezervy pro další ekonomickou recesi. Současné dluhy, které si domácnosti nabraly v době růstu, pro ně však v budoucnosti mohou znamenat problém. I to je jedním z důvodů pro zpřísňování podmínek pro poskytování hypoték a úvěrů a zvyšování úrokových sazeb ČNB.

 

Finanční správa vydala méně zajišťovacích příkazů

12. 9. 2018

Podle šéfa Generálního finančního ředitelství postupně klesají daňové úniky. Zatímco v roce 2015 objem úniků na dani z přidané hodnoty byl 66 miliard, v letošním roce se odhaduje na 43 miliard. Daňovým únikům u DPH mají zabránit elektronická evidence tržeb, kontrolní hlášení a zajišťovací příkazy.

Právě v oblasti zajišťovacích příkazů čelila finanční správa v minulosti kritice. Úředníci podle stížností postupovali necitlivě a pro zajišťovací příkazy se rozhodli i když to nebylo nutné. Ke stejnému stanovisku došel i Nejvyšší správní soud, u kterého skončilo kvůli zajišťovacím příkazům 122 sporů. 88 z nich se již dobralo pravomocných rozhodnutí (54 z nich ve prospěch státní správy), 31 sporů na rozhodnutí ještě čeká.

Zajišťovací příkaz v praxi znamená, že úředníci finanční správy vyberou u neplatičů daní předpokládanou daň dopředu. Peníze nebo majetek je tak zadržen, dokud firma částku uvedenou v příkazu neuhradí. Pro mnohé firmy však může být tento krok likvidační.

Do konce července bylo vydáno 739 zajišťovacích příkazů pro 235 firem v hodnotě cca 800 milionů korun. Podle daňových odborníků jsou zajišťovací příkazy potřebné, ale finanční správa by po nich měla sáhnout jen v případě, že není možné využít mírnější řešení. Ministerstvo financí v současné době chystá novelu zákona, podle které by firmu po vydání zajišťovacího příkazu kontroloval zajišťovací správce a ne zajišťovací exekuce.

Menšímu objemu daňových úniků podle Generálního finančního ředitelství napomáhá také kontrolní hlášení, díky kterému je finanční správa schopná včas detekovat případné hrozby.

Zjistěte více o kontrolním hlášení.

Mělo by být zveřejnění mzdy v inzerátech povinné?

7. 9. 2018

Češi mají jasno. Ještě než odpoví na pracovní nabídku, měli by znát nabízenou mzdu. Podle průzkumu společnosti Profesia tuto informací očekává více než polovina dotázaných. Jen 5 % respondentů si myslí, že by mzda být uváděna neměla. V Česku přitom není uvedení mzdového rozpětí v inzerátech povinné. Naopak na Slovensku je od května tohoto roku tato povinnost zákonná.

Podle statistik odpoví na inzeráty s uvedenou mzdou o 50 % zájemců více. Uchazeči o zaměstnání by chtěli znát aspoň minimální nabízenou mzdu. 25 % dotázaných by uvítalo zveřejnění základní mzdy, 10 % by rádo znalo mzdu včetně odměn a 8 % uchazečů by se spokojilo s uvedením platového rozmezí.

Jiný pohled na zveřejňování mzdy mají personalisté. Mzda je konkrétnímu zaměstnanci nabídnuta až po absolvování pracovního pohovoru a slibovat ji dopředu může zbytečně  přilákat lidi, kteří nesplňují požadavky společnosti nebo naopak odradit pracovníky se zkušenostmi bohatšími. Firmy se také bojí odhalení platové strategie před konkurencí. Zveřejněná mzda pro nového pracovníka může také poškodit atmosféru mezi stávajícími zaměstnanci.

Je tedy na zaměstnavatelích, zda již dopředu poodhalí karty a na danou pozici přilákají více zájemců nebo si ochrání platovou strategii a klid na pracovišti. Každopádně vyjednávání o platu je nedílnou součástí pracovních pohovorů a zákonné změny nejsou zatím plánovány. Je tedy na uchazečích o zaměstnání i HR pracovnících, dojednat si za stávajících podmínek co nejvýhodnější podmínky pro obě strany.

V současné době hledáme účetní pro naše pobočky v Hranicích i Praze. Ozvěte se nám

O výši minimální mzdy v roce 2019 vláda rozhodne v září

28. 8. 2018

I v příštím roce by mělo dojít k navýšení úrovně minimální mzdy. Cílem ministryně práce a sociálních věcí je navýšit minimální mzdu do roku 2020 na polovinu průměrné mzdy. V současné době je minimální mzda 12.200 Kč a pracuje za ní cca 150.000 lidí, což jsou asi 4 % všech zaměstnanců. K jejímu navýšení dochází pravidelně od roku 2013. Za poslední dva roky došlo k navýšení dokonce o 2.300 Kč. Právě skokové navyšování, které rozhodují politici, dlouhodobě kritizují zástupci zaměstnavatelů. Uznávají, že je třeba, aby minimální mzda rostla, ale podle nich by měl růst odrážet aktuální ekonomickou situaci, nikoli vývoj let minulých. Naráží na návrh MPSV, podle kterého by se minimální mzda každý rok automaticky valorizovala.

Podle tohoto návrhu by minimální mzda měla dosahovat poloviny průměrné mzdy z předchozího roku. Pokud by průměrná mzda rostla podle předpokladů MPSV a podařilo se prosadit valorizační model, byla by minimální mzda v roce 2023 19.500 Kč.

Ministryně se již také sešla se zástupci odborů a zaměstnavatelů a projednávali růst minimální mzdy pro příští rok. Na setkání navrhovala růst o 1.500 Kč na 13.700 Kč. Podle zástupců zaměstnavatelů je tento krok nezodpovědný a nereálný. Podle nich by firmy takový nárůst mezd nepokryly odpovídajícím navýšením produktivity, proto by nakonec musely propouštět. Oni prosazují nárůst o 800 Kč. Náklady zaměstnavatele jsou samozřejmě vyšší.

Pokud by došlo k nárůstu mzdy o 500 Kč, znamená to pro zaměstnavatele v důsledku odvodů a daně náklady ve výši 670 Kč. Pokud by mzda vzrostla o 1.000 Kč (jak navrhují odbory), pro zaměstnavatele by náklady byly 1.340 Kč měsíčně. A v případě navýšení o 1.500 Kč by zaměstnavatelé za každého zaměstnance “utratili” 2.010 Kč. Podle valorizačního modelu by v roce 2020 měla být minimální mzda dokonce 17.400 Kč. Pro zaměstnavatele by to znamenalo celkové náklady 16 miliard korun. S minimální mzdou by totiž také rostly všechny úrovně mzdy zaručené.

Výši minimální mzdy i přijetí valorizačního vzorce bude mít vláda na programu v průběhu září.

Vyplatí se dlouhodobé fixace hypotéky?

21. 8. 2018

S pomalu rostoucími hypotečními úroky se lidé snaží co nejdéle si udržet úrokové sazby stávající. Ne vždy se jim však tento krok musí vyplatit. Dlouhodobě patřila mezi nejoblíbenější fixace doba 5 let. V praxi to znamená, že po dobu pěti let nedojde ke změně výše splátky hypotéky. Po uplynutí této doby klient banky dostane nabídku na nové splátky i s dobou fixace. Tuto nabídku může přijmout, nebo hypotéku refinancovat u jiného poskytovatele.

Poslední dobou jsou ovšem stále oblíbenější dlouhodobé fixace - na sedm nebo i deset let. Zatímco v roce 2013 měly ze sta hypotečních půjček dlouhodobou fixaci jen jednotky, dnes je dlouhodobě zafixována téměř polovina nově sjednaných smluv. Výhody z dlouhodobé fixace neplynou jen klientům banky, ale i bankám samotným. Obecně je složitější splatit nebo refinancovat hypotéku mimo dobu fixace. Čím delší fixaci tedy klienti zvolí, tím déle mají banky klienta pojištěného.

S rostoucími sazbami a zpřísňováním podmínek pro poskytnutí hypotéky je totiž pravděpodobné, že nových klientů bude ubývat. Na důležitosti naopak získá udržení klientů stávajících.

Hypotéky s delší fixací jsou také o něco dražší, než ty s fixací na 3 nebo 5 let. Průměrná hodnota úrokové sazby je sice v současné době okolo 2,5 %, ale u hypoték s fixací na sedm let je průměrný úrok o 0,2 až 0,3 procentního bodu vyšší. U desetileté fixace se nyní úrokové sazby pohybují okolo 3 %. Je tedy na zvážení klientů, zda jim dlouhodobější jistota výše splátek za vyšší splátky stojí. Těžko totiž předpovídat, kde se budou úrokové sazby pohybovat za tři nebo pět let.

Dlouhodobé fixace nejsou příliš doporučované klientům s napjatým rozpočtem. Pokud si totiž zafixují nízký úrok na deset let a za těch deset let se situace razantně změní, mohou mít v budoucnu problémy s platební schopností. Takovým klientům je doporučováno volit mezi tříletou a pětiletou fixací, aby si na případné zvyšování splátek zvykali postupně.

Jak již bylo zmíněno, nejjednoduší je hypotéku předčasně splatit právě po skončení fixace. Díky zákonu z roku 2016 sice klienti nemusí platit za předčasné splacení před koncem fixace žádné sankce, ale banky mohou po klientovi vyžadovat tzv. účelně vynaložené náklady. Ty nejsou přesně definovány, klient tak nemusí vědět za co přesně platí. Maximální výše těchto nákladů je ovšem limitována 1 % z celého úvěru, nanejvýš pak 50.000 Kč.

Dlouhodobý vývoj úrokových sazeb odhadovat nelze. ČNB však postupně zvyšuje základní úrokovou sazbu a hodlá v tom pokračovat i dále. Dá se tedy předpokládat, že úrokové sazby postupně porostou dál.

 

Kolik může zaměstnavatel srazit ze mzdy na úhradu dluhu?

13. 8. 2018

V průběhu pracovního poměru se může stát, že zaměstnanec bude dlužit svému zaměstnavateli peníze. Ať už si je od něj půjčí z důvodu výhodnějších podmínek, než u bankovních institucí, nebo mu svým konáním způsobí nějakou škodu. Zaměstnavatel naopak každý měsíc “dluží” do výplatního termínu svým zaměstnancům mzdu.

V běžném životě se v případě vzájemných dluhů obě strany dohodnou, dluhy se započtou a zbytek doplácí jen jedna strana. V tomto konkrétním případě se ovšem může stát, že dluh zaměstnance vůči zaměstnavateli je větší, než mzda, která mu náleží. Zaměstnanec logicky nemůže být úplně bez výplaty. Kolik mu musí v každém případě zůstat?

Nezabavitelná částka

Pro každého zaměstnance je tzv. nezabavitelná částka (tedy částka, kterou musí po zdanění vždy dostat) jiná. Důležité je, zda má zaměstnanec vyživovací povinnost vůči dalším osobám (děti, ale i manžel nebo manželka). Základní nezabavitelná částka na jednotlivce je 6.225,33 Kč, za každou další vyživovanou osobu 1.556,33 Kč. Například pro zaměstnance který má vyživovací povinnost na dvě děti je nezabavitelná částka 9.337,99 Kč.

Kromě této nezabavitelné částky musí zaměstnanec dostat minimálně jednu třetinu z rozdílu mezi čistou mzdou a nezabavitelnou částkou. A to v případě, že pohledávka zaměstnavatele je přednostní (stanoveno zákoníkem práce). Pokud pohledávka zaměstnavatele není přednostní, musí zaměstnanci zůstat dvě třetiny z rozdílu.

Uvedená omezení pro srážky se týkají jen mzdy. Z odměn za pracovní pohotovost, odstupné nebo cestovní náhrady může zaměstnavatel srážet dluh bez omezení.

 

Vyplatí se zkrácení týdenní pracovní doby?

6. 8. 2018

Odbory navrhují, aby v průběhu následujících čtyř let byla zkrácena týdenní pracovní doba na 37,5 hodin. V praxi by to znamenalo, že zaměstnanci budou v práci o půl hodiny denně méně. Odbory si od tohoto kroku slibují snížení stresové zátěže zaměstnanců a zvýšení  produktivity práce. Může však také vést ke snížení konkurenceschopnosti a zpomalení ekonomiky.

Podle statistik byla v loňském roce průměrná týdenní pracovní doba 40,1 hodin týdně. Průměr u zaměstnanců je 39,4 hodin a u OSVČ 44,1 hodiny.. Muži obecně pracují o 2-3 hodiny týdně déle než ženy. Muži OSVČ dokonce o 6 hodin déle. Osmihodinová pracovní doba byla u nás uzákoněna již před 100 lety. Pětidenní pracovní týden byl zaveden v roce 1968.

Podle analýzy Raiffeisenbank zkrácení pracovní doby povede ke snížení stresu a nehodovosti zaměstnanců. Dalším důsledkem by mohlo být zvýšení zaměstnanosti. Práce by se totiž rozdělila mezi více zaměstnanců. Nezaměstnanost sice není v současné době v Česku problém, ale situace se může změnit v důsledku automatizace a robotizace průmyslu. Lidé by také fyzicky náročnější zaměstnání mohli dělat déle.

Pokud by však nedošlo ke zvýšení produktivity práce, firmy by na stejnou práci museli najmout více lidí, což by jim zvedlo náklady. V případě, že by nedošlo ke zkrácení pracovní doby i v okolních státech, mohlo by dojít ke snížení konkurenceschopnosti, zbrždění ekonomiky a ohrozit zvyšování platů.

Vzhledem ke zvyšování technické vyspělosti, zájem o flexibilní a částečné úvazky a většímu zapojování žen do pracovního procesu se pravděpodobně zkrácení pracovní doby prosadit podaří. Odbory zároveň podmiňují zkrácení pracovní doby garancí stejně vysokých mezd.

Více než polovina firem však s návrhem zásadně nebo částečně nesouhlasí. Naopak 37 % firem se k návrhu staví kladně.

 

Které benefity nyní nejvíce lákají

30. 7. 2018

Bez firemních benefitů se dnes zaměstnanci hledají těžko. Některé dříve avizované výhody, jako třeba občerstvení na pracovišti, dnes zaměstnanci berou jako samozřejmost. Příliš netáhnou ani firemní večírky nebo příspěvky na kulturní vyžití. Tyto benefity patří mezi nejvíce nabízené a zmiňované firmami, pro zaměstnance však lákadlo nepředstavují. Žádané ze strany zaměstnanců jsou služební auta nebo mobily, 13. platy a stálicemi mezi benefity stravenky.

V dělnickém prostředí se nyní začínají prosazovat výhody dříve typické pro kancelářské profese. Příkladem jsou jazykové kurzy, firemní vzdělávání nebo sick days. Popularita stoupá také firemním školkám a pružné pracovní době. Vzhledem k nedostatku pracovních sil, stoupá také dojezdnost zaměstnanců do práce. Mezi žádané benefity je tedy příspěvek na dopravu nebo bydlení.

Obliba také roste kupónům, které můžou zaměstnanci využít na sport, wellness nebo gurmánský zážitek. Jedná se o benefitní programy (podobné kafeterii), kam zaměstnanci střádají body, které potom směňují za vybrané zážitky. Firem, kde lze takto benefity čerpat je stále více a patří mezi ně i Slevomat.

Pokud si tedy firmy chtějí udržet stávající zaměstnance, nebo najít nové, musí zapojit kreativitu a nabízet více než občerstvení. Akutní nedostatek pracovních sil tak neustále posiluje pozici zaměstnanců. Podle analytiků je současná česká ekonomika na svém maximu, uvidíme tedy, zda a kdy se situace změní.

Jak je to s daňovou uznatelností vzdělávání zaměstnanců

Nejčastějším důvodem vyhazovu je nadbytečnost

25. 7. 2018

Zaměstnanec může podat výpověď z jakéhokoli důvodu. Zaměstnavatel se oproti tomu musí řídit výhradně zákoníkem práce a dát výpověď jen z předvídaných důvodů. Nejčastěji potom k výpovědi dochází z důvodu nadbytečnosti zaměstnance. Podle zákoníku práce přitom nadbytečnost znamená, že zaměstnavatel nebo příslušný orgán rozhodne o změně úkolů zaměstnance, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.

Pokud zaměstnanec dostane výpověď od zaměstnavatele, v práci skončí až po uplynutí dvouměsíční výpovědní lhůty, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce. Zaměstnanec má také nárok na odstupné. Výše odstupného záleží na tom, jak dlouho pro zaměstnavatele pracoval.

 • Pokud u zaměstnavatele pracoval méně než jeden rok, má nárok na odstupné ve výši jednoho platu
 • Pokud u zaměstnavatele pracoval od jednoho do dvou let, má nárok na odstupné ve výši dvou platů
 • Pokud u zaměstnavatele pracuje déle než dva roky, má nárok na odstupné ve výši tří platů

Otázka skutečné nadbytečnosti zaměstnanců bývá také častým důvodem sporů mezi zaměstnavateli a poté bývalými zaměstnanci. V některých případech totiž může být důvod nadbytečnosti zneužitý pro propuštění neoblíbeného zaměstnance. Pokud se prokáže, že zaměstnanec nebyl nadbytečný a na jeho místo byl najatý někdo jiný, může se bránit. Stížnost může zaměstnanec podat do dvou měsíců od skončení pracovního poměru. Pokud však na jeho místo bude dosazen jiný zaměstnanec po více než dvou měsících, bránit se proti neplatné výpovědi nemůže.

Zaměstnanec se také může bránit proti výpovědi, která bude formálně chybná.

 1. Písemná výpověď musí být doručena do vlastních rukou zaměstnance.
 2. Musí v ní být popsány důvody nadbytečnosti.
 3. Výpovědi musí předcházet rozhodnutí o organizační změně a musí být v přímé souvislosti s touto změnou.

Dalším důvodem pro vyhazov může být neomluvená absence

OECD Česku radí zvýšit nepřímé daně

16. 7. 2018

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj dala České republice doporučení, pro zlepšení hospodářského vývoje. Ze zprávy OECD vyplývá, že se Česko potýká se stárnutím populace. Aby se mohla s takovým vývojem ekonomicky vyrovnat, měl by být opět zrušen strop odchodu do důchodu 65 let. Výše odchodu do důchodu by měla být více vázána na délku života. OECD doporučuje zvýšit věk odchodu do důchodu již před dvěma lety a zajistit lepší financování důchodového systému. Česká republika však v této oblasti dosáhla jen omezeného pokroku.

Jako další problém OECD vidí rozdíly příjmů mezi pohlavími. Tomuto rozdílu přispívá fakt, že ženy po narození potomka hůře hledají zaměstnání. Řešením by mohlo být omezení maximální délky rodičovské dovolené a zapojení mužů do rodičovské dovolené. Také by pomohlo, kdyby stát podporoval flexibilní pracovní úvazky nebo práci z domova.

Česko by také mělo přijmout změny v daňovém systému. Daňové břemeno českých zaměstnanců je šesté nejvyšší z členských zemí OECD. Systém tak příliš spoléhá na výběr sociálního pojištění. OECD navrhuje snížit sociální pojištění a naopak zvýšit nepřímé daně, jako jsou ekologická daň nebo daň z přidané hodnoty. Zvýšením ekologické daně zejména z emisí uhlíku by podpořilo zavádění zelených technologií.

Česká republika je členem OECD již od roku 1995. Organizace má za cíl pomáhat 35 členským zemím v hospodářském růstu, zvyšování zaměstnanosti a životní úrovně. Pravidelně zveřejňuje pro členské země doporučující zprávy.

Částečné a flexibilní úvazky nejen doporučuje OECD, ale jsou vyžadovány také od zaměstnanců.

Za prohřešky vůči EET již byly uděleny pokuty za téměř 100 milionů korun

12. 7. 2018

V červnu padla dosud nejvyšší pokuta za porušení povinností ohledně elektronické evidence tržeb. Pražskému podnikateli v oboru gastronomie byla udělena pokuta ve výši 270.000 Kč za vydávání falešných účtenek. Podnikatel cíleně vydával účtenky s neplatnými kódy a nepřiznával tak polovinu tržeb.

Dosud byla nejvyšší pokuta udělená v loňském roce v Pardubickém kraji. Její výše byla 260.000 Kč. Podnikatel dlouhodobě neodesílal data do systému a nevystavoval účtenky na několika svých provozovnách.

Za více než rok a půl fungování EET bylo provedeno přes 126 tisíc kontrol. Povinnost vést EET má přitom 170 tisíc podnikatelů. Při téměř čtvrtině kontrol byla finanční správou udělena pokuta, jejichž celková výše vyšplhala na necelých 70 milionů korun. Dalších 27 milionů korun tvoří výše pokut udělených celní správou. Úředně bylo dosud uzavřeno 24 provozoven, z nichž 17 bylo znovu otevřeno. Četnost kontrol neustává, za letošní rok jich bylo provedeno již 45.000.

Podnikatelské asociace postup úředníků u kontrol ostře kritizují. Zejména Podnikatelské odbory upozorňují na případy, kdy byly uděleny tisícové pokuty za nevydání účtenky na několik korun. Kontroloři údajně postupují příliš tvrdě a mnohdy i nelegálně. Finanční úřad se hájí tím, že ve všech případech udělení sankcí jsou posuzovány všechny okolností, od kterých se odvíjí výše pokuty.

I Asociace českého tradičního obchodu hodnotí kontroly jako laxní a celou EET jako neefektivní. Finanční správa se brání, že při zjištění pochybení dochází k opakovaným kontrolám, aby byla zjištěna náprava, kontroly jsou realizovány napříč všemi provozovnami a na základě předchozí analýzy jsou vytipovány problematické, na které se zaměřují více.

Připomeňte si, jaké platby podléhají EET. 

Zaměstnanci v práci stále více zahálí

2. 7. 2018

Společnost trueconneXion se již devátým rokem zabývá analýzou chování zaměstnanců na administrativních pozicích na pracovišti. Podle její aplikace AuditPro stráví tito zaměstnanci v průměru 65 minut denně mimopracovní činností. Mimopracovní činností je sledování sociálních sítí, online nakupování, soukromé hovory nebo brouzdáním po zpravodajských portálech na mobilním telefonu nebo firemním počítači.

65 minut denně představuje jeden měsíc práce ročně. Průměrné náklady pro firmu činí 3.995 Kč měsíčně a necelých 48.000 Kč ročně. Doba věnovaná mimopracovní činnosti se přitom rok od roku zvyšuje. Tím samozřejmě zároveň s rostoucími mzdami stoupají i náklady zaměstnavatelů.

Informace jsou získávány díky monitoringu, který je možný i přes platnost GDPR. K monitoringu však musí být oprávněný zájem, např. zabezpečení dat nebo kontrola firemních prostředků. Je tedy možné sledovat, jaké aplikace a typy souborů jsou na firemních zařízeních prohlíženy. Firmy se tak chrání před stahováním nelegálních nebo zavirovaných souborů. Obsah souborů však monitorovat není možné. Z právního hlediska by se jednalo o značný zásah do soukromí zaměstnanců, který není z hlediska prevence nutný.

Firmy mohou některé stránky a aplikace na firemních zařízeních blokovat. Zaměstnanci si někdy na toto omezení stěžují, ale s ohledem na stále rostoucí mzdy a sílící pozici zaměstnanců na trhu práce se není čemu divit.

Pracovali by zaměstnanci efektivněji na částečný úvazek, po kterém často volají

Stát pomůže mladým rodinám s bydlením

26. 6. 2018

Od 15. srpna mohou mladé rodiny žádat stát o půjčku na bydlení. Půjčka bude úročena jedním procentem a má tři různé úrovně. Půjčky budou financovány ze Státního fondu rozvoje bydlení a pro letošní rok je vyčleněno 650 milionů korun.

O půjčku mohou žádat mladí manželé nebo registrovaní partneři, z nichž jeden je mladší 36 let. Zažádat mohou i nesezdaní partneři, kteří však mají dítě do šesti let. Na pořízení rodinného domu mohou mladé rodiny získat až dva miliony korun se splatností až 20 let. V případě vážné nemoci je možné dobu splácení prodloužit až na 25 let. Financovat je možné i stavbu nového domu včetně pořízení pozemku či pořízení domu již postaveného. Při narození dítěte by jistina byla snížena o 30.000 Kč. K úvěru je možné vzít si i komerční hypotéku. Touto půjčkou však není možné hypotéku předčasně splatit.

Půjčku je možné si vzít i na financování bytu a to v maximální výši 1,2 milionu korun. Stejně jako u hypoték platí, že půjčená částka může představovat maximálně 80 % z celkové hodnoty domu či bytu včetně pozemku. Třetí úrovní je maximálně 300.000 Kč určených na modernizaci bytu. V tomto případě je maximální doba splácení 10 let.

Půjčky na bydlení navrhovala již předchozí vláda. Zájem byl však miziví vzhledem k maximální půjčené částce 600.000 Kč. Návrh půjček na bydlení vznikl na základě dotazníkového šetření realizovaném ministerstva pro místní rozvoj.

Nejčastěji vyskytující se připomínky k návrhu zmiňují, že za maximální částky není možné v současné době nemovitost pořídit. Autoři návrhu však kontrují, že návrh není primárně cílen na Prahu, protože většina tamních lidí má dobře placenou práci. Naopak je za cíl udržet mladé rodiny v menších městech a na venkově.

Pro letošní rok stát plánuje půjčit až 650 milionů korun. Do dalších let počítá s miliardou ročně. Konec programu zatím naplánovaný není.

Komerční hypotéky ovlivní nová doporučení ČNB, které budou platit od října

Projekt e-neschopenek možná bude odložen

19. 6. 2018

Již od ledna roku 2019 měly být používány elektronické neschopenky. Podle MPSV není však zavedení reálné, proto vláda schválila odložení projektu do roku 2021. Návrh nyní musí projít Poslaneckou sněmovnou.  

Lékaři přitom již nyní mohou e-neschopenky vystavovat. Potřebují k tomu speciální lékařský software, který podporuje e-podání. Lékař se poté registruje u ČSSZ. V plánu úřadu je, aby zaměstnavatelé od příštího roku měli možnost zpětně prohlížet záznamy o nemocných pracovnících. V systému se ovšem objeví až je pracovníci správy obdrží poštou a do systému zadají. Podle ČSSZ lékaři elektronické formuláře využívají stále častěji. Od roku 2015 se počet neschopenek odeslaných přes počítač zdvojnásobil.

Používání elektronických neschopenek by pro lékaře mělo být dobrovolné. Zaměstnavatel by pak měl k údajům o pracovní neschopnosti zaměstnance okamžitě přístup. Nemocní by nemuseli tiskopisy do zaměstnání nosit. Zrychlilo by se i doručení tiskopisů ČSSZ. Vzhledem k tomu, že lékaři mohou dva z pěti tiskopisů neschopenky posílat již od roku 2010, jedná se o odložení zapojení do projektu zaměstnavatelů a zaměstnanců.

V budoucnu by elektronické neschopenky měly být pro lékaře povinné. Termín však není zatím stanovený. Zaměstnavatelé by zavedení elektronických neschopenek uvítali, zejména s plánovaným zrušením karenční doby. 

 

Dosáhnout na hypotéku bude opět obtížnější

12. 6. 2018

Česká národní banka se rozhodla sáhnout k dalšímu zpřísnění podmínek pro získání hypotéky. Měsíční splátka hypotéky by neměla přesáhnout 45 % měsíčního příjmu. Celková výše hypotéky by pak neměla překročit devítinásobek ročního platu. Dále bude platit, že většina hypotečních úvěrů pokryje maximálně 80 % z hodnoty nemovitosti. Nová pravidla by měla platit od 1. října 2018.

Například žadatel, který pobírá hrubou mzdu 30.000 Kč, dostává čistou mzdu 22.740 Kč. maximální výše měsíční splátky může být 10.233 Kč a maximální výše hypotéky zhruba 2,4 miliony korun. Samozřejmě, pokud o hypotéku žádá více lidí (například manželé) posuzují se příjmy všech.

Původně se přitom očekávalo, že doporučení ČNB budou ještě přísnější. Mluvilo se o 40 % z měsíčního příjmu a maximální hypotéce ve výši osminásobku ročního příjmu.

Jedním z důvodů, proč ČNB sáhla ke zpřísnění doporučení, je přetrvávající stav nadhodnocených nemovitostí na trhu, stejně jako neustále rostoucí objem hypotečních úvěrů. Ze Zprávy o finanční stabilitě vyplývá, že nemovitosti v Česku v loňském roce zdražily o 16 %, a ceny bytů jsou nadhodnoceny o 14 %.

Nastavené limity bude ve výjimečných případech možné překročit, ne však u více než 5 % sjednaných úvěrů. Nové podmínky se týkají pouze nových hypoték, nikoliv refinancování.

Podle odhadů by stávajícími limity neprošlo 10 % žádostí podaných v druhé polovině loňského roku. Nejvíce se změny dotknou mladých žadatelů, kteří chtějí financovat první bydlení. Oblastně se jedná o Prahu, Brno a jejich okolí, kde jsou nemovitosti oproti platům dražší.

Nová pravidla by mohla znamenat problémy se získáním hypotéky také pro OSVČ

Chystají se přísnější pravidla pro firmy při zakládání účetních dokumentů

5. 6. 2018

Vláda projednává novelu zákona o obchodních korporacích, na základě které by firmy byly nuceny zakládat účetní závěrku do sbírky listin obchodního rejstříku. Jedná se o další zpřísnění pravidel pro firmy. Hospodářská komora proto zjišťuje, zda stát dohlíží na povinnost zveřejňovat dokumenty, podle současného znění zákona.

Dle průzkumu Hospodářské komory bylo vybranými soudy uloženo několik set pokut ve výši od 1.000 - 20.000 Kč. Cílem novely je přitom efektivní vynucování zveřejňování účetní závěrky. Za neplnění této povinnosti by mohlo hrozit až ukončení činnosti. Podle Hospodářské komory ovšem není důvod vůči firmám přitvrzovat, pokud ani stávající povinnosti nejsou kontrolovány a sankciovány. Dle doporučení Hospodářské komory by bylo vhodné udělat revizi, zda stát vůbec tak citlivé dokumenty, jako je úplná účetní závěrka, potřebuje a je schopný s nimi pracovat.

Velká administrativní zátěž pro firmy je i povinnost účastnit se statistických zjišťování

Většina živnostníků nemá pojištění

29. 5. 2018

Oproti firmám, nemá většina živnostníků řádná pojištění. Ať už se jedná o pojištění majetku nebo odpovědnosti za škody. Hlavním důvodem je, že živnostníci se prostě musí otáčet a na vyřizování pojištění už nezbývá tolik času. Většinu pojištění je sice možné sjednat online ve volných chvílích, přesto je pojištění pro podnikatele složité a vyžaduje řešení na míru.

Obecně je možné pojistit:

 • Nemovitost - provozovatelna, případně sklad
 • Zařízení - stroje, elektronika
 • Odpovědnost - škoda nebo újma způsobená při vykonávání profese zákazníkům
 • Bezpečnost - pojištění v případě vloupání a krádeže
 • Výpadek provozu - týká se jak vnějších okolností (výpadek proudu, vody, oprava komunikace), tak interních (nemoc)

Podle České asociace pojišťoven má přitom pojištění odpovědnosti jen každý devátý živnostník. Škody způsobené zákazníkům však musí uhradit vždy. Peníze ale musí vytáhnout z vlastní kapsy.

Pojištění živnostníka i firmy nemusí být jen výrazná finanční pomoc, ale i konkurenční výhodou, která zákazníkům dokáže, že nepřijdou k žádné újmě.

I pro naši účetní firmu je pojištění odpovědnosti samozřejmostí.

Ponechání životopisů a GDPR

22. 5. 2018

Dosud je běžnou praxí, že firmy si ponechávají životopisy neúspěšných uchazečů o zaměstnání. Životopisy samozřejmě obsahují řadu osobních údajů. Víme, že od 25. května musí firmy s osobními údaji pracovat velice opatrně.

Firmy mohou uchovávat jen životopisy uchazečů, které postoupí do dalšího kola výběrového řízení. K uchování všech došlých životopisů není žádný právní důvod. Z pohledu GDPR mohou být životopisy uchovány pouze na personálním oddělení a to po předchozím souhlasu účastníků výběrového řízení. Ze všech ostatních oddělení, kterými případně prošly musí být skartovány. Účastníci musí být informováni k jakým účelům budou osobní informace uchovány. Musí také dojít k vymazání nepotřebných údajů. Samozřejmostí je také, že vybrané osobní údaje musí být zabezpečeny.

Potřebujete poradit s dopady GDPR na firemní účetnictví? Kontaktujte nás. 

Budou si moci české firmy uznávat úrokové náklady?

15. 5. 2018

V současné době se chystá implementace evropské směrnice ATAD (Anti-Tax Avoidance Directive) do českého právního řádu. Cílem směrnice je zamezit vyhnout se daňovým povinnostem. Nejvíce emocí vzbuzuje nové pravidlo o daňové uznatelnosti úrokových nákladů. Součástí směrnice je ovšem i možnost výběru zákonodárců zvolit přísnost omezení. Ti čeští zvolili dva základní limity - bez omezení lze odepisovat 80 milionů korun čistých úrokových nákladů, pokud nedosáhnou 30 % daňového zisku před započítáním úroků, zdaněním a odpisů. Většiny firem v průmyslu by se tak opatření nemělo dotknout.

Limity jsou nastavené tak, aby velké firmy nemohly odečitatelnost zneužívat a nadměrně si tak snižovat daňový základ. V roce 2015 neexistoval podle ministerstva financí daňový poplatník, který měl úrokové náklady vyšší než 80 milionů korun. Směrnice by se tak měla dotknout maximálně několika desítek firem.

Česká republika sáhla po nejvolnějším vymezení implementace směrnice. Novela ovšem ještě není schválena a je tedy možné, že se její podoba bude upravovat.

Daní poplatníků se může dotknout i plánovaná daňová reforma

Z mezd Čechů se strhává sedmá nejvyšší část ze zemí OECD

7. 5. 2018

Mezi 35 státy, které jsou členy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), mají Češi sedmé nejvyšší průměrné daňové zatížení. Vyšší součet daně z příjmu a povinného pojistného mají už jen Belgie, Německo, Itálie, Francie, Rakousko a Maďarsko. Oproti tomu Češi na výplatě výrazně poznají daňové zvýhodnění na děti. Rozdíl daňového zvýhodnění rodin s dětmi oproti bezdětnému jedinci je pátý nejvyšší ze zemí OECD.

Největší rozdíl ve zdanění je mezi svobodným zaměstnancem a rodině, ve které v současné době vydělává jen jeden z partnerů. Od svobodného zaměstnance se z výplaty odvádí 43,4 % ze mzdy. U ženatého zaměstnance s dvěma dětmi a partnerem bez příjmů se daňové zatížení sníží na 25,9 %. Vyšší rozdíl ve zdanění zmíněných zaměstnanců je jen v Polsku, Lucembursku, Kanadě a Slovinsku. Naopak téměř žádný rozdíl ve zdanění výplaty nepoznají zaměstnanci v Chile a Mexiku. V Chile se ovšem mzda daní celkově jen 7 %.

Pokud by se porovnávaly jen daně z příjmu a ne povinné odvody, byla by výhoda českých rodičů nejvyšší ze všech zemí OECD. V České republice jsou naopak jedny z nejvyšších povinných odvodů, zejména na straně zaměstnavatele.

Projděte si daňové změny pro tento rok

Zkrátí se týdenní pracovní doba?

30. 4. 2018

Odboráři v České republice si stanovili za cíl zkrátit týdenní pracovní dobu na 37,5 hodiny týdně. Čeští pracovníci jsou podle nich nejen jedni z nejlevnějších, ale také pracují nejdéle. V současné době je řádný pracovní týden 40 hodin, případně 42,5 hodiny s přestávkami. Pracovní doba by se podle návrhu tedy zkrátila o půl hodiny denně.

Odboráři by změnu chtěli prosadit ideálně v průběhu následujících čtyř let. 77 % firem, kde odbory působí se již zkrácení pracovní doby podařilo prosadit. Česko je stále v počtu odpracovaných hodin nad evropským průměrem. Odbory zatím chtějí na firmy působit jednotlivě. Do budoucna ovšem nevylučují ani jednání s vládnou na národní úrovni.

Podle odborů by zkrácení pracovní doby přispělo ke zvýšení produktivity. Jako vzor si odboráři berou Německo. Němci pracují v rámci Evropské Unie nejkratší dobu, ale jsou nejproduktivnější. V porovnání s českými pracovníky, kteří stráví v zaměstnání v průměru 1.770 hodin ročně, ti němečtí pobyli v práci 1.363 hodin. Německo je ovšem také dále v automatizaci výroby.

Zkrácení pracovní doby by nemělo nijak negativně dopadnout na výši mezd. Odboráři věří, že díky současné ekonomické situaci mají silnou vyjednávací pozici.

Odbory také prosazují proplácení pracovní neschopnosti od prvního dne. 

Nominace na absurditu roku v roce 2018

26. 4. 2018

Již podvanácté běží ročník soutěže, která hledá ty nejnesmyslnější byrokratické překážky pro podnikatele. Veřejnost do konce dubna může vybrat ze šesti kandidátů.

Co se nesmí prodávat

Prodejci tabákových výrobků a alkoholu musí mít v prodejně cedulku s nápisem o zákazu prodeje tohoto zboží osobám mladším 18 let. Pokud však v sortimentu nemají jen klasické cigarety, musí být ve výčtu všechny druhy zboží určeného ke kouření. Protože celkový výčet může být dlouhý, je zákonem snížena minimální velikost písma na 2 centimetry. Sdělení tedy nepůjde přečíst, ale v prodejně být musí.

Řidič traktoru jen v České republice

Zatímco řidičský průkaz opravňující k řízení osobního vozidla, nákladního automobilu nebo dokonce i autobusu je platný mezinárodně, u řidičského oprávnění pro traktor to neplatí. Takže zatímco zahraniční řidič autobusu, který má zodpovědnost za životy cestujících, nemusí mít průkaz ze země působení, traktorista si musí případně zařídit nový.

Zadržování odpočtu DPH

Pokud u podnikatele probíhá kontrola ohledně daně z přidané hodnoty, není mu vrácena DPH. Kontrola ovšem může trvat měsíce i roky. Zadržované DPH tak může negativně ovlivnit finanční stabilitu firmy.

Preventivní prohlídky v zaměstnání

Zaměstnanci musí chodit na vstupní lékařské prohlídky. To není žádná novinka. Zaměstnavatel však musí také uzavřít smlouvu s lékařem, ke kterému budou chodit zaměstnanci na preventivní prohlídky. Takové prohlídky jsou financované zaměstnancem. Frekvence preventivních prohlídek je rozdílná podle rizikovosti pracoviště. V nejméně rizikovém prostředí by měla být provedena nejméně jednou za šest let. Každý zaměstnanec přitom může jít na preventivní prohlídku jednou za dva roky ke svému lékaři, případně jej může zaměstnavatel vyslat na mimořádnou prohlídku. Povinné preventivní prohlídky v zaměstnání jsou tedy jen dublování povinnosti, která už existuje.

Pravidelné školení řidičů

Nezáleží, jak dlouho řidič oprávnění vlastní nebo kolik má najetých kilometrů, řidič služebního vozu musí každý rok na školení řidičů. Řidiči se však musí spíše podepsat na prezenční listinu, než že by načerpali nějaké podstatné novinky. Obsah, rozsah nebo způsob ověření znalostí ze školení totiž není nijak stanoven.

Neomezený potravinářský průkaz

V některých případech je možné vydat potravinářský průkaz i na dobu neurčitou. Vzhledem k tomu, že potvrzuje, že držitel netrpí žádným infekčním onemocněním, je jeho neomezená platnost nesmyslná.

V loňském roce vyhrála povinnost odvádět DPH z neproplacených faktur

Podmínky pro odchod do důchodu v roce 2018

19. 4. 2018

V roce 2018 může odejít do starobního důchodu zaměstnanec, který se účastnil důchodového pojištění minimálně 34 let a dosáhnul důchodového věku. Zaměstnanec ovšem po dosažení těchto podmínek do důchodu odcházet nemusí.

Obecně se odchod do důchodu v roce 2018 týká zejména mužů narozených v listopadu 1954 až srpnu 1955. U žen se důchodový věk různí podle počtu dětí.

Do “odpracovaných” 34 let důchodového pojištění se započítávají i náhradní doby pojištění, mezi které patří např. péče o dítě do 4 let věku, vojenská služba, invalidita třetího stupně nebo péče o jinou závislou osobu).

Kdo chce nastoupit do důchodu, musí o něj zažádat na OSSZ. Žádost je možné podat nejdříve čtyři měsíce před plánovaným nástupem do důchodu. Pokud se zaměstnanci rozhodnou pracovat i po dosažení důchodového věku, mají na to právo. Zvýší si tak důchodovou dávku do budoucna. Stejně tak, pokud pobírají starobní důchod a pracují, mohou po roce požádat o přepočítání dávky.

Základní důchodová dávka je 2.700 Kč. Pro výpočet výše důchodu jsou důležité výdělky z let 1986 - 2017. Určující jsou také dvě redukční hranice příjmu - 13.191 Kč a 119.916 Kč. Z rozdílu mezi mzdou a první redukční hranicí se spočítá 26 %, které se k první redukční hranici přičtou.

Příklad výpočtu výše důchodu

Muž s 45 odpracovanými léty má stanovený osobní vyměřovací základ na 20.000 Kč.

 1. Částka 13.191 Kč se započítá celá.
 2. Z částky 20.000 - 13.191 (6.809 Kč) se spočítá 26 % = 1.770 Kč
 3. Výpočtový základ je 13.191 Kč + 1.770 Kč = 14.961 Kč
 4. Každý odpracovaný rok tvoří 1,5 % z výpočtového základu - 14.961x67,5% = 10.100 Kč
 5. K výpočtovému základu se přičte základní důchodová dávka - 10.100 Kč + 2.700 = 12.800 Kč.

Pro letošní rok došlo i ke změnám v evidenčních listech důchodového pojištění. 

Podíl Čechů ohrožených chudobou klesá

11. 4. 2018

Přestože česká ekonomika roste, existuje určité procento lidí, kteří si nemohou dovolit jet na týdenní dovolenou, výdaj ve výši 10.000 Kč by pro ně byl neúnosný nebo jsou dokonce pod hranicí příjmové chudoby.

Průměrný čistý příjem domácnosti v roce 2017 bylo 14.348 Kč na osobu. Medián byl však více než o 1000 Kč nižší – 13.308 Kč. Průměrný nominální příjem vzrostl od roku 2015 o 4,4 %. Přesto v jednotlivých typech domácnosti panují velké rozdíly v životní úrovni. V průměru nejlépe jsou na tom domácnosti o dvou ekonomicky aktivních jedincích. Většina takových domácností vychází se svými příjmy snadno. Jako dobrou svoji situaci hodnotí i dvojice s dětmi.

Na opačné straně jsou jedinci s dětmi, typicky matky samoživitelky. V polovině případů mají tyto domácnosti velké problémy vyjít s penězi. V rodinách s dětmi je průměrný měsíční příjem menší než 9.900 Kč na osobu. Problémy vyjít s příjmy má i třetina domácností jednotlivců nad 65 let.

Pod hranicí chudoby jsou ty osoby, které nedosahují 60 % mediánu čistého národního disponibilního příjmu. Za rok 2017 je tato hranice 11.195 Kč pro jednotlivce. Oproti roku 2016 se hranice posunula o 500 Kč. Každá domácnost má hranici chudoby nastavenou jinak. Například rodič s dítětem do 13 let má hranici příjmové chudoby 14.553 Kč, nebo dva rodiče se dvěma dětmi do 13 let 23.509 Kč.

Příjmovou chudobou je ohroženo 9,1 % domácností. V porovnání s ostatními státy Evropské Unie je toto číslo vysoce nadprůměrné. Evropský průměr je 23,5 %. Více než 28 % osob v domácnostech si ovšem nemůže dovolit nečekaný výdaj ve výši 10.000 Kč. Týdenní dovolenou si pak nemůže dovolit čtvrtina Čechů.

Češi naopak nemají problém s výdaji za zdravotní péči. Nejvíce zatěžující jsou výdaje za předepsané léky, a to pro 11,7 % domácností.

Jedním z faktorů, který zlepšuje úroveň Čechů jsou příspěvky zaměstnavatelů na penzijní spoření

Podejte daňové přiznání do 10. dubna bez sankcí

6. 4. 2018

Přestože řádný termín pro podání daňového přiznání pominul 3. dubna, opozdilci mají ještě několik dní. Pokud daňové přiznání na finanční úřad doputuje do 10. dubna, nemusí platit žádné sankce. Ze zákona je totiž stanovena ochranná lhůta 5 pracovních dní, během kterých jsou finanční úřady benevolentní.

Pokud by však ani do 10. dubna daňové přiznání nebylo podané, naskakují opozdilcům penále. Sankce jsou 0,05 % ze zaplacené daně, případně 0,01 % z daňové ztráty. Maximální sankce je 5 % ze zaplacené daně nebo 300.000 Kč. Minimální pokuta je naopak 500 Kč.

Sankce hrozí i za nezaplacení vypočtené daně. Úrok z prodlení naskakuje 10. dubna a jeho aktuální výše je 14,75 % za rok. Úrok je tvořený aktuální repo sazbou České národní banky navýšenou o 14 procentních bodů.

Naopak někteří mají na podání daňového přiznání ještě dostatek času. Pokud využívají služby daňového poradce, platí pro ně jako poslední termín podání 2. července. Aby však daňový poradce přiznání za subjekt mohl podat, musela k finančnímu úřadu dorazit do 3. dubna příslušná plná moc.

V řádném termínu bylo podáno 1,9 milionu daňových přiznání, z toho 1,63 milionu od fyzických osob a 260 tisíc od právnických osob. V poslední den řádného termínu, tedy 3. dubna přijala finanční správa 160 tisíc přiznání. Elektronické podání využilo 90 % právnických osob a 16 % fyzických osob. Čísla ovlivnil fakt, že majitelé datové schránky mají povinnost podat daňové přiznání elektronicky.

Dali jste si pozor na nejčastější chyby v daňovém přiznání

Většina firem neplní informační povinnost

29. 3. 2018

Přemýšleli jste někdy, kde statistický úřad bere informace pro své přehledy? Získává je ze sborníků, do kterých je prostřednictvím výkazů vkládají vybrané subjekty. Vyplnit výkaz je ovšem činnost administrativně i časově náročná. I proto téměř 70 % firem výkazy za rok 2016 stále neodevzdala. A za předešlý rok jsou čísla podobná.

Firmy měly výkazy odevzdat dle řádného termínu do konce července 2017, dle nejzazšího termínu do konce roku 2017. Přesto je nezveřejnilo celých 69 % společností. Nejvíce „dlužníků“ je mezi pražskými firmami a malými obchodními společnostmi. České firmy obecně mají k zákonné informační povinnosti laxní, někdy až odmítavý postoj. Tento postoj ale podle analytiků ekonomického trhu deformuje tuzemský trh a prospívá nepoctivým firmám.

Trend v počtu dlužníků výkazů se dokonce oproti roku 2015 zhoršil. Tehdy neodevzdalo statistický výkaz 62 % firem. Spolehlivější jsou v poskytování informací akciové společnosti, nejméně spolehlivé jsou naopak obchodní společnosti. Také se dá říci, že čím vyšší zisk, tím vyšší procento odevzdaných výkazů. Ze subjektů, které nevykazují tržby, dluží výkaz 85 % firem. Pravděpodobně větší firmy mají lepší možnost uvolnit na vyplňování výkazů personální zdroje.

Geograficky je nejvyšší podíl dlužníků v Praze, kde výkazy zatím neodevzdalo 75 % společností, následuje Středočeský a Jihomoravský kraj. Z oborů jsou nejméně spolehlivým informátorem velkoobchody s potravinami. Z těchto subjektů odevzdalo výkazy pouze 12 % oslovených. Nejspolehlivější jsou firmy podnikající v oblasti fondů. V tomto oboru odeslalo výkazy do sborníku více než 80 % firem.

Také jste byli vybráni pro vyplnění statistických výkazů? Pro naše klienty tuto činnost zajišťujeme.

Ovlivní rostoucí úroky platební morálku Čechů

23. 3 2018

Již několik let se postupně zlepšuje platební morálka Čechů. Přestože si lidé díky důvěře v českou ekonomiku více půjčují a celkový objem dluhu vzrostl, klesl podíl dluhu ohrožený nesplácením. Celková výše českých dluhů byla ke konci roku 2017 2,1 bilionu korun.

Za loňský rok vzrostl objem dlouhodobých dluhů (hypoték, úvěrů ze stavebního spoření…) o 9,5 %. Průměrná výše těchto dluhů je 1,5 milionu korun. Naopak u krátkodobých úvěrů, kam spadají kreditní karty nebo spotřební úvěry, došlo k meziročnímu nárůstu. Průměrná výše spotřebních úvěrů je 90.000 Kč, ale mnozí mají i dva takové úvěry. Krátkodobými úvěry jsou nejčastěji financovány leasingy na auto nebo vybavení domácnosti.

Největší objem dluhů je v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. V těchto lokalitách jsou nemovitosti dražší než ve zbytku republiky, ale také mají lidé větší schopnost splácet. Nejmenší objem dluhů je v Karlovarském kraji a na Vysočině.

Následkem důkladného schvalovacího procesu u hypoték dochází také ke snižování neschopnosti splácet dlouhodobé dluhy. Na konci loňského roku jich bylo evidováno cca 24,5 tisíce. Naopak u krátkodobých půjček počet rizikových klientů vzrostl. Problémy se splácením může mít až 297 tisíc lidí. Lidé také častěji refinancují a hledají levnější varianty půjček.

Uvidíme co s platební morálkou udělají zvyšující se úroky a blížící se refixace hypotečních úvěrů. Většině lidí se totiž splátky zvýší a mohou tak mít se splácením opět problémy.

Růst úroků ovlivňuje zvyšování repo sazby Českou národní bankou.

Využívat děr v zákoně za účelem snížení daní bude složitější

15. 3. 2018

Ministři financí členských zemí Evropské Unie se shodli na novele směrnice, podle které by daňoví zprostředkovatelé firem s přeshraničním působením museli informovat úřady o plánech firem na snižování daní. Účetním, daňovým poradcům nebo právníkům, kteří by tak neučinili, by v opačném případě hrozil postih. Pokud návrh projde, bude účinný od roku 2020.

Cílem novely směrnice je, aby úřady mohly zabránit daňovým únikům ještě před jejich uskutečněním. Daňoví poradci budou muset nahlásit úřadům schéma, jak si firmy plánují snížit daně. Úřady posoudí, jestli se nejedná o agresivní daňové plánování a jestli není třeba zákony upravit tak, aby k daňovému úniku nemohlo dojít.

Návrh ještě musí potvrdit Rada EU, ale již nyní má své zastánce. Podle komisaře pro hospodářské otázky, daně a cla je to další krok pro daňovou transparentnost Unie. Novela by tak usnadnila postup úřadů při potírání agresivních daňových plánování. Pokud bude novela směrnice schválena, budou mít členské státy čas do konce příštího roku, aby ji zapracovaly do národního práva.

Novela také obsahuje typické příklady schémat, které budou muset daňoví zprostředkovatelé hlásit. Jedná se zejména o převádění prostředků do zemí s nízkým zdaněním nebo zahrnutí poplatků jasně souvisejících s úsporou na daních.

Zástupci zemí se na návrhu sice shodli, nicméně někteří měli námitky proti její finální podobě. Mezi těmi, co novelu nejvíce rozporují, jsou Řecko a Lucembursko.

Aby se firmy nedostaly do rozporu se zákonem je dobré znát možnosti daňové optimalizace

Jaké nakonec budou platy českých řidičů v zahraničí?

8. 3. 2018

Evropská Unie plánuje novelu směrnice, dle které by vysílaní zaměstnanci do zahraničí museli dostávat minimální mzdu platnou v dané zemi. Nevole se zvedla zejména u zaměstnavatelů dálkových řidičů. Nakonec však dálková kamionová doprava nebude součástí této novely. Česká republika byla jedním z dlouhodobých zastánců vyjmutí tohoto odvětví ze směrnice.

O schválení směrnice se jedná od března 2016. Evropská Unie se snaží učinit podmínky pro zaměstnance v jiných zemích více spravedlivé. Dohoda o vyjmutí mezinárodní kamionové dopravy je prozatímní, konečná podoba novely směrnice by měla být známá v průběhu první poloviny letošního roku. Novela byla původně určená zejména pro zaměstnance ve stavebnictví. Je možné, že se pro řidiče mezinárodní dopravy, připraví specifická pravidla odrážející reálnou situaci na trhu.

Kromě České republiky usilovaly o vyjmutí mezinárodní dopravy také další státy střední a východní Evropy, Portugalsko nebo Španělsko. Po schválení novely budou mít členské státy dva roky na zavedení do národního práva.

V Německu nebo ve Francii již nyní platí vlastní směrnice ohledně mezinárodní dopravy. Například řidiči jezdící přes Německo musí dostávat německou minimální mzdu. Existují již i případy, kdy řidiči rozdíl na mzdě vysoudili. 

Jaká je zaručená mzda v České republice?

Češi koruně věří

27. 2. 2018

Jako nejvíce důvěryhodnou měnu považují Češi českou korunu. Nejméně naopak důvěřují kryptoměnám (bitcoin, ethereum, litecoin…). Věří jim jen 3 % obyvatel. 11 % lidí ale uvažuje, že by do nich investovalo. Většina Čechů o investování do měn vůbec neuvažuje. Polovina neplánuje ani nákup cizí měny v hotovosti.

K posílení důvěry v českou korunu přispělo její posílení po ukončení intervencí. Česká koruna na čele žebříčku vystřídala euro. To letos skončilo až třetí. Více lidí důvěřuje i švýcarskému franku. Investice do měn však pro Čechy není příliš aktuální. Nejvíce lidí zvažuje investice do kryptoměn, ale i tak je jich jen necelých 11 %. 10,3 % lidí také zvažuje investici do eura.

Investování do cizích měn funguje následovně. Za určitý obnos peněz nakoupíte cizí měnu. Tu pak prodáváte a spoléháte, že vámi nakoupená měna posílí a vaše peníze se tak zúročí. Předpovídat, jak se která měna bude vyvíjet je složitý proces. Vývoj měny ovlivňuje jak ekonomika v dané zemi, její zahraniční vztahy s dalšími ekonomickými partnery a také kroky dalších investorů. Lidé, kteří se nepohybují v ekonomice se, proto do obchodování s měnami často nepouštějí. 

Běžně dostupným způsobem jak investovat jsou penzijní fondy

Více než 850.000 lidí je v exekuci

21. 2. 2018

Téměř každý desátý obyvatel České republiky, který je starší 15 let, je zatížen exekucí. V roce 2017 přibylo dalších 31 tisíc exekucí. Výjimkou nejsou ani násobné exekuce, přes 150.000 lidí jich má více než deset. Přes půl milionu lidí má tři a více exekucí. Podle odhadů je více než 90 % nevymahatelných. Průměrná vymáhaná jistina je 65.000 Kč. Téměř polovina exekucí je však na částku do 10.000 korun.

Počet exekucí roste i přes rekordně nízkou nezaměstnanost a rostoucí mzdy. Zadluženým lidem však ani dobrá ekonomická situace nepomáhá, protože z příjmů poplatí hlavně úroky a sankce. Nejvíce jsou lidé zatíženi exekucemi v Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji. Nejméně exekucí je naopak na Vysočině a ve Zlínském kraji. Obcí, kde je největší procento lidí v exekuci, jsou Obrnice na Mostecku, kde má exekuci více než 51 % obyvatel.

Celkový počet exekucí ovlivňují také bezvýsledné exekuce. Podle exekutorské komory neexistuje účinný nástroj, jak bezvýsledné exekuce zastavit. Zjednodušení systému exekucí vidí komora v zřízení místní příslušnosti exekutorů. To by umožnilo převést všechny exekuce jednoho dlužníka pod jednoho exekutora. V současné době může být každá exekuce pod jiným exekutorem. Na projednání poslaneckou sněmovnou také čeká návrh, který by umožnil oddlužení lidí, kteří nedosáhnou na osobní bankrot. Ten by mohl být účinný od roku 2019.

Přes zvyšující počet exekucí se většina dlužníků snaží své závazky splácet včas.

Většina rodičů spoří dětem prostřednictvím stavebního spoření

13. 2. 2018

Více než 96 % rodičů by ráda svým dětem pomohla na začátku jejich samostatného života. Většina z nich jako spořící nástroj volí stavební spoření. V průměru mají rodiče v plánu naspořit kolem 300.000 Kč. Mediánová částka, kterou rodiče mají v plánu naspořit, je 200.000 Kč. Jako ideální výši měsíčního příspěvku pak většina rodičů volí 1.200 Kč.

Z produktů, které umožňují spoření finančních prostředků pro děti, je nejoblíbenější stavební spoření. Smlouvu pro své děti má uzavřeno 56 % rodičů. 20 % z nich využívá spořicí účet v bance nebo investiční životní spoření. Jen několik jednotek procent využívá termínované vklady a další bankovní produkty.

Mnozí poskytovatelé stavebního spoření podporují dětské smlouvy různými výhodami. Někteří odpouští poplatek za uzavření smlouvy, liší se však cílová částka, pro kterou tato výhoda platí. Pohybuje se od 150.000 do 300.000 Kč. 

Jak lidé spoří naopak na důchodový věk?

Rok 2018 – konec superhrubé mzdy?

6. 2. 2018

Ministerstvo financí poslalo k připomínkovému řízení návrh zákona, který počítá se zavedením sazeb daně z příjmů 19 % a 24 % a také se zrušením superhrubé mzdy. Superhrubá mzda, je hrubá mzda zaměstnance, ke které je přičtené zdravotní a sociální pojistné placené zaměstnavatelem. Z této mzdy je spočítaná 15% daň. Lidé, kteří mají příjem vyšší než 1,2 milionu korun ročně, navíc odvádí i sedmiprocentní solidární přirážku k dani z příjmu.

Podle nového návrhu by byla odváděna daň ve výši 19 % ze základní hrubé mzdy. V případě lidí s vyššími příjmy by byla mzda daněna 24 %. Podle analytiků se pro lidi, kteří mají příjmy jen ze závislé činnosti, daňová zátěž prakticky nezmění. Naopak těm, kteří mají i jiné druhy příjmů, míra zdanění vzroste.

Součástí návrhu zákona jsou i změny týkající se daně z hazardních her, zákona o Finanční správě, zákona o DPH nebo zákona o spotřební dani. Podle ministerstva financí bude zařazení těchto změn do jednoho předpisu pro daňové subjekty přehlednější. Novela například zavádí daň ze zahřívaných tabákových výrobků nebo zřizuje Specializovaný finanční úřad, který by spravoval daně z hrazardních her.

Potřebujete pomoci se zpracováním mezd? Využijte služeb naší účetní firmy

Spokojenost Čechů s životní úrovní roste

29. 1. 2018

Podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění je se svou životní úrovní spokojeno 51 % Čechů. 7 % lidí ji považuje za velmi dobrou, 44 % za spíše dobrou. Ani spokojenost, ale ani nespokojenost cití 35 % dotázaných. Naopak 2 % lidí vidí svoji životní úroveň jako velmi špatnou a 12 % dotázaných ji hodnotí jako spíše špatnou. V průběhu konce roku 2017 se spokojenost s životní úrovní výrazně neměnila. Většinou nejsou se svoji životní úrovní spokojeni důchodci, nezaměstnaní a dělníci.

V meziročním porovnání jsou ale Češi spokojenější. Podle analytiků se i do této oblasti promítá rostoucí tuzemská ekonomika. Díky rostoucím mzdám si mohou občané dovolit více utrácet, což se také projevuje v rostoucích tržbách maloobchodů - o 7,8 %.

Češi také více věří české ekonomice. 45 % dotázaných ji hodnotilo kladně, což je nejvíce od roku 1999. Spokojenost s českou ekonomikou a životní úrovní jde téměř ruku v ruce. Lidé, kteří jsou se svojí životní úrovní spokojení jsou také optimističtí ohledně ekonomické situace. Průzkumu se účastnila tisícovka občanů starších 15 let.

Hledáte účetní firmu? Kontaktujte odborníky

Překročí úroky u hypoték 3 % již v roce 2018?

19. 1. 2018

Rekordně nízké sazby u hypoték jsou pro tuto chvíli pryč. Zatímco na konci roku 2016 se sazby pohybovaly na úrovni 1,77 %, aktuálně je průměr úrokových sazeb na 2,8 %. Vývoj v posledních měsících tedy naznačuje, že by se s žádostí o hypotéku nemělo otálet. Můžeme naopak očekávat ustálení úrokových sazeb?

Jedna z nejvyšších úrokových sazeb dosahovala 5,73 % ročně v roce 2003. Od té doby úroková sazba kolísala mezi 5 % a 3,6 %. Od roku 2010 úroková sazba postupně klesala až na zmiňované historické minimum 1,77 %. Na nejnižší sazbu samozřejmě nedosáhl každý. Výši úroku výrazně ovlivňuje jaký podíl z konečné částky si žadatel půjčuje.

Za postupné zvyšování úroků však může několik faktorů.

 1. Doporučení ČNB omezit poskytování 100 % hypotéky.
 2. Doporučení ČNB neposkytovat 100% hypotéky.
 3. Doporučení ČNB neposkytovat 95% hypotéky.

ČNB také předložila novelu zákona o České národní bance, podle které by doporučení ČNB dále byla závazná. Návrat k sazbám pod 2 % tedy jen tak očekávat nemůžeme, naopak ekonomové očekávají, že ještě v roce 2018 překročí sazbu 3 %. Žádost o hypotéku však není třeba výrazně uspěchat. Nic nenaznačuje ani výraznému růstu sazeb.

Zjistěte, co potřebujete k žádosti o firemní hypotéku

Cestovní náhrady na služebních cestách v roce 2018

12. 1. 2018

Zvyšující se ceny pohonných hmot i náklady na stravování se postupně zvyšují. Proto se pro rok 2018 zvýší i finanční náhrady pro zaměstnance na služební cestě.

Náhrada za cestovné

Pokud zaměstnanec jede na služební cestu veřejnou dopravou, zaměstnavatel proplatí náklady proti jízdence. Pokud na služební cestu vyrazí vozem, náhrada se proplácí proti účtence z benzínky nebo paušálem stanoveným vyhláškou MPSV. Ta se odvíjí od průměrných cen pohonných hmot, které jsou pro rok 2018:

 • 30,50 Kč za litr Naturalu 95
 • 32,80 Kč za litr Naturalu 98
 • 29,80 Kč za litr nafty

Pokud pojede vlastním vozem, má nárok také na náhradu za opotřebení auta. V roce 2018 se jedná o náhradu minimálně 1,10 Kč za kilometr na jednostopém vozidle nebo tříkolce a minimálně 4 Kč za kilometr v automobilu.

Náhrada za stravné

Zvyšují se i sazby stravného. To je rozdílné podle doby, kterou zaměstnanec na služební cestě stráví.Ve státním sektoru je výše stravného:

 • 78 Kč až 93 Kč, pokud služební cesta trvá 5 - 12 hodin
 • 119 Kč - 143 Kč, pokud služební cesta trvá 12 - 18 hodin
 • 186 Kč - 223 Kč, pokud služební cesta trvá 18 a více hodin

V soukromé sféře je dáno jen minimální stravné, které je vždy shodné se spodní hranicí.

Při zahraniční služební cestě je stravné vyšší a v cizí měně. Pokud by jej zaměstnanec chtěl vyplácet v korunách, musí zaměstnavatel respektovat kurz stanovený ČNB.

Připomeňte si všechny náhrady pro zaměstnance na zahraniční služební cestě.

 

Důležité termíny daně z příjmů pro OSVČ

5. 1. 2018

Projděte si přehled termínů podání daňového přiznání a přehledů pro OSVČ v roce 2018.

Termín podání daňového přiznání a doplatku daně

Stejně jako v loňském roce je termín pro podání daňového přiznání 1. dubna. Letos tento den spadá na neděli a následující pondělí je Velikonoční pondělí, takže nejzazší termín pro podání je úterý 3. dubna. Pokud OSVČ využívá služeb daňového poradce, má prodloužený termín podání do 1. července. I tento den připadá na neděli, platí tedy pondělí 2. července. Do 3. dubna ale musí finančnímu úřadu doložit, že přiznání podá prostřednictvím daňového poradce.

Penále za nedodání přiznání začíná nabíhat 6. den od zpoždění a činí 0,05 % z vypočtené daně. Penále však nesmí být dohromady vyšší než 5 % z této částky a zároveň nesmí překročit výši 300.000 Kč. Pokud výše pokuty nepřekročí 200 Kč, správce daně ji nepředepíše.

Pokud v přiznání vyjde nedoplatek na dani, musí být uhrazený nejpozději do termínu podání daňového přiznání. V případě zpoždění uhrazení nedoplatku, začínají sankce nabíhat až 5. pracovní den po dni splatnosti - nejpozději tedy 9. dubna (případně úterý 10. července). Úrok z prodlení odpovídá repo sazbě České národní banky navýšené o 14 procentních bodů, tedy 14,05 %. Sankce opět není předepsána, pokud nepřesáhne u jednoho druhu daně u jednoho správce 200 Kč.

Přehledy pro pojišťovnu

I termíny pro podání přehledů zůstávají stejné. Přehledy je nutné zdravotní pojišťovně a ČSSZ dodat nejpozději měsíc po termínu podání daňového přiznání. Tedy do středy 2. května nebo do středy 1. srpna. Pro prodloužení termínu musí OSVČ opět dodat oběma institucím potvrzení o využití služeb daňového poradce. 

Přehledy musí podat i OSVČ, které nepodávají daňové přiznání. V tom případně pro ně platí termíny 31. července ČSSZ a 9. dubna zdravotní pojišťovně. V případě nedodržení termínu ČSSZ a zdavotní pojišťovny neudílí pokuty rovnou, ale OSVČ informují o zpoždění. Pokud by OSVČ výzvu ignoroval, výše pokuty od zdravotní pojišťovny může dosáhnout i 50.000 Kč, od ČSSZ 20.000 Kč (při opakovaném nedodání až 100.000 Kč).

Pokud má OSVČ na pojistném nedoplatky, má na doplacení 8 dní od reálného odevzdání přehledů. Za den platby je považováný den, kdy obdrží instituce peníze na účet. Sankce činí 0,05 % za každý den zpoždění. Pokuta se nepředepisuje, pokud nepřesáhne 100 Kč.

OSVČ musí také počítat se zvýšenými minimálními zálohami pro rok 2018.

 

Přehled daňových změn pro zaměstnance i podnikatele

29. 12. 2017

Od ledna platí několik zásadních změn v daních, které se dotknou zaměstnanců i podnikatelů.

Vyšší sleva na dítě

Pro příjmy za rok 2017 se zvedá daňové zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. Pro příjmy za rok 2018 se navíc zvedá daňové zvýhodnění i za první dítě. A to o 150 Kč měsíčně na 1.267 Kč. U OSVČ se změna projeví až v přiznání za rok 2018.

Vyšší daňový bonus

Lidé, kteří uplatňují daňové zvýhodnění na dítě, se mohou dostat do záporné daňové povinnosti. Pokud jejich příjmy překonaly šestinásobek minimální mzdy (pro rok 2017 tedy 66.000 Kč), mohou naopak peníze od státu dostat. Do započítávaných příjmů se počítají výdělky ze zaměstnání nebo podnikání. Pro příjmy za rok 2018 do něj nebudou započítány příjmy z nájmu nebo kapitálového majetku. Maximální výše bonusu je 60.300 Kč.

Přísnější pravida pro výdajové paušály

Limit pro využití výdajových paučálů se snižuje na polovinu. OSVČ ale budou mít možnost využít slev na děti a vyživovanou manželku či manžela. Pokud se rozhodnou daňového zvýhodnění využít již pro příjmy z roku 2017, platí pro ně nižší limity. Pokud zvýhodnění nevyužijí, platí pro ně limity původní. Od roku 2018 však bude možný jen nový systém.

Vyšší odpočty za životní a penzijní pojištění

Již pro příjmy za rok 2017 bude možné využít vyšší odpočty za životní a penzijní pojištění. Limit se zvyšuje dvojnásobně, tedy na 24.000 Kč. Příspěvky od zaměstnavatele budou nově osvobozeny od daně z příjmů až do výše 50.000 Kč.

Výhody pro dárce krve a kostní dřeně

Daňové zvýhodnění za každý odběr krve se zvyšuje na 3.000 Kč. Za jeden odběr kostní dřeně bude možné si nově odečíst 20.000 Kč.

Srážková daň i pro příjmy ze zaměstnání

Dosud se patnáctiprocentní srážková daň využívala jen u výdělků do 10.000 Kč na dohodu o provedení práce. Od roku 2018 ji bude možné využít i u příjmů ze závislé činnosti do 2.500 Kč.

Sleva za EET

Podnikatelé mohou využít jednorázovou slevu na dani 5.000 Kč. Sleva nemusí jít proti žádnému konkrétnímu dokladu. Stačí, když podnikatel tržbu poprvé elektronicky zaevidoval.

Nový zvýhodněný benefit

Okruh daňově zvýhodněných benefitů se rozšiřuje o příspěvek na tištěné knihy. Zvýhodnění platí i na obrázkové knížky pro děti. Naopak se nebude vztahovat na ty knihy, u kterých reklama překročí 50 % plochy. Nepeněžní plnění jsou na straně zaměstnance osvobozena od daně z příjmu.

Vyšší školkovné

Maximální výše roční slevy na umístění dítěte do školky je ohraničena minimální mzdou. Za rok 2017 tedy činí maximálně 11.000 Kč. Od roku 2018 dokonce 12.200 Kč.  Změnila se však formulace zákona. Nyní bude možné počítat jen výdaje, které souvisejí jen s daným zdaňovacím obdobím. Nikoli zaplacené ve zdaňovacím období, ale vztahující se k příštímu kalendářnímu roku.

Vyšší zálohy za sociální a zdravotní pojištění

Kvůli růstu průměrné mzdy dojde k navýšení záloh na sociální a zdravotní pojištění. Minimální záloha na sociální pojištění se zvyšuje na 2.189 Kč a na zdravotní pojištění 2.024 Kč.

Zjistěte, jak se počítají minimální zálohy pro OSVČ.

Komu nejvíce rostly mzdy

19. 12. 2017

Růst mezd doprovázel celý uplynulý rok. Jaké profese se mohou radovat nejvíce? V kterém koutě republiky se platy naopak nezvyšovaly? A které odvětví bylo k zaměstnancům nejštědřejší? V průměru došlo k navýšení mezd o 7 %. Navíc se očekává, že v příštím roce se budou mzdy ještě zvyšovat. Až polovina zaměstnanců zvažuje kvůli platovému růstu změnu zaměstnání. Rychle rostoucí výše platů však přispívá ke zvyšování inflace a investování do automatizace.

Porovnání růstu mezd mezi profesemi

Po několika stávkových akcích se nejvíce zvýšily mzdy řidičům autobusů. Jejich průměrná mzda stoupla z 25.537 Kč na 29.808 Kč, což je nárůst o 16,7 %. Výrazně se také zvýšili mzdy hotelovým zaměstnancům - kuchařům i obsluze - v průměru o 11 %. Odhaduje se, že nárůstu pomohlo i zavedení EET. Kvůli elektronické evidenci tržeb provozovatelé přišli o část fondů pro vyplácení na ruku, a museli zvýšit přiznanou část platu.

Růst mezd podle regionů

Průměrná mzda v Praze prolomila další milník. V prvním pololetí roku 2017 překročila hranici 40.000 Kč. Co se týče růstu mezd byla Praha průměrná - necelých 6 %. Nejvíce mzdy rostly v Královehradeckém a Plzeňském kraji - o téměř 10 %. Nejméně se zvedly platy v Libereckém kraji - o 4 %.

Růst mezd podle dosaženého vzdělání

Rozdílný vývoj v růstu odměňování můžeme sledovat i napříč dosaženým vzděláním zaměstnanců. Obecně platí, že čím nižší dosažené vzdělání, tím více mzda narostla. Zaměstnancům se základním vzděláním o 8,5 %, vyučeným bez maturity o 7,4 %, maturantům o 6,1 %, bakalářům o 6,4 % a vysokoškolákům s vyšším dosaženým vzděláním než bakalářským o 4,6 %.

Růst mezd podle odvětví

Průměrně jsou nejvíce odměňováni zaměstnanci v oblasti finančnictví, informačních technologií a energetice. V těchto odvětvích ovšem také platy rostly nejméně. Jak již bylo zmíněno, nejvíce mzdy rostly v pohostinství a ubytování o 11 %. O necelých 7 % vzrostly mzdy také ve zpracovatelském průmyslu.

Kromě mezd porostou v příštím roce i důchody

Čekají nás změny v EET

15. 12. 2017

Ústavní soud řešil stížnost opozičních poslanců na EET. Zatímco jako celek ji nezrušil (sleduje podle něj legitimní cíl - efektivní výběr daní), na několik změn přistoupil. Návrh na změnu zákona o EET předneslo 41 poslanců za TOP 09 a ODS. Některá ustanovení vejdou v platnost v únoru 2018, některá pak až na konci roku 2018.

Povinnost elektronické evidence tržeb by se nově neměla týkat plateb kartou, případně dalších bezhotovostních plateb. Soud uznal, že platby kartou jsou již dostatečně evidovány bankou a není tedy dále třeba je evidovat elektronicky.

Nově se také na účtence nebude muset uvádět DIČ. Podle kritiků tento údaj příliš zasahoval do soukromí podnikatelů, protože je v některých případech tvořen rodným číslem podnikatele. DIČ však stále zůstane veřejně dohledatelná informace v rejstřících.

Dojde také k úpravám zavedení třetí a čtvrté vlny EET. Ve třetí vlně, od března 2018, se měli zapojit lékaři, advokáti, účetní nebo také prodejci občerstvení bez zázemí pro hosty. Ve čtvrté vlně, od června 2018, se měli připojit řemeslníci a poskytovatelé dalších služeb. Podle ústavních soudců však bylo rozšíření přijato bez zvážení možných dopadů na podnikatele. Obory, které budou nově mít povinnost EET jsou upravovány jen vládním nařízením. Nejsou ukotveny v samotném zákoně. A právě před změnou zákona by měly být zváženy všechny dopady pro jednotlivé obory.

Změny ohledně povinnosti evidovat platby kartou pomůžou také e-shopům

Téměř polovina firem poskytne zaměstnancům 13. plat

8. 12. 2017

Podle průzkumu Hospodářské komory dokonce 70 % velkých firem poskytne zaměstnancům třináctý plat. Celkově pak k tomuto kroku přikročí 47 % společností. To je oproti loňsku nárůst o 8 %. Část firem odměnu vyplatí již v prosincové výplatě, část až v lednové, podle toho ve kterém odvětví působí. Podle odhadů Hospodářské komory bude výše třináctého platu mezi 15.000 Kč a 35.000 Kč, v průměru pak 30.000 Kč.

Nejvíce zaměstnanců se dočká třináctého platu ve stavebnictví, kde jej plánuje 61 % firem. Na druhém místě je zpracovatelský průmysl s 54 %. Odměny se projeví v celkovém růstu mezd za rok 2017. Předpokládá se, že nominální nárůst mezd dosáhne 7,4 %.

Průměrná mzda ve třetím čtvrtletí narostla o 6,8 % na 29.050 Kč. Po zohlednění růstu spotřebitelských cen růst činí 4,2 %. Medián mezd za třetí čtvrtletí vystoupal na 25.181 Kč.

Firmy odměňovaly zaměstnance v průběhu celého roku. Motivovat se je snaží i jinak. Zaměstnancům například začaly přispívat na dojíždění, přidaly dny dovolené, nabízely náborové příspěvky nebo zavedly sick days.

Jaké benefity kromě peněz zaměstnanci ocení?

Rozpočet Evropské Unie pro rok 2018

30. 11. 2017

Dnes schválili členské země Evropské Unie a Evropský parlament podobu rozpočtu pro rok 2018. EU počítá se závazky ve výši 160 miliard eur a platbami za dalších 140 miliard eur. Oproti minulým letům byli zvýšeny prostředky na bezpečnostní problematiku. Tyto finance jsou určeny zejména na problémy spojené s migrací a bezpečnostními hrozbami v Evropě. Vyšší částka než v loňském roce byla určena také na boj evropské diplomacie ve strategické komunikaci.

Naopak byla snížena částka určená Turecku jako předvstupní podpora. Rada Evropy tento krok odůvodnila stavem tamní demokracie a dodržování lidských práv.

V celém rozpočtu je důraz kladený zejména na tvorbu pracovních míst a řešení nezaměstnanosti mezi mladými. 20 milionů eur navíc získá studentský projekt Erasmus+. Podpora malých a středních firem v rámci projektu COSME bude navýšena o 15 milionů eur.

Evropská Unie čerpá příjmy do rozpočtu zejména ze 4 zdrojů:

 • Vlastní zdroje (zemědělské dávky, cla)
 • Podíl na DPH
 • Podíl z HND členských států
 • Ostatní (např. daně z příjmů zaměstnanců institucí ES, poplatky za administrativní činnost institucí apod.)

Jedním z výdajů jsou peníze určené na dotace. Ty naopak tvoří důležitý zdroj příjmů v účetnictví neziskových organizací

Inflace se vyvíjí dle předpokladů ČNB

24. 11. 2017

Růst cen na českých trzích je i v září výraznější než ve zbytku Evropy. Přísnější měnová politika České národní banky by však mohla způsobit zpomalení růstu inflace. Oproti tomu jsou čeští spotřebitelé stále ochotni utrácet více než v předchozích letech. To by naopak mohlo zapříčinit další zdražování.

Zářijové ceny byly v porovnání s loňským rokem o 2,7 % výše. Na růstu se nejvíce podepsalo zdražení potravin, energií, cen za dopravu a bydlení. Ceny rostly také ve stravovacím a ubytovacím průmyslu. Jediné odvětví, které přineslo výraznější zlevnění, jsou telekomunikace.

Ceny potravin se zvedly o 5,7 % a, kromě sezónní zeleniny, zdražily prakticky všechny. Mimo mléčné výrobky nejvíce zdražily vejce (o více než čtvrtinu), o 5 % zdražilo maso a o 6 % pečivo. Vzhledem ke složení spotřebitelského koše se zdražení méně projevilo v domácnostech seniorů, než v domácnostech celkově. Důvodem pravděpodobně je, že zaměstnanci i podnikatelé si v současné době dopřejí i ty produkty, které si po dobu recese odpírali.

Mimo Prahu rostou ceny rychleji. Růst cen pro domácnosti je sedmý nejvyšší v Evropě. Za poslední dva roky ceny stouply o 3,2 %. V porovnání s Evropskou Unií je inflace o třetinu vyšší, přičemž v Itálii, Švýcarsku, Rumunsku nebo Bulharsku se ceny prakticky neměnily.

Je pravděpodobné, že zvýšení základní úrokové sazby se promítne na zpomalení inflace. ČNB zvedla základní úrokovou sazbu na svém posledním zasedání na 0,5 %. Navíc se očekává další zvyšování. Zdražování naopak nahrává, že české domácnosti utrácí stále víc, dokonce víc než je jejich disponibilní příjem. Snižování míry úspor je možné pozorovat již od poloviny roku 2015.

Zvýšení spotřeby přispívají i akce obchodníků jako nedávno proběhlý Den dopravy zdarma

Dny dopravy přinesly e-shopům zisk, již vyhlíží Black Friday

17. 11. 2017

V minulém týdnu většina e-shopů lákala své zákazníky na třídenní akci dopravy zdarma. Podle oficiálních zdrojů portálu Heureka.cz, který projekt zaštiťoval, utržilo 1.400 zúčastněných e-shopů více než 590 milionů korun. Zákazníci celkem uskutečnili 427 tisíc objednávek.

Lidé na nákladech na dopravu ušetřili 34 milionů korun. Akce byla oproti loňsku prodloužena na tři dny. Pořadatelé chtěli dát zákazníkům více času na rozmyšlenou, aby se necítili pod tlakem. E-shopům se v průměru zvedla tržba o polovinu (při porovnání se stejným obdobím předešlého týdne). Některým e-shopům se však tržba zvýšila i o 300 %. Zákazníci nejvíce objednávali večer mezi osmou a desátou hodinou.

Úspěch akce je dalším důkazem silné české ekonomiky. Češi jsou ohledně dalšího ekonomického vývoje optimističtí, a proto se nebojí utrácet. I z toho důvodu provozovatelé e-shopů očekávají při nákupu vánočních dárků žně.

Vánoční nákupy v nejvyšší míře začnou v příštím týdnu tzv. Black Friday. V USA obchody v tento den nabízí rekordní slevy a odstartují tak vánoční prodeje. Slevy jsou jak na zboží v kamenncýh obchodech i e-shopech. O desítky procent je zlevněno žádané zboží, o které se zákazníci mnohdy doslova rvou.

V Česku se sice termín Black Friday zabydlel, tomu americkému se však podobá jen okrajově. Někteří čeští obchodníci označují za “black friday” každou větší slevovou akci a o avizované desítky procent zlevní většinou neatraktivní zboží, na které se práší ve skladech. Přesto se prodeje během této akce téměř vyrovnají povánočním výprodejům.

Ani během těchto akcí nebudou e-shopy vyjmuty z povinnosti EET

Díky ekonomickému růstu Češi více utrácejí

10. 11. 2017

Češi reagují na rostoucí ekonomiku odvážnějším utrácením. Tržby maloobchodů se zvýšily na 6,2 % ze srpnových 4,8 %. Oproti loňsku však klesl prodej a opravy motorových vozidel. Více než 20% nárůst zaznamenaly tržby za oblečení, za vybavení domácnosti Češi utratili o devět procent více než loni a prodej drobné elektroniky narostl o 7 %. To, že tržby rostly nejvíce v těchto odvětvích, odráží celkový stav ekonomiky. Nízká nezaměstnanost a růst mezd podporují Čechy, aby peníze více točili.

Experti i Česká národní banka však varují před přehříváním ekonomiky. Češi v současné době nakupují zboží dlouhodobé spotřeby, které akutně nepotřebují. To povede ke zvyšování cen produktů i služeb.

Co není úplně pozitivní zpráva je pomalý růst prodejů a oprav motorových vozidel. Toto odvětví je přitom pro českou ekonomiku stěžejní. Experti odhadují, že právě pomalý růst tohoto segmentu je předzvěstí zpomalení rozvoje celé ekonomiky. To se však nedostaví dříve než v druhém pololetí příštího roku.

ČNB jako prevenci před přehřátím ekonomiky zvýšila základní úrokovou sazbu.

ČNB zvedla základní úrokovou sazbu a zdražila peníze

3. 11. 2017

Na svém zasedání tento týden se Česká národní banka rozhodla zvýšit základní úrokovou sazbu na 0,5 %. Stalo se tak tedy přesně podle očekávání ekonomů. Tzv. repo sazba se zvýšila podruhé za sebou po té, co stagnovala na 0,05 % od listopadu 2012.

Důvodem pro zvýšení úrokové sazby je až příliš rychlý růst ekonomiky. Kvůli rekordně nízké nezaměstnanosti se lidé ani firmy nebojí utrácet. Zdražení peněz má za cíl, aby lidé utráceli uvážlivěji a vytvářeli si rezervy. Kvůli příliš rychlému růstu ekonomiky nemohou firmy nabírat nové zaměstnance, musí zvyšovat mzdy, aby udrželi stávající, což vede ke zdražování cen.

Co zvýšení repo sazby znamená

 • Stoupnou úroky u hypoték a ty se tak stanou méně dostupné. Období rekordně nízkých úroků skončilo a výše splátek se tedy budou postupně zvyšovat. Kvůli konkurenci se však nepředpokládá, že úroky u hypoték budou růst stejně rychle jako repo sazba. Zatímco repo sazba stoupla mezi srpnem a září o 0,25 %, úroková sazba u hypoték se zvýšila o 0,03 %.
 • Je možné, že stoupnou i úroky u spořících účtů. Banky však stále mají přebytek peněz, nemusí tedy lákat nové vklady.
 • Posílí koruna. Ve většině Evropy zatím převládají “záporné” úrokové sazby, proto by česká ekonomika mohla být přitažlivější pro zahraniční investory.
 • Sníží se míra inflace.
 • Nebudou tak rychle růst mzdy, může krátkodobě stoupnout nezaměstnanost, ale firmy dlouhodobě řeší nedostatek zaměstnanců.

Analytici očekávají, že úroková sazba poroste i při dalších zasedáních bankovní rady. Ani guvernér ČNB tento průběh nepopřel. K podobným krokům se uchylují i ostatní evropské banky i Evropská centrální banka.

Podraží tedy i hypotéky pro podnikatele. Připomeňte si, co obnáší vzít si hypotéku na firmu

Moderní metody platby

27. 10. 2017

V současné době se stále více rozšiřuje bezhotovostní platba. Platebních karet už je v České republice dokonce více než obyvatel. První platební karty se u nás začaly používat na konci 80. let minulého století. První vydala Živnostenská banka a platit s ní bylo možné jen v Tuzexu. V obchodě prostřednictvím platebního terminálu bylo možné platit v roce 1993. První bezkontaktní platební karta byla vydána v roce 2011. Jejich popularita v Česku roste raketovou rychlostí. Z celkově vydaných 11 milionů karet je více než 9 milionů bezkontaktních.

Platební karty však nejsou jedinou možností bezhotovostních plateb. Některé banky umožňují platbu pomocí platební nálepky. Jedná se vlastně o zmenšeninu platební karty, ovšem s omezenými funkcemi. Všechny umožňují platbu u obchodníka a přes internet. Jen některé banky ovšem disponují bezkontaktními bankomaty, u kterých by bylo možné pomocí nálepky vybírat. Aktuálně je v oběhu cca 50.000 nálepek.

Banky také pracují na možnostech platby mobilem. Pomocí aplikace pak mobil funguje stejně jako bezkontaktní platební karta. Dalších možností je celá řada. Ve světě se pomalu testují i platby pomocí hodinek nebo fitness náramků. Aby se však dostaly i k nám, musí technologii vyvinout zdejší banka.

I přes moderní platební nástroje je možné využívat cashback

Češi jsou ve splácení závazků spolehliví

20. 10. 2017

Průzkum Eurostatu ukázal, že Češi jsou ve splácení svých závazků z hypoték, spotřebitelských úvěrů či plateb za vodu nebo energie druzí nejspolehlivější v rámci Evropské Unie. Podle sdružení SOLUS by Češi měli vykázat historicky nejnižší míru potíží se splácením závazků.

V České republice dluží po splatnosti jen něco málo přes 4 % domácností. Což je výrazně méně, než u našich sousedů. V Rakousku totiž dluží po splatnosti 7 % domácností, na Slovensku dokonce 8 %. Lépe si vedou jen německé domácnosti, a to o pouhou desetinu procenta. Česko navíc v žebříčku stále stoupá. Ještě před deseti lety byly ve splácení nejen za Rakušany, ale také například za Estonci nebo Nizozemci. Zdaleka nejvíce dluží po splatnosti v Řecku, kde splácet včas nezvládá 48 % domácností. Výrazné problémy se splácením jsou také na Kypru a v Bulharsku.

Obecně lze říci, že lepší platební morálku mají obyvatelé zemí s rozvinutými úvěrovými registry. Bankovní instituce mají tedy lepší přehled o tom, komu půjčují a jaké je riziko, že své závazky uhradí. V České republice mají firmy přístup i k datům od telekomunikačních operátorů. Schválení úvěru tedy ovlivňují i případné nedoplatky nebo pozdní platby za paušál. V Německu v registrech najdou informace z oblasti financí, telekomunikací a energií.

Zlepšení platební morálky se projevuje i v klesajícím počtu neproplacených faktur. 

Tisíce osob dluží na zdravotním pojištění

13. 10. 2017

Částka odváděná na životní pojištění výrazně snižuje výslednou mzdu zaměstnanců. Přesto se v některých případech může stát, že peníze až k pojišťovně nedoputují. Nedoplatky na zdravotní pojišťovně svědčí o špatné finanční situaci nebo lehkovážnosti zaměstnavatele. Rozhodně to není dobrá známka pro obchodní partnery. Kde hledat dlužníky a komu se nejvíce dluží?

Více než 100 tisíc osob má na zdravotním pojištění dluh více než 100.000 Kč. Pojišťovny dlužníky na dluh upozorní. Tenje možný splatit i pomocí splátkového kalendáře. Spolupracovat se vyplatí, protože některé pojišťovny jmenovitě zveřejňují seznam dlužníků, jiné tento údaj uvedou do insolvenčního rejstříku.

Nejvíce dlužníků eviduje VZP. Jejich jména také zveřejňuje na svém webu. Dlužníky nad 300.000 Kč navíc rozděluje do tří skupin:

 • 300.000 - 500.000 Kč
 • 500.000 - 1 milion Kč
 • Nad 1 milion Kč

Celkem Všeobecné zdravotní pojišťovně dluží více než 100.000 Kč téměř 80.000 osob, z toho drtivá většina (přes 70.000) samoplátců.

Druhá v pořadí s nejvíce dlužníky je ČPZP. Pojištěnci jí dluží na pojistném 2,7 miliard korun. Dalších 1,3 miliardy dluží na penále a pokutách. Pojišťovna je však k dlužníkům relativně vstřícná a ochotná vypracovat splátkový kalendář.

Dlužníky nad 100.000 Kč mají i ZP MV ČR, OZP i menší a oborové pojišťovny. V případě dluhů je potřeba co nejdříve kontaktovat pojišťovnu a začít situaci řešit.

Odvody na zdravotní pojištění jsou jedny ze srážkových složek mzdy. Připomeňte si, jak se počítá mzda

Průměrný rozdíl v platech mužů a žen je téměř sedm tisíc

5. 10. 2017

6.748 Kč měsíčně, tedy přes 80.000 Kč ročně je rozdíl v průměrném ohodnocení mužů a žen. Česká republika tak patří mezi země s největšími rozdíly v platovém ohodnocení v Evropské Unii. Nerovnost v platech přetrvává i navzdory stále rostoucí průměrné mzdě. Rozdíl mezi průměrným platem mužů a žen je 22,5 %. Evropský průměr je 16,3 % ve prospěch mužů.

Pokud bychom částku převedli na odpracované dny, ženy pracují 82 dnů zadarmo. Nižší odměňování žen přitom způsobuje nejen horší životní úroveň rodin, ale i brzdí hospodářský růst. Na trhu práce proto probíhají projekty, které mají za cíl podporovat rovnost pracovních příležitostí. Mezi ně patří například nastavení pracovních podmínek vstřícných k rodině (jako je flexibilní pracovní doba) nebo snaha o různorodost pracovních týmů.

K zlepšování pracovních podmínek pro ženy realizuje také několik projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jedná se například o zřizování mikrojeslí nebo dětských skupin. Pro zajištění rovnosti v odměňování se také připravuje novelizace zákoníku práce.

V říjnu startuje účtenková loterie

27. 9. 2017

Již 1. října odstartuje ministerstvo financí účtenkovou loterii zvanou Účtenkovka. Každý měsíc se bude hrát o 21.025 cen v hodnotě od 100 Kč do 1.000.000 Kč. Do loterie se bude moci přihlásit každý, kdo získá účtenku vydanou podle zákona o elektronické evidenci tržeb. V současné době takové účtenky vydávají velkoobchody, maloobchody a ubytovací a restaurační zařízení. Cílem účtenkové loterie je navyknout spotřebitele, aby si brali účtenky. Do loterie se spotřebitelé budou moci přihlásit buď pomocí webového formuláře nebo pomocí mobilní aplikace Účtenkovka.

Výhry se budou losovat každý 15. den v měsíci. Registrovat bude možné účtenky vydané v průběhu minulého měsíce, které byly registrované nejpozději tři dny před slosováním. Zákazníci budou moci registrovat libovolný počet účtenek. Jediným omezením je, že od jednoho obchodníka můžou registrovat jednu účtenku denně. Ministerstvo financí ve výhrách rozdělí maximálně 65.000.000 Kč ročně.

Vyváží loterie poměr pro a proti argumentům vůči EET?

Na schválení čeká nový zákon o platebním styku

22. 9. 2017

Schválení v Senátu a podpis prezidenta má před sebou nový zákon o platebním styku, který má zajistit především bezpečnější platby na internetu, konec poplatků za platbu kartou a zpřístupnění bankovních účtů třetím stranám. Platby prostřednictvím mobilního telefonu jsou sice stále častější, ale přece jen v porovnání s Evropou je používá o 10 % lidí méně. Jako důvod pro respekt před mobilními platbami udávají právě strach z bezpečnosti plateb. Co konkrétně tedy nový zákon upravuje?

Nižší spoluúčast při zneužití karty a konec poplatků za platbu kartou

V případě ztráty karty nebo neautorizovaných transakcí dosud byla výše spoluúčasti až 150 EUR, tedy cca 3.900 Kč. Nově bude maximální spoluúčast 50 EUR (tedy 1.300 korun). Nárok na vrácení peněz vznikne i v případě hrubého porušení povinností uživatele platebních karet, například poznačení pinu na lísteček v peněžence. Pro platby kartami Visa nebo Mastercard (tedy drtivá většina karet v oběhu na českém trhu) mají obchodníci zákaz účtovat poplatky.

Bezpečnější platby po internetu

Při autorizaci plateb bude zavedeno tzv. silné ověření. Identita plátce bude ověřovaná ve dvou krocích. Kromě identifikačních údajů bude povinná i kontrola například pomocí unikátního kódu, který dojde SMS zprávou.

Zároveň je dnes běžnou praxí, že při rezervaci pobytu v hotelu obchodník zablokuje na účtu část z ceny pobytu, jakmile dostane údaje o kartě. Nově bude moci finance zablokovat, až k tomu dostane povolení.

Zpřístupnění online účtů třetím stranám

Třetími stranami jsou míněná různá vývojářská studia nebo třeba finanční instituce, které vyvinou aplikaci na správu osobních financí. Právě těmto subjektům budou banky muset zpřístupnit online účty, pokud jim to majitel účtu dovolí. Cílem je zjednodušení správy osobních financí. Z jednoho rozhraní bude možné obsluhovat nejen osobní, ale i spořící účty a další produkty. Tyto třetí strany ovšem budou muset mít povolení České národní banky.

Letošní rok přeje změnám zejména v oblasti financí

Meziroční inflace v srpnu stagnovala

15. 9. 2017

Inflace v meziročním srovnání stagnovala na 2,5 %. Největší podíl na meziročním růstu cen měly potraviny a nealkoholické nápoje. Nejvíce rostly ceny masa, vajec a mléčných výrobků. Nejvíce diskutovaným příkladem je cena másla, která narostla o 45,5 %.

Analytici odhadovali, že celková srpnová inflace bude ještě o 0,1 procentního bodu vyšší. Oproti prvním třem měsícům tohoto roku, kdy růst cen zrychloval, v srpnu inflace stagnovala. Některé zboží zdražovalo o desítky procent - jedná se zejména o vejce (33,9 %), mléko a sýry (14,6 %) a čerstvé máslo zdražilo dokonce o více než 45 %. Oproti červenci zdražily o 2 % také pohonné hmoty.

Zlevnily naopak mobilní telefony (o 15 %) a klesly ceny i telefonických i telefaxových služeb. Nižší ceny najdeme také u plynu, tepla a teplé vody. Levnější je také zelenina a all inclusive dovolené.

Inflace se od prosince 2016 drží na nebo nad dvěma procentními body. Česká národní banka, tedy dosáhla svého cíle, a tak po třech a půl letech ukončila devizové intervence

Průměrná mzda stoupla na 29.346 Kč

7. 9. 2017

Dlouhodobý růst české ekonomiky zapříčinil také růst průměrné mzdy. Ve 2. čtvrtletí 2017 vzrostla na 29.346 Kč. Oproti stejnému období roku 2016 vzrostla o 7,6 %, tedy o 2.074 Kč. Inflace za uvedené období činila 2,2 %, reálně tedy mzdy narostly o 5,3 %. Počet zaměstnanců vzrostl o 1,5 %. Růst přitom předčil odhady analytiků, kteří očekávali reálný růst okolo 4,5 %.

Ještě více než průměrná mzda vzrostla v minulém roce střední hodnota mezd, tzv. medián. Ten meziročně vzrostl o 8,2 % na 24.896 Kč. Rozdíl mezi mediánem mužů a žen je téměř pět tisíc korun ve prospěch můžů (27.181 Kč x 22.300 Kč). Podle Českého statistického úřadu 80 % zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 12.022 a 47.058 korunami.

Nejvyšší průmerná mzda je již tradičně v Praze. Praha se však také potýká s nejpomalejším růstem mezd. Průměrné platy stouply o 5,9 % na 37.046 Kč. Nejvýraznější nárust mezd za loňský rok zaznamenaly zaměstnanci v Karlovarském kraji – o 9,7 %. I přes tento výrazný skok, jsou průměrné mzdy v Karlovarském kraji nejnižší v republice.

Se zvýšením minimální mzdy můžeme očekávat další růst i průměrné mzdy. 

Důvěra v českou ekonomiku stále roste

31. 8. 2017

Důvěra v českou ekonomiku je nejvyšší od začátku tohoto roku. Oproti červenci se zvýšila o jeden procentní bod. Důvěra roste mezi podnikateli i spotřebiteli. Růst je podpořený jak vnitřními faktory (růst domácí poptávky, situace na trhu práce), tak vnějšími. Češi mají v úmyslu více spořit a méně se obávají nárůstu nezaměstnanosti. Podle ekonomů je možné očekávat další posilování důvěry. Co se týče důvěry v jednotlivé obory, nejvíce vzrostla důvěra ve stavebnictví a obchod.

S optimistickými očekáváními se nesetkává jen čeká ekonomika, ale i evropská. Ekonomická nálada v eurozóně se v srpnu vyšplhala na nové desetileté maximum její index vzrostl na 111,9 bodu ze 111,3 bodu v předchozím měsíci.

Důvěra v ekonomiku je porovnávána tzv. bazickým indexem, kdy základním ukazatelem, se kterou je důvěra srovnávána, je její úroveň v roce 2005.

Posílení důvěry v českou ekonomiku také přispívá fakt, že i v příštím roce vzroste minimální mzda

Úrovně minimální a zaručené mzdy v roce 2018

24. 8. 2017

Vláda tento týden rozhodla, že od ledna 2018 se minimální mzda zvedne o rekordních 1200 Kč na 12.200 korun. Zaměstnanci v soukromých podnicích, ve kterých není mzda upravována kolektivní smlouvou, mají také nárok na zaručenou mzdu. Ta má osm úrovní podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce.

Skupina

Zaručená mzda 2017 

měsíčně / za hodinu

Zaručená mzda 2018

měsíčně / za hodinu

1. 11.000 Kč / 66 Kč 12.200 Kč / 73.20 Kč
2.  12.200 Kč / 72.90 Kč 13.500 Kč / 80.80 Kč
3. 13.400 Kč / 80.50 Kč 14.900 Kč / 89.20 Kč
4. 14.800 Kč / 88.80 Kč 16.400 Kč / 98.50 Kč
5. 16.400 Kč / 98.10 Kč 18.100 Kč / 108.80 Kč
6. 18.100 Kč / 108.30 Kč 20.000 Kč / 120.10 Kč
7. 19.900 Kč / 119.60 Kč 22.100 Kč / 132.60 Kč
8. 22.000 Kč / 132 Kč 24.400 Kč / 146.60 Kč

Připomeňte si charakteristiky profesí pro jednotlivé skupiny.

Dodržovat zaručenou mzdu je pro zaměstnavatele stejně důležité, jako dodržování mzdy minimální. Inspekce práce může za nedodržování práv zaměstnanců udělit pokutu až 2 miliony korun.

Podíl neproplacených faktur klesá - jak na neplatiče

18. 8. 2017

Asi každého podnikatele trápí neproplacené faktury. Pro některé odběratele je doba splatnosti jen další  nepodstatný řádek a někteří si s platbou nelámou hlavu vůbec. Pozdě zaplacené nebo nezaplacené faktury přitom dělají v účetnictví pořádnou paseku.

Možností jak reagovat na neplatiče je několik. Doporučuje se zesílit urgence a nabídnout nový termín proplacení bez sankcí. Pokud ani tato “mírnější varianta” nepomůže, nastupuje pozastavení prací, písemná výzva včetně vyčíslení úroků z prodlení a nakonec soudní vymáhání.

Celý postup zpravidla bývá následující:

 1. Právní oddělení zašle neplatiči výzvu k úhradě. Ten na ni může reagovat zaplacením dluhu, nabídkou na smírčí řízení nebo také nijak.
 2. V případě, že dlužník nereaguje, je na řadě podání žaloby k soudu. Pokud má podnikatel podklady, že mu za jeho dohodnutou práci nebylo zaplaceno, soud vydá rozsudek o uhrazení.
 3. Pokud dlužník neuhradí pohledávku ani na základě pravomocného rozsudku, nastupuje exekuční řízení.

Dobrá zpráva je, že platební morálka v České republice se výrazně zlepšila. V roce 2016 v době splatnosti zaplatilo faktury 44,7 % tuzemských firem, přičemž evropský průměr je 39,1 %. Zlepšující se platební morálku je možné vypozorovat již od roku 2013. Nejspolehlivějšími plátci v Evropě jsou Dánové, Němci a Maďaři. Vrásky na čele naopak nejvíce přidělávají firmy z Rumuska a Portugalska.

Úřad práce motivuje dávkami stěhování za prací

11. 8. 2017

Od loňského listopadu mohou nezaměstnaní evidovaní na úřadu práce zažádat o novou státní podporu. Jedná se o jendorázový příspěvek až 50.000 Kč určený na přestěhování za prací. Podmínkou pro jeho získání je přestěhování se do místa vzdáleného vzdušnou čarou více než 50 km v rámci České republiky. Žadatel také musí být půl roku před podáním žádosti aspoň pět měsíců v evidenci ÚP.

Podle statistik úřadu práce nový příspěvek dostalo zatím 51 lidí. Lidé se stěhují 50 kilometrů i téměř 300 kilometrů. Pozice, na které uchazeči nastupují, jsou různorodé - administrativní pracovníci, IT pracovníci, strážní, ale i řidiči autobusu. Na příspěvek nevzniká nárok, poskytnutí záleží na konkrétní situaci. Příspěvek může být jednomu žadateli poskytnut jednou za tři roky, pokud opět splní výše uvedené podmínky a v zaměstnání, na které příspěvek získal, vydržel déle než 12 měsíců.

Roste také zájem o příspěvek na dojíždění za prací. Za více než rok od zavedení příspěvku o něj zažádalo 4032 zaměstnanců. Ani na tento příspěvek nevzniká nárok.  Nejčastější je příspěvek 1.500 Kč na dojíždění 10 až 25 kilometrů. Profese jsou opět různorodé - operátoři, pekaři, prodavači… Příspěvek mohou získat uchazeči, kteří jsou na úřadu práce evidovaní alespoň pět měsíců a práci najdou mimo místo svého bydliště. Musí získat smlouvu minimálně na šest měsíců a nesmí jej zaměstnat zaměstnavatel, u kterého pracoval v předchozích 24 měsících.

Maximální doba vyplácení je jeden rok. Pro přiznání příspěvku si zaměstnanec nemůže vydělat více než 1,5násobek průběrného platu. Pokud úřad příspěvek schválí, poskytuje se jako paušál, tedy bez prokazování skutečných nákladů. Příspěvek dostane po předložení výplatní pásky. Za nepřítomnost v práci (z důvodu pracovní neschopnosti i dovolené) se příspěvek krátí.

Připomeňte si, v jakých případech má zaměstnanec nárok na placené volno. 

ČNB zvedla základní úrokovou sazbu

4. 8. 2017

Po třech letech snahy o zvýšení inflace a podpoření hospodářského růstu zvýšila ČNB základní úrokovou sazbu, aby růst zpomalil. V České republice je nejnižší nezaměstnanost v Evropské Unii, firmy mají nedostatek pracovních sil a kvůli levným a dostupným hypotékám jsou nadhodnocené nemovitosti. Česká ekonomika tak vyžaduje známky přehřívání, infalce by mohla růst neúměrně rychle a nedostatek zaměstnanců by byl stále větším problémem.

Cílem zvýšení úrokové sazby je, aby firmy i domácnosti začaly více spořit a méně si půjčovat. Příliv kapitálu ze zahraničí by zároveň vedl k posílení koruny, čeští exportéři by za své výrobky v zahraničí dostali méně peněz a nemohli by si tak dovolit tak výrazné zvyšování mezd.

Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu poprvé po téměř deseti letech. Naposledy k navýšení došlo v únoru 2008, kdy úroková sazba byla 3,75 %. Nyní stoupla z historického minima 0,05 % na 0,25 %. Podle odborníků však nemusí jít zdaleka o poslední zvýšení. Pokud by koruna neposílila dostatečně, může dojít i letos ještě k jednomu navýšení. Další se očekávají v průběhu příštího roku.

Tato první změna se pravděpodobně spotřebitelů nijak významně nedotkne. Jako první se zvyšování základní sazby promítne na trhu s hypotékami. Zdražení by však nemělo být příliš markantní. Naopak u spořících účtů se změny projeví oproti hypotékám později.

Připomeňte si, co obnáší vzít si hypotéku na firmu.

Elektronické stravenky jsou čím dál rozšířenější

31. 7. 2017

Kromě papírových stravenek nabízí elektronickou variantu firmy Endered, Sodexo i Benefit Management. Princip elektronických stravenek spočívá v tom, že odměna určená na stravné je nahrána na kartu, kterou zaměstnanci platí jako s platební kartou. Kromě restauračních zařízení je možné e-stravenkou platit také u obchodních řetězců.

Například od firmy Sodexo využívá elektronické stravenky asi 10 % zákazníků, což představuje asi 60.000 zaměstnanců. Firma se zároveň aktivně snaží o rozšíření zařízení, které e-stravenky přijímají. Předpokládá, že do dvou až tří let, bude elektronické stravenky využívat polovina klientů. Nové obchodní partnery se při uzavření smlouvy snaží motivovat k jejich akceptaci. Jediný předpoklad pro příjem e-stravenek je platební terminál. Právě ten však řada zejména menších provozoven stále neprovozuje.

Společnost Sodexo některým podnikům, které odmítaly přijímat jejich elektronické stravenky, vypověděla smlouvu i k jejich papírovým variantám. Podle hospodských je povinnost přijímat e-stravenky další zásah do podnikání, jako je EET nebo zákaz kouření. Někteří zaměstnanci, kteří jsou za oběd zvyklí platit výhradně stravenkami, tak uvažují o změně restaurace.

Výhodou elektronické stravenky je, že částka vydaná za jídlo se strhne přesně a není nutné ji případně kombinovat s další platbou. Kvůli daňové uznatelnosti stravenek totiž většina obchodníků na stravenky případné přeplatky nevrací. V obchodních řetězcích by e-stravenkou měly být zaplaceny jen potraviny a nealkoholické nápoje.

Zjistěte, jaké benefity zaměstnance nejvíce lákají

Dárci krve získají vyšší daňové zvýhodnění

21. 7. 2017

Vyššího daňového zvýhodnění se dočkají dárci krve. V současné době mají dárci nárok na zvýhodnění ve výši 2.000 Kč za každé darování krve. Nově se zvýhodnění zvýší na 3.000 Kč a uplatnit jej dárci budou moci už v zúčtování za tento kalendářní rok. Navýšení je součástí novely zákona o daních z příjmů, kterou schválil Senát.

Výše zvýhodnění je pro dárce stejná od jejího zavedení v roce 1996. Podle autorů návrhu novely není tedy již pro případné nové dárce motivující. V České republice je 270.000 pravidelných dárců krve, což jsou necelá tři procenta populace. Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje jako optimální počet dárců 5 % populace.

Dárci kostní dřeně

Daňového zvýhodnění se dočkají také dárci kostní dřeně. Ti, kteří vstoupí do Českého registru dárců krvetvorných buněk, mají nárok jednou za život využít daňovou slevu 8.000 Kč. Dárci, kteří se dostanou i k samotnému darování kostní dřeně, si budou nově moci odečíst 20.000 Kč za jeden odběr.

Jaká jsou další daňová zvýhodnění a slevy na dani?

 

Zaměstnanci nastupují na neschopenku šestnáctkrát více než živnostníci

14. 7. 2017

Podle výzkumu AMSP ČR podnikatelé stálé méně nastupují do pracovní neschopnosti. Zaměstnanci oproti tomu jsou nemocní více než dříve. Zatímco v roce 2010 čerpali zaměstnanci nemocenské dávky 6x více než živnostníci, nyní nastupují na neschopenku 16x častěji než živnostníci.

Jednou z hlavních příčin tak markantního nepoměru jsou finanční důvody. Živnostníci na rozdíl od zaměstnanců nedostávají prvních 14 dní neschopnosti žádné peníze. I od 15. dne mají na nemocenskou nárok jen ti, kteří si platí nepovinné nemocenské pojištění. Podle údajů České správy sociálního zabezpečení se v loňském roce dávky dobrovolně účastnilo jen 91 tisíc podnikatelů, což je pouhých 9 % z celkového počtu OSVČ.

Zaměstnanci oproti tomu nemají proplácené pouze první tři dny. Od čtvrtého do čtrnáctého dne neschopnosti dostávají náhradu mzdy od zaměstnavatele.

Podnikatelé jsou také méně často v pracovní neschopnosti kvůli jejich nepostradatelnosti v podniku. Zejména v menších podnicích majitel zastupuje řadu dalších rolí a jejich výpadek je proto o to citelnější.

Jaké jsou minimální zálohy pro sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ?

Přes 300 tisíc poplatníků spoléhá při podání přiznání na bezsankční dobu

7. 7. 2017

Poplatníci, kteří využili služeb daňového poradce, měli svá roční zúčtování daně odevzdat správci daně do 3. července. Sankce za pozdní dodání však začínají nabíhat až 6. den po termínu. Poslední šance na odevzdání daňového přiznání bez sankcí je tedy 12. července.

Pro ty, kteří služeb daňového poradce nevyužívali, byl závazný termín 3. dubna. K tomuto dni finanční správa evidovala 1,94 milionu podaných přiznání. 1,67 milionu od fyzických osob, 270 tisíc od osob právnických. I u tohoto termínu platí 5denní bezsankční období. Poplatníci, tak měli přiznání odevzdat maximálně do 10. dubna. V období od 3. do 10. dubna dorazilo na finanční úřady 330 tisíc zúčtování daně – 280 tisíc od fyzických osob a 50 tisíc od právnických osob.

Penále, které se opozdilcům vyměřuje, činí 0,05 % ze stanovené daně za každý následující den prodlení. Maximální výše penále je 5 % ze stanovené daně a tato částka nesmí být vyšší než 300 tisíc korun. 

Potřebujete poradit s účetnictvím? Kontaktujte odborníky

Jaké změny v dani z příjmu jsou účinné od zítřka?

30. 6. 2017

Od 1. července vstoupí v účinnost novela zákona o daních z příjmu. Některé změny se v příjmech promítnou až od roku 2018, některé hned od července. Celkově novela přináší 204 změn, pro běžnou praxi je jich významných mnohem méně.

Změny od července 2017

Daňové zvýhodnění na druhé a další dítě. Již u mezd za červenec budou sleva na druhé dítě 1.617 Kča třetí a další dítě 2.017 Kč. Při ročním zúčtování pak zaměstnanci uplatní novou výši slevy i za první půlrok.

Změny od roku 2018

Malé příjmy do 2.500 Kč budou daněny srážkovou daní namísto zálohové. Tato změna se nejčastěji dotkne odměn statutárních orgánů.

Snížení limitu pro výdajové paušály ze dvou na jeden milion korun. Pro rok 2017 mají živnostníci možnost volby. Buď při zúčtování použijí původní paušální strop a nebudou moci uplatnit daňovou slevu na vyživovanou manželku a dítě. Nebo využijí nové výdajové limity a tyto slevy budou moci využít. 

Zpozornět by tedy měly zejména mzdové účetní. V plánu navíc je i zvýšení slevy na první dítě a to od příštího roku.

Prezident podepsal novelu o státní sociální podpoře

23. 6. 2017

Díky novele o státní sociální podpoře se zvýší daňová sleva i na první dítě a zlepší se pravidla čerpání rodičovského příspěvku. Novelu ve středu podepsal prezident Miloš Zeman a v účinnost by měla vstoupit 1. 1. 2018.

Díky novele dojde k navýšení slevy na první dítě o 150 Kč měsíčně, tedy celkově na 15.204 Kč ročně.  Zatímco sleva na druhé a další dítě se již tři roky po sobě zvyšuje, sleva na první dítě zůstávala na stejné výši.

  Za rok 2014 Za rok 2015 Za rok 2016 Za rok 2017 Za rok 2018
Sleva na 1. dítě 13.404 Kč 13.404 Kč 13.404 Kč 13.404 Kč 15.204 Kč
Sleva na 2. dítě 13.404 Kč 15.804 Kč 17.004 Kč 19.404 Kč 19.404 Kč *
Sleva na 3. dítě 13.404 Kč 17.004 Kč 20.604 Kč 24.204 Kč 24.204 Kč *

* navýšení těchto slev nebylo součástí novely

Změny nastanou i v čerpání rodičovského příspěvku. Zruší se současná horní hranice 11.500 Kč. Lidé s vyššími příjmy budou moci celkovou částku 220.000 Kč vyčerpat rychleji a pobírat příspěvek až do výše peněžité pomoci v mateřství. Minimální doba pro čerpání bude nově šest měsíců a maximální dávka tedy okolo 34.500 Kč. Lidé, kteří na tuto dávku dosáhnou, však budou muset mít příjem nad 86.000 Kč.

Pro rodiče s vícerčaty se rodičovský příspěvek navýší z dosavadních 220.000 Kč na 330.000 Kč. Novela také zvyšuje odměny pro pěstouny a řadí doktorandy nad 26 let studující ve standardním denním studiu mezi státní pojištěnce. 

Od příštího roku budou mít také otcové nárok na novou dávku - tzv. otcovskou poporodní péči

 

Přínos kontrolního hlášení v číslech

16. 6. 2017

Podle finanční správy, přinesly kontrolní hlášení a EET dohromady do konce května 5,8 miliard korun. Odhaduje se, že celkově za rok by dopad kontrolních hlášení měl do státního rozpočtu přinést až 9 miliard korun.

Od spuštění systému bylo podaných 5,4 milionu kontrolních hlášení od půl milionu plátců DPH. Finanční úřad poslal 150.000 výzev k odstranění pochybností ve formulářích a z 99 % bylo na tyto výzvy reagováno. Podle finanční správy bylo díky kontrolnímu hlášení odhaleno více než 9.000 nespolehlivých plátců DPH. K loňskému lednu jich totiž bylo evidováno „jen“ 3151. Více než 47 % nespolehlivých plátců jsou firmy s tržbami do 10 milionů korun.  Zároveň 46 % nespolehlivých plátců má sídlo v Praze, nejméně naopak v jižních Čechách.

Kontrolní hlášení musí od loňského roku každý měsíc podávat všechny právnické osoby, které jsou plátci DPH. Podání je možné buď přes datovou schránku, nebo prostřednictvím Daňového portálu.

Připomeňte si klíčové body podání kontrolního hlášení.

Změny v přivýdělcích pro nezaměstnané

9. 6. 2017

Nezaměstnaní, kteří se nechají zaměstnat na dohodu o provedení práce a budou vykonávat tzv. nekolidující zaměstnání (s výdělkem do 5.500 Kč) budou vyřazeni z evidence Úřadu práce. Tuto změnu schválili ve čtvrtek senátoři a v platnost by měla vstoupit již během tohoto léta. Změna se dotkne desítek tisíců lidí. Ti, kteří si takto již přivydělávají, budou moci pokračovat ještě tři měsíce od nástupu účinnosti novely.

Ministerstvo změnu zdůvodňuje ochranou nezaměstnaných, kteří dlouhodobě pracují jen na dohody a neodvádí sociální pojištění. Za nezaměstnané, kteří si na dohodu o provedení práce vydělali měsíčně do 5.500 Kč, platil zdravotní pojištění stát. Mělo se jednat o krátkodobé řešení, než si nezaměstnaní najdou práci. Ti však na dohodu pracují i několik let a stát tak za ně po celou dobu platí zdravotní pojištění.

Pokud příjmy z dohody budou vyšší než 5.500 Kč, nezaměstnaní v evidenci zůstanou, protože u výdělků do 10.000 Kč nezaměstnaní odvádí zdravotní pojištění a u výdělků nad 10.000 Kč i sociální.

Stát tedy touto novelou chce ochránit nezaměstnané, kteří by dlouhodobě neplatili sociální pojištění a mohli by mít v budoucnu problém v případě nemoci či přiznání starobního důchodu. Zároveň chce ušetřit za odvody zdravotního pojištění, které vždy musí být minimálně 1.485 Kč měsíčně. 

Před začínající sezónou brigád je to pro nezaměstnané komplikace. 

Tripartita se na růstu minimální mzdy nedohodla

30. 5. 2017

Zástupci tripartity jednali o navýšení minimální mzdy od ledna 2018. Finální rozhodnutí nepadlo. Odbory žádají nárůst o 1500 Kč, MPSV se přiklání k růstu o 1200 Kč a zaměstnavatelé připouští růst maximálně o 800 Kč. Ze svého stanoviska neustoupila ani jedna strana, finální částku tedy rozhodne vláda. Předpokládá se, že stejně jako loni zvolí variantu MPSV a od ledna tedy bude minimální mzda 12.200 Kč. Jednalo by se o vůbec nejvyšší nárůst minimální mzdy v historii.

V koaliční dohodě vlády stojí, že minimální mzda bude dosahovat 40 % průměrné mzdy. Pokud by tedy k navýšení na 12.200 Kč došlo, dosahovala by minimální mzda 40,5 % průměrné mzdy. Přesto nejsou odboráři spokojení. I po tomto nárůstu by totiž čistá mzda samotného dospělého byla 10.477 Kč, což je pod hranicí chudoby, která loni činila 10.691 Kč.

Tripartita se však shodla v názoru, že by měl vzniknout návrh modelu valorizace, který by udržoval minimální mzdu na 40 % průměrné mzdy. K zafixování minimální mzdy by mělo dojít k lednu 2019. Pak by již nemělo docházet k tak výrazným skokům minimální mzdy a zaměstnavatelé by věděli, na jaké navýšení se mají připravit.

Minimální a zaručená mzda v roce 2018.

U výdajových paušálů bude opět možné využít daňová zvýhodnění na děti a manželku

24. 5. 2017

Využívat výdajové paušály místo daňové evidence je administrativně nenáročné, jednoduché a umožňují daňovou úsporu. Oproti tomu jejich nevýhodou bylo, že nemohou uplatnit některé daňové slevy. Za rok 2017 však budou moci za určitých podmínek uplatnit slevu na dítě a vyživovanou manželku.

Výše výdajového paušálu činí 30 %, 40 %, 60 % nebo 80 %, podle toho, kterou činnost vykonává. Pokud se živnostník rozhodne pro jejich využití, nemůže uplatnit žádné další výdaje, jako například výdaje na auto. Pro stanovení částky se sečtou veškeré zdanitelné roční příjmy a z nich se následně vypočítá příslušné procento. Pokud jsou reálné náklady nižší, přináší to živnostníkovi úspory na dani i povinném pojištění. Výhodou paušálů je také eliminace rizika chyby, protože se nerozlišují daňově uznatelné a neuznatelné náklady. Nevýhodou naopak je, že pro letošní rok se výdajový paušál může počítat maximálně z částky 1.000.000 Kč.

Pokud bude OSVČ počítat výdajový paušál z částky do příjmového limitu 1.000.000 Kč, může si uplatnit daňové zvýhodnění na dítě a slevu na vyživovanou manželku. OSVČ, která má příjmy vyšší než 1.000.000 Kč, může paušálem uplatnit výdaje „jen“ do výše 400.000 Kč, 600.000 Kč nebo 800.000 Kč. Zda se jí tedy výdajové paušály vyplatí nebo ne, je třeba propočítat.

Výdajové paušály už se vám nevyplatí? Pomůžeme vám s vedením účetnictví.

Dlouhodobě nemocní dostanou více peněz

19. 5. 2017

Lidé, kteří jsou pracovně neschopni déle než měsíc, si finančně polepší. Od roku 2009 fungovalo úsporné přiznání dávky z nemocenského pojištění, kdy zaměstnanci měli po celou dobu pracovní neschopnosti (od 15. dne) 60 % vyměřovacího základu. Nyní však poslanci schválili navýšení těchto dávek, a to na 66 % od 31. dne nemoci a 72 % od 61. dne nemoci. Podmínky se tak vrací na schéma, které platilo v roce 2009. Stát tento návrat bude stát 2,4 miliardy ročně.

Člověk s průměrným příjmem si tak od druhého měsíce polepší o 48 Kč denně a od třetího měsíce dokonce o 96 Kč, což měsíčně vychází o více než 2.800 Kč. V loňském roce připadalo na 100.000 obyvatel České republiky 4.626 lidí, kteří byli na nemocenské déle než měsíc.

Jinak zůstává poskytnutí nemocenských dávek stejné. V jednání bylo i zrušení tzv. karenční doby, tedy první tři dny pracovní neschopnosti, které nejsou kryté dávkami. 4. až 14. den pracovní neschopnosti hradí zaměstnavatel formou náhradní mzdy. 

Projděte si další dávky vyplácené z nemocenského pojištění

Absurditou roku se stalo odvádění DPH z nezaplacených faktur

12. 5. 2017

Soutěž o největší byrokratickou absurditu vyhrála povinnost podnikatelů odvést DPH z neproplacených faktur. Tato povinnost přitom není žádnou novinkou. Platí již od roku 2004. Malé a střední podniky však trápí natolik, že letos tuto anketu vyhrála. Zejména menší podniky, které nemají páky na vymáhání pohledávek a nemohou si dovolit platit pozdě dodavatelům, mohou kvůli této povinnosti skončit. Podle finančního úřadu však jde o riziko podnikání, a řešení problému nepřísluší daňovým právním předpisům.

Další nominované absurdity

V anketě se rozhodovalo mezi sedmi nominacemi. Na „vítězství“ nedosáhlo těchto šest.

Informace o povinnosti EET

Podnikatel přijímající tržby, které spadají pod EET, musí také viditelně umístit informaci, že se v prodejně běžně uskutečňují evidované tržby. Podle podnikatelů je tato informace pro zákazníky zcela zbytečná, protože nijak nepřispěje k jejich komfortu. Smyslem těchto cedulek je pravděpodobně vyšší rozšíření povědomí o EET.

Exekuce na mzdy

Pokud podnikatel přiměje zaměstnance, na kterého je vázána exekuce, zahrne jeho datovou schránku vlna zpráv a povinností, jak poskytnout součinnost exekutorům. Rozsah této součinnosti není definován, pokud ji však zaměstnavatel nenaplní, hrozí mu pokuta až 50.000 Kč.

Papírové kolky

Již od dob Habsburků se u nás vydávají papírové kolky. V současné době digitalizace spravování financí je však stále některé úřady vyžadují jejich zaplacení v hotovosti. Dochází tak k situacím, kdy podnikatel dokument odešle datovou schránkou, ale kolek musí fyzicky dodat úřadu.

Prokazování finanční způsobilosti u dopravců

Jen provozovatel jedné živnosti musí každoročně prokazovat svou finanční způsobilost a tím jsou dopravci. Každý dopravce je povinen prokázat kapitál a rezervy ve výši téměř 250.000 Kč na jedno provozované vozidlo a 1350.000 Kč na každé další. Pokud finanční způsobilost prokázána není, podá dopravní úřad živnostenskému úřadu návrh na zrušení živnosti. Finanční způsobilost však nejde prokázat z daňové evidence, protože příslušné evropské nařízení tuto možnost neuvádí.

Řidičský průkaz lze získat jen na příslušném úřadě

Na rozdíl od občanského průkazu či živnostenského oprávnění je nutné požádat o vydání či výměnu řidičského průkazu jen na úřadě, příslušného podle místa trvalého bydliště. Zároveň je nutné přinést papírovou fotku. Tyto nerovnosti by však měla odstranit novela, kterou na jaře schválil poslanci.

Získání stavebního povolení

Získat stavební povolení u českých úřadů trvá tři čtvrtě roku, je k němu třeba 21 kroků a průvodce k získání stavebního povolení čítá několik set stránek. Do sněmovny však také míří novela, která by měla proces zjednodušit a zkrátit.

Připomeňte si absurdity loňského roku.

Jaké změny přinese novela zákoníku práce?

4. 5. 2017

Ve fázi druhého čtení je novela zákoníku práce. Aktuální účinnost změn je v současné době nastavena na 1. července, ale pravděpodobně se platnost posune do roku 2018. Některé projednávané novinky jsou pro zaměstnavatele zásadní. Jaké to jsou?

Institut vrcholových řídících zaměstnanců

Jedná se o zavedení nové kategorie vrcholových řídících zaměstnanců, na jejichž rozhodování závisí chod společnosti. Institut vznikne na základě dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci v hlavním pracovním poměru, kteří mají sjednaný měsíční plat minimálně 75.000 Kč. Nebudou však mít nárok na proplácení práce přesčas, o víkendech a budou mít úlevy při evidování pracovní doby.

Místo pravidelného pracoviště

Novinkou bude, že místo pravidelného pracoviště nebude muset být součástí pracovní smlouvy. Tento bod bude moci být sjednán jakoukoli dohodou i při trvání pracovního poměru.

Týdenní pracovní doba

Zejména u kratší týdenní pracovní doby (v rámci pracovního poměru) bude nutné jednoznačné rozvržení. Výjimkou této povinnosti bude konto pracovní doby, u kterého je předem dané, že zaměstnavatel bude práci přidělovat podle potřeby a nebude tedy rovnoměrně rozvržena.

Převedení zaměstnance na jinou práci

Zaměstnavatel již nebude mít povinnost nebo možnost jednostranně převést zaměstnance na jinou práci a to i bez souhlasu zaměstnance. V případech, kdy by to zaměstnavateli ukládal zákon, je navrhováno, aby zaměstnanci byla nabídnuta jiná práce. K převedení zaměstnance bude třeba smluvní změna pracovního poměru. Bez souhlasu zaměstnance ho bude moci převést na jinou práci jen v případech mimořádné události, živelné události, hrozící nehody nebo zmírnění jejich bezprostředních následků.

Vícesměnný režim

Zákoník pamatuje, že neexistují pouze dvousměnné a třísměnné pracovní režimy. Směny se mohou, v rámci po sobě jdoucích 24 hodin, střídat i jinak, proto nově je zavedený termín vícesměnný režim. Zároveň bude muset zaměstnavatel seznámit zaměstnance s rozvržením směn nejpozději 2 dny před rozvrhovanou dobou.

Návrat po rodičovské dovolené

Dosud se zaměstnanec po rodičovské dovolené vracel na původní místo podle pracovní smlouvy. Nově jej musí zaměstnavatel zařadit na původní práci a pracoviště. Podle pracovní smlouvy bude zaměstnanec zařazen v případě, že jeho původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušené.

Home office

Zaměstnanci, kteří pravidelně pracují z domova, budou mít nárok na uhrazení nákladů spojené s komunikací se zaměstnavatelem (např. připojení k internetu) i dalších nákladů, které jsou s touto prací spojené. Náklady bude možné i paušalizovat. Zároveň bude zaměstnavatel zaměstnanci umožnit setkávat se s kolegy v práci, aby se snížilo riziko izolace zaměstnance pracujícího z domova. 

Připomeňte si také, jaké jsou nároky zaměstnance za práci o víkendu a přesčas

Daňové změny podepsal prezident. Co se změní?

28. 4. 2017

V lednu schválili daňové změny poslanci. Dnes je podepsal i prezident Miloš Zeman a mohou začít platit.

Srážkovou daň bude možné uplatnit i pro drobné zaměstnání

Dosud bylo možné 15% srážkovou daň uplatnit u příjmů z dohod o provedení práce do 10.000 Kč. Nově bude možné ji uplatnit i pro příjmy do 2.500 Kč ze závislé činnosti (zaměstnání). Zároveň skoční povinnost odvádět z těchto malých příjmů zdravotní a sociální pojištění.

Rozšíření paušální daně

Paušální daň je vlastně dohoda podnikatelů s finančním úřadem na výši daně. Minimální daň je stanovena na 600 Kč a podnikatel pak nemusí podávat daňové přiznání. Dosud o tuto paušální daň mohou požádat jen podnikatelé, kteří nemají zaměstnance a kromě podnikání nemají žádné další vedlejší příjmy. Nově ji mohou využít i podnikatelé, kteří mají další vedlejší příjmy i zaměstnance. Limit příjmů – 5 milionů korun ročně - se nemění.

Co neprošlo?

 • Výjimky z EET – mezi platbami, kterých se měla výjimka týkat, byla online platba kartou. Neprošlo ani vyjmutí z povinnosti e-shopy s ročními tržbami pod 250.000 Kč.
 • Dětské spoření na důchod zůstane beze změn – poslanci chtěli zrušit možnost částečného výběru dětského spoření.
 • Stále platí solidární daň
 • Nedojde ke snížení DPH

Jaké jsou další změny plynoucí ze schválených daňových změn?

Podnikatelé by uvítali vstup do eurozóny

19. 4. 2017

Podle zástupců českého byznysu by Česká republika měla co nejdříve přijmout euro a vstoupit do eurozóny. Kritéria pro přijetí jsou splněna a euro bychom mohli přijmout nejdříve v roce 2021. Jediné co chybí, je patřičné politické rozhodnutí.

Ve svazu, který je členem tripartity, je jedenáct tisíc podniků. Přijetí eura je podle nich jednou z nejdůležitějších priorit vlády sestavené po podzimních volbách. O přijetí eura by však také museli přesvědčit lídry dvou nejsilnějších politických stran. Ti však podobné úvahy zatím odmítají.

Podle nich je pro českou ekonomiku v současné době výhodnější koruna. Po přijetí eura by Česká republika doplatila na slabší ekonomiky, jako je Řecko. Při vstupu do Evropské Unie se přitom Česká republika zavázala, že euro přijme co nejdříve. Podle zástupců českých firem by přijetí eura ulevilo exportérům, kteří přijímají tržby v eurech, ale mzdy vyplácí v korunách. Kromě České republiky nemá z členských zemí EU euro zavedeno ještě Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Švédsko a Dánsko, které má trvalou výjimku.


Pro přijetí eura je třeba splňovat tzv. Maastrichtská kritéria:

 • Cenová stabilita
 • Vládní deficit do 3 % HDP
 • Veřejný dluh do 60 % HDP
 • Stabilita měnového kurzu
 • Úrokové míry

Po skončení intervencí ČNB je tak česká ekonomika na přijetí eura připravená. 

Změny schválené v daňovém balíčku

 

12. 4. 2017

Poslanecká sněmovna podruhé schválila daňový balíček, který jí vrátili senátoři se změnami. Jaké změny nás nakonec čekají?

Vyšší sleva na děti

I pro letošní rok platí pro rodiče dvou a více dětí vyšší daňové zvýhodnění. Na druhé dítě se zvýší sleva o 200 Kč na 1.617 Kč a na třetí a další dítě se sleva zvýší o 300 Kč na 2.017 Kč. Zaměstnanci si budou novou výši zvýhodnění uplatnit už za letošní rok při ročním zúčtování.

Získat daňový bonus bude složitější

Nárok na daňový bonus získá ten, jehož příjmy dosahují minimálně šestinásobku minimální mzdy, tedy 66.000 Kč. Nově se do nároku na tento bonus budou započítávat jen příjmy ze zaměstnání a podnikání. Nikoli tedy kapitálové příjmy a příjmy z pronájmu, jak tomu bylo do loňského roku.

OSVČ  s paušálem získají nárok na slevu na dítě a vyživovanou manželku

Jednou ze změn, které navrhovali senátoři, byla i možnost uplatnit slevu na dítě a vyživovanou manželku pro OSVČ, kteří uplatňují výdajový paušál. Tato navrhovaná změna byla schválena, ale nově budou OSVČ moci využívat paušálů s polovičními příjmy než dosud.

Institut nespolehlivé osoby

Pro podnikatele, který neplní své daňové povinnosti, se zavádí tzv. institut nespolehlivé osoby. Označení nespolehlivé osoby si může vysloužit od finančního úřadu fyzická či právnická osoba, která není plátcem, ale závažně porušuje své povinnosti vztahující se ke správě daně z přidané hodnoty, vyplývající z daňového řádu.

Potřebujete s novinkami pomoci? Obraťte se na odborníky na účetnictví

Jací jsou pracovníci generace Y

5. 4. 2017

Generace Y jsou lidé narození v letech 1986 až 2000. Již několik let se tedy zapojují do pracovního procesu. V souvislosti s dlouhodobým nedostatkem pracovních sil mají také velice dobrou šanci najít zaměstnání. Zároveň se však stále častěji vyskytuje názor, že se mladým pracovat nechce. Jsou opravdu tak líní, nebo se obecně posunuly jejich požadavky a zaměstnavatelé se jim musí přizpůsobit?

Obecně pro tyto pracovníky platí, že jsou inovativní, umí efektivně pracovat, ale zároveň si váží svého zdraví a volného času a chtějí mít dostatek prostoru pro své záliby. Nejsou tedy spokojení ve firmách, které nejsou schopné přizpůsobit se jejich požadavkům na osobní přístup a flexibilní pracovní dobu a prostředí. Zároveň pokud jejich zaměstnání nenaplňuje jejich potřeby, nemají problém pozice měnit.

Pracovníci generace Y jsou zároveň stěžejní v nadcházející digitální revoluci. Jaké pracovní prostředí tedy vyžadují?

 • Pozitivní pracovní prostředí a firemní kulturu
 • Mentoring od zkušenějších kolegů
 • Flexibilita a možnost práce z domova
 • Zpětná vazba jak od zaměstnavatelů, tak prostor pro vyjádření zaměstnanců
 • Možnost kariérního růstu
 • Transparentní přístup ke všem zaměstnancům – problém je řešený přímo se zaměstnancem nechce se o něm dozvědět jako poslední
 • Uznání – samozřejmě zasloužené a po dobře odvedené práci

Zaměstnanci generace Y mají možná odlišnější nároky na pracovní podmínky, než jejich starší kolegové, ale jsou pro zaměstnavatele budoucností. Budovat jejich loajalitu je tedy stejně důležité jako u všech zaměstnanců. 

Všichni zaměstnanci mají za stejnou práci nárok na stejnou odměnu

28. 3. 2017

Podle zákoníku práce jsou zaměstnavatelé povinni zacházet se všemi zaměstnanci rovně. To znamená, že zaměstnanci nacházející se v rovném nebo srovnatelném postavení mají mít stejná práva a žádný nesmí být bezdůvodně zvýhodňován nebo znevýhodňován. Největší rozpory vznikají při určování, zda je náplň práce zaměstnanců shodná či ne.

Mzda je zaměstnancům poskytována na základě složitosti, namáhavosti a odpovědnosti práce a také podle pracovní výkonnosti a dosahování pracovních výsledků. Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se tedy rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce.

Složitost, odpovědnost a namáhavost práce se posuzuje podle následujících faktorů:

 • Vzdělání, které je pro výkon činnosti potřeba
 • Praktické znalosti a zkušenosti zaměstnance
 • Složitost předmětu práce a pracovní činnosti
 • Nároky na organizaci a řízení
 • Míra zaměstnancovi odpovědnosti za způsobené škody, újmy na zdraví a bezpečnost
 • Fyzická, smyslová a duševní zátěž na zaměstnance
 • Negativní vlivy, které na zaměstnance při výkonu práce působí

Vliv má také, zda je práce rozdělena do směn, zda je vykonávána i o víkendech a dnech pracovního klidu či v noci. Pracovní výkony jsou posuzovány podle kvality a intenzity odváděné práce.

V případě stížnosti zaměstnanců na nerovné zacházení při odměňování je třeba přezkoumat všechny uvedené aspekty. Není tedy rozhodující pouze pracovní náplň, ale také kvalifikace a přístup samotného zaměstnance.

Rovné a férové zacházení se zaměstnanci vede k jejich loajalitě. A loajální zaměstnanec je v dnešní době nad zlato.

Zdravotní pojištění pro OSVČ za rok 2016

22. 3. 2017

Osoby samostatně výdělečně činné si musí vždy platit zdravotní pojištění. I v případě, že tuto činnost mají nahlášenou jako vedlejší. Daň z příjmu a sociální pojištění odvádět při nízkém zisku nemusí Pro rok 2016 je rozhodný příjem 64.813 Kč. Pokud výdělky ze samostatné výdělečné činnosti nepřesáhnou 6.000 Kč ročně, je možné nechat podat daňové přiznání zaměstnavatele.

Zdravotní pojištění je vždy vypočteno z vyměřovacího základu, tedy z poloviny skutečného hrubého zisku. Od této částky se pak stanoví měsíční zálohy. OSVČ nemusí dodržet minimální výši záloh. Mohou posílat i např. 400 Kč měsíčně.

Praktický příklad

Paní Nováková si na rodičovské dovolené samostatně výdělečnou činností vydělala 100.000 Kč a její výdaje byly 40.000 Kč. Žádné jiné zdanitelné příjmy neměla. Musí podat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob na finanční úřad a přehledy o příjmech a výdajích pro místně příslušnou OSSZ a zdravotní pojišťovnu.

Na dani z příjmu nezaplatí nic, protože má nárok na daňovou slevu na poplatníka 24.840 Kč. Sociální pojištění také nebude muset platit, protože její hrubý zisk je v limitu. Platit bude jen zdravotní pojištění 60.000 Kč x 50 % x 13,5 % = 4.050 Kč. Její měsíční zálohy tedy budou 338 Kč. 

Zjistěte, za jakých podmínek má žena OSVČ nárok na peněžitou podporu v mateřství

Stoupl podíl pracujících lidí starších nad 50 let

14. 3. 2017

V roce 2016 tvořili lidé starší než 50 let 26,3 % pracujících. Kromě demografického vývoje je to dané také aktivní politikou zaměstnanosti.

Lidé nad 50 let mohou pro nového zaměstnavatele být pravým pokladem. Jednak mají bohaté pracovní a životní zkušenosti, ale také mají již odrostlé děti, tudíž i na práci více času. Stále však bojují s předsudky. Zaměstnavatelé se obávají, že tito lidé se hůře adaptují na změny a nezvládají udržet krok s technologickým vývojem.

Usnadnit zaměstnávání osob nad 50 let se snaží úřad práce, který po celé republice realizuje projekty, které mají za účel zvyšovat kvalifikaci nezaměstnaných a motivovat zaměstnavatele k jejich přijetí. V loňském roce se podařilo v rámci těchto projektů zaměstnat 826 lidí. Další lidé se také zúčastnili skupinového poradenství, rekvalifikačních kurzů nebo získali místo v rámci společensky účelných pracovních míst.

Nejčastějšími handicapy nezaměstnaných v předdůchodovém věku patří neznalost jazyků a horší zdravotní stav. Mohou být také demotivováni z důvodů neúspěchu při výběrových řízení. Na druhou stranu lépe spolupracují a na rozdíl od absolventů mají na zaměstnavatele reálné požadavky

Lidé v předdůchodovém věku se mohou cítit ze strany zaměstnavatelů diskriminováni. Jaké jsou nejčastější prohřešky zaměstnavatelů?

Pokuty u kontrolního hlášení budou přívětivější

7. 3. 2017

Podnikatelům by se mohlo v oblasti kontrolního hlášení částečně ulevit. V platnosti jsou tři výše fixních pokut ve výši 10, 30 a 50 tisíc korun a právě těmi byli postihováni plátci DPH v případě pochybení s podáním kontrolního hlášení. Podnikatelé teď budou mít možnost požádat svého správce daně o prominutí dvou pokut bez ohledu na příčinu pochybení. To se týká pochybení v roce 2016.

Co je kontrolní hlášení

Od ledna loňského roku jsou plátci DPH povinni podávat kontrolní hlášení n a Finanční správu. Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které ovšem nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH a ani souhrnné hlášení. Kontrolní hlášení je podáváno výhradně elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Za rok 2017 bude možné za obdobných podmínek prominout plošně nanejvýš 1 pokutu, budou však i další rozšíření za případné pochybení. Pokuta bude prominutá např. za nepodání kontrolního hlášení.

Prominutí pokuty ve výši 50 tisíc korun

Pokuta ve výši padesát tisíc korun může být rovněž prominutá tomu plátci, který se s reakcí na výzvu k podání kontrolního hlášení opozdí maximálně o 5 dní a pokud mu povinnost podat ze zákona skutečně nevznikla.

Kdy se dá prominout pokuta 30 tisíc korun

Pokuta ve výši třicet tisíc korun se dá prominout v případě, kdy plátce na výzvu k odstranění nesrovnalostí reaguje nejdéle pět dní po zákonném termínu, ale předchozí kontrolní hlášení byla podána v pořádku.

Nařízení ohledně kontrolního hlášení přineslo do státní pokladny za rok 2016 10 až 12 miliard korun. I přesto, že vám případná pokuta bude prominutá, podívejte se, za jakých podmínek můžete využít našich účetních služeb.

Štěstí má u českých zaměstnanců své místo

28. 2. 2017

 200 tisíc zaměstnanců do 35 let věku s vysokoškolským vzděláním se zúčastnilo výzkumu, který zkoumal štěstí v práci. A naši mladí patří mezi desítku nejšťastnějších na světě. Méně šťastní se v zaměstnání cítí Němci, Američané, Japonci i Kanaďané. Naopak nejvíce štěstí v práci zažívají Dánové a Norové.

Výzkumem se zjistilo, že Češi jsou na tom nejlépe, co se týká loajality. Nehodlají v průběhu dvou až čtyř let měnit zaměstnání. Dále si váží dobrých referencí pro budoucí kariéru, nabídky zajímavé základní mzdy, zajímavých atraktivních výhod, kreativních pracovních podmínek i přátelské atmosféry.

Starat se o spokojenost lidí je nutnost

Spokojenost zaměstnanců podporuje jejich pracovní nasazení a věrnost. Investovat do jejich spokojenosti se vyplatí. Jsou loajálnější, což v důsledku vede k nižší fluktuaci, bývají méně nemocní a často se podílí na posunu firmy kupředu.

Už dávno neplatí pravidlo, že motivovat zaměstnance je nejvýhodnější zvýšením platu nebo jinou jednorázovou finanční odměnou. Spokojený zaměstnanec se stává podmínkou pro existenci firmy. Zjistit spokojenost se dá několika způsoby. V malé firmě si může majitel nebo vedoucí pracovník s každým indiviuálně sednout a zjistit prostředek motivace. Ve velkých firmách se toto zjištění dá uskutečnit formou různých výzkumů a dotazníků.  

Motivace zvýšením platu je zastaralá a už nefunguje

Zvýšení platu nebo jednorázová odměna už nejsou tím pravým lákadlem pro šťastné zaměstnance. Oceňovaná je kombinace vykonávání práce formou home office a z pracoviště. Každodenní spokojenost se dá podpořit například zdravou svačinou zdarma, hlídáním dětí, garáží na kola aj.

 

Budou mít tátové po narození dítěte nárok na týdenní dovolenou?

21.2.2017

Sněmovna schválila novelu o nemocenském pojištění. Týká se dobrovolných záchranářů, kteří by mohli pobírat vyšší nemocenskou, rozšiřuje se nárok na sirotčí důchod a mimo by se mohla otcům přiznat týdenní dovolená po narození dítěte. Novela je před schválením senátorů. Především proti otcovské týdenní dovolené se ohradila Hospodářská komora ČR i pravice.

 „Otcovská“ a její výše

Pokud bude novela schválená, budou moci tátové nastoupit na dovolenou během šesti týdnů od narození dítěte. Tzv. Otcovská by byla proplácená ve výši 70 procent vyměřovacího základu svého příjmu, ale pouze v případě, že otec odváděl nemocenské pojištění.  

Otcovskou by zmohli uplatnit muži uvedení v matrice jako otcové nebo ti, kteří byli určeni soudem jako náhradní rodiče. Volno by se vztahovalo i na případ, kdy by byla matka s dítětem v nemocnici.  Porodnost v Česku je kolem sto tisíc dětí. Otcovská by ročně vyšla na 630 až 800 milionů korun a stát by tratil až 93 milionů korun na daních.

Kromě otcovské budou moci tátové pobírat také mateřskou dovolenou.

Sirotčí důchod se rozšiřuje

Sirotčí důchod by se podle novely mohl týkat více sirotků. Mohly by se týkat těch dětí, kdy jejich zemřelému rodiči nebylo 28 let a v posledních deseti letech platil alespoň rok sociální odvody nebo jejich rodiči bylo nad 38 let a odvody platil alespoň dva roky během posledních 20 let.

 

Jaké jsou nejčastější prohřešky zaměstnavatelů vůči zaměstnancům?

15. 2. 2017

Zákoník práce stanovuje zaměstnavatelům různé předpisy, které musí být vůči zaměstnanci respektovány. Nepříznivé pracovní podmínky mohou mít vliv na pracovní morálku, potažmo na nižší produktivitu a s tím úzce související snížený obrat a zisky. Co nejčastěji ovlivňuje nespokojenost zaměstnanců a kvůli čemu může chod firmy ovlivnit velká fluktuace?

Docházka a neproplácení přesčasů

Dle zákoníku práce je je povinností zaměstnavatele evidovat docházku každého zaměstnance, jeho práci přesčas, noční a víkendové směny, zkušební dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, výpovědní lhůty a další náležitosti.

Častým jevem je zkreslování právě přesčasů. Přesčasových hodin může být maximálně 150 na jednoho zaměstnance.

Bezpečnost práce patří mezi nejčastější porušování zákoníku práce

V mnoha případech dochází k porušování bezpečnosti práce nepřiměřenými požadavky zaměstnavatelů na vykonávání činností bez příslušné kvalifikace. Velmi často také dochází k nedostatečnému vybavení pracovními a ochrannými pomůckami, oděvy a obuví, které mají zaměstnance chránit před úrazem.  V rámci ušetření nákladů za ochranné pomůcky, se nakupují levné pracovní a ochranné pomůcky. Ty pak mohou být v důsledku důvodem onemocnění zaměstnance, což už dál pak spěje ke snížení obratu, zisku, atd.

Pracovat bez přestávky na jídlo a občerstvení zákoník nedovoluje

Zákoník práce předepisuje zaměstnavateli povinnost poskytnout zaměstnanci přestávku o délce 30 minut, a to každých 4,5 hodiny nepřetržité práce. 

Zákoník práce jasně vymezuje pravidla mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Při porušení pravidel hrozí velké pokuty. Jaké změny se v zákoníku práce pro rok 2017 připravují?

Zrušení řádné dovolené zaměstnavatelem

8. 2. 2017

Může zaměstnavatel zaměstnanci dovolenou zrušit nebo ho dokonce z dovolené odvolat?  Může, ale i tento krok má svá pravidla. Jestliže jsou splněné všechny podmínky a zaměstnanec se chystá nebo už si užívá řádně schválenou dovolenou, zaměstnavatel mu musí nahradit náklady, které zaměstnanci bez jeho zavinění vznikly.

Stanovení dovolené

Dovolenou stanovuje zaměstnavatel, a to vždy s ohledem na svoje provozní důvody. Dovolenými zaměstnanců nesmí být ohrožen provoz podniku. Zaměstnavatel vydává písemný kalendář čerpání dovolené, který schvaluje odborová organizace a rada zaměstnanců, pokud jsou v podniku funkční. Rovněž přihlíží i k oprávněným zájmům zaměstnance.

Pro zaměstnance, který má děti školou povinné, by měl mít umožněno čerpat část dovolené o letních prázdninách. Také by měl mít zaměstnanec možnost čerpat dovolenou vcelku a vyčerpat ji vždy v průběhu kalendářního roku. Schvalování dovolené může být a většinou bývá také schvalováno dohodou mezi zaměstnance a zaměstnavatelem. Vždy by měla být dovolená písemně schválená.

Zrušení dovolené zaměstnavatelem

Zaměstnavatel může zaměstnanci dovolenou zrušit, a to jak před jejím nastoupením, tak dokonce i v jejím průběhu. Také může zaměstnanci změnit termín čerpání dovolené. K tomuto kroku však musí mít zaměstnavatel vážné důvody, nelze k tomuto kroku přistoupit svévolně a bezdůvodně. Důvodem ke zrušení dovolené mohou být náhlé provozní okolnosti, které jsou navázány na zaměstnance čerpajícího dovolenou.

Proplacení nákladů za zrušenou dovolenou

A co dělat v případě, že se zařizováním dovolené už vznikly zaměstnanci náklady, například na ubytování, letenku a další prokazatelné výdaje? Zaměstnavatel je povinen tyto náklady zaměstnanci nahradit, popřípadě storno poplatky spojené se zrušením dovolené.

I v případě, že zaměstnavatel odvolá zaměstnance z dovolené, ale ten bude moci následně pokračovat v čerpání dovolené, musí mu uhradit náklady na návrat z dovolené do práce i zpět na dovolenou.

Dovolená musí být řádně schválená

Schvalovací proces dovolené, především té dlouhodobé, není radno podcenit. Je dobré si ji nechat vždy písemně zaměstnavatelem schválit. Zaměstnavatel nahradí výdaje se zrušenou dovolenou pouze na základě doložených dokladů o zaplacení souvisejících s dovolenou. Nelze nahradit něco, co není podloženo právě takovými doklady o zaplacení.

V letošním roce je více státní svátků, které vychází na pracovní den. Těchto dní může zaměstnavatel využít k určení dovolené nebo i zaměstnanec si může placenými svátky svoji dovolenou prodloužit.

 

Vnímání EET po dvou měsících trvání

30. 1. 2017

Za pozitivní Ministerstvo financí bere statistické údaje, podle kterých od zavedení EET za dobu trvání dvou měsíců, vzniklo třikrát více restauračních zařízení, než zaniklo. Do systému EET se od března zapojí hlavní, druhá, vlna , a to až téměř 250 tisíc podnikatelů z malo i velkoobchodu.

Tržby se zdvojnásobily, narostl také počet registrací plátců DPH. EET je z velké části vnímána kladně. Občané, stejně jako vláda, věří tomu, že má pozitivní vliv na podnikatelské prostředí a že systém zlepší výběr daní.

I když v restauracích klesla DPH z 21 na 15 %, přesto ke zvýšení cen pokrmů či nápojů došlo. Podle restauratérů jsou důvodem vstupní ceny surovin a pořízení elektronických pokladen.

Nejasno mají podnikatelé, kteří vykonávají činnosti různé povahy. V některých případech zákon umožňuje evidenci odsunout. V takovém případě záleží na objemu činnosti, která není hlavní činností podnikatele. Upravují to pravidla pro minoritní činnost.

Podnikatel může tržby z minoritní činnosti evidovat současně s tržbami z hlavní činnosti v případě, že:

 • činnost malého rozsahu není provozována v samostatné provozovně,
 • tržby z této činnosti činí nejvýše 49 % celkových tržeb provozovny a současně v této provozovně nepřekračují částku 175 tisíc Kč.

Malé prodejny – velké problémy

Stejně jako první vlna vedla k zavření několika restaurací, především na venkově, i druhá vlna může mít za následek uzavření menších obchůdků v malých obcích. Praxe ukáže, jak se bude v malých obcích žít a jak tam bude zabezpečeno zásobování, pokud se uzavřou malé obchody s potravinami. V malých obcích žijí převážně důchodci, starousedlíci, mladá generace migruje do měst.

I když je česká ekonomika na vzestupu, dopad EET může být pro malé provozovny likvidační.

Průměrná mzda v Česku pro rok 2017

27. 1. 2017

V porovnání s předchozími roky se průměrná mzda v ČR navýšila nejrazantněji. Zatímco v letech 2013 až 2016 se jednalo o navýšení v řádech stokorun, pro rok 2017 průměrná mzda vzrostla o více jak tisíc korun. Průměrná mzda pro rok 2017 činí 28 232 Kč.

Průměrná mzda je v Česku nejvyšší v Praze. Tamní obyvatelé však čekají v průměru nejvyšší ceny především nemovitostí. Naopak nejnižší průměrnou mzdu mají obyvatelé Karlovarského kraje. Na průměrnou mzdu nedosáhnou dvě třetiny obyvatel.

Pro porovnání průměrné mzdy v Evropské unii v roce 2014 činila průměrná mzda v Česku necelých 345.000 korun, což v uvedeném roce činilo 37 procent průměru Evropské unie. Za námi byli země především východního bloku a Turecko. Nejvyšší mzdy byly v Lucembursku, Dánsku nebo Irsku. 

Průměrná mzda v Česku je v každém odvětví i kraji v různé výši.

Menší e-shopy ruší možnost platby kartou

20. 1. 2017

Tigra s.r.o., eet, elektronická evidence tržeb

E-shopy spadají do druhé vlny EET, tzn., že od 1. března 2017 mají povinnost zavést elektronickou evidenci tržeb. Pro menší e-shopy je zavedení systému nákladné. Aby se jeho zavedení vyhnuly, ruší možnost platby on-line, tedy platební kartou.  

Je to krok, který poškodí jak provozovatele, tak i zákazníky, kteří platbu on-line začali hojně využívat z důvodu pohodlí a rychlosti nákupu.

Neevidované platby

Mezi platby, které nespadají do elektronické evidence tržeb, spadají platby, které jsou hrazené:

 • převodem na účet
 • inkasem
 • složenkou
 • dobírkou

Nejčastější formou úhrady je platba dobírkou, hned za ní je platba převodem na účet. Platba kartou je až třetí využívanou možností úhrady za zboží. Platba při převzetí je na posledním místě.

I když měly být platby kartou výjimkou z plateb vyjmuty, zůstávají dál v systému EET. Platby spadající pod EET.

Schválený daňový balík

13. 1. 2017

Poslanecká sněmovna schválila vládní balík, který zvýší příjmy rodinám s dětmi. Polepší si rodiny s větším počtem dětí. U jednoho dítěte zůstává sleva na dani stejná.

Daňový balík ještě musí projednat Senát a následně podepsat prezident. Pokud všechno proběhne dle očekávání, v platnost vstoupí k 1. dubnu 2017. Vyšší slevy na dani pak bude možné uplatnit zpětně od počátku roku.

Výše slev:

 • Na druhé dítě - 19 404 Kč/rok, zvýšení o 2.400 Kč
 • Na třetí a další – 24.204 Kč/rok, zvýšení o 3.600 Kč

Výše podpory v mateřství po ukončení pracovního poměru.

Limit pro výdajové paušály živnostníků snížen

Sněmovna také schválila návrh rozpočtového výboru na snížení limitu pro výdajové paušály živnostníků z nynějších dvou milionů na jeden milion korun. Výdajové paušály živnostníci uplatňují při výpočtu základu daně. Nemusí tedy dokládat jednotlivé výdaje v průběhu roku, ale uplatní je paušální částkou stanovenou zákonem podle druhů podnikání.  Živnostníci využívající tohoto paušálu budou moci uplatňovat daňové slevy na manželku a děti.

Poslanci schválili možnost rozšíření požádat Finanční úřad o stanovení daně paušální částkou. Mohli by toho využít živnostníci, kteří mají zaměstnance nebo ti, kteří podnikají při zaměstnání.

 

Údaje pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

4. 1. 2017

 

Od zdaňovacího období roku 2017 Finanční správa České republiky umožňuje v rámci klientského přístupu poplatníkům daně z nemovitých věcí využít nové služby, a to zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu.

Co je obsahem služby zasílání údajů e-mailem?

Poplatník se k takovéto službě musí přihlásit. Pak teprve bude každoročně dostávat na jím určenou adresu dostávat informace pro placení daně. Informace budou shodné s těmi, které jsou doposud na složenkách, navíc ještě QR kód.K využití služby slouží výhradně jedna e-mailová adresa. Prostřednictvím e-mailu poplatníkovi přijde i vyrozumění o nedoplatku na dani, jestliže neuhradí daň v zákonem daném termínu. Poplatník již nebude dostávat složenky.

Komu je služba zasílání údajů pro placení daně na e-mail určená?

Službu může využít ten poplatník daně, který nemá zřízenou službu placení daně přes SIPO a právnická osoba, která nemá zřízenou datovou schránku. Těmto se složenka ani nyní neposílá.

Jak se lze přihlásit ke službě zasílání údajů pro placení daně na e-mail?

Pro přihlášení k této službě je nutné využít tiskopis Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí a nejpozději do 15. března 2017 jej e-mailem odeslat svému správci daně. V případě, že je poplatník vedený u více finančních úřadů, musí si podat tuto žádost na každý FÚ zvlášť.

Jestliže bude žádost podána po 15. březnu 2017, správce daně tuto službu poplatníkovi poskytne až od dalšího zdaňovacího období. Tento termín nemá vliv na zaslání případného vyrozumění o nedoplatku.

Upozornění Finanční správy ČR

Finanční správa ČR upozorňuje, že povinnost poplatníka uhradit daň v zákonem stanoveném termínu není závislá na obdržení e-mailové zprávy s informacemi pro placení daně. Z toho vyplývá uhradit daň vždy v zákonem daném termínu.

V roce 2017 bude méně pracovních dní

27. 12. 2017

 

V příštím roce půjdeme do práce dvěstěpadesátkrát. Je to po několika letech nejmenší počet pracovní dní v roce.  Ovlivní to státní svátky, které tentokrát připadají na pracovní dny. Čeká nás díky nim šest prodloužených víkendů.

Česko už má třináct státních svátků. Víkendové budou v příštím roce Nový rok, Den vzniku samostatného československého státu a Štědrý den.

 Státní svátky v roce 2017

1. ledna - Nový rok (neděle)

14. dubna - Velký pátek

17. dubna - Velikonoční pondělí

1. května - Svátek práce (pondělí)

8. května - Den vítězství (pondělí)

5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (středa)

6. července - Den upálení mistra Jana Husa (čtvrtek)

28. září - Den české státnosti (čtvrtek)

28. října - Den vzniku samostatného československého státu (sobota)

17. listopadu - Den boje za svobodu a demokracii (pátek)

24. prosince - Štědrý den (neděle)

25. prosince - Boží hod vánoční (pondělí)

26. prosince - 2. svátek vánoční (úterý)

Výhodné bude čerpat dovolenou například v květnu nebo v červenci. V červenci díky dvěma po sobě následujícími svátky ve středu 5. a ve čtvrtek 6. 7. můžeme velmi výhodně dnů pro dovolenou využít. Zaměstnavatelé by mohli umožnit dovolenou také na Velikonoce i na Vánoce, kdy by se dala čerpat čtyřdenní dovolená v kuse.

7 svátků, kdy bude zavřeno

V platnosti zůstává i letošní novinka, kdy obchody s rozlohou větší než 200 metrů čtverečních musí zůstat v tyto státní svátky zavřené: Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října, 25. a 26. prosince. Otevřené budou jednak obchody s menší rozlohou, lékárny, prodejny na benzinkách, letištích, nádražích a v nemocnicích.

Školní prázdniny

Školy se v novém roce 2017 zaplní už 3. ledna. Letní prázdniny trvají od soboty 1. července do neděle 3. září. Vánoční prázdniny školáky čekají tentokrát velmi krátké, od soboty 23. prosince do úterý 2. ledna 2018.

Letní čas

Letní čas začne v neděli 26. března ve 2:00 a skončí v neděli 29. října ve 3:00.

Svoji standardní délku dovolené si tak budeme moci díky státním svátkům ještě prodloužit.

Průměrná mzda v Česku roste

21. 12. 2016

Průměrná mzda v Česku ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostla o 4,5 procenta. Průměrná mzda činí 27 220 Kč. Tento růst předpokládali ekonomičtí analytici správně. I s tak vysokou průměrnou mzdou se Česko řadí spíše mezi státy východní Evropy než západní.

Kromě těžebního průmyslu nárůst zaznamenala celá ekonomika. Nicméně i přesto na výši uvedené průměrné mzdy dvě třetiny zaměstnanců nedosáhnou.

Výdělky v podnikatelské i nepodnikatelské sféře rostly zhruba stejnou měrou. V podnikatelské oblasti byl nárůst mzdy o 4,5 procenta a po odečtení inflace o 4 procenta, zatímco v nepodnikatelské činil nominální nárůst 4,6 procenta a reálný 4,1 procenta.

Ve veřejném sektoru se zvýšení mezd dočkali úředníci, ozbrojené složky a v sektoru zdravotnictví. V soukromém se dařilo v ubytování a stravování.

Nejlépe na tom byli v Ústeckém kraji

Již tradičně byla nejvyšší průměrná mzda ve 3. čtvrtletí v Praze, kde vystoupala až na 34 512 Kč. Nejvýraznější nárůst však byl zaznamenán v Ústeckém kraji, kde mzda stoupla o 5,4 procenta, meziročně tedy o 1.286 Kč. 

Zákon o prokazování původu majetku v platnosti

16. 12. 2017

Zákon o prokazování původu majetku v platnosti

Od 1. prosince 2016 platí nový Zákon o prokazování původu majetku.  Finanční správa může vyzvat poplatníka k vysvětlení, jak k majetku přišel, v případě, že jeho příjmy, které uvedl v daňových přiznáních neodpovídají nárůstu jeho jmění nebo spotřeby a také v případě, že rozdíl mezi uvedenými příjmy je vyšší než pět milionů Kč.  

Je-li poplatník vyzván správcem daně k prokázání legálně nabytého majetku, je povinen tak učinit. Bohužel k tomu, aby měl člověk starosti navíc s dokazováním nabytí majetku, stačí závistivý soused nebo i konkurenční firma. Důkazní břemeno jde za poplatníkem.

Přitom rozdíl mezi majetkem a vykázanými příjmy je zcela běžná záležitost, protože do daňových přiznání se neuvádějí všechny příjmy. Hodnota majetku se může například navýšit skrze dědictví nebo daru v rodině, tyto příjmy jsou od zdanění osvobozené. Pokud jsou však tyto jednotlivé příjmy, osvobozené od daně, vyšší než pět milionů korun českých, musí je občan oznámit finančnímu úřadu.

Výzva správce daně musí být jasná a konkrétní, poplatník musí mít možnost se k pochybnostem správce vyjádřit a případně je vyvrátit doložením výplatních pásek, doložením nabývacích titulů, apod. Na vysvětlení je standardní lhůta šedesát dní, je možné ji prodloužit. 

Změna v kontrolním hlášení od 1. 1. 2017

9. 12. 2016

S novým rokem přichází v platnost změna v kontrolním hlášení. Od 1. 1. 2017 dochází ke změně ve znění popisu XML struktury EPO formuláře Kontrolního hlášení. Hlavním důvodem je zpřísnění kontroly kontrolních hlášení, která budou podána prostřednictvím datových schránek a jsou současně tzv. „Rychlou odpovědí na výzvu.“

Rychlou odpovědí na výzvu plátce oznamuje, že nemá povinnost podat kontrolní hlášení. Také ji může využít v případě, že potvrzuje správnost naposledy podaného kontrolního hlášení. V obou případech nesmí být nově vyplněny řádky v oddílech A, B i C.

Doposud tyto chyby byly brány jako propustné. Od nového roku se tolerovat nebudou a podání se tím stanou neplatnými.

Kontrolní hlášení nelze zaměnit za daňové přiznání

Kontrolní hlášení v žádném případě nenahrazuje daňové přiznání. Správce daně však může údaje uvedené v kontrolním hlášení využít při správě daní a případně i při stanovení výše daně.

 

 

 

 

 

Šikana na pracovišti

30.11. 2016

Šikana naruší atmosféru celého pracovního kolektivu.

Šikana byla spojována většinou se školou, kde si nejčastěji děti vzájemně ubližovaly. V posledních letech je šikana stále častějším jevem i v pracovním prostředí.  Šikanou se rozumí fyzické i psychické omezování druhých lidí v kolektivu. Agresor, pro něhož je typické, že trpí nedostatkem sebevědomí, nejistotou a spoustou komplexů, bývá k oběti  bývá bezohledný a mnohdy ji považuje za méněcennou. Jeho cílem je získat pocit převahy a určitých výhod.


Šikana je zakázaná, trestaná a dlouhodobě může mít vliv především na šikanovaného, ale i na celý pracovní kolektiv. Šikana určitě nebude motivujícím aspektem pro dosažení lepších pracovních výsledků.  

Druhy šikany na pracovišti

Mobbing/bullying – jedná se nejčastěji o nečestný konkurenční boj mezi kolegy. Projevuje se jako skryté, rafinované a zákeřné jednání agresora vůči šikanovanému. Většinou se to projevuje zapíráním informací potřebných pro práci, plánované kladení překážek provádět práci včas a dobře, většinou končí izolací šikanovaného a jeho vyčleněním z kolektivu.

Bossing – šikanu provádí nadřízený pracovník.  Nejčastější příčinou bývá obava o vlastní pracovní pozici. Projevuje se promyšleným a systematickým nedodáváním nutných podkladů a informací, jakoby opomenutím při udílení odměn, dále se může projevovat úmyslným přidělováním nevhodných úkolů nebo také prováděním opakovaných a zbytečných kontrol.

Sexual harassment (sexuální harašení) -  ve větší části případů se nejedná o pokus o znásilnění, ale o sexuální návrhy či narážky. Často se děje z důvodu nabídky lepšího pracovního zařazení nebo platového zvýhodnění. Odmítnutí tohoto chování má pro šikanovanou osobu negativní dopad.

Jak se bránit

Na pracovišti by se měla oběť šikany určitě obrátit na svého nadřízeného či přímo zaměstnavatele nebo zřizovatele. Další, kdo může pomoct, je oborová organizace nebo inspektorát práce.

Šikanu na pracovišti sebou může přinášet nečekaně i vyšší míra zaměstnanosti.

 


 

Vysílání pracovníka v rámci EU

25. 11. 2016

Vysíláním pracovníka v rámci EU se rozumí situace, kdy na časově omezenou dobu zaměstnavatel z jednoho členského státu vyšle svého pracovníka na omezenou dobu do jiného členského státu k partnerskému podniku. Za jakých podmínek je to možné a kde se zdaní příjem vyslaného?  

České subjekty mohou vyslat zaměstnance v případě, že s ním mají uzavřenou pracovní smlouvu, popřípadě dohodu o pracovní činnosti. Na dohodu o provedení práce není možné vyslání realizovat, protože za takového pracovníka nejsou odváděny příspěvky do systému sociálního pojištění. 

Za jakých podmínek lze vyslat pracovníka, stanovuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES. Tou se musí řídit podniky, které mají sídlo v některém z členských států a které svoje pracovníky v rámci nadnárodního poskytování služeb vysílají do jiného členského státu. Směrnicí se musí řídit subjekty, kde:

1. Zaměstnavatel na základě smlouvy uzavřené mezi vysílajícím podnikem a stranou, pro kterou jsou služby určeny, na vlastní účet a pod svým vedením vyšle pracovníky na území jiného členského státu. Pracovní poměr mezi vysílajícím podnikem a zaměstnancem musí dále trvat.

2. Zaměstnavatel vyšle pracovníky do svých holdingových firem na území jiného členského státu. I zde platí, že pracovní poměr mezi vysílajícím podnikem a pracovníkem nadále trvá.

3. Zaměstnavatel, působící v oblasti zprostředkování práce, vyšle pracovníky do podniku, který je využije. Přijímající podnik má sídlo nebo vykonává svoji činnost na území některého členského státu. Trvání pracovního poměru mezi vysílajícím podnikem a zaměstnancem musí být i zde zachováno.

Příslušnost k sociálním předpisům (sociální a zdravotní pojištění)                 

Nejdůležitější zásadou je, že vyslaný pracovník stále podléhá právním předpisům vysílajícího státu, a to za předpokladu, že doba vyslání nepřesáhne 24 měsíců a vyslaná osoba není náhradníkem za jinou vyslanou osobu. Zaměstnavatel pak musí splnit podmínku, že ve vysílajícím státě běžně vykonává své činnosti.

Zdanění příjmů

Pro účely zdanění se použijí vnitrostátní právní předpisy a dohody o zamezení dvojího zdanění mezi zeměmi EU. Neexistuje žádný předpis mezi členskými státy,který by říkal, která země bude během vyslání do zahraničí danit pracovníkův příjem. 
 
Smlouvy o zamezení dvojího zdanění jasně určují zdanění jednotlivých příjmů vyslaného.  
V případě vyslání pracovníka do zahraničí na časově omezenou dobu může být takovýto pracovník považován za daňového rezidenta s povinností danit své příjmy v jeho domovské zemi, i když se mimo tuto zemi zdržuje po dobu delší než šest měsíců.

Česká ekonomika stále na vzestupu

17.11.2016

HDP dosáhl ve 2. čtvrtletí 2016 růstu reálného HDP 3,6 % meziročně a mezičtvrtletně 0,9 % (sezónně i cenově očištěno). V porovnání s 1. čtvrtletím 2016 vzrostl meziročně o 0,5 %.  Ještě v 1. čtvrtletí 2016 se na růstu HDP podílely všechny složky poptávky, tzn. zahraniční obchod, stabilně rostoucí spotřeba domácností i mírně rostoucí investiční aktivita. Došlo k výraznému zlepšení i na trhu práce, zaměstnanost v tomto období vzrostla meziročně o 1,9 % a mezičtvrtletně o 1,5 %.

 Ve 2. čtvrtletí se však struktura ekonomického růstu zásadně změnila. Nejvíce se na růstu HDP podílel zahraniční obchod. Domácí poptávka se zpomalila díky poklesu tvorby hrubého fixního kapitálu, který se snížil o 4,1 %.  Vládní instituce snížily investice téměř o čtvrtinu a soukromé investice do fixního kapitálu zůstaly na stejné úrovni. Domácí poptávku podržela její nejrychleji rostoucí složka, kterou je domácí spotřeba. V té se odráží téměř zanedbatelná inflace 0,4 %, vzrůst zaměstnanosti o 1,8 %, nezaměstnanost poklesla na 4, 1 %, běžný účet platební bilance zůstal v mírném přebytku.

Podle vývoje by měl HDP v roce 2016 klesnout na 2, 4 % a v roce 2017 by mohl dosáhnout 2, 5 %. Hospodářský růst by tak měl být odrazem normálních podmínek a možností české ekonomiky. Předpokládá se, že v následujícím roce bude hlavním ukazatelem hospodářského růstu znovu domácí poptávka. I investice ve vládním sektoru by měly v příštím roce růst podpořit. Míra inflace by se mohla dostat na 1,2 %, nezaměstnanost by se měla ještě snížit, a to pravděpodobně na 3,9 % a běžný účet platební bilance by měl i nadále zůstat v nepatrném přebytku.

Co by mohlo prognózu makroekonomického vývoje ohrozit? Největší hrozbou jsou rizika ve vnějším prostředí, mezi která se řadí důsledky referenda (Brexit), zpomalení růstu čínské ekonomiky, vysoký podíl nesplácených úvěrů v některých významných evropských bankách a v neposlední řadě i geopolitická rizika.  

Porovnání míry zaměstnanosti u nás za poslední roky.

 

Intervence ČNB by mohly skončit v polovině příštího roku

11. 11. 2016

V listopadu 2013 začala Česká národní banka bránit posílení české koruny pod hranici 27 korun za euro. Důvody k tomuto kroku byla nízká míra inflace, která hrozila přerůst v deflaci (snižování cen). Od té doby nakoupila eura za 800 miliard korun. Intervence budou trvat tak dlouho, dokud se meziroční míra inflace nestabilizuje minimálně na 2 %. V současné době je inflace 0,6 %, přesto konec intervencí se odhaduje na polovinu příštího roku. Po dobu intervencí se koruna prodávala nejdráž za 28 Kč.

Upuštění od intervencí je pak plánováno jako jednorázový krok. Nepředpokládá se, že by po ukončení intervencí měna výrazně kolísala. Odhaduje se hodnota mezi 25 a 27 Kč. ČNB přitom upozorňuje, že pokud by mělo dojít k výkyvům v řádkách desítek procent, je možné, že k intervencím opět přistoupí. V případě změn o jednotky procent nebudou její kroky nijak razantní. Hodnota koruny vůči euru by se koncem příštího roku měla ustálit zhruba na 26 Kč.

Na umělém udržování hodnoty koruny nejvíce vydělaly firmy, které vyrábí v České republice a vyváží do zahraničí. Naopak nevyhovuje firmám, které ze zahraničí nakupují a lidem, kteří do zemí EMU často vyjíždějí. 

Pro firmy se může jednat o velice rozdílné náklady, pokud vysílají zaměstnance na zahraniční pracovní cesty

Navázali jsme spolupráci s Nadačním fondem Podpora řemesel

2. 11. 2016

Partner Nadačního fondu Podpora řemeselNově budeme zpracovávat účetnictví Nadačnímu fondu Podpora řemesel, který usiluje o obnovu historických artefaktů, které patří do kulturního dědictví našeho státu. Nadační fond vznikl koncem července letošního roku. Zatím navázal spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově, kde se plánuje podílet na restaurování barokního čela postele. Dále chce podporovat tradiční česká řemesla a pomáhat při obnově kulturních tradic.

Nadační fond Podpora řemesel není prvním subjektem z neziskové sféry, pro který pracujeme. Již v roce 2014 jsme zahájili spolupráci s MAS Hranicko. Společností, která sdružuje podnikatelské subjekty, neziskové organizace, orgány místní samosprávy a spolky v regionu Hranicko. Mezi naše klienty patří také Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s., které se zabývá podporou rodin se zdravotním postižením.

Účetnictví neziskových organizací je oproti vedení účetnictví podnikatelských subjektů odlišné. Řídí se jiným zákonem, jejich příjmy a výdaje se posuzují odlišně… My je však vždy bereme jako výzvu a způsob, jak podpořit účel, pro který vznikají.

Hledáme samostatného účetního

9. 9. 2016

Pro naši pražskou pobočku hledáme aktivní a šikovnou posilu do týmu na pozici samostaného účetního. Jsme zavedená účetní firma, která na českém trhu působí již od roku 1992.

Praxe v oboru není rozhodující. Rádi mezi sebou přivítáme i absolventa s chutí se učit. Možná je i spolupráce se stávajícím studentem, který by u nás po škole našel stálé zaměstnání. Požadujeme vzdělání ekonomického směru. 

V rámci účetních služeb poskytujeme:

 • Vedení podvojného účetnictví
 • Daňová evidence 
 • Účetní poradenství
 • Mzdové účetnictví
 • Zastoupení zákazníka před úřady státní správy a zdravotními pojišťovnami
 • Zastoupení zahraničních subjektů v daňových řízeních
 • Finanční analýza
 • Zajištění služeb daňového poradce
 • Informujeme zákazníky o změnách v zákonech a jejich aplikace v praxi
 • Upozorňujeme na placení daní a záloh na daně (daň z příjmu, DPH, silniční daň atd.)

Více informací o pozici na telefonním čísle: +420 274 779 974 a na mailu: info@tigra.cz

Zjistěte více o námi poskytovaných účetních službách.

Zkušební provoz EET již od zítřka

31. 10. 2016

Oficiální spuštění 1. vlny elektronické evidence tržeb je 1. prosince 2016. Již zítra však startuje zkušební provoz. Majitelé zařízení, kterých se zavedení v první vlně týká, si mohou vyzkoušet, jak jejich pokladna funguje a jak komunikuje s Finanční správou. Podle odhadů se první vlna EET dotkne cca 40.000 podnikatelů. Z poskytovatelů stravování jsou z povinnosti elektronické evidence tržeb prozatím vyloučeni stánkaři bez posezení. Účtenku také nevydávají prodejní automaty, ve vlacích, letadlech nebo autobusech.

Kontrolovat, zda podnikatelé opravdu tržby evidují, začne Finanční a Celní správa až v prosinci. Problematické může být evidování spropitného. To totiž EET nepodléhá, pokud ho dostane přímo obsluha. Pokud je však určeno majiteli zařízení, musí být evidováno. Sankce při nedodržení povinnosti EET může být až půl milionu korun. Finanční správa však slibuje, že během prvních dvou měsíců od ostrého startu bude mírná a pokuty nebude rozdávat zbytečně. 

Jaká jsou pro a proti elektronické evidence tržeb?

Kvalitních řemeslníků ubývá

25. 10. 2016

Mladí vidí ve studiu vyšší možnost uplatnitelnosti a většina žáků devátých tříd se chystá přihlásit na maturitní obory. Odborná učiliště oproti tomu registrují již několikátý rok méně a méně přihlášek. Po kvalitních řemeslnících je přitom stále poptávka. Jedná se o obory, ve kterých se neustále přibírají zaměstnanci. Nedostatek lidí je cítit i na straně poptávajících. Několikaměsíční čekací doba na tesaře, kominíky nebo zedníky není výjimkou.

Nedostatek řemeslníků potvrzuje i Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Zatímco od roku 2000 přibylo průměrně 24.000 nových řemeslných živností, v roce 2014 už to bylo jen okolo 10.000.

Začátky podnikání mohou ztížit také novinky letošního roku: EET a kontrolní hlášení

Pohonné hmoty zdražují, hypotéky zlevňují

21. 10. 2016

Již třetí týden po sobě zdražují pohonné hmoty. Celosvětové zdražení pohonných hmot vyvolala dohoda Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) o omezení těžby. Nejdražší benzín se tankuje v Praze (30,17 Kč), naopak nejlevnější je v Moravskoslezském kraji (29,39 Kč). Nafta je nejdražší opět v Praze (29,20 Kč), nejlevněji je možné ji natankovat v Královéhradeckém kraji (27,94 Kč).  V případě náhrad jízdních výdajů platí pro rok 2016 sazby 29,70 Kč za litr benzínu 95 oktanů a 29,50 Kč za litr nafty. Další možností je proplacení na základě dokladu z čerpací stanice.

Klesaly naopak úrokové sazby u hypoték, které opět útočily na rekord, a průměrná úroková sazba se ustálila na 1,82 %. Vzrostl i počet uzavřených hypotečních úvěrů. Celkem bylo uzavřeno 9825 smluv o objemu 19,607 miliardy korun. Září bylo posledním měsícem, kdy mohly banky poskytovat 100% hypoteční úvěry, aniž by šli proti regulátorovi. 

Jaké jsou možnosti vzít si hypotéku na firmu?

V Evropě se nejlépe žije v severní části Švédska

13. 10. 2016

Evropská komise sleduje kromě HDP jednotlivých regionů Evropské Unie také tzv. Index společenského rozvoje. Ten hodnotí nejen ekonomický růst, ale i další aspekty kvality života. Patří mezi ně uspokojení základních lidských potřeb (například dostupnost zdravotní péče, vody a bezpečnost v oblasti), předpoklady pro životní pohodu (přístup ke vzdělávání, životní prostředí) a příležitosti obyvatel (osobní práva, tolerance, možnosti volby).

Při zkoumání těchto kritérií je Evropská Unie rozdělena do 279 regionů. Českou republiku tak například tvoří 6 regionů. Regiony mohou získat 0 – 100 bodů. Žebříčku tradičně vévodí severské země, naopak nejhůře se podle této metodiky nejhůře žije v Bulharsku a Rumunsku. Nejlépe hodnocený region je Upper Norland ve Švédsku, který získal více jak 82 bodů. Z České republiky dopadla nejlépe Praha, které však ohodnocení 65,85 bodů stačilo až na 159. místo. Hodnocení jí sráží zejména znečištění životního prostředí, či dostupnost osobních práv, kam je zařazena i důvěra v policii a politiky.

Ekonomický růst, který v současné době Česká republika zažívá,  tedy ne vždy odpovídá společenské úrovni. 

Povinných 5 týdnů dovolené je stále ve hře

7. 10. 2016

Odboráři se nevzdávají a stále se snaží prosadit povinný nárok na 5 týdnů dovolené pro všechny zaměstnance. Podle nich by tak zaměstnanci v soukromém sektoru dohnali zaměstnance ze sektoru státního a navíc i v 80 % soukromých firem je nárok na 5 týdnů dovolené již dohodnutých. Změnu se snaží připojit do novely zákoníku práce, která by měla začít platit v dubnu roku 2017.

Zástupci Svazu průmyslu a dopravy jsou však proti, protože týden dovolené by zvýšil náklady na mzdy zaměstnanců, a také tlak na vykrytí pracovních sil v době čerpání dovolené. Zaměstnanci některých firem totiž už nyní mají problém s přemírou přesčasů. Firmy by tak museli najímat brigádníky, což by jim opět zvyšovalo náklady. Tři čtvrtiny zaměstnanců přitom nevyčerpají ani současný nárok na 4 týdny dovolené. Na to zaměstnanci reagují, že si nechávají dovolenou pro případ neočekávaných událostí.

V porovnání s ostatními zeměmi Evropy patří nárok na 20 dní dovolené k těm nejnižším. Avšak v některých zemích musí zaměstnanci pro jednoho zaměstnavatele pracovat 5 let, aby získaly nárok na dovolenou v plné výši.

Většina Čechů dovolenou vybírá maximálně po týdnu.

Finanční bohatství průměrného Čecha vzrostlo na 341.000 Kč

30. 9. 2016

Skupina Allianz pravidelně provádí studii o finančním bohatství obyvatel v 53 zemích světa. Finanční bohatství je vyjádřeno jako hodnota veškerého movitého i nemovitého majetku člověka mínus dluhy. Podle této techniky je průměrné bohatství obyvatele České republiky 12.600 EUR, tedy zhruba 341.000 Kč. Oproti loňskému roku došlo k nárůstu bohatství na jednoho obyvatele o 36.000 Kč.

To Českou republiku řadí na 26. místo z 53 zkoumaných zemí. Ze zemí bývalé Varšavské smlouvy jsme na tom nejlépe, ovšem k tomu, abychom se dostali do první dvacítky žebříčku, chybí průměrnému Čechovi zbohatnout ještě necelých 15.000 EUR, tedy přibližně 400.000 Kč. To je totiž rozdíl mezi námi a 20. Finskem. Celému žebříčku vévodí Švýcarsko, ve kterém průměrný Švýcar vlastní bohatství v hodnotě 170.000 EUR. 

Zlepšující se finanční situace Čechů příspívá k růstu tzv. sdílených půjček

Většina Čechů už na dovolené byla

23. 9. 2016

Dvě třetiny Čechů si už mají po dovolené. Průměrná částka, kterou za ni utratili je 14.900 Kč. Výdaje jsou obdobné s loňským rokem. Téměř polovina lidí si zvolila destinaci v Česku nebo na Slovensku. 30 % lidí utratilo za dovolenou od 5 do 10 tisíc korun. Více než 30.000 Kč do dovolené investovalo 10 % domácností.

Zatímco výdaje na dovolenou zůstaly obdobné, změnily se cíle dovolených. Zejména kvůli otázce bezpečnosti Češi více zůstávali v České republice, případně vyjížděli na Slovensko. Pokles popularity zaznamenaly letoviska zejména v Turecku a Egyptě. Bezpečnost destinace nezohlednila při plánování jen čtvrtina Čechů.

Asi 60 % Čechů spořilo na dovolenou v průběhu roku. Třetina pak volila takovou, kterou zaplatila z jedné výplaty. Jen 1 % lidí si vzalo na dovolenou úvěr. Češi nejčastěji tráví na dovolené jeden týden. Pětina pak volí dovolenou na 10 až 14 dní, čtvrtina neodjíždí ani na týden.

Příspěvek na dovolenou je možné také zapojit do systému benefitů

Otcovská dovolená dál proplouvá schvalovacím procesem

16. 9. 2016

Budoucí otcové možná budou mít možnost čerpání jednoho týdne dovolené v průběhu šestinedělí. Návrh prošel prvním čtením a nyní ho čeká projednání sněmovním výborem. Podle současného znění návrhu by otcové měli nárok pobírat během 7 dní dávku, která se stejně jako mateřská počítá ze 70 % hrubé mzdy. Nárok na ni by tedy měli zaměstnanci a podnikatelé, kteří si dobrovolně platí sociální pojištění.

Ministerstvo financí je však důrazně proti zavedení nové dávky. Kromě vysokých nákladů na samotné dávky, by státní pokladna přišla o peníze na daních, náklady na administrativu a ČSSZ by musela zaměstnat až 60 nových pracovníků. Dohromady tedy vedlejší náklady přesahují 100 milionů Kč. Podle ministra financí se však zavedení nové dávky nijak pozitivně neprojeví na míře porodnosti.

Otcovská dovolená v ostatních zemích Evropy není ničím výjimečným

Vláda se dohodla na zastropování důchodu v 65 letech

31. 8. 2016

Přes počáteční neshody ohledně nutnosti zastropování věku odchodu do důchodu, došlo mezi koaličními partnery nakonec ke shodě. Vláda schválila, že od roku 2030 se nebude důchodový věk zvedat. Do této doby by zaměstnanci měli odejít do starobního důchodu podle stávajících podmínek. Tedy od mužů narozených v roce 1953, kteří by letos nastoupit starobní důchod v 63 letech, až po zaměstnance narozené v roce 1965, kterým bude právě v roce 2030 65 let.

Pak by se růst důchodového věku měl na nějakou dobu stopnout a dále případně navyšovat podle posudku o pravděpodobné době dožití. Ta by měla zaručit, že člověk bude mít šanci strávit v důchodu aspoň čtvrtinu života. Tato doba by byla stanovena na 5 let a poté by se důchodový věk zkoumal znovu. Pokud by mělo dojít k úpravě, muselo by MPSV podat podnět na změnu zákona, který by projednal parlament.

V současné době pracuje v České republice více než 350.000 lidí starších 60 let

Nezaměstnaní možná ztratí možnost přivýdělku na DPP

26. 8. 2016

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo novelu zákona o zaměstnanosti, dle které by nezaměstnaní, evidovaní na úřadě práce, nesměly pracovat na DPP a přitom stále zůstat v evidenci. V současné době, pokud si nezaměstnaní na DPP vydělají do poloviny minimální mzdy, tedy momentálně 4.950 Kč, nemusí si platit sociální pojištění a zdravotní pojištění za něj hradí stát.

Podle MPSV toho však zaměstnavatelé zneužívají a práce na DPP je uzavírána i na dlouhodobou spolupráci, zaměstnancům přiznávají příjmy tak, aby se vešli do limitu, a zbytek peněz jim je vyplácen „na ruku“. Zaměstnavatel i zaměstnanec tak ušetří na zdravotním a sociálním pojištění.

Pokud změna projde, budou nezaměstnaní moci pracovat na DPP maximálně po dobu 3 měsíců. Možnost přivýdělku na dohodu o pracovní činnosti by mělo zůstat zachováno. Přečtěte si tipy na brigádu pro zaměstnavatele i brigádníky

Při zřízení chráněného pracovního místa má zaměstnavatel nárok na příspěvek

18. 8. 2016

V případě, že zaměstnavatel má zájem zaměstnat osobu se zdravotním pojištěním, která však potřebuje přizpůsobit pracovní místo, může zažádat o příspěvek na zřízení tzv. chráněného pracovního místa. Na zřízení přispívá stát a podmínkou je, že zdravotně postižený bude na takovém pracovním místě minimálně 3 roky. Nemusí se však jednat po celou dobu o stejnou osobu.

Zažádat o příspěvek je třeba na kontaktním pracovišti úřadu práce, kam zaměstnavatel spadá. Příspěvek na zřízení chráněného místa je ve dvojí maximální výši.

V případě zaměstnání jedné osoby zdravotně znevýhodněné a osoby s invaliditou I. a II. stupně, je maximální příspěvek 8násobkem průměrné mzdy v 1. až 3. kvartálu předchozího roku. Pro rok 2016 se tedy jedná o 207.224 Kč.

V případě zaměstnání jedné osoby s invaliditou III. stupně je příspěvek až 12násobek zmíněné mzdy, tedy pro letošní rok 310.836 Kč. V reálu však přiznaná výše příspěvku bývá mnohem nižší. Zaměstnavatel musí úřadu doložit, jaké náklady bude se zřízením chráněného místa mít.

O příspěvek je však dobré zažádat ještě před zaměstnáním osoby se zdravotním postižením, v opačném případě může být žádost zamítnuta, protože se předpokládá, že žádné úpravy nebyly třeba.

Větší míře zaměstnávací zdravotně postižených může pomoci i dobrá ekonomická situace

V Česku pracuje více než 350.000 lidí starších 60 let

5. 8. 2016

Oproti roku 1995 pracuje v České republice dvojnásobek lidí, kteří již dosáhli věku 60 let. Jedním z hlavních důvodů je stále rostoucí věk pro odchod do důchodu. Svůj vliv také má prodlužování délky života populace. Počet pracujících nad 60 let značně převyšuje počet pracujících do 25 let. 99.000 pracujících lidí je dokonce v řádném starobním důchodu.

Mezi pracující senioři jsou významnou skupinou vysokoškolsky vzdělaní a sebezaměstnaní (OSVČ nebo pracující pro rodinné příslušníky). V rámci Evropské Unie pracuje nejvíc lidí nad 65 let v Portugalsku – 5,27 % ze všech zaměstnaných. Nejméně naopak na Slovensku, kde tato skupina tvoří jen 0,78 %. Česko se s 2,1 % přibližuje průměru Unie, který je v současné době 2,3 %.

Stále větší zaměstnanosti seniorů odpovídá i celková stále rostoucí zaměstnanost v České republice

Minimální mzdu pobírají 3 % zaměstnanců

29. 7. 2016

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhlo zvýšit minimální mzdu od ledna na 11.000 Kč. Odbory žádají zvýšení dokonce o dalších 500 Kč, naopak zaměstnavatelé akceptují navýšení maximálně na 10.600 Kč. O zvýšení tak rozhodne vláda. Ta se v koaliční dohodě zavázala, že minimální mzda dosáhne 40 % průměrné mzdy, která v prvním čtvrtletí tohoto roku činila 26.480 Kč. Její čtvrtina tedy odpovídá částce 10.592 Kč.

Podle dostupných údajů pobírá minimální mzdu 115.000 zaměstnanců, tedy asi 3 % všech zaměstnaných. V případě zvýšení minimální mzdy by se navýšily také všechny úrovně zaručené mzdy, která je určována podle náročnosti práce a je rozdělena do 8 skupin. 

EET pro někoho již od prosince

27. 7. 2016

Zákon o elektronické evidenci tržeb prošel kompletně legislativním kolečkem a začne se postupně zavádět. První vlna se zavedení se týká poskytovatelů stravovacích a ubytovacích služeb. Ti budou evidovat tržby od 1. prosince 2016. Na přípravu systémů a technického vybavení tak mají ještě několik měsíců. Za správní přestupky proti této povinnosti hrozí pokuta až 500.000 Kč.

Povinnost EET mají ty subjekty, které přijímají za své služby platbu v hotovosti (ale i platebními kartami, šeky nebo stravenkami). Pokud je u subjektu možné platit pouze převodem na účet, povinnost elektronicky evidovat tržby se ho netýká.

Zároveň od 1. prosince dojde ke změně DPH u stravovacích služeb. Sazba se změní z 21 % na 15 %. Nižší sazba tak má provozovatelům kompenzovat náklady na zavedení EET a zabránit tak zdražování cen v pohostinství.

Zavedením elektronické evidence tržeb si ministerstvo financí slibuje zamezení daňových úniků a více peněz do státní kasy. Jaké jsou pro a proti zavedení EET?

 

Půjčovat si peníze pouze u bank už není nutné

22.07.2016

Do Česka se dostal fenomén sdílených půjček, půjček, kdy lidé on-line půjčují jiným lidem. Zájem je opravdu veliký. Není už nutné půjčovat si peníze u bank nebo u jiných finančních institucí, internetové platformy zprostředkují proces půjčky, zájemce a investory vzájemně propojí a na celou transakci bedlivě dohlížejí. U nás nejdéle funguje Bankerat, od loňského roku Benefi a Zonky.

Celé je to velmi jednoduché. Zájemce o půjčku ne webových stránkách konkrétní platformy zadá svoji poptávku a pošle potřebné dokumenty. K tomu přiloží svůj krátký popis důvodu, na co budou peníze použité. Všichni zájemci o půjčku jsou prověřeni, ověřuje se výše příjmů, zaměstnání i skladba výdajů. Ne všichni jsou vyhodnoceni jako vhodný adept.

Nejčastější důvod půjčky on-line je refinancování drahých půjček, kontokorentů i kreditek. V průměru je možné si půjčit od 20 do 300 tisíc korun. Na jednotlivou půjčku se složí i 120 investorů. Služba je zpoplatněná oběma stranám. Pokud se objeví „neplatič“, částka je vymáhána standardními postupy. 

Brigádu je možné sehnat i na poslední chvíli

15. 7. 2016

Dříve bylo běžné, že pokud měl někdo zájem o brigádu na léto, musel si ji zařizovat s předstihem i několika měsíců. Letos je situace jiná. Nízká míra nezaměstnanosti a stále rostoucí ekonomika zapříčinily, že brigádu je možné sehnat i týden dopředu nebo dokonce okamžitě. Brigádníků je zkrátka toto léto nedostatek, což zapříčinilo i zvýšení jejich mezd. V loňském roce se například v Praze odměna za hodinu pohybovala od 70 Kč do 90 Kč. Letos je nejčastější výše odměny mezi 90 Kč a 120 Kč.

Nejvíce pracovních nabídek je v logistických a obchodních centrech. Firmy potřebují výpomoc ve skladech, při doplňování zboží, za pokladnou nebo při marketingových akcích, jako je rozdávání letáků. Brigádu je také možné najít v hotelnictví, turismu a gastronomii. Zejména jako posila obsluhy na letních zahrádkách.

Krátkodobá výpomoc je nejčastěji hledaná na 14 dní nebo jeden měsíc. Minimum je jeden týden. V každém případě je však potřeba sepstat pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce.

Od ledna se zvedne daňová sleva na vyživované dítě

8. 7. 2016

Vláda schválila navýšení daňové slevy na druhé, třetí a každé další vyživované dítě. Sleva na druhé dítě by měla stoupnout o 200 Kč měsíčně, na třetí a každé další dítě pak o 300 Kč měsíčně. Ročně se tedy jedná pro rodinu se třemi dětmi o úsporu 6.000 Kč. Sleva na druhé a každé další dítě se zvedne již třetí rok za sebou. Mělo by to však být naposledy.

V České republice, dle nedávno zveřejněné studie OECD, funguje největší nepřímá finanční podpora rodin právě pomocí daňového zvýhodnění.

  Rok 2016 Rok 2017
Sleva na 1. dítě 13.404 Kč 13.404 Kč
Sleva na 2. dítě 17.004 Kč 19.404 Kč
Sleva na 3. a další dítě 20.604 Kč 24.204 Kč

Jaké jsou další slevy na dani a daňová zvýhodnění?

Češi stále více nakupují na internetu

1. 7. 2016

V roce 2015 provedlo nákup na internetu 45 % Čechů ve věkové kategorii 16 – 74 let. Přes e-shopy bylo celkově utrženo přes 80 miliard korun, což představuje nárůst o 20 % oproti roku 2014. Evropský nárůst tržeb v oblasti e-commerce pak byl dokonce 53 %. Díky rostoucím objemům prodeje po internetu je možné také sestavit profil typického zákazníka. Je jím vysokoškolák mezi 25 – 34 lety, který nejčastěji nakupuje oblečení a obuv, které si nechává posílat na dobírku.

Vedle vysokoškoláků si nakupování po internetu oblíbili také maminky na rodičovské dovolené. Z hlediska zboží se na internetu nejčastěji nakupuje zboží pro domácnost, mobilní telefony a domácí spotřebiče. 60 % e-shopů využívá pro přepravu zboží výdejní místa zavedených přepravních společností.

Jsou časté nákupy na internetu dalším krokem ke konci hotovosti v Evropě?

Náhrada mzdy za dovolenou

28. 6. 2016

Období dovolených se nezadržitelně blíží. Během dovolených zaměstnancům nenáleží mzda, ale náhrada mzdy. Ta se počítá podle průměrného výdělku v předcházejícím čtvrtletí, než ve kterém je čerpaná dovolená. Dovolené většinou jsou vybírané během letních prázdnin, je však možné si ji vybrat právě podle výdělku za čtvrtletí a získat tak vyšší náhradu mzdy. Do průměrného výdělku se totiž počítají i mimořádné prémie. Mimořádné prémie se navíc do čtvrtletního průměru počítají celé, zatímco 13. plat nebo pravidelné půlroční prémie z poměrné části. Přesto mohou čtvrtletní příjem navýšit a průměrný výdělek může být vyšší než hodinová mzda.

Pokud je tedy dovolená vybírána po mimořádně štědrém čtvrtletí, může se stát, že měsíční mzda včetně náhrady za dovolenou bude vyšší, než za řádně odpracovaný měsíc. Termín čerpání dovolené však vždy určuje zaměstnavatel

 

Připravujeme nové kanceláře v Hranicích

24. 6. 2016

Budeme se stěhovat. Právě v těchto dnech připravujeme pro naši účetní firmu nové kanceláře v Hranicích, kam bychom se měli přestěhovat v průběhu července. Našim novým působištěm budou krásné prostory Kunzovi vily. Jedná se o neobarokní budovu, kterou v roce 1897 vystavěl továrník Antonín Kunz. Věříme, že se nám v této nádherné stavbě bude příjemně pracovat.

Vždyť obor jako je účetnictví, může být únavný a svět čísel dá člověku pořádně zabrat. V perspektivním pracovním prostředí však vedení účetnictví půjde profesionálům Tigry hravě. 

Pravidelně vám přinášíme novinky z oblasti účetnictví

 

Zaměstnavatelé ve 3. čtvrtině roku propouštění neplánují

17. 6. 2016

Dle průzkumu společnosti Manpower by neměla na českém pracovním trhu nastat negativní škatulata. Zaměstnavatelé většinou neplánují propouštění, někteří naopak chtějí pokračovat v náboru zaměstnanců.  Ze 750 oslovených firem jen 3 % plánují snižování zaměstnanců, naopak 9 % plánuje nabrat nové. Zbylí zaměstnavatelé neplánují žádné změny. Index trhu práce pro 3. čtvrtletí je tedy +6 %. Nabírat se chystají všechny čtyři kategorie firem (tedy mikropodniky pod 5 zaměstnanců, malé podniky, střední firmy i velké podniky).

Tento index je očištěný od sezónních vlivů. To znamená, že se na něm nepodepisuje pravidelně vyšší zaměstnanost v oborech jako je hotelnictví, stavebnictví nebo zemědělství. Nízká míra nezaměstnanosti však také znamená nedostatek zaměstnanců na některé pracovní pozice, zejména ve výrobě, logistice a službách. 

Podmínky podnikatelských úvěrů se zlepšují

10. 6. 2016

Získat podnikatelský úvěr bylo vždy obtížnější, než získat úvěr spotřebitelský. Podnikatelé se proto často uchylovali ke kroku, kdy si půjčku nebo úvěr brali na sebe. Pro vyřízení podnikatelského úvěru je třeba bance doložit podnikatelský záměr, dlouhodobou výkonnost firmy a samozřejmě také záruky a další náležitosti. To sice stále platí, nicméně i v případě podnikatelských úvěrů jsou banky vstřícnější. Úrokové sazby u nezajištěných podnikatelských úvěrů se pohybují kolik 4,5 %, u těch zajištěných dokonce kolem 2 %. Dobrá dostupnost úvěru ovšem může pro podnikatele znamenat vyšší riziko v případě, že by si nemohl dovolit úvěr splácet.

Aby se podnikatelům podařilo získat nejvýhodnější podmínky, je dobré vyžádat si kalkulaci od více institucí, nabídky porovnávat a s nimi argumentovat. Co se týče výše úvěrů, záleží, zda podnikatel žádá o účelový nebo neúčelový úvěr. Zpravidla banky půjčují do 70 % ročního zisku u úvěrů na jeden rok.

Ceny benzínu i nafty rostou a porostou

3. 6. 2016

Do března jsme se těšili z postupného snižování cen pohonných hmot. Od března se však tyto ceny postupně opět zvedají a v minulém týdnu dokonce o 40 haléřů za litr. Stejný trend je očekávaný i pro následující týdny. Příčin je podle analytiků několik.

1) Postupně celosvětové zdražování ropy

2) Slabá koruna vůči dolaru

3) Stávka francouzských rafinérií

4) Havárie rafinérie v Kralupech nad Vltavou

Situace se v nejbližší době nezmění, proto je obdobné zdražování očekáváno i v následujícím období. Přesto oproti loňskému roku jsou ceny výrazně nižší. V případě využívání osobnících automobilů na služební cesty náleží zaměstnancům kromě náhrady za pohonné hmoty ještě náhrada za použití automobilu. 

Míra zaměstnanosti stále stoupá

31. 5. 2016

Již pět měsíců po sobě hlásí Český statistický úřad rekordní míru zaměstnanosti. Podle něj pracovalo v dubnu 5,011 milionu lidí. Vyšší míra zaměstnanosti je mezi muži – 79,4 %, mezi ženami pak 64 %. Velmi nízká je míra nezaměstnanosti, která je dlouhodobě nejnižší v EU. Průměrná nezaměstnanost byla za duben 4,2 %.

Nízká nezaměstnanost způsobuje, že na některé pozice akutně chybí zaměstnanci. To jim pak dává větší vyjednávací sílu při domluvě o mzdách. Je tedy pravděpodobné, že v tomto roce opět poroste průměrná mzda, což by mohlo vést k vyšší míře inflace. Růst cen je v současné době problémem v celé Evropské Unii. Té se již několik měsíců nedaří zarazit snižování cen. V dubnu byla deflace 0,1 %, v březnu dokonce 0,2 %.

Konec hotovosti v Evropě?

27. 5. 2016

Na rok 2018 je naplánovaný konec vydávání bankovky s nominální hodnotou 500 EUR. V Německu tato zpráva vyvolala paniku, že se blíží konec používání hotovosti. Němci jsou tradičně nejopatrnějším národem ohledně bezhotovostních plateb. Německý ministr financí je však uklidňuje. Podle něj se jedná o krok v boji proti praní špinavých peněz. Podle něj je vzdát se hotovosti nepředstavitelné.

Pětiseteurová bankovka patří celosvětově k bankovkám s nejvyšší nominální hodnotou. Její hodnota odpovídá cca 13.500 Kč. V České republice má nejvyšší hodnotu pětitisícová bankovka, ve Spojených státech stodolarová bankovka, jejíž hodnota odpovídá asi 2.500 Kč. Německý ministr financí také tvrdí, že většina lidí se s bankovou dosud nepotkala a dokud nebylo navrženo její zrušení, ani o její existenci nevěděli.

Bezhotovostní budoucnost již předpovídali některé banky, ale jeto dle nich hudba vzdálené budoucnosti. 

 

Vláda schválila otcovskou dovolenou

20. 5. 2016

Vláda přijala návrh novely o nemocenském pojištění, která počítá se zavedením týdenní otcovské dovolené. Otcové by měli získat nárok na týdenní dovolenou po dobu šesti týdnů od narození dítěte. Podle ministryně práce a sociálních věcí tak získají otcové možnost utužit vztahy s novorozencem.

Česká republika byla jedna z 9 vyspělých zemí, která otcovskou dovolenou neumožňovala. Zatím není stanovena výše dávky určená pro otce na otcovské dovolené. MPSV navrhovalo 70 %, tedy stejně jako ženy na mateřské, ministr financí však byl proti.

Součástí novely je i nemocenská dávka pro dobrovolné hasiče Vláda schválila, že pokud by pracovní neschopnost pramenila z nasazení dobrovolného hasiče, bude mít nárok na 100% nemocenskou.

Pracovat pouze v pracovní době. Brzká realita ve Francii?

13. 5. 2016

Francouzská vláda v současné době prosazuje reformu zákoníku práce, jejíž součástí je právo být pracovně „offline“. Znamenalo by to, že mimo pracovní dobu nemusí reagovat na pracovní maily nebo zvedat pracovní telefon. Na toto právo by měli mít nárok všichni zaměstnanci firem s více než 50 zaměstnanci. S původním návrhem přišel generální ředitel největšího francouzského mobilního operátora Orange. Francouzští poslanci ho podpořili i z toho důvodu, že zhruba 3,2 milionu Francouzů hrozí kvůli přepracovanosti syndrom vyhoření. Oficiální pracovní doba ve Francii je sice nižší než u nás, ale spousta lidí pracuje i mimo ni. 

Čeští odboráři s reformou souhlasí, protože podobná situace je prý i u nás. Zaměstnanci jsou díky moderním technologiím dostupní 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Úprava povinnosti „být na drátě“ je u nás však záležitostí vnitropodnikových směrnicí. V Mercedesu například platí zákaz rozesílání pracovních mailů o svátcích. O úpravě zákona se však zatím neuvažuje. Vyšší mzda a přesčasy a práci o víkendech by měla zaměstnance před nadměrnou pracovní zátěží ochraňovat.

Nejvíce času v práci tráví Řekové

6. 5. 2016

Podle statistického úřadu Eurostat trávili Řekové v roce 2015 v průměru 44,5 hodiny týdně v práci, což je nejvíce v celé Evropské Unii. Čechům pak s 41,8 hodinami týdně patří sedmá příčka. Méně času než Češi v práci tráví Slováci, Francouzi, ale také Němci nebo Dáni. Dánové trávili v zaměstnání 39 hodin týdně, což je nejméně v celé Unii. Řekové trávili nejvíce hodin v práci i v roce 2014. Pokud by se do doby započítávala i práce na zkrácený úvazek, poskočila by Česká republika na páté místo. Je to i z důvodu nedostatečné nabídky práce na částečný úvazek

Za delší dobou Řeků trávenou v zaměstnání je pravděpodobně vysoká nezaměstnanost. Přijímají proto častěji přesčasy, aby snížili riziko ztráty práce. Delší doba v práci však neznamená vyšší pracovní efektivitu. Například v Německu, kde tráví v práci 41,4 hodin a jsou v žebříčku desátí, dosahuje produktivita práce 126,8 % průměru Evropské Unie. Produktivita upracovaných Řeků je jen 71,6 %.

Nejvíce zaměstnaných v historii České republiky

29. 4. 2016

V České republice je nejvyšší zaměstnanost od roku 1993. Příjem ze zaměstnání nebo podnikání má více než 5 milionů lidí. Jako zaměstnaný se počítá každý, kdo ve sledovaném období pracoval aspoň jednu hodinu za mzdu. V březnu míra zaměstnanosti činila 71,6 %. U mužů to pak bylo dokonce 79,3 %.

Obecná míra nezaměstnanosti ve skupině od 15 do 64 let je pak 4,1 % a podle Eurostatu je nejnižší v Evropské Unii. Mezi muži je míra nezaměstnanosti dokonce jen 3,5 %, mezi ženami pak 4,9 %.  V rámci České republiky se jedná o nejnižší míru nezaměstnanosti od roku 1996. Nezaměstnanost klesá v celé EU. V průměru je nyní na 8,8 %, což je nejnižší hodnota od června 2009. Společně s ČR patří v Unii mezi země s nejnižší nezaměstnaností Německo (4,2 %) a Malta (4,7 %). Naopak nejvyšší míru nezaměstnanosti v Evropské Unii má Španělsko (20,4 %) a Řecko (24,4 %).

Jaké jsou další novinky z oblasti účetnictví, ekonomiky a osobních financí?

Ženám chybí nabídka práce na částečný úvazek

22. 4. 2016

Návrat do práce po rodičovské dovolené bývá pro ženy komplikovaný. Některým z nich by vyhovovala možnost práce na částečný úvazek nebo z domu. Těchto nabídek je však na trhu práce nedostatek. Podle německého statistického úřadu pracuje v České republice na částečný úvazek jen 5,8 % žen, přičemž evropský průměr je skoro 32 %. Mužů je pak na částečný úvazek zaměstnáno ještě méně, jen 1,3 %. Řada matek, tak začne na rodičovské dovolené podnikat

V ostatních zemích Evropské Unie práce na částečný úvazek funguje. Například ve Francii mohou lidé přijmout práci na částečný úvazek, aniž by ztratili nárok na podporu v nezaměstnanosti. Na Slovensku zase funguje systém děleného pracovního místa, což umožňuje rozdělit práci mezi více zaměstnanců.

Více než 30 % lidí, kteří hledají novou práci, mají zájem o částečný úvazek. V nabídkách však tato možnost pokrývá jen 10 %. Zaměstnavatele moc nemotivuje ani fakt, že na stát na zaměstnance zaměstnaného na částečný úvazek může přispívat až 12.000 Kč měsíčně. Loni tento příspěvek získalo 4.685 lidí.

Nominace na Absurditu roku 2016

14. 4. 2016

Jaký byrokratický výmysl komplikuje podnikatelům nejvíce život? Nás nejvíce zaujaly tyto:

1) Dobrovolné přihlášení k DPH

Nejsou standardizovány požadavky finančního úřadu na podnikatele. V praxi tedy každý úřad chce něco jiného a podnikatel se nemůže bránit, protože zákon nestanovuje, jaké materiály mohou být vyžádány a jaké ne.

2) Potravinářský zdravotní průkaz

Držitel průkazu s neomezenou platností nemusí na žádné průběžné kontroly.

3) Nabízet zboží v zálohovaných obalech

Pokud je na trhu k dispozici varianta výrobku ve vratném obalu, musí jí prodejce nabízet i když o ni mezi zákazníky není zájem a tím pádem ji neprodá.

4) Kontrolní hlášení

Daňové tvrzení, které nenahrazuje daňové přiznání ani souhrnné hlášení.

Hlasovat můžete do 30. dubna.

Finanční úřady stále čekají na tisíce daňových přiznání

7. 4. 2016

V pátek 1. dubna byl oficiální poslední termín podání daňového přiznání. Do toho dne bylo na finanční úřady odevzdáno 1,7 milionů přiznání, což je asi o sto tisíc víc než v loňském roce, přesto ještě desítky tisíc přiznání jsou očekávána.

Pokud je daňové přiznání podáváno přes daňového poradce, termín podání je až 1. července. V opačném případě je poslední termín podání bez povinnosti uložení pokuty 8. dubna (5 pracovních dní). Pak již naskakuje pokuta 0,05 % z vypočtené daně, jejíž maximální výše může být až 5 % z vypočtené daně nebo 300.000 Kč.

Čechům rostou příjmy, roste i spotřeba

31. 3. 2016

Každý člen domácnosti měl loni k dispozici přes 22.000 Kč měsíčně. Do těchto průměrných příjmů jsou kromě mezd započítané také příspěvky od státu nebo zaměstnanecké benefity (stravenky, služební auto) přepočítané na odhadovanou hodnotu požitku. Zároveň loni rostla průměrná mzda i medián mezd.

S růstem příjmů se zvyšovala i spotřeba domácností. Ta podle statistik Českého statistického úřadu rostla ještě rychleji než příjmy. Češi se tak uklidnili pozitivním ekonomickým vývojem a začali více utrácet. Celkově příjmy nad spotřebou převažovaly.

Snaha o krácení daní bude trestný čin

24. 3. 2016

Koalice přišla s další zbraní, jak zabránit daňovým únikům. Zpřísnila možnosti daňové optimalizace a už pouhá příprava úmyslného krácení daní bude trestným činem. Opozice byla proti tomuto zpřísnění, protože podle ní se z většiny podnikatelů stanou zločinci, protože pouhý dotaz na daňového poradce o možnostech optimalizace bude trestným činem.

Koalice se brání, že opozice zveličuje a upozorňuje, že se snadněji zamezí karuselovým podvodům a padělaným dokladům už v době jejich přípravy. Na popud výjimek byl upraven. O trestný čin se bude jednat, když škoda překročí hranici půl milionu korun a bude se jednat o organizovanou skupinu. Nemůže se tak stát, že to ohrozí podnikatele, kteří se opravdu zajímají jen o možnosti daňové optimalizace.

Opozice však zdůrazňuje fakt, že příprava krácení daní bude u soudu těžko prokazatelná, státu tedy nic nepřinese, ale křivě obviněným podnikatelům může zlikvidovat živnost.

Úroky u hypoték opět na historickém minimu

18. 3. 2016

V únoru byl průměrný úrok u hypotéky 2,02 %, což je další překonání minimální úrokové sazby. Předchozí minimum 2,05 % bylo v červnu 2015. Celkem si v únoru vzalo hypotéku 7782 klientů, což je o více než 1800 více než v lednu. Celkový objem půjčených peněz se vyšplhal na 14,615 miliard korun. I tato částka je větší než v lednu. Klesla však půjčovaná částka. V lednu si lidé v průměru půjčovali 2,1 milionu korun. V únoru pak 1,9 milionů.

Velmi nízké úrokové sazby u hypoték jsou již více než ročním trendem. Dlouhodobě nízké úroky také ovlivňují nabízenou dobu fixace. Nízké úroky totiž podporují prodej nových bytů a nemovitostí. Levné hypotéky spolu s růstem ekonomiky a nízkou nezaměstnaností jsou jedním z hlavních faktorů, které táhnou poptávku po novém bydlení

Průměrná mzda v Česku se dostala nad 28.000 Kč

11. 3. 2016

Díky silnému nárůstu mezd v posledním čtvrtletí roku 2015 vzrostly mzdy v roce 2015 o 3,8 %. Díky nízké inflaci zároveň vzrostla kupní síla Čechů o 3,1 %. Zhruba dvě třetiny zaměstnanců však na průměrnou mzdu nedosáhnou. Pozitivní zprávou však je, že roste i medián mezd, který na konci loňského roku činil 23.745 Kč. Podle statistiků má 80 % zaměstnanců plat mezi 11.226 a 45.830 korunami. Růst průměru i mediánu mezd by měl růst v příštím roce.

Nejvíce vydělávají zaměstnanci v bankovním a IT sektoru. Jejich mzdy se pohybují pod 50.000 korunami. Naopak nejméně vydělávají lidé v pohostinství, kde se průměrný plat pohybuje okolo 15.000 Kč. Zároveň však v tomto odvětví vzrostly platy o necelých 6 %.

Zpracování mezd je součástí portfolia účetní firmy Tigra

Otcovská dovolená ve vyspělých zemích

4. 3. 2016

Česká Republika je jednou z devíti vyspělých zemí podle OECD, ve které nemají otcové nárok na otcovskou dovolenou, kterou by čerpali zároveň s matkou dítěte. V současné době sice mohou nastoupit na rodičovskou dovolenou místo matky, ale matka by pak měla nastoupit do práce. V současné době ministerstvo práce vypracovává úpravu zákona, ve které se počítá s týdenní otcovskou dovolenou během šestinedělí.

V zemích jako je Španělsko, Rakousko nebo Estonsko má otec nárok na 2 týdny otcovské dovolené, během které má nárok na 100 % ze mzdy. Za to ve Velké Británii pak mají nárok také na 2 týdny dovolené, během kterých však pobírají jen necelých 21 % mzdy. V Japonsku nebo Jižní Koreji mohou otcové na rodičovské dovolené strávit více než rok. Mají však menší, než poloviční mzdu.

V České republice se počítá s variantou jednoho týdne volna během šestinedělí, při které by měli nárok na 70 % mzdy. Pokud novela projde poslaneckou sněmovnou, dávka by začala platit v průběhu příštího roku.

Pokud tato novinka projde, stane se automaticky součástí vedení účetnictví, které poskytuje účetní firma Tigra. 

Jsou podána první kontrolní hlášení

26. 2. 2016

Do včerejších 14 hodin mělo k finančním úřadům dorazit kolem 300.000 kontrolních hlášení. Finanční úřady jich však evidují kolem 180.000 a v tisících z nich jsou chyby.

Nejčastější chyby se vyskytují ve formátu jako nevyplnění identifikace datové schránky nebo e-mailu v úvodní části formuláře. Chyby se vyskytují také v DIČ odběratele nebo dodavatele. Problém nastává zejména u firem využívající systém, který se automaticky neuktalizuje a těch, které podávají kontrolní hlášení svépomocí. 

Firmy, které kontrolní hlášení v termínu nepodaly, mohou dostat pokutu ve výši 1.000 Kč. Pokud však hlášení dorazí bez vyzvání správce daně, může být pokuta prominuta. Vyšší pokuty hrozí, pokud bude společnost záměrně mařit správu daní.

V případě, že potřebujete s touto novinkou pomoci, kontaktujte odborníky

Nastanou škatulata na pracovním trhu?

19. 2. 2016

Celkem 37 % českých zaměstnanců plánuje v tomto roce změnit zaměstnání. Dalších 40 % by se změně nebránilo, pokud by dostali dobrou nabídku. Změnu zvažují zejména kvůli požadavkům na vyšší mzdu. Třetina zaměstnanců, kteří by chtěli vyšší mzdu, nepočítá s tím, že by jim byla v současném zaměstnání nabídnuta. Třetina zaměstnanců chce o zvýšení požádat. Změnu zaměstnání přitom zaměstnanci vidí jako nejjednodušší způsob navýšení mzdy. Podle nich je nástupní vyšší nástupní mzda v zaměstnání pravděpodobnější, než že jim bude přidáno na stávajícím místě. I přesto patří Češi mezi nejspokojenější zaměstnance v Evropě

Dalším důvodem pro změnu zaměstnání jsou poskytované benefity. Téměř tři čtvrtiny zaměstnanců si nejvíce cení více dovolené, možnosti práce z domu a flexibilní pracovní doby. Mezi zaměstnavateli v oblasti motivace zaměstnanců nejvíce vedou stravenky. Ty nabízí (nebo zvažuje zavést) 96 % zaměstnavatelů. 

V Česku se postupně zdražuje

12. 2. 2016

V lednu dosáhla inflace v České republice na 0,6 %, což je nejvíce za posledních 7 měsíců. V předchozím období se držela těsně nad hranicí 0. Zdražovali se nejen potraviny, ale i fixní náklady na bydlení jako jsou energie či čistý nájem. Připlatili jsme si také za oblečení nebo dovolené s all inklusive. Naopak klesaly ceny pohonných hmot nebo mléčných výrobků.

Cílem ČNB je, aby inflace dosahovala 2 %, to podle analytiků hned tak nehrozí, pak by měla skončit intervence, která trvá od listopadu 2013. V průběhu tohoto roku by se měla držet na současné úrovni a postupně stoupat. Až v závěru tohoto roku by se měla dostat nad 1 %. V případě, že poroste cena ropy, je optimistický odhad inflace 1,8 %

Bude strop odchodu do důchodu?

5. 2. 2016

Ministerstvo práce navrhuje stanovit strop odchodu do důchodu na 65 let, který by se každých 5 let přehodnocoval a případně upravoval. Základní myšlenkou je, že člověk by měl v důchodu strávit čtvrtinu života. ČSSD se tak shoduje s návrhem důchodové komise. Ministerstvo financí se stropem zatím nesouhlasí, i když je přislíbený v koaliční smlouvě.

 Podle ministerstva financí je současný model odchodu do penze pro občany přehlednější. Na kalkulačce si mohou snadno spočítat, kdy do odchodu půjdou. Dle ministerstva práce je však veřejností neexistencí maximální hranice odchodu do důchodu vnímána špatně. Faktory, které by ovlivňovaly strop, jsou například průměrná délka života nebo pravděpodobnost dožití důchodového věku. 

Švýcaři zvažují garantovaný příjem

29. 1. 2016

Ve Švýcarsku se uskuteční referendum o garantovaném příjmu pro dospělé Švýcary. Dospělý by měl dostávat 2500 švýcarských franků (přes 60 tisíc korun) a každé dítě by mělo dostávat 625 franků (více než 15 tisíc korun). Návrh však nemá přílišnou podporu politiků ani veřejnosti.

Švýcarský rozpočet by to znamenalo zátěž více než 208 miliard franků. Kromě finanční náročnosti tohoto návrhu je kritizován kvůli neblahému vlivu na motivaci pracovníku. Průměrná mzda ve Švýcarsku je cca třikrát větší než navrhovaný garantovaný příjem, přesto si třetina Švýcarů myslím, že by vedl k nižšímu pracovnímu nasazení a motivaci ostatních zaměstnanců.

Přestože hnutí, které přišlo s návrhem, dosáhlo referenda, pravděpodobnost, že projde je malá. Ve Švýcarsku se totiž vyhlašuje referendum při získání 100.000 podpisů na petici. 

Jaké jsou kromě mzdy další žádané zaměstnanecké benefity?

Češi patří mezi nejspokojenější zaměstnance

22. 1. 2016

Švédská společnost Universum provedla průzkum mezi více než 250.000 zaměstnanci z 55 zemí světa v oblasti zaměstnanecké spokojenosti. Průzkum byl rozdělený do 3 částí: loajálnost k zaměstnavateli, spokojenost v zaměstnání a doporučení zaměstnavatele známým. Česká republika se umístila na 9. místě. Nejspokojenější zaměstnanci jsou v Belgii nejméně naopak v Japonsku. Spokojenosti čských zaměstnanců napomáhá takyé fakt, že v České republice je nejnižší hranice chudoby

Spokojenost v zaměstnání ne vždy odráží ekonomickou vyspělost státu. Osmé nejspokojenější zaměstnance má Řecko. Podle studie to souvisí s faktem, že si lidé zaměstnání váží kvůli špatné hospodářské situaci. Naopak Velká Británie nebo Spojené státy americké se umístili na 29. a 30. místě. 

Ministerstvo zvažuje zrušení daňového bonusu na děti

15. 1. 2016

V oblasti uplatňování daňových slev a zvýhodnění na děti přibývá podvodů. Finanční úřady například nezvládají kontrolovat, zda zvýhodnění nečerpají oba rodiče. V rámci úspor se tedy zvažuje možnost, že by se daňový bonus změnil na sociální dávku, kterou by získávali jen rodiče s nižšími příjmy. Zatím je výše bonusu až 60 tisíc korun ročně a může být vyplácen těm rodičům, kteří uplatňují daňové zvýhodnění na dítě a dostanou se do záporné daňové povinnosti.

Zatímco v roce 2005 dostávali dohromady rodiče na bonusu 1,5 miliardy korun, za loňský rok stát vyplatil 9 miliard. Finanční správa také vytvořila systém vyživovaných dětí, který zamezí, aby daňové zvýhodnění čerpali oba rodiče. Konkrétní návrh nebo termín zrušení však ještě není. Zrušení se také netýká daňového zvýhodnění, které se naopak bude pro druhé a další dítě navyšovat.

Aktuální úrovně zaručené mzdy

8. 1. 2016

Od 1. ledna 2016 se zvedá minimální mzda zaměstnanců na 9.900 Kč. Zároveň s ní se zvedají i všechny úrovně zaručené mzdy, kterou se musí řídit všechny soukromé podniky, kde nejsou platové podmínky vyřešené kolektivní smlouvou. Platí tedy pro většinu zaměstnanců.

Skupina prací Minimum za hodinu v Kč Minimum za měsíc v Kč
1.  58,70 9.900
2. 64,80 10.900
3. 71,60 12.100
4. 79 13.300
5. 87,20 14.700
6. 96,30 16.200
7. 106,30 17.900
8. 117,40 19.800

Nedodržování zaručené mzdy přitom může vést k pokutě od Státního úřadu inspekce práce až 2 miliony korun. Ta jedná buď na základě podnětu, nebo pokud na nedostatek přijde během běžné kontroly.

Zaměstnavatelé by si měli uvědomit, že i oni by měli mít mzdu odpovídající jejich pozici. Pokud by totiž na inspekci přišlo udání, že si zaměstnavatel vyplácí minimální mzdu, aby ušetřil na daních, dopustil by se nespravedlivého ohodnocení zaměstnance. I když se jedná o jeho osobu. 

Rodičům se zvýší daňové zvýhodnění na děti

30. 12. 2015

I v roce 2016 dojde ke zvýšení daňového zvýhodnění rodičům, kteří mají dvě a více dětí. V daňovém přiznání za rok 2015 bude platit sleva: 15.804 Kč na druhé dítě a 17.004 Kč za třetí a každé další dítě. Za rok 2016 se pak zvýhodnění navýší na 17.004 Kč a 20.604 Kč za třetí a každé další dítě. Problémem je, že navýšení ještě nestihl schválit parlament. Zvýhodnění v roce 2016 se tak projeví až v daňovém přiznání podávaném v roce 2017. Ministr financí však tvrdí, že vyšší zvýhodnění se projeví už v průběhu roku nižšími zálohami na daně. Daňové zvýhodnění na první dítě zůstává stejné a s jeho navýšením se nepočítá.

Zvýší se také tzv. školkovné, tedy sleva na dani za umístění dítěte. Její výše je ohraničena výší minimální mzdy. Za rok 2015 tak bude činit maximálně 9.200 Kč. Za rok 2016 se pak zvýší stejně jako minimální mzda na 9.900 Kč. Výši slevy určují výdaje, které rodič prokazatelně vykázal za umístění dítěte ve školce. Tu potvrdí provozovatel školky, ale nepočítají se do nich stravné nebo doprava.

Silná ekonomika slibuje růst mezd

23. 12. 2015

Dlouhodobý růst české ekonomiky napovídá, že by se v roce 2016 mohli dočkat navýšení mezd i zaměstnanci v soukromém sektoru. Optimistické odhady podporuje fakt, že na Úřadu práce je nejvíce nabídek zaměstnání od doby krize. Znamená to, že zaměstnavatelům přibývá práce, proto stávajícím zaměstnancům nehrozí nadbytečnost. Největší zaměstnavatelé také potvrzují, že s růstem mezd počítají.

Růst české ekonomiky trvá již více než rok, ale zaměstnavatelé se růstu mezd bránili. Obhajovali se tím, že firmy se teprve vzpamatovávají z krize, během které mzdy zaměstnancům nesnižovali. Napřed bylo potřeba stabilizovat firemní finance, zmodernizovat technologie a až pak zvýšit mzdy. 

Úroky u hypoték jsou stále nízko

16. 12. 2015

Klesající trend úrokových sazeb u hypoték se zastavil v červnu a předpokládalo se, že začne jejich postupné zdražování. Úroková sazba však stagnovala, nebo se zvedla o 0,01 %. Zájem o hypotéky zůstával enormní a objemy půjčených peněz rostly. A tak průměrná úroková sazba u hypoték v listopadu opět klesla na 2,08 %. Nejedná se sice o historické minimum, ale neutuchající zájem o hypoteční úvěr je překvapující.

V minulých letech před Vánoci zájem o hypotéky opadal, protože lidé neměli chuť řešit někdy zdlouhavé procesy během svátků. I v tomto je letošek unikát. Letošního listopadu sjednalo hypotéku 9.032 klientů. Naopak mírně klesla průměrná výše hypotéky. Ta se blíží částce 1,850.000 Kč. Zájem o hypotéky podporuje i příznivá dostupnost bydlení. 

Nové sazby zahraničního stravného

11. 12. 2015

Od 1. ledna 2016 jsou platné pro všechny zaměstnance vyslané na zahraniční pracovní cestu nové sazby stravného. Ty jsou v 16 případech navýšeny. Z evropských zemí se změny týkají jen Lichtenštejnska, kde se stravné zvýší 45 na 60 švýcarských franků. Toto navýšení je také největším skokem.

Změny základních sazeb minimální výše stravného:

 • Afghánistán z 35 na 40 eur
 • Argentina ze 40 na 45 amerických dolarů
 • Bolívie ze 40 na 45 amerických dolarů
 • Čína ze 40 na 45 eur
 • Etiopie ze 40 na 45 eur
 • Hongkong ze 40 na 45 eur
 • Írán ze 35 na 40 eur
 • Jordánsko ze 35 na 40 eur
 • Kanada ze 45 na 50 amerických dolarů
 • Lichtenštejnsko ze 45 eur na 60 švýcarských franků
 • Mali ze 40 na 45 eur
 • Mongolsko ze 35 na 40 eur
 • Paraguay ze 40 na 45 amerických dolarů
 • Spojené státy americké a Karibik z 50 na 55 amerických dolarů
 • Thajsko ze 35 na 40 eur
 • Vietnam ze 35 na 40 eur

Systém danění mezd zůstane beze změn

4. 12. 2015

V rámci předvolebních programových prohlášení slibovala ČSSD zrušení superhrubé mzdy a návrat progresivní daně. Místo vyššího zdanění bohatých v současné době existuje tzv. solidární příspěvek = ti, co mají příjem vyšší, než 4násobek průměrné mzdy zaplatí ještě 7 %.

Podle premiéra Sobotky byla superhrubá mzda nepovedený experiment a návrat k progresivnímu zdanění bude více transparentní. Oproti tomu pro Ministerstvo financí není tento krok prioritou, protože změna by žádné výhody nepřinesla. Naopak by jen administrativně zatížila podnikatele.

ČSSD na této změně trvá, nicméně Ministerstvo financí nepředpokládá, že by to bylo otázkou roku 2016 nebo 2017.

Nemocenská zůstane beze změn

27. 11. 2015

Jedním z předvolebních slibů ČSSD byl návrat proplacení prvních 3 dnů nemocenské. Už při sestavování koalice však v tomto bodu nastal rozkol. Koaliční partneři ANO a KDU-ČSL souhlasili s touto změnou jen, pokud se na ni dohodne tripartita. A zde nastal problém. Zaměstnavatelé se bojí, že by jim rapidně stoupli náklady a proti tomuto návrhu je v současné době 80 % z nich.

ČSSD tak prozatím kapitulovala a tento návrh je odsunut do pozadí minimálně do dalších voleb. Češi nemají proplacené první tři dny nemocenské již 7 let. 

Sledujte další novinky z účetnictví, osobních financí a české ekonomiky

V Česku je nejnižší riziko chudoby v EU

20. 11. 2015

Podle analýzy, kterou zpracoval Německý statistický úřad, se v České republice nachází 15 % lidí na hranici chudoby nebo sociálního vyloučení. To je nejmenší procento obyvatel z celé Evropské Unie. V Německu, které je z hlediska zaměstnanosti bráno téměř za zemi zaslíbenou, je chudobou ohroženo 21 % lidí.

Jako osoba ohrožena chudobou se bere člověk, který nedosahuje 60 % mediánu mezd. Vzhledem k platovým podmínkám v České republice, to jsou ti lidé, kteří mají pravidelně nižší příjem než 13.800 Kč. Zde je možné namítnout, že v Německu jsou průměrně 4x vyšší platy než v Česku, tudíž i medián mezd a tím pádem i hranice chudoby je posunuta mnohem výš. V tomto případě se ovšem v Česku blýská na lepší časy, protože zaměstnanost je na rekordní úrovni. Oproti tomu do Německa míří statisíce uprchlíků, kteří se pravděpodobně zůstanou na okraji společnosti.

Předdůchody brzdí nízké úspory

13. 11. 2015

Již tři roky mohou lidé využívat tzv. předdůchody. Tedy možnost až pět let před důchovým věkem začít žít z peněz naspořených ve třetím pilíři důchodového systému (dříve penzijního připojištění). Tuto možnost v současné době využívá jen něco málo přes 1000 lidí. Aby lidé mohli totiž tuto možnost využít, a zároveň by za ně stát platil zdravotní pojištění, musí mít naspořeno minimálně 180.000 Kč. V tomto případě by v předdůchodu mohl být 2 roky. Předdůchod přitom může trvat až pět let. V tom případě, by ovšem rezervy museli být více jak 450.000 Kč.

Tato alternativa je určena především zaměstnancům vykonávajícím fyzicky náročnou práci. Klíčem úspěchu však je, aby na tuto rezervu přispíval také zaměstnavatel. Další podmínkou je, aby zaměstnanec přešel z transformovaného fondu do účastnického. Účastnické fondy nabízejí širší možnosti investování, oproti tomu ale negarantují nezáporné zhodnocení.

Dva roky od intervence ČNB

6. 11. 2015

Během 7. listopadu 2013 oslabila koruna z 25,7 Kč za euro na 27 Kč za euro. Pod tuto hranici od té doby již neklesla. Důvodem byly obavy České národní banky z možné deflace, tedy snižování cen. Ty by podle ČNB vedly k menšímu utrácení, protože by lidé čekali, až bude zboží ještě levnější. Naopak díky zásahu a okamžitému zdražení (např. elektroniky) vzali Češi v listopadu 2013 obchody útokem.

Tento krok, přestože byl veřejností hojně kritizovaný, podle ČNB vedl ke kýženému efektu. Inflace se pomalu dostává ke 2 % a česká ekonomika roste. Příznivý vývoj české ekonomiky nelze spojovat jen s intervencí, ale rozhodně nelze tento vliv popírat. Přesto ČNB neustále prodlužuje termín, dokdy bude hodnotu koruny ovlivňovat. Původně měla do hodnoty koruny zasahovat do začátku roku 2015. V současné době je termín ukončení intervencí stanovený na rok 2017, kdy by měla inflace dosáhnout vyhlížených 2 %.

Stoupne odškodnění za pracovní úraz

30. 10. 2015

Vláda schválila navýšení odškodnění za pracovní úraz a nemoc z povolání. Zvýší se hodnota jednoho bodu ze 120 Kč na 250 Kč. Pro různá zranění navíc dojde k navýšení počtu bodů. Zaměstnanci tak mají možnost získat až 4násobně vyšší odškodnění než teď. Vzroste také nárok na odškodnění trvalých následků. Zaměstnanec může v maximální výši získat až 5,75 milionů korun. Budou moci také zažádat o odškodnění za léčebné výlohy, ušlý výdělek a za věcnou škodu.

Přesto odškodnění za pracovní úrazy zůstává maximálně na poloviční výši než úrazy vzniklé v běžném životě. Důvodem je, že běžné úrazy se posuzují podle občanského zákoníku a pracovní úrazy podle zákoníku práce. Řešení pracovních úrazů a vyplacení odškodnění však bývá mnohem rychlejší. Nárok na odškodnění pracovního úrazu samozřejmě zaniká, pokud si jej zaměstnanec způsobí svou neopatrností sám. 

Skončí papírové peníze?

23. 10. 2015

Projekt Bankéři jdou do škol ve spolupráci se společností SCIO zkoumal názor studentů na budoucnost papírových peněz. Ti jejich osud nevidí příliš růžově. Podle 20 % studentů papírové peníze vymizí do deseti let. Více jak polovina z dotázaných si myslí, že tu budou déle jak 10 let, ale nakonec se stáhnou z oběhu. Bankéři se studenty souhlasí, i když papírovým penězům dávají několik desetiletí.

Se studenty se shodují i v předpokladu, že při platbě poroste význam moderních technologií, jako je scan oční rohovky. Závěry vyvozují na základě rostoucí popularity bezhotovostních plateb. Pokud by se však využívalo jen „virtuálních peněz“, prudce roste riziko kyber-útoků. Společnost by se tak musela naučit své prostředky ve virtuálních prostředí lépe chránit.

Sledujte další novinky z oblasti účetnictví a osobních financí.

 

Češi se při odchodu do penze více bojí nedostatku peněz než nemocí

16. 10. 2015

Z nedávného průzkumu NN pojišťovny a penzijní společnosti vyplývá, že dvě pětiny z tázaných se obává nedostatku financí, třetina se bojí zdravotních problémů. Období penze se navíc obávají více ženy než muži, jelikož jsou v průběhu kariéry hodnoceny menším příjmem a roky stráví s dětmi.

Větší část populace se bude spoléhat sama na sebe a na to, co si našetřili. Na pomoc dětí a blízké rodiny se bude spoléhat jen pětina Čechů, a stejné množství spoléhá na možnost pomoci od státu.

Dle poloviny tázaných Čechů je nejlepší způsob zabezpečení na důchod vlastnit nemovitost, poté soukromé spoření na penzi v rámci tzv. 3. pilíře – doplňkové penzijní spoření.

Tržby maloobchodů v srpnu rostly nejpomaleji za celý rok

7. 10. 2015

V jednom z klíčových faktorů ovlivňujících ekonomiku nastalo v srpnu zpomalení růstu. Podle analytiků za to mohou i vysoká srpnová vedra, která způsobili, že se Čechům do obchodů nechtělo. Oproti srpnu roku 2014 se však tržby zvýšili o 3,3 %.

Češi přestali šetřit na potravinách. V době krize toto byl segment, na kterém šetřili nejvíce. Současná dobrá ekonomická situace způsobila, že se Češi přestali omezovat při nákupech jídla.

Segmentem maloobchodu, ve kterém rostou tržby nejvíce, je prodej přes internet. Ten se meziročně zvýšil o 10,2 % a popularita nákupů přes internet roste i mezi segmenty, pro které to dříve bylo nepředstavitelné. Takovýmto segmentem jsou například potraviny. Téměř polovina lidí nákup potravin přes internet vyzkoušela.

Spokojenost českých zaměstnanců roste

2. 10. 2015

Podle výzkumu agentury Grafton Recruitment stále méně zaměstnanců uvažuje o změně práce. Spokojenost se současným zaměstnáním vyjádřily více jak dvě třetiny pracujících. Hlavním důvodem, proč jsou čeští zaměstnanci oproti loňsku spokojenější, jsou finance. Mzda se zvedla téměř polovině pracujících.

Finanční ohodnocení je stále nejdůležitějším kritériem loajality zaměstnance vůči zaměstnavateli. Podle výše zmíněného výzkumu je mzda nejdůležitějším motivátorem pro 70 % pracujících. Dále pak následuje pracovní náplň a flexibilní pracovní doba.

Jako finanční odměnu však nemusíme brát jen mzdu. Řadí se mezi ni i řada pracovních benefitů, které pomáhají vylepšit zaměstnancovu finanční situaci. Mezi oblíbené stále spadají stravenky, které by uvítalo 80 % zaměstnanců. 

Vyšší daňové zvýhodnění na děti

25. 9. 2015

Vláda schválila vyšší daňové zvýhodnění na druhé a další dítě. V současné době je daňové zvýhodnění na druhé dítě 15.804 Kč ročně a na každé další dítě 17.004 Kč ročně. Pokud návrh vlády projde poslaneckou sněmovnou, bude od ledna 2016 platit daňové zvýhodnění na druhé dítě 17.004 Kč a na každé další dítě 20.604 Kč. Na první dítě zůstává daňové zvýhodnění 13.404 Kč ročně.

V roce 2017 je pak v plánu navýšení daňového zvýhodnění na 2. a další děti znovu. Roční sleva na druhé dítě by činila 19.404 Kč a na třetí a každé další dítě 24.204 Kč. Zvýšení zvýhodnění na první dítě není v plánu. Celková zátěž rozpočtu by pro rok 2016 znamenala 800 milionů korun a pro rok 2017 miliardu korun. 

Zvýšení tohoto zvýhonění proběhlo již v tomto roce v rámci Novely zákona o daních z příjmů. Ta mimojiné zavedla tzv. Školkovné

Platy porostou, ale pomaleji

18. 9. 2015

Odbory vyžadují, aby zaměstnanců rostl plat o 5 % ročně po odečtení inflace. Firmy se ale brání, že tento růst je pro ně likvidační. Odboráři tvrdí, že si tento růst budou moci dovolit díky příznivému vývoji ekonomiky. Firmy oponují, že během recese platy nesnižovaly, nemohou tedy teď, když se jim začíná opět dařit, skokově zvyšovat platy.

I podle odborníků není skokové zvedání firem možné. Během krize se společnosti stabilizovali, aby udrželi platy zaměstnanců a nemuseli propouštět, přestali investovat do technologii a rozvoje. Nyní je tedy čas, aby se pustili do modernizace.

Společnosti zároveň dodávají, že mají v plánu při zvedání mezd respektovat inflaci, ale požadovaných 5 % je pro ně v současné době nereálné.

Německé řetězce přijímají karty MasterCard a Visa

11. 9. 2015

Velké německé řetězce – jako jsou Lidl, Kaufland nebo Aldi začali přijímat platební karty MasterCard a Visa, tedy nejběžněji vydávané platební karty v Česku. Dosud v těchto řetězcích přijímali pouze karty EC Card německé kartové asociace. Důvodem byly vysoké poplatky na mezinárodních kartách.

Vstřícný krok zapříčila regulace Evropské Unie poplatků a provedení bezhotovostní platby. Je schváleno, že poplatek bude činit maximálně 0,3 % částky v případě platbou kreditní kartou a 0,2 % částky při platbě platební kartou. Tato regulace bude platná i v České republice, kde se poplatky za bezhotovostní transakci pohybují okolo 1 % částky.

Češi ze zahraničních zemí používají platební karty právě v Německu. Doposud platby českými kartami přijímaly oděvní řetězce, benzínové pumpy nebo místní menší obchodní řetězec Rewe. Naopak tamní IKEA tyto karty nepřijímá stále

Vzrostla průměrná mzda

4. 9. 2015

Průměrná mzda v Česku se vyšplhala na 26.287 Kč. Po odečtení inflace se jedná reálně o nárůst o 2,7 %. Ještě více stoupla mzda v nepodnikatelské sféře – o 3,6 %. V podnikatelské sféře pak nárůst činil 2,5 %.

Na zvýšení průměrné mzdy má výrazný vliv zvýšení mzdových platových tarifů ve státní sféře a navýšení zaručené mzdy pro všechny platové skupiny. Do průměrné hrubé mzdy se počítají výdělky před zdaněním a povinnými odvody včetně příplatků, odměn a náhrad mzdy. Pravdou však zůstává, že na průměrnou mzdu dosáhne třetina zaměstnanců.

Nárůst průměrné mzdy je dalším faktorem, který potvrzuje růst české ekonomiky v tomto roce. Meziroční nárůst mzdy je nejsilnější od roku 2009. 

Česká ekonomika roste nejrychleji v Unii

28. 8. 2015

V druhém čtvrtletí roku 2015 vzrostlo HDP meziročně o 4,4 %. Růst mezi čtvrtletími se pak vyšplhal na rovné 1 %. Někteří analytici dokonce tvrdí, že s růstem HDP o více než 4 % budeme končit celý rok 2015, který by se tak stal ekonomicky nejúspěšnějším rokem od 2007. Růstu ekonomiky taky napomáhá, že Česko je častějším cílem turistů

Jedná se o nejrychlejší růst ekonomiky v Evropské Unii. S odstupem za námi jsou Rumunsko, Polsko, Španělsko a Slovensko, které se pohybují kolem 3 %. Optimistické jsou i vyhlídky do budoucna. Lidé začínají pomalu zase věřit v českou ekonomiku a utrácejí a investují. Toto jejich rozpoložení pramení z růstu jejich mzdy, která roste podstatně rychleji než ceny zboží. Právě díky těmto trendům by česká ekonomika měla vzkvétat i nadále.

Vláda odmítla snížení DPH

21. 8. 2015

Opoziční ODS navrhovala snížení horní sazby daně z 21 na 19 % a druhou sazbu z 15 na 14 %. Vláda návrh sice zamítla, ale posuzovat ji budou ještě poslanci. Podle vlády by nižší daně měly za následek úbytek v rozpočtu až 15 miliard korun, což je proti vládním záměrům.

ODS navrhovala také zrušení silniční daně. I k tomu se vláda postavila odmítavě. Podle ODS je výběr silniční daně složitý a pro podnikatele administrativně náročný. Vláda naopak kontruje, že zrušení daně by bylo v rozporu s unijními právy. Zahraniční firmy by totiž mohly registrovat vozidla v Česku bez nutnosti zaplatit daň, které jsou běžné ve všech zemích Unie.

Sledujte další novinky z oblasti účetnictví, ekonomiky a financí

Obliba plateb bezkontaktní kartou roste

14. 8. 2015

Češi si celkově rychle přisvojili kartu jako platební prostředek. Při nástupu možnosti bezkontaktních plateb zavládala obava ze zneužití karty. Přesto s postupem času tuto možnost nabízí stále více platebních terminálů a Češi využívají rychlejší variantu platby kartou stále častěji. Také doplňkové služby, jako je cashback, si pomalu získává oblibu

Za první pololetí roku 2015 lidé zaplatili platební kartou téměř 105 miliard korun. Celkem 52 miliard pak bylo zaplaceno pomocí bezkontaktní karty. Z celkového množství 145 milionu transakcí byla bezkontaktních plateb téměř 96 milionů.

Možnost bezkontaktní platby byla zavedena v roce 2011. V současnosti mají tuto funkci tři čtvrtiny karet z celkového počtu aktivních platebních karet (v druhém čtvrtletí roku 2015 jich bylo 11 milionů). Bezkontaktní karty již vydávají všechny velké banky. 

Česká republika láká více zahraničních turistů

7. 8. 2015

Česko v druhém čtvrtletí tohoto roku navštívilo o 8,4 % zahraničních turistů více než v loňském roce. Vzrostl také počet domácích turistů. Těch na dovolenou v tuzemsku vyrazilo o 10,4 % více než loni. Dá se tedy říci, že český cestovní ruch vzkvétá.

Největší podíl mezi zahraničními turisty mají tradičně Němci, za první pololetí jich Českou republiku navštívilo více než 800 tisíc. Naopak u rusů popularita Česka klesá. V meziročním srovnání jich k nám přijelo o 34,4 % méně. Komu se u nás naopak líbí čím dál víc, jsou Číňani. Počet čínských turistů vzrostl o 46,9 %.

A kam turisté míří? Největší nárůst zaznamenal Moravskoslezský kraj. Naopak nejmenší kraj Karlovarský. Prahu letos navštívilo o 8 % turistů více než loni. Celkově se jedná o 1,8 milionu lidí, z čehož drtivou většinu tvoří právě zahraniční návštěvníci. Přiliv turistů do Čech má pozitivní vliv jak a českou ekonomiku, tak na drobné podnikatele.

Nezaměstnanost je na nejnižší úrovni od krize

31. 7. 2015

Český statistický úřad eviduje nejnižší nezaměstnanost – 5 % - od prosince 2008, kdy byla na 4,8 %. Česká republika se momentálně nachází na 2. místě s nejnižší nezaměstnaností v Evropské Unii, ve které celkově dlouhodobě nezaměstnanost také klesá. Nižší míru nezaměstnanosti má jen Německo, a to 4,9 %.

Podle odborníků přízniví hospodářský vývoj napovídá, že míra nezaměstnanosti se bude ještě snižovat. Pod 4 % však podle nich neklesne. Některé pracovní pozice totiž mají dlouhodobě problém najít vhodné zaměstnance. Týká se to především specializovaných technických profesí. Češi také celkově patří mezi zaměstnance, kteří za prací neradi cestují nebo se za ní dokonce stěhují. Některé profese jsou přitom typické jen pro určité oblasti republiky. Právě tyto profese pak patří mezi nejhůře obsazovatelné.

Rekordní míra zaměstnanosti

Vůbec nejvyšší je v současné době vČeský statistický úřad eviduje nejnižší nezaměstnanost – 5 % - od prosince 2008, kdy byla na 4,8 %. Česká republika se momentálně nachází na 2. místě s nejnižší nezaměstnaností v Evropské Unii. Nižší míru nezaměstnanosti má jen Německo, a to 4,9 %.

Podle odborníků přízniví hospodářský vývoj napovídá, že míra nezaměstnanosti se bude ještě snižovat. Pod 4 % však podle nich neklesne. Některé pracovní pozice totiž mají dlouhodobě problém najít vhodné zaměstnance. Týká se to především specializovaných technických profesí. Češi také celkově patří mezi zaměstnance, kteří za prací neradi cestují nebo se za ní dokonce stěhují. Některé profese jsou přitom typické jen pro určité oblasti republiky. Právě tyto profese pak patří mezi nejhůře obsazovatelné.

Rekordní míra zaměstnanosti

Vůbec nejvyšší je v současné době v České republice míra zaměstnanosti (tedy podíl zaměstnaných mezi 15 – 64 roky), dosáhla na 70,4 %. V této věkové skupině mělo zaměstnání nebo příjem z podnikání 4,94 milionů lidí. České republice míra zaměstnanosti (tedy podíl zaměstnaných mezi 15 – 64 roky), dosáhla na 70,4 %. V této věkové skupině mělo zaměstnání nebo příjem z podnikání 4,94 milionů lidí.

Vláda zvažuje vyšší odstupné pro dlouhodobé zaměstnance

23. 7. 2015

Současná výše odstupného patří mezi nejvíce rovnostářské v Evropě. V současné platí:

 • Odpracovaný méně než 1 rok – odstupné ve výši průměrného platu zaměstnance
 • Odpracováno 1 – 2 roky – odstupné ve výši 2 průměrných platů
 • Odpracováno více než 2 roky – odstupné ve výši 3 průměrných platů

Vláda v současné době pracuje ve spolupráci s odbory a podnikatelskými svazy na novele zákoníku práce. Podle některých by však výše odstupného neměla být dána zákonem, ale kolektivní smlouvou případně vnitřním předpisem. Některé společnosti by si totiž stanovená výše odstupného nemusela odpovídat ekonomické situaci. Odboráři mají představu odstupného ve výši až 10 průměrných platů. Novela zákona by měla také upravovat výpočet dovolené nebo pravidla pro lékařské prohlídky.

Využíváte cashback?

17. 7. 2015

Utratíte u maloobchodníka určitou částku a na oplátku si můžete vybrat hotovost. To je princip cachbacku, který je od roku 2009 v něterých prodejnách součástí nabízených služeb řetězců Albert, Tesco, COOP, Penny a Globus. Výběr hotovosti je také možný u některých prodejen s potravinami, drogérií a čerpacích stanicích.

Celkově služba příliš využívaná zatím není. Podíl hotovosti vybraný touto formou tvoří asi jednu promili z celkového objemu. Vše se ale může obrátit. Potenciál vidí v cashbacku malé banky, pro které je tato varianta levnější, než poplatky za výběr u bankomatů konkurence.

Pomoci rozšíření by také měla regulovaná výše poplatků za platbu kartou. Od regulace poplatků se očekává, že rozšíří platební termínály mezi maloobchodníky. Využívání služby také brzdí minimální utracená částka pro možnost výběru (300 Kč) a maximální hodnota výběru (1.500 Kč). Při rozšíření služby by se však tyto částky měly přizpůsobit. 

Nakupování potravin přes internet je stále populárnější

10. 7. 2015

Nakupování po internetu je pro Čechy už starou známou věcí. Mezi běžné produkty bývají knihy, elektronika nebo oblečení. Potraviny však zůstávali doménou kamenných obchodů. Nastane zlom?

Pětina Čechů už má vyzkoušeno

Potraviny do virtuálního košíku vkládalo už 21 % obyvatel. Nejvíce jich je v okolí velkých měst, kde jsou služby dovozu potravin nejrozšířenější. Naopak na vesnicích tuto možnost vyzkoušela jen 4 % lidí. Celkově 23 % Čechů však udává, že plánují tento způsob nákupu vyzkoušet.

Celkem 48 % obyvatel má k nakupování potravin po internetu zcela odmítavý postoj. Největší nedůvěru vzbuzuje strach z dodání špatného nebo méně kvalitního zboží, než bylo objednáno. Naopak ti, co už mají s nákupem potravin online zkušenosti, si stěžují na cenu za dodání. Zboží, které jde přes e-shopy nejvíce na odbyt, jsou trvanlivé potraviny a nealkoholické nápoje

Sledujte další novinky z oblasti účetnictví, ekonomiky a financí.

Rovný důchod nebude

2. 7. 2015

Ministr financí byl na konci dubna pro zrušení 2. důchodového pilíře. Tvrdil, že do konce června předloží vlastní návrh důchodové reformy. Nyní však obrátil s tím, že to momentálně není jeho priorita.

Variantu reformy vypracoval expert Jaroslav Vostatka. Podle něj měl být důchod rovný v hodnotě 30 % z průměrné mzdy. Nárok na důchod by byl pevně vázaný na povinnost platit pojistné. Ministr financí však uvedl, že se jedná o návrh jen jednoho experta, kterých je několik desítek a na komplexní řešení problému nemá momentálně prostor. 

Aktuální témata z oblasti financí a účetnictví najdete na našem blogu

Česká koruna nejsilnější od intervence ČNB

25. 6. 2015

Ke dni 23. 6. se česká koruna obchodovala za 27,19 Kč za euro, což je nejnižší úroveň od listopadu 2013, kdy Česká národní banka vstoupila na trh a začala bránit posilování koruny pod 27 Kč za euro. Chtěla tak zabránit deflaci. Oslabení koruny se podepsalo také na ceně za dolar. Ten pak ovlivňuje ceny benzínu nebo například dovolených. 

Koruna posiluje kvůli růstu ekonomiky a míry inflace. To posiluje důvěru investorů, že další kroky k oslabení měny již nebudou potřeba. Cena koruny by se tak neměla dále klesat. Intervence by však neměly skončit dříve než v roce 2016.

Předplacená karta místo papírových stravenek

18. 6. 2015

Od včerejška je možné na 300 místech v Brně platit „elektronickou stravenkou“, kterou vypustila do světa firma Endered. Jedná se o předplacenou bezkontaktní kartu, na kterou zaměstnavatel pošle tu částku, kterou zaměstnanci přispíval na stravenky.

Jako vůbec první tuto technologii v České republice použila firma Benefit Management, která ovšem zdaleka nepokrývá takovou část trhu jako Endered, která distribuuje stravenky Ticket Restaurant.

Konkurenční firmy se plánují také zapojit a do konce roku 2015 by měla být možnost platbou elektronickou stravenkou možná po celé České republice. Mimo Brna, kde byl o kartu největší zájem, je možné s ní platit i na 100 místech v Praze. Poskytovatelé elektronické stravenky předpokládají, že restaurace se nebudou bránit akceptaci karty, protože příspěvek na stravování je jedním z nejžádanějších benefitů zaměstnanců. Provozovatelé restaurací se obávají, že pokud by nepřijímali stravenky, ztratili by tolik důležitou obědovou klientelu.

Půjdou na rodičovskou dovolenou i prarodiče?

12. 6. 2015

Poslankyně Markéta Adamová navrhuje v novele zákona o sociální podpoře, aby mohl rodičovský příspěvek mimo matky a otce čerpat i prarodič dítěte. Situace by se tak podle ní usnadnila pro matky, které se chtějí co nejdříve vrátit do práce. Zároveň by změna pomohla vyřešit nezaměstnanost starších lidí.

Prarodič by přitom získával rodičovský příspěvek, měl by hrazené zdravotní pojištění a doba na rodičovské dovolené by se mu počítala do důchodu. Podle Adamová by tato možnost nijak nezatížila státní rozpočet, naopak by získával z daně z příjmů od lidí, kteří se mohou dříve vrátit do práce. Výše rodičovského příspěvku zůstává stejná, tedy 220.000 Kč na celou dobu čerpání dovolené.

Potřebujete poradit s účetnictvím? Kontaktujte odborníky

Vláda podpořila zavedení elektronické evidence tržeb

5. 6. 2015

Bojovat proti daňovým únikům chce vláda pomocí elektronické evidence. Ta by měla být od prvního čtvrtletí 2016 povinná pro služby nabízející ubytování a stravování. Právě v nich prý dochází k daňovým únikům nejčastěji. O čtvrt roku později by se měla povinná elektronická evidence vztahovat i na maloobchody a velkoobchody. V původním plánu bylo rozšíření i na řemeslníky, to ale vláda prozatím odložila.

Evidovány budou muset být všechny platby v hotovosti, stravenkami, kartou nebo třeba šekem. Naopak se evidence netýká plateb na fakturu. V praxi bude situace vypadat tak, že podnikatel bude muset zprávu o platbě poslat finančnímu úřadu a potvrzení o platbě se otiskne na účtenku. Údajně bude možné software zanést do současných pokladen.

Sledujte další novinky ze světa účetnictví a financí

Přijetí eura není po vládu prioritou

28. 5. 2015

Přestože Česká republika při vstupu do Evropské Unie přislíbila, že vstoupí do měnové unie a zavede euro, jeho zavedení je stále v daleké budoucnosti. Podle ministra financí to navíc není vládní prioritou, protože kvůli současné nestabilitě eurozóny a povinnosti přispět do evropských fondů 51 miliard korun není na zavedení eura vhodná doba.

Oproti tomu prezident Miloš Zeman je dlouhodobě pro přjetí eura a na neděli svolal schůzku, na které by se měly připravit kroky ke zrychlení přijetí. Česká republika může euro přijmout nejdříve v roce 2020, protože o vstupu do eurozóny bude rozhodovat až vláda, která vzejde z voleb v roce 2017. Česká republika se pak musí stát členem systému směnných kurzů ERM II a setrvat v něm dva roky.

Většina Čechů se ještě neztotožnila s představou zavedení eura. Proti je stále 69 % obyvatel České republiky, pro jen 24 %, zbytek neví. Dle Evropské komise stejně nejsme na zavedení eura ekonomicky připraveni.   

Rozdíly starobních důchodů v Evropě

21. 5. 2015

Průměrný rozdíl mezi starobními důchody mužů a žen v Evropě tvoří neuvěřitelných 40 % ve prospěch mužů. To je způsobeno  nerovností platů v celé Evropské Unii.  Největší nepoměr je v Lucembursku, kde mají muži o 47 % větší důchody než ženy. Oproti tomu Česká republika je s rozdílem 13 % ve výši důchodu na opačné straně žebříčku nerovností čtvrtá od konce. Nejmenší rozdíly jsou v Estonsku, kde jsou důchody téměř vyrovnané.

Za co evropští senioři utrácí?

Stejně jako nerovnosti ve výši důchodů pohlaví v Evropě je rozdíl za co senioři utrácejí důchody. Britům nejvíc záleží na vybavení domácnosti a také kvality života jejich čtyřnohých miláčků, oproti tomu Dánové nejvíce utratí za alkohol. A čeští senioři? Největší podíl důchodů dají na poplatky spojené bydlením, zahradničení a domácí zvířata. 

Poroste opět minimální mzda?

13. 5. 2015

Odbory žádají, aby se od ledna příštího roku zvedla minimální mzda o tisíc korun na 10.200 Kč. Stejný nárůst pak v lednu 2017 a lednu 2018, kdy by se tedy minimální mzda dostala na 12.200 Kč a dosáhla by tak hodnoty dvou pětin průměrné mzdy.  Tento poměr mezi minimální a průměrnou mzdou je přitom dlouhodobým cílem vlády.

Je šance takového nárůstu?

Šéf Hospodářské komory považuje toto tempo růstu minimální mzdy za absurdní. Upozorňuje, že firmy poté přestanou přijímat nové zaměstnance a poroste zaměstnávání načerno. Některé firmy se prý teprve dostaly z finanční krize a nemají prostředky na zvyšování mezd. V případě, že se odbory se zaměstnavateli nedohodnou, zasáhne vláda dle aktuální situace. 

Přesčasy ve vyspělých zemích OECD

7. 5. 2015

V České republice je standardní pracovní doba 40 hodin týdně, pro mezinárodní porovnání vyspělých zemí se však jako přesčas bere více jak 50 odpracovaných hodin týdně, protože v každé zemi je standardní pracovní doba nastavená různě. V Česku pracuje více jak 50 hodin týdně 7,1 % zaměstnanců.

Nejvíce zaměstnanců pracuje více jak 50 hodin týdně v Turecku a to celých 43,3 %. Podle analytiků je to způsobeno orientací tamní ekonomiky, kde řada lidí pracuje v cestovním ruchu, pro který je typický práce na směny. Tamní standardní pracovní doba je 45 hodin týdně. Naopak nejméně přesčas pracují zaměstnanci v Nizozemsku. Dohromady jen 0,6 %. Je to z důvodu, že Nizozemci si cení volného času, budování rodiny a vztahů. Samozřejmě je to také umožněno tím, že jsou dostatečně zaplaceni.

Máme čas odpočívat?

Kromě práce přesčas OECD porovnává také, kolik mají zaměstnanci času na odpočinek. Počítá se do něj spánek, čas na sledování televize, volnočasové aktivity. Naopak se do něj nezapočítávají „neplacené práce“ jako vaření, uklízení či péče o děti.

V této statistice se Česká republika pohybuje na 14. místě, když průměrný Čech má na odpočinek 14,98 hodiny. Nejvíce času pak mají Dáni s 16,1 hodinami a naopak nejméně Turci, kterým musí na odpočinek stačit 13,42 hodiny.

Přečtěte si další novinky ze světa ekonomiky a osobních financí, nebo se přihlašte k odběru newsletteru. 

Kolik zaměstnavatele stojí hodina práce?

29. 4. 2015

Hrubá hodinová odměna zaměstnance ani zdaleka nepokrývá skutečné náklady zaměstnatele.  Ten do nákladů počítá i povinné odvody, benefity nebo firemní auto. Průměrné náklady na jednu odpracovanou hodinu se také diametrálně liší napříč Evropskou Unií.

Nejméně stojí hodina práce zaměstnavatele v Bulharsku – 3,8 EUR, naopak nejvíce stojí hodina práce zaměstnavatele v Dánsku – 40,3 EUR. Celkově se dá říct, že západoevropské země mají náklady na zaměstnance podstatně vyšší než země východoevropské. Hodinové mzdové náklady v České republice 9,4 EUR jsou sedmé nejnižší

 

Další rekord u hypoték

23. 4. 2015

Klesání úrokové sazby se prozatím jeví jako nekonečný příběh. Navzdory odhadům expertů že trend se musí v nejbližší době obrátit, dosáhly hypotéky v březnu na nejnižší průměrný úrok v historii. Průměrná hodnota úroku u hypotéky v březnu klesla na 2,16 %. Jako daleká historie se jeví srpen 2008, kdy úrok dosáhl svého historického maxima – 5,82 %.

Objemy hypotečních úvěrů

V březnu se objem hypotečních úvěrů vyšplhal na 16,63 miliardy korun, které uzavřelo 9496 klientů. Průměrná výše hypotečního úvěru v březnu činí 1,7 milionu Kč, což je asi o sto tisíc Kč víc, než v březnu 2014. Lidé více využívají hypotéky a své vlastí prostředky si nechávají jako rezervu. Kromě nízkého úroku je zájem o hypoteční úvěry způsobený také relativně levnými nemovitostmi. Neočekává se, že by úroky měly v nejbližších měsících stoupat. V dubnu určitě ne. Některé banky fixují úrokovou sazbu na pět let na úrovni 1,69 %. 

Kupní síla dnes a v roce 1985

17. 4. 2015

Při sledování filmů z 80. let se občas musíme pousmát. Když zmíní cenu například jízdenek MHD, známky na dopis nebo lístků do kina. V porovnání se současnými cenami působí opravdu úsměvně. Druhým dechem však bývá často oponováno, ale jaké byly tenkrát platy. Co jste si mohli dovolit v roce 1985 za průměrný plat a co dnes?

Co bylo levnější v roce 1985

Průměrná cena jízdného byla opravdu nižší a za průměrný plat v roce 1985, kdy byl průměrný plat necelé 3.000 korun, bylo možné pořídit 2.920 jízdenek na MHD. Za současné průměrné platy si jízdenek pořídíte výrazně méně, okolo 1100. Také plyn byl levnější. V roce 1985 si ho mohli dovolit téměř dvojnásobné množství.

Co je levnější v současnosti

Dnes je výrazně levnější elektronika. Zatímco v roce 1985 nestačil průměrný plat na elektrický sporák, dnes si koupíme tři. Také potraviny jako máslo, vejce nebo cukr jsou výrazně levnější. Je to tedy zhruba půl a půl. Usmívat se při cenách z 80. let však stále můžeme.

Kupni sila 1985

Přečtěte si další novinky a aktuality ze světa osobních financí a ekonomiky. 

K finančním úřadům nedorazilo ještě sto tisíc daňových přiznání

10. 4. 2015

Včera, 9. dubna byl poslední termín, kdy lidé mohli podat daňové přiznání, aniž by jim hrozila sankce za zpoždění. Do včerejšího dne je na finanční úřad odevzdalo 1,84 milionů lidí. Celkově je očekáváno podání 1,94 milionů daňových přiznání. Sto tisíc si jich tedy ještě hledá cestu. V případě, že jsou využívány služby daňového poradce, termín se prodlužuje do 1. července.

Vzrostl počet elektronických podání

Letos využilo možnost podat daňové přiznání pomocí datové schránky celkem 92.000 lidí, což je oproti loňským 49.000 více než 100% nárůst. Souvisí s tím i novela zákona o dani z příjmů, která upravuje, že lidem, kterým nepodá daňové přiznání zaměstnavatel a mají aktivní datovou schránku, musí pro podání daňového přiznání zvolit právě elektronickou datovou zprávu. 

Už jste podali daňové přiznání?

3. 4. 2015

Oficiální termín podání daňového přiznání za rok 2014 letos spadal na 1. dubna. Podle informací finanční správy ho letos podalo o 200 tisíc firem méně než loni. Bez penále lze podat přiznání i pět pracovních dní po termínu, tedy do 8. dubna. K tomuto datu však přiznání musí být na finančním úřadě.

Výše pokuty

V případě, že se s daňovým přiznáním opozdíte o více než pět pracovních dní, naskakuje Vám pokuta ve výši 0,05 % z vyměřené daně za každý den prodlení. Pokud jste se dostali do ztráty, je sankce 0,1% z vypočítané ztráty. Maximální výšek pokuty však může být 5 % daně (nebo ztráty) nebo 300.000 Kč. V případě, že by pokuta vycházela na méně než 200 Kč, správce daně (finanční úřad) ji nevypíše.

Kdy musí zaměstnanec podat sám daňové přiznání

27. 3. 2015

Daňové přiznání je nutné podat, pokud roční příjmy překročí 15.000 Kč. Pokud má zaměstnanec příjmy jen z jednoho zaměstnaneckého poměru a u zaměstnavatele podali prohlášení k dani, daňové přiznání zpravidla podává zaměstnavatel. Svého posledního zaměstnavatele může zaměstnanec požádat o podání daňového přiznání i v případě, že pracoval u více zaměstnavatelů za rok, zaměstnání však nesmí kolidovat.

V případě příjmu z vedlejších činností, podnikání nebo například pronájmů se příjmy nemusí přiznávat, pokud nepřesáhnou limit 6.000 Kč ročně. V opačném případě si musí sami podat daňové přiznání a svého zaměstnavatele požádat o vystavení Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti.

Přiznání příležitostných příjmů

Typickým příkladem příležitostných příjmů je prodej ovoce ze zahrádky nebo pronájmy movitých věcí. Tyto příjmy můžou mít zaměstnanci, živnostníci i penzisté. Nemusí se přiznávat, pokud nepřesáhnou hranici 30.000 Kč ročně. 

Rozšíří se možnost platit kartou?

20. 3. 2015

Evropská komise schválila regulaci poplatků, kterou obchodníci odvádí bance za platbu kartou. V současné době obchodníci odváděli poplatek ve výši kolem 1 %. Nová hranice nastavená Evropskou Unii bude 0,2 %. To maloobchodníkům může přinést úsporu přes 2,5 miliard korun. Změna je schválená a v České republice by měla být implementována do půl roku.

Dočkáme se zlevnění zboží?

Úspory obchodníků budou nemalé, a tak by se dalo čekat, že se změna promítne příznivě i do ceny zboží. Maloobchody zlevňování avizují, nicméně odborníci upozorňují, že v zahraničí tento krok ke zlevňování nevedl.

Rozšíří se možnost platit kartou?

Více platebních terminálů

Očekávaný je naopak nárůst počtu platebních terminálů. Pro malé provozovny mohl být vysoký poplatek důvodem, proč platbu kartou neakceptují. Dopomoci nárůstu by měly i nové mobilní terminály.

Kde však banky vezmou ony 2,5 miliardy zpět? Možné je že banky zvýší ostatní poplatky, nebo jinak rozvrhnou klienty dle aktivního užívání karet. 

Přečtěte si další novinky z oblasti účetnictví a osobních financí. 

Dolar koupíte za 26 Kč

13. 3. 2015

Zpráva, která se dotkne peněženky každého, kdo obchoduje s USA nebo odtud nakupuje. Česká koruna oproti dolaru oslabila natolik, že se poprvé od roku 2004 dostala přes hranici 26 Kč. Jedním z důvodů tohoto oslabení je intervence koruny vůči euru, které dlouhodobě oslabuje. Za to podle odborníků může Evropská centrální banka, která začala skupovat státní a další dluhopisy, protože se Eurozóna ocitla v deflaci.

Vývoj kurzu dolaru vůči koruně

Za poslední rok kurz dolaru stoupl o necelých sedm korun. Toto zvýšení se pozvolně projeví v cenách elektroniky, výrazněji v cenách exotických dovolených a jak si jistě všichni řidiči všimli v cenách pohonných hmot. 

Vývoj kuzu dolaru za poslední rok

Zdroj obrázku: http://kurzy.divoch.net/usd.php

Ženy vydělávají o pětinu méně

6. 3. 2015

Podle evropského statistického úřadu Eurostat je rozdíl mezi platy českých žen a mužů 22,1 % ve prospěch mužů. Tento rozdíl je třetí největší ze zemí Evropské Unie. Větší rozdíly mezi mzdami jsou už jen v Rakousku (23 %) a Estonsku (29,9 %)

Naopak nejmenší rozdíly v odměňování zaměstnanců jsou ve Slovinsku (3,2 %), na Maltě (5,1 %) a v Polsku (6,4 %). Celkový průměr platového rozdílu v EU je 16,4 %. Čísla pochází z dat sbíraných v roce 2013. Dobrou zprávou je, že oproti poslednímu výzkumu z roku 2008 se rozdíl mezd zmenšuje.

Ženy na pracovním trhu

V roce 2013 tvořily ženy 46 % zaměstnanců. Obsazovaly však pouze třetinu manažerských pozic, napříč celou Evropskou Unií. Nejvíce žen pracuje na administrativních pozicích. V Irsku je dokonce ženami obsazeno 80 % administrativních pozic. V České republice je situace rozdílná jen o jediné procento, tedy místa v administrativě jsou ze 79 % obsazeny ženami. Německo se snaží situaci vylepšit zavedením kvót pro výběrová řízení do manažerských pozic. V České republice má tento návrhu podporovatele i odpůrce. Úroveň minimální mzdy je u nás zaručená pro třídy profesí.

Ženy také více pracují na částečný úvazek. V celoevropském průměru na zkrácený úvazek pracuje třetina žen, zatímco u mužů tento úvazek nevyužívá ani desetina.

Daňové přiznání i papírově

25. 2. 2015

Od začátku roku 2015 platí, že lidé, kteří mají datovou schránku, mají povinnost podávat všechna oznámení daňové správě pomocí datové schránky. Tedy i daňové přiznání. Pokud by přiznání podali klasicky na papíře, automaticky dostanou pokutu 2.000 Kč. Pro letošek ale finanční správa z tohoto požadavku trochu slevila.

Možností pro majitele datových schránek je doplnit papírové přiznání o podepsané potvrzení z webu finanční správy. Napřed je potřeba vyplnit daňové přiznání elektronicky na webu finanční správy. Poté si buď stáhnout potvrzení, které připraví webová aplikace, nebo uvést ústní potvrzení do protokolu na finančním úřadu.

Den daňové svobody připadne na 22. června

19. 2. 2015

Společnost Deloitte, která sdružuje odborníky v oblasti auditu a poradenství, oznámila, že Den daňové svobody neboli den, kdy Češi přestanou pracovat na stát, připadne na 22. června. Do té doby lidé vydělávají (obrazně řečeno) na platbu daní.

V porovnání se státy Evropské Unie se Česká republika se svým termínem Dne daňové svobody nachází těsně za půlkou. Nejdříve začínají lidé vydělávat „sami na sebe“ v Litvě a to už 29. dubna. Naši slovenští sousedé se dočkají už 25. května, naopak nejdéle vydělávají na platbu daní v Lucembursku a to do 22. září.

Termíny Dne daňové svobody

Rok Datum
2004 15. 6. 
2005 14. 6.
2006 14. 6.
2007 11. 6.
2008 7. 6.
2009 13. 6.
2010 18. 6.
2011 15. 6.
2012 9. 6.
2013 11. 6.
2014 10. 6.
2015 22. 6.

 

Školkovné 2015

13. 2. 2015

Od ledna roku 2015 mohou rodiče využít nový způsob daňového zvýhodnění tzv. školkovné. Pro uplatnění slevy je potřeba donést potvrzení o umístění dítěte z mateřské školy. Dokumenty jsou potřeba dodat do 16. února.

Dále je potřeba doložit od druhého partnera, že slevu neuplatňuje, protože stejně jako v případě „slevy na dítě“ má na zvýhodnění nárok jen jeden z rodičů. V případě, že by si zaměstnanec sám podával daňové přiznání, má čas do 1. dubna, stejně jako OSVČ nebo živnostníci.

Školkovné není sleva na dítě

Rozdíl mezi školkovným a slevou na dítě je, že školkovné se odečítá z daně, zatímco sleva na dítě ze základu daně. Rodič si tedy bude moci snížit daň o 8500 Kč za minulý rok, za letošek to pak bude 9200 Kč. Dalším rozdílem mezi školkovným a slevou na dítě je, kdy se sleva uplatňuje. Zatímco sleva na dítě se odečítá ze základu daně každý měsíc, školkovné je roční sleva uplatňovaná až po skončení kalendářního roku.

Školkovné, které je součástí novely zákona o dani z příjmů. nebudou moci uplatnit, oproti slevě na dítě, prarodiče starající se o vnoučata. Se slevou mohou naopak počítat živnostníci a OSVČ uplatňující výdajové paušály. Naopak podnikatel, který si výdaje předškolní zařízení uvedl do nákladů nárok na školkovné nemá.

Daňové přiznání 2015

5. 2. 2015

Blíží se termín podání daňového přiznání. Pokud jej vyplňujete sami, přinášíme vám několik upozornění na změny, které ovlivní daně z příjmu za rok 2015.

danove_priznani2015 Stáhněte si formulář Daňového přiznání.

Máte životní pojištění? Nárok na snížení základu daně máte jen v případě, že nemáte umožněné předčasné výběry.

Rodiče mají nárok na vyšší daňové zvýhodnění na děti.

Hodnota zvýhodnění na děti

 • dítě: 13 404 Kč/rok; 1 117 Kč/měsíc
 • dítě: 15 804 Kč/rok; 1 317 Kč/měsíc
 • dítě: 17 004 Kč/rok; 1 417 Kč/měsíc

Nárok vzniká podepsáním růžového Prohlášení poplatníka daně.

V případě práce na dohodu o provedení práce je rozhodující výše výdělku. Pokud si zaměstnanec na DPP vydělá méně jak 10 000 Kč měsíčně, je suma předmětem 15% srážkové daně a výdělek se neuvádí v daňovém přiznání.  V případě, že je vydělaná částka vyšší než 10 000 Kč, podléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění.

V případě dohody o pracovní činnosti je vždy uplatněna 15% srážková daň a v případě podepsaného Prohlášení poplatníka daně je daň osvobozena od slev. Daňové přiznání se musí podat v případě práce pro více zaměstnavatelů v jednom měsíci. 

Pokud si netroufáte sami vyplnit daňové přiznání, kontaktujte odborníky z účetní firmy Tigra.

V Evropské Unii klesá nezaměstnanost

30. 1. 2015

Podle statistického úřadu Eurostat klesla míra nezaměstnanosti v Evropské unii na 9,9 %. Poprvé od října 2009 tak klesla pod 10 %. To znamená, že v Evropské unii je 24,056 milionu nezaměstnaných. Co se týká zemí eurozóny, i zde nastal pokles o 0,1 % na 11,4 procenta.

Eurostat udává také, že míra nezaměstnanosti v České republice je v prosinci stejná jako v listopadu 5,8 %. Eurostat čerpá z Českého statistického úřadu, jehož údaje se liší od čísel Úřadu práce. Český statistický úřad totiž vychází z výběrového šetření pracovních sil a Úřad práce z počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání. Podle Úřadu práce je nezaměstnanost 7,5 %.

Česká republika nedodržuje Evropskou sociální chartu

23. 1. 2015

Jedná se o smlouvu o sociálních a hospodářských právech z roku 1961. Pro Českou republiku vstoupila v platnost v roce 1999. Podle Evropského výboru pro sociální práva ji však Česká republika opakovaně porušuje.

Kompenzace přesčasů

Výbor dospěl k závěru, že čeští zaměstnanci nemají dostatek času pro odpočinek. Obzvláště v oblasti zdravotnictví, zemědělství a telekomunikací, kde jsou povoleny mimořádné 16 hodinové směny, nedochází k následnému volnu, na které mají zaměstnanci dle zákoníku práce nárok. Problémy jsou i se spravedlivou odměnou za přesčasy.

Komplikované kolektivní vyjednávání

Další výtkou, kterou výbor měl vůči situaci v České republice je nedodržování závazků v oblasti kolektivního vyjednávání. Existují například příliš velké překážky pro vyhlášení stávky. Při vyjednávání kolektivní smlouvy je 30denní lhůta, která musí uplynout, než lze vyjednávání označit za neúspěšné a tedy přistoupit ke stávce. Z kolektivní smlouvy vyplývá například mzdový systém a systém odměňování zaměstnanců.

Nízké odstupné

Posledním nedostatkem, který odhalil výbor je nízké odstupné u zaměstnanců. Pokud zaměstnanec dostane výpověď po delším než 15letém pracovním poměru, je tříměsíční odstupné málo. Stejně jako dvouměsíční výpovědní lhůta.

Důchodové spoření i pro nezletilé?

15. 1. 2015

Důchodová komise než předložila svá doporučení týkající se tzv. třetího pilíře důchodového systému. Hlavními změnami, které přináší je možnost otevřít třetí pilíř i dětem. Slibují si od toho, že když děti už od dětství budou mít naspořené peníze na důchod, lépe si osvojí potřebu spořit.

Nápad se ale nezdá stavebním spořitelnám. Podle něj návrh naprosto převrací dosavadní systém, kdy děti přispívají na financování svých rodičů a prarodičů.

Dlouhodobé vyplácení bez zdanění

Druhou částí návrhu je, že pokud by se lidé rozhodli pro postupné vybírání prostředků, nebyly by výplaty předmětem daně. Dnes si většina vybere všechny peníze z penzijního spoření najednou. Tato výplata je pak předmětem 15% daně.

Podle návrhu důchodové komise by každý, kdo se rozhodne pro postupný výběr na dobu minimálně deset let, nestrhávala by se z nich daň. Podle komise by tento postupný výběr více odpovídal smyslu spoření na důchod. 

Eurozóna je v deflaci

7. 1. 2015

Poprvé od června 2009 došlo v zemích platících eurem k deflaci. Její celková hodnota je 0,2 %. Na tomto vývoji se nejvýrazněji podílí snížení cen energií a pokles cen ropy. Situaci umocnilo i slábnoucí euro vůči dolaru.

Evropská banka zvažuje na deflaci reagovat skupováním státních dluhopisů evropských zemí v hodnotě až 500 miliard euro. Proti tomuto uvolňování je proti guvernér německé centrální banky. Podle něj je na kroky proti deflaci ještě brzy, protože se zatím nijak sekundárně neprojevuje. Účetní analytici přidávají, že za deflací stojí hlavně pokles cen ropy, který by sám o sobě měl vést k hospodářskému růstu.

Nový rekord u hypoték

17. 12. 2014

V Česku je úroková sazba u hypoték na rekordně nízkých úrovních už několik měsíců. Listopadu dosáhly na nový rekord. Průměrná úroková sazba je 2,44 %.

Úroky snížili prakticky všechny velké banky. Přesto zájem o hypotéky mírně klesl. Oproti říjnu bylo podáno o 353 žádostí méně tedy 7351. Objem nových úvěrů klesl o 343 milionů na 12.482 miliard Kč.

Analytici předpovídají, že úroky budou díky velkému konkurenčnímu boji dále klesat.

O klesajících úroků u hypoték jsme vás informovali už dříve. Vhodný čas je i zvážit firemní hypotéku

Čtvrtinu života v důchodu

12. 12. 2014

Odborná důchodová komise předá vládě návrh na úpravu podmínek odchodu do starobního důchodu. Podle tohoto návrhu by měli Češi strávit v důchodu průměrně čtvrtinu života. Stále by mělo platit, že hranice odchodu do důchodu bude nadále pohyblivá. Ale lidé by ji měli vědět se 100% jistotou 10 let před odchodem do důchodu. Důchodový věk by se měl přehodnocovat každých 5 let podle demografického vývoje, stejně jako podle počtu seniorů na ekonomicky aktivních jedincích.

Stejné důchody pro manžele

Druhým návrhem důchodové komise bylo ujednocení starobních důchodů pro manžele. Muži mají obvykle vyšší platy než ženy, proto i jejich starobní důchody jsou vyšší. Důchodová komise navrhuje, aby se vyměřovací základy manželů sečetly, podělily a manželé by tak měli stejný starobní důchod. Toto opatření však bude pravděpodobně dobrovolné.

Maloobchodům vzrostly tržby

5. 12. 2014

Tržby maloobchodníku už několik měsíců stoupají. Tradičně vzestup nejvíce ovlivní tržby z prodeje a oprav automobilů. Za měsíc říjen ovšem výrazně vzrostl i prodej potravin, na kterých Češi od roku 2008 šetřili nejvíc.

Meziroční nárůst v říjnu v motoristickém segmentu činí 13,8 %. Oproti září tržby vzrostly o 1,2 %. Celkové tržby z maloobchodu oproti září vzrostly o 1,1 %.

Vzrostly tržby i u potravin

Příjemným překvapením je nárůst tržeb v potravinářském segmentu. Právě na potravinách si lidé nejvíce utahovali opasky. Meziroční nárůst je 4,9 %. Analytici odhadují, tržby porostou i v příštích měsících.

 

Změny v podání daňového přiznání od ledna 2015

27. 11. 2014

Všechny firmy a podnikatelé, kteří mají zřízenou datovou schránku, budou muset od příštího roku podávat daňové přiznání pouze elektronicky. Podle mluvčí Generálního finančního ředitelství Petry Petlachové tento krok povede k zefektivnění zpracování daňových přiznání.

Pokuty za nedodržení

Pokud by podnikatelé tuto formu podání nerespektovali, musí zaplatit pokutu až dva tisíce korun. Dokonce, pokud by finanční úřad naznal, že toto nerespektování vedlo k ztěžování zprávy daní, může se pokuta vyšplhat až na padesát tisíc korun.

Je také potřeba zkontrolovat číslo bankovního účtu, na který se chystáte poslat peníze. Finanční úřad totiž některé své účty zrušil. Seznam platných bankovních účtů najdete na stránkách finanční správy.

Další zajímavosti ohledně novely zákona o dani z příjmů najdete na našem blogu

Od ledna nás čekají změny v životním pojištění

21. 11. 2014

Příspěvek na životní pojištění patří k oblíbeným benefitům zaměstnanců i zaměstnavatelů. Tento příspěvek fungoval na principu – stejnou částku, jakou si vkládá zaměstnanec, mu přispívá zaměstnavatel a zaměstnanec byl daňově zvýhodněn. Jako bonus navíc mohl zaměstnanec provést mimořádný výběr a peníze ze životní pojistky vybrat. To 1. ledna 2015 nebude možné.

Zaměstnanci se budou muset rozhodnout, jestli dají přednost daňovému zvýhodnění nebo mimořádným výběrům. V případě, že se rozhodne pro daňovou výhodu, bude si moci peníze z pojistky vybrat až ve věku 60 let.

Vláda tuto novelu zákona o daních z příjmu navrhla, protože firmy mnohdy využívaly příspěvku k pojištění jako odměny k platu. Zaměstnanci si pak tyto odměny vybrali, ale problém je, že ani zaměstnanec ani zaměstnavatel z něj neodváděli daně. Zaměstnanec tak byl de facto poškozován, protože se mu odměny nepočítaly k základu pro výpočet dávek, např. starobního důchodu.

Pokud potřebujete radu, neváhejte se obrátit na odborníky.

Stavebnímu spoření klesá popularita

14. 11. 2014

Dříve si téměř třetina Čechů zřizovala stavební spoření. Dnes už je to jen pouze 15 % lidí. Důvodem tohoto klesajícího trendu jsou zlepšující se podmínky u hypoték a výrazné snížení státní podpory u stavebního spoření.

Čechům už se prostě podmínky stavebního spoření nezdají dostatečně atraktivní, a tak hledají alternativy. Ty se jim nabízí například v podílových fondech.

Hypotékám se daří

Oblíbenost hypoték naopak roste. Loni byla částka poskytnutá formou hypoték téměř 150 miliard korun a odhaduje se, že letošní částka nebude výrazně nižší. Problémem je, že v současné situaci je 60 % Čechů schopno splácet hypotéku jen ve výšce 5 000 měsíčně. Proto nějaké vlastní prostředky před investicí do vlastního bydlení rozhodně potřebují. Dobré podmínky jsou momentálně také pro firemní hypotéky.

 

Ekonomika poroste pomaleji

7. 11. 2014

Česká národní banka odhaduje, že česká ekonomika poroste pomaleji, než podle prognóz v červenci 2014. Podle nich měl být letošní růst HDP 2,9 % a příští rok 3 %. Nyní jsou však odhady na 2,5 % pro letošek i příští rok. Důvodem je zpomalení růstu ekonomiky v Německu, které je pro nás nejsilnějším obchodním partnerem.

Hodnota koruny bude pořád upravována

Bankovní rada ČNB zhodnotila, že umělá devalvace koruny je pro českou ekonomiku prospěšná, a proto bude kurz jako nástroj měnové politiky používat nejméně do roku 2016. Počítá se s tím, že hodnota jednoho eura se bude pořád pohybovat kolem 27 Kč. Jak dlouho bude trvat intervence vůči koruně, ovlivní situace v eurozóně.

Zlevní benzín a nafta?

31. 10. 2014

V USA je rekordně levný benzín. Cena za galon klesla poprvé za čtyři roky pod 3 dolary za galon (asi 17,5 Kč za litr). Pro Američany je situace natolik kuriózní, že si ukazatele ceny dokonce fotografovali. Internetem už kolují i vtípky, že benzín je levnější než mléko.

Dočkáme se výrazného zlevnění i u nás?

Není ovšem důvod příliš jásat. Odborníci nepředpokládají, že by se výraznější pokles ceny pohonných hmot měl projevit i na čerpacích stanicích v Česku. V průběhu šesti měsíců by se ceny nafty i benzínu neměly výrazně měnit.

 

Daňový balíček prošel senátem

23. 10. 2014

Změny v daních z příjmů fyzických osob, které prošly 24. 9. poslaneckou sněmovnou, dnes schválil také senát.

Hlavními body daňového balíčku jsou zvýšení slevy na druhé dítě, návrat daňové slevy pro aktivní seniory a omezení výdajových paušálů. Změny budou platné od 1. ledna roku 2015 a budou se vztahovat na příjmy od tohoto období. Nikoli zpětně za rok 2014 kromě slevy pro aktivní důchodce. Ti si můžou požádat i o „vrácení“ příjmu za rok 2013.

Co ovšem v systému daně z příjmu zůstává je výpočet daně ze superhrubé mzdy nebo zdanění lidí s vyššími příjmy. Druhá sazba daně, tzv. progresivní zdanění, má vstoupit v platnost až od roku 2016. 

Co je a co není pracovní úraz

17. 10. 2014

Pracovní úraz je takový, který se zaměstnanci stal v souvislosti s plněním pracovních povinností. Například tedy pokud má zaměstnanec dovoleno nebo nařízeno pracovat z domu a stane se mu úraz, může jej nahlásit jako úraz pracovní.

Naopak pokud zaměstnanec během pracovní doby odejde na oběd mimo pracoviště, k lékaři nebo se zraní během cesty do / z práce nejedná se o pracovní úraz. Výjimkou je, pokud se jedná o nařízenou lékařskou prohlídku zaměstnavatelem.

Postup zaměstnavatele

Důležité je, aby zaměstnanec úraz neprodleně nahlásil. Poté podstoupí test na alkohol a další návykové látky. Jejich přítomnost totiž znamená, že zaměstnavatel nenese za úraz zodpovědnost. Zaměstnavatel má povinnost evidovat všechny úrazy. Pokud evidenci nevede, hrozí mu pokuta až 400 tisíc Kč.

V případě pracovního úrazu je zaměstnavatel povinen zaměstnance odškodnit. Konkrétně mu poskytne náhradu za ztrátu výdělku, bolest a ztížení společenského uplatnění, náklady spojené s léčení a věcnou škodu. 

Senioři si mohou zažádat o vrácení daně z roku 2013

10. 10. 2014

Od roku 2014 znovu platí daňová sleva pro pracující seniory. Stále se však řešilo, co s daněmi, které zaplatili v roce 2013. V některých případech se jednalo i o desetitisíce korun.

Nyní je rozhodnuto, že senioři mohou zažádat o zpětné vrácení daně a to formou dodatečného daňového přiznání. Podle vyjádření Finanční správy ČR se senioři nemusí obávat žádných penalizací za pozdní podání daňového přiznání. 

Pro pomoc s podáním dodatečného daňového přiznání neváhejte kontaktovat odborníky.

Začínáte podnikat? Oddělte firemní finance od osobních.

3. 10. 2014

Většina českých bank (kromě Zuno a Air Bank) nabízí možnost sjednat mimo osobního účtu také účet firemní. Pro založení takového účtu musíte doložit živnostenské oprávnění nebo podobné listiny, které dokládají oprávnění k podnikání. Některé banky také vyžadují minimální vklad, některé naopak nabízí v ceně vedení i osobního účtu pro podnikatele.

Výhodné účty pro začínající podnikatele

Bankovní trh je nabitý a proto některé banky nabízí výhody i pro začínající podnikatele. Například Česká spořitelna poskytuje konto Klasik na 2 roky zdarma nebo Komerční banka nabízí vrácení poplatků, pokud bude účet aktivně používán.  GE Money Bank nabízí novým podnikatelkám odpuštění poplatků na jeden rok. Nabídku pro začínající podnikatele mají i UniCredit Bank, Raiffeisenbank nebo Sberbank. 

Poslanci schválili změny v DPH

26. 9. 2014

Ve středu 24. září poslanci schválili změny v sazbách DPH, upravili porodné a daňové slevy.

Od příštího roku se na knihy, léčiva a kojeneckou stravu bude stahovat snížená sazba DPH 10 %. Na ostatní produkty zůstane DPH ve stejné výši jako nyní.

Poslanci také schválili vyšší slevu na dani na druhé a další dítě, vrátili daňovou slevu pro aktivní důchodce a omezili výdajové paušály pro OSVČ. Rodiče budou také moci uplatňovat daňovou slevu na výdaje na školku ve výši až 8500 Kč. Změny budou platné k 1. lednu 2015. 

Minimální mzda se zvýší

16. 9. 2014

V pondělí 15. září 2014 poslanci schválili zvýšení hrubé minimální mzdy z 8500 Kč na 9200 Kč od 1. ledna 2015. 

Současná výše minimální mzdy

Pojem minimální mzda bývá v médiích často skloňován a probírán. Pro spoustu zaměstnanců je však důležitá i výše tzv. zaručené mzdy, která je garantována podle 8 mzdových tarifů. Do těchto tarifů jsou pracovníci rozděleni podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce. Pro první skupinu zaručená mzda odpovídá minimální mzdě – 8500 Kč, respektive 50,60 Kč na hodinu. Pro osmou skupinu je pak výše zaručené mzdy 17000 Kč.

Výše mzdy od 1. ledna 2015

Poslanci schválili zvýšení zaručené mzdy pro všechny skupiny. Nové výše najdete v tabulce.

Mzdový tarif

Nyní

Od 1. ledna 2015

1. skupina

8500

9200

2. skupina

9400

10200

3. skupina

10400

11200

4. skupina

11400

12400

5. skupina

12600

13700

6. skupina

13900

15100

7. skupina

15400

16700

8. skupina

17000

18400

 

Jaká zaměstnání jsou v jednotlivých skupinách a jak vaše umístění ovlivňuje vzdělání se dozvíte v našem článku Zaručená mzda dle profesí.

Fixace úroků u hypoték

14. 9. 2014

Na co je si dát při sjednávání hypotéky dobrý pozor jsou fixní doby úroků. Paradoxně neplatí, že čím kratší fixace, tím nižší úrok. V průměru jsou nejnižší úroky při fixaci na 4 roky. Ne všechny banky ovšem tuto možnost mají. Nejčastěji banky nabízí fixaci na 1, 3 a 5 let.

Nabízená fixace

Maximální doba fixace je 20 let. V tomto případě bývá úrok v průměru o 2 % vyšší než v případě fixace na čtyři roky. Nejširší nabídku těchto fixací má LBBW Bank. Minimální výše hypotéky mají stanovenou na 250 000 Kč, ale ve všech variantách hypoték nabízíí fixaci na 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 a 20 let.  Oproti tomu Equa Bank nabízí u účelové hypotéky jen tři varianty fixací – na 1, 3 a 5 let.

 

Konec dědické daně

9. 9. 2014 

Dědická daň do roku 2013

Do konce roku 2013 byla všechna dědictví podřízena dědické dani. Dědicové byli rozděleni do tří skupin, které jsou totožné jako skupiny v případě daně darovací.

 1. skupina – příbuzní v řadě přímé (rodiče, děti, prarodiče) a manželé
 2. skupina – ostatní příbuzní a druhové
 3. skupina – ostatní fyzické a právnické osoby

První dvě skupiny byly od daně osvobozeny. Dědicové ze 3. skupiny pak podle výše dědictví platili minimálně 7 %.

Dědická daň od roku 2014

Od 1. ledna roku 2014 je dědická daň zrušena. V současné době probíhá dědické řízení před soudem. Účastníky jsou všichni, u nichž se předpokládá, že budou dědit. Pokud měl zemřelý dluhy, jsou u soudu přítomni i věřitelé. Při řízení se majetek ocení a notář sepíše majetek a dluhy zemřelého. Za tyto úkony poté notář vyčíslí svou odměnu, kterou zaplatí dědic. Hodnota odměny se určuje podle výše dědictví, minimálně je to však 600 Kč. Pokud má notář s vyřízením další výdaje, i ty musí dědic zaplatit.

Podnikatelské účty pro zahraniční platby

18. 8. 2014

Pokud jako podnikatel obchodujete se zahraničím, je vhodné se poohlédnout po účtech, ve kterých jsou zahraniční platby zvýhodněné; běžné poplatky při zahraničních transakcích jsou totiž u většiny účtů vyšší. Nejvyužívanějším systémem při zahraničních platbách je systém SWIFT s využíváním adresy BIC sloužící k identifikaci odesílatele a příjemce.

Takzvané SEPA (Single Euro Payments Area) platby jsou od letošního února v Evropské měnové unii jednotné a zdarma. Česká republika k měnové unii nepatří, a tak bohužel se za tyto platby při používání účtu vedeného v české měně musí platit nemalé poplatky.

Přečtěte si náš článek o výhododách speciálních podnikatelských účtů pro podnikatele.

Úrokové sazby hypoték se dostávají na rekordní minimum

1. 8. 2014

Od loňského června klesají úrokové sazby hypoték. Průměrná úroková sazba v červnu 2014 byla 2,76 %, což je historický rekord. A úroky klesají dál. V kombinaci s různými bankovními nabídkami (jako je vedení účtu zdarma a výhodná fixace úroků) se odborníci shodují, že lepší doba pro uzavření hypotéky už nemusí přijít.

Novela zákona o DPH

31. 7. 2014

V připomínkovém řízení je momentálně novela zákona o DPH. Některé změny mají začít platit už od konce letošního roku, většina změn ovšem vejde v platnost až v roce 2016. Zákon o dani z přidané hodnoty bude tedy zřejmě nově obsahovat například povinnost vedení kontrolního výkazu (evidence údajů z daňových dokladů), jako jedno z opatření k zamezení daňových podvodů. V plánu je také zavedení druhé snížené sazby daně ve výši 10 % na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou výživu. Platná by měla zůstat základní sazba daně ve výši 21 % a první snížená sazba daně ve výši 15 %. Současně se ruší původně zavedená jednotná sazba daně plánovaná od roku 2016.

Jednotná evropská regulace vztahů mezi spotřebiteli a obchodníky

7.7.2014

Více než dva roky měly členské státy Evropské unie čas na zařazení pravidel z nové směrnice o právech spotřebitelů do svých právních řádů. Směrnice vstoupila v platnost 13. června. Rozdíly v jednotlivých národních úpravách nesmí být velmi odlišné, jelikož cílem je uvolnit evropský spotřebitelský trh a zajistit stejná pravidla všem občanům Unie. V českých podmínkách byl obsah směrnice o rovnou zapracován do nového občanského zákoníku, který nabyl účinnosti na začátku tohoto roku.

Podle směrnice je tedy nově například možné odstupovat i od smluv o službách, které začaly být poskytovány hned po uzavření smlouvy. Výše nákladů spojených se zvoleným způsobem platby a dalších nákladů, které si účtovali obchodníci, je nyní omezena – je možné zákazníkům účtovat pouze skutečnou výši nákladů spojených s platební transakcí, například při použití karty. Obchodníci jistě ocení, že se rozrostl okruh smluv, od nichž nelze odstoupit. Prodávající mohou nově požadovat po zákaznících náhradu za snížení hodnoty věci - často je ovšem tato povinnost mylně v českých podmínkách spojována už jen s tím, že spotřebitelé zboží rozbalí.

Jednotná evropská regulace vztahů mezi spotřebiteli a obchodníky

30.6.2014

Více než dva roky měly členské státy Evropské unie čas na zařazení pravidel z nové směrnice o právech spotřebitelů do svých právních řádů. Směrnice vstoupila v platnost 13. června. Rozdíly v jednotlivých národních úpravách nesmí být velmi odlišné, jelikož cílem je uvolnit evropský spotřebitelský trh a zajistit stejná pravidla všem občanům Unie. V českých podmínkách byl obsah směrnice o rovnou zapracován do nového občanského zákoníku, který nabyl účinnosti na začátku tohoto roku.

Chystané novinky v občanském zákoníku

Podle směrnice je tedy nově například možné odstupovat i od smluv o službách, které začaly být poskytovány hned po uzavření smlouvy. Výše nákladů spojených se zvoleným způsobem platby a dalších nákladů, které si účtovali obchodníci, je nyní omezena – je možné zákazníkům účtovat pouze skutečnou výši nákladů spojených s platební transakcí, například při použití karty. Obchodníci jistě ocení, že se rozrostl okruh smluv, od nichž nelze odstoupit. Prodávající mohou nově požadovat po zákaznících náhradu za snížení hodnoty věci - často je ovšem tato povinnost mylně v českých podmínkách spojována už jen s tím, že spotřebitelé zboží rozbalí.

Novela zákona o DPH

23.6.2014

V připomínkovém řízení je momentálně novela zákona o DPH. Některé změny mají začít platit už od konce letošního roku, většina změn ovšem vejde v platnost až v roce 2016. Zákon o dani z přidané hodnoty bude tedy zřejmě nově obsahovat například povinnost vedení kontrolního výkazu (evidence údajů z daňových dokladů), jako jedno z opatření k zamezení daňových podvodů. V plánu je také zavedení druhé snížené sazby daně ve výši 10 % na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou výživu. Platná by měla zůstat základní sazba daně ve výši 21 % a první snížená sazba daně ve výši 15 %. Současně se ruší původně zavedená jednotná sazba daně plánovaná od roku 2016.

Nové označení daňových tiskopisů

16.6.2014

Řada daňových tiskopisů byla dosud vydávána Generálním ředitelstvím cel – od 7. dubna tohoto roku byla tato řada nahrazena novou číselnou řadou s označením vydavatele, kterým je nově Ministerstvo financí. Nové tiskopisy najdete na internetových stránkách Celní správy v sekci „Daně“ pod odkazem „Tiskopisy“. Došlo ke sloučení některých druhů tiskopisů - registraci ke spotřebním a ekologickým daním, objednávky tabákových nálepek, daňového přiznání k ekologickým daním a daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení ekologické daně. 

Podnikatelé musí mít datovou schránku, nebo elektronický podpis

9.6.2014

Od příštího roku bude pro podnikatele nutností datová schránka nebo elektronický podpis. Jednu z těchto věcí totiž budou muset používat pro podání některých důležitých dokumentů, například přehledu o příjmech a výdajích za předešlý rok pro Českou správu sociálního zabezpečení.

Zavedení datových schránek bylo již v minulosti nařízeno, ovšem kvůli nepřipravenosti především malých podnikatelů také byla účinnost tohoto nařízení dvakrát odložena.  

Nový portál o finanční gramotnosti

2.6.2014

Ministerstvo financí spustilo v červnu portál "Proč se finančně vzdělávat?", který má podporovat finanční vzdělávání. Ministerstvo se dlouhodobě snaží o zvýšení finanční gramotnosti veřejnosti, protože znalost finanční problematiky je jedním ze základních pilířů ochrany spotřebitele na finančním trhu.

Internetové stránky www.psfv.cz mají za úkol poskytovat informace o fungování světa financí a jeho rizicích, dávat tipy a návody z různých finančních oblastí nebo také například pomáhat při řešení problémů s předlužením. Dostupné jsou různé druhy kalkulaček a vzdělávací videa.

I vaše firma může nabízet stáže v rámci projektu Stáže ve firmách

26.5.2014

Pro velký zájem o projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí se v současné době připravuje jeho pokračování. Cílem projektu je poskytnout praxi absolventům bez praxe, nezaměstnaným, osobám vracejícím se na trh práce nebo pro zaměstnané, kteří si chtějí prohloubit kvalifikaci. Zmíněné cílové skupiny by si účastí v projektu měli doplnit teoretické znalosti o praktickou zkušenost z oboru a získat potřebné pracovní návyky a kontakty.

Projekt financuje Evropský sociální fond a Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) od června 2012 do října 2014. Momentálně se schvaluje navazující projekt, o kterém vás budeme informovat. Také vám sdělíme podmínky účasti vaší firmy v projektu, který měl v první vlně rozpočet 800 milionu korun.

V rámci projektu se realizovalo téměř 6 200 stáží. Celkem se do projektu zaregistrovalo přes 35,5 tisíc uchazečů o stáž. 

Stát zaplatí miliardy jako odškodné za pozdně splacené faktury

19.5.2014

Stát čelí hrozbě miliardových sankcí za to, že pozdě schválil směrnici Evropské unie o splatnosti faktur. Směrnici týkající se opožděného fakturování schválil Evropský parlament už v roce 2013. Novela která měla být zavedena už v březnu 2013 se hlavně díky pozměňovacím návrhům v Senátu pozdržela o čtyři měsíce.

Novela se týká postihů dlužníků, kteří podnikatelům neuhradili faktury v zákonem stanovené lhůtě třiceti, resp. šedesáti dnů. Nově lze totiž za nedodržení této lhůty požadovat kompenzaci přímo od dlužníků.

Kdo má šanci na kompenzaci za pozdní splacení faktur? 

Podle Ministerstva spravedlnosti mohou podnikatelé chtít od státu odškodné, pokud byli poškození pozdním splacením faktur mezi 17. březnem a 1. červencem 2013. To je totiž doba mezi lhůtou danou Evropskou unií a faktickou účinností směrnice. 

Upozorněte anonymně na korupční jednání

12.5.2014

Setkali jste se s korupčním jednáním? Můžete svůj zážitek sdělit pomocí schránky, která je od 6. května umístěna na budově Ministerstva financí. Schránka se nachází ve vstupní hale budovy na Letenské 15 v Praze a je přístupna bez omezení. 

Upozornění vložená do schránky prošetří pracovníci oddělení Inspekce Ministerstva financí. V případě potřeby také Policie ČR. Autoři upozornění mohou o zachování anonymity. 

Prodloužení voleb do orgánů Komory auditorů

5.5.2014

Termín pro navrhování kandidátů do organů Komory auditorů se prodloužil z 15. dubna do 20. května 2014. Volební komise neobdržela v původně stanoveném termínu dostatečný počet návrhů na kandidáty. 

Kandidáty mohou navrhovat pouze auditoři, kteří jsou zapsaní v seznamu, který spravuje Komora auditorů. Kandidát může být navržen i jednou osobou. Navrhovat můžete písemnou formou na adresu Opletalova 55, Praha 1, nebo elektronicky na kacr@kacr.cz

Očekávejte složenky k zaplacení daně z nemovitých věcí

28.4.2014

Jste-li vlastníkem nemovitosti, očekávejte do 25. května v poštovní schránce složenku k zaplacení daně z nemovitých věcí. Pro zaplacení této daně máte čas do 2. června 2014

Pokud je vaše daň z nemovitých věcí vyčíslena částkou nižší než 5 tisíc korun, musíte ji splatit najednou. Je-li daň vyšší, můžete ji splatit najednou nebo ve dvou splátkách

Daň můžete zaplatit složenkou na poště nebo bezhotovostním převodem na účet finančního úřadu. 

Zítra si můžete koupit knihy bez 15% DPH

22.4.2104

Zítra se koná Den knihy v rámci Světového dne knihy a autorských práv. Událost je hromadnou akcí nakladatelů, distrubutorů a knihkupců. Akce je v Česku dosud největší svého druhu, zúčastní se ji přes 340 knihkupectví. Událost má za cíl podpořit zařazení knih do kategorie se sníženou sazbou DPH. Zítra si tedy koupíte knihy bez 15% DPH.

Podnikatelé žádají stále více o manipulaci účetnictví

14.4.2014

V porovnání s loňským rokem se zvýšil podíl účetních z 21 na 27 %, kteří byli požádáni o úpravu a zkreslení finančních výsledků firmy. Znamená to, že až 250 tisíc firem může mít zmanipulované účetnictví. Nejčastěji se žádá o úpravu ziskovosti a zadluženosti firmy. 

Tento trend je podle průzkumu komory certifikovaných účetních motivován hospodářskou recesí. 

Jak letos probíhalo období daňového přiznání?

7.4.2014

K 1.dubnu se letos odevzdalo necelých 1 850 000 daňových přiznání z příjmu fyzických osob. U právnických osob je to 250 tisíc přiznání. Zmíněné počty odevzdaných daňových přiznání ještě navýší počet těch, které na finanční úřady dorazí po řádném termínu. Na opozdilce, kteří odevzdají daňové přiznání do 8. dubna, se nebudou vztahovat žádné sankce. Více si o tom přečtěte v našem článku o placení daní a sankcích, které hrozí.

Celkové počty odevzdaných daňových přiznání budou známy po 1. červenci. Do tohoto termínu musí odevzdat daňová přiznání daňoví poradci.

Studentská praxe se nedaní

1.4.2014

Příjmy studentů ze školní praxe jsou od daně osvobozeny. Studenti také nemusí platit sociální a zdravotní pojištění, které za ně odvádí univerzita, na které studují. 

Daň u dohody o provedení práce

24.3.2014

Od nového roku se zvýšila hranice příjmu u dohod o provedení práce. Nově se 15% daň sráží pouze u měsíčních příjmů nad deset tisíc korun

Zvýšil se limit příležitostného příjmu

17.3.2014

Od ledna se zvýšil limit příležitostného příjmu z dvaceti tisíc na třicet. Je-li váš příležitostný příjem za rok do 30 tisíc korun, je osvobozený od daně z příjmu. Tento limit se však nevztahuje na příjem z podnikání nebo pravidelnou činnost.

Máte nárok na daňovou slevu na dítě?

10.3.2014

Máte děti a chcete na ně uplatit daňové zvýhodnění? Nevíte, jestli a kdy máte nárok na daňový bonus? Daňový bonus získá každý, kdo má měsíční příjem, který je 6 krát vyšší než minimální mzda. V roce 2013 byl minimální příjem 8 tisíc korun. V případě, že chcete uplatit nárok na daňový bonus, musí být váš příjem vyšší než 48 tisíc korun. 

Dědická daň je minulostí

3. 3. 2014

Do konce roku 2013 platila dědická daň, která od nového roku již neexistuje. Dědic tedy nemusí takovou daň platit a ani dědictví uvádět v daňovém přiznání. Platí to pro všechny dědice bez ohledu na příbuzenský vztah.

Datum daňového přiznání se blíží

24.2.2014

V letošním roce je datum, do kdy je potřeba odevzdat daňové přiznání, 1. dubna. Pokud jej podáte se zpožděním do 5 dnů, neplatíte žádné finanční sankce. Více si o výši sankcí můžete přečíst na našem blogu

Pokud máte větší zpoždění, obraťte se na daňového poradce, který vám zařídí odklad a daňové přiznání za vás odevzdá 1. července.

Přečtěte si více o tom, kdo nese zodpovědnost za chybu v účetnictví nebo v daňovém přiznání

Paragraf 196a v novém OZ chybí

17.2.2014

Známý strašák v podobě §196a obchodního zákoníku chybí. Najdeme jej ale v zákonu o obchodních korporacích, který v souladu s právem Evropské unie zavádí některé mechanismy regulující transakce mezi spřízněnými osobami. Nově je nutnost ocenit převáděný majetek znaleckým posudkem pouze v případech, kdy společnost majetek nabývá od svého zakladatele či akcionáře (již ne od rozsáhlého výčtu spřízněných osob), a to výlučně v prvních dvou letech své existence.

Pokud bude chtít se společností uzavřít jakoukoliv smlouvu člen jejího orgánu, je povinen o této skutečnosti informovat dozorčí radu, případně valnou hromadu, která může uzavření takové smlouvy zakázat.

Podnikání nezletilých osob

10.2.2014

Nový Občanský zákoní zohledňuje práva nezletilých osob a možňuje od 16 let vykonávat samostatnou výdělečnou činnost nebo provozovat svůj podnik - obchodní závod. Mladší 18 let mohou podnikat a chovat se jako dospělí, pokud budou finančně soběstační. Potřebuj k tomu souhlas zákonného zástupce a soudu. Nezletilá osoba tak bude prohlášena svéprávnou se všemi právními důsledky. Zákonný zástupce však může zpětně svůj souhlas odvolat, opět se souhlasem soudu. 

Přísnější sankce při přivedení společnosti do úpadku

3.2.2014

S novým zákonem o obchodních korporacích přichází rovněž změna konceptu standardu péče členů orgánů. Členové orgánů tak, za předpokladu, že jednali loajálně, byli dostatečně informováni a v obhajitelném zájmu společnosti, nebudou odpovědní za případné negativní dopady svých rozhodnutí. Přísnější sankce naopak čekají člena orgánu, který přivede společnost do úpadku. Nejen, že může být na následující tři roky vyloučen z možnosti vykonávat obdobnou funkci, ale může ho stihnout také povinnost vydat veškerý prospěch získaný od společnosti za poslední dva roky. V této souvislosti je i povinnost společností uvést své zakladatelské listiny na obchodním rejstříku do souladu s novými zákony.

Novinky ve smlouvě o výkonu funkce

27.1.2014

Smlouva o výkonu funkce musí nově obsahovat údaje o veškerých odměnách (a to včetně odměn ze zisku), které jsou členu orgánu poskytovány. V případě, že smlouvy o výkonu funkce nebudou uvedeny do souladu s novým zákonem ve lhůtě šesti měsíců ode dne jeho účinnosti, výkon funkce se automaticky stává bezplatným. 

Nový OZ nabízí držitelům akcií větší flexibilitu

20.1.2014

Nový Občanský zákoník umožňuje vydat více druhů akcií, se kterými budou spojena různá práva. Společníci si mohou již od počátku nastavit své role ve společnosti velmi flexibilně, ať už se týká jejich hlasovacích práv či práva na podíl na zisku. Nejen akciové společnosti budou moci od 1. ledna 2014 vydávat účastnické cenné papíry. Nový zákon o obchodních korporacích přináší i u společností s ručením omezeným možnost vtělit obchodní podíl do tzv. kmenového listu, který bude převáděn obdobně jako akcie, tedy bez zbytečných formalit.

Nový OZ pomůže vyřešit personální problémy u a.s.

13.1.2014

Kromě tradičního (dualistického) modelu představenstva a dozorčí rady umožňuje nový Občanský zákoník vedení akciové společnosti jen jednou osobou. Společnost si tak může zvolit správní radu a statutárního ředitele, který může být zároveň předsedou správní rady. Změna OZ nabízí ulehčení problému s personálním obsazením tříčlenného představenstva i dozorčí rady.

Nový Občanský zákoník umožňuje založit s.r.o za 1 korunu

7.1.2014

Plánujete si založit společnost s ručením omezením? Nový Občanský zákoník vychází vstříc podnikatelům a umožňuje založení s.r.o za jednu korunu. 

Tigra je Vám blíže !

Pro všechny naše současné i budoucí klienty, kteří působí na Moravě a mají to k nám do Prahy poněkud daleko, přinášíme jistě pozitivní zprávu. Tigra se rozrůstá, otevírá totiž novou pobočku, a to v Hranicích na Moravě! Zatímco doposud jste mohli využít naši centrálu v hlavním městě Praze, nyní se chceme Vám, našim klientům zase o něco přiblížit. Nyní pro vás otevíráme další místo, kde je možné nás kontaktovat zase snáze. Navštívit nás můžete v nové provozovně v Hranicích na Moravě, na adrese Jiráskova 116 . Věříme, že zejména naši klienti z Moravy a východních Čech tento fakt uvítají! Těšíme se na Vás!

 

Pro všechny naše klienty z Čech pochopitelně zůstává v platnosti naše stávající centrála v Praze. Tu najdete v hlavním městě, v ulici K Červenému dvoru 677/1, na Praze 10 ve Strašnicích. Kontaktovat nás můžete také telefonicky na čísle +420 274 779 974, nebo na mobilu +420 602 328 793. Pokud k nám pojedete hromadnou dopravou, využijte autobusu 188, 208, či 239 ze stanice metra Želivského.

 

Řešení šité klientovi na míru

Společnost Tigra se snaží vždy plně respektovat klientova přání a požadavky a jeho zvyklosti. Společně tak můžeme vymyslet řešení, které bude šité vaší firmě přesně na míru – od účetnictví, které bude prováděno plně v naší kompetenci, až po účetnictví v sídle klienta. Nechte Tigru, aby ušila řešení na míru i vám!

Kvalitní software - základ

Společnost Tigra využívá pouze kvalitní a licencovaný software a systém na základě cloudu, takže vše je řešeno online a dostupné odkudkoliv. Toto řešení je přesto velmi bezpečné, protože se využívá podobné šifrování jako u bankovních systémů. Klientova data jsou tedy vždy v bezpečí.

Nová tvář Tigry

První duben, den obávaných účetních uzávěrek je tady. Jak se uzávěrky zhostila vaše účetní firma? Nevyvedla vás aprílem? Pakliže si nejste jisti jejími službami, změňte ji! Neváhejte se obrátit na společnost Tigra, která v sobě spojuje jak serióznost a více než dvacetileté zkušenosti, tak chuť sledovat inovace v této oblasti a flexibilitu, se kterou vycházíme zákazníkům vstříc. Společnost Tigra vás skutečně na holičkách nenechá, a to po celý rok, dovolená pro naše služby neexistuje! V současné době měníme naše internetové stránky a změnou prošlo i naše zažité logo, ale kvalitní služby zaměřené na zákazníka zůstávají!

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o