Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

BLOG

Zkontrolujte si odpracovaná léta pro odchod do důchodu

27. 10. 2018 Pro odchod do starobního důchodu musí zaměstnanci splňovat dvě podmínky: dosáhnout požadovaného věku a dostatek let účasti na důchodovém pojištění. Podle současných podmínek je tato doba 34 let. Kromě odpracovaných let se započítávají i tzv. náhradní doby pojištění. Co mezi tyto doby patří a co naopak ne? Co dělat, když nemáte…

Změny u dohody o pracovní činnosti pro rok 2019

23. 10. 2018 Od ledna 2019 dojde k navýšení započitatelného příjmu na 3.000 Kč. To znamená, že u dohody o pracovní činnosti se bude odvádět zdravotní a sociální pojištění od 3.000 Kč, dosud byla hranice 2.500 Kč. Na dohodu o pracovní činnosti mohou zaměstnanci pracovat pro jednoho zaměstnavatele maximálně polovinu týdenní pracovní doby, tedy 20 hodin týdně.…

I přivýdělek přes sdílenou ekonomiku se neobejde bez papírování

16. 10. 2018 Trendem několika posledních let je přivýdělek přes sdílenou ekonomiku. Ve zkratce se jedná o úplatné poskytnutí vlastního majetku někomu jinému. Dvěma typickými příklady je pronájem vlastních bytových prostor nebo vozidla. Přesto, že oba způsoby přivýdělku mají své zastánce i odpůrce, představují možnost, jak trochu vylepšit rodinný…

Nároky zaměstnanců při práci na home office

11. 10. 2018 Home office neboli práce z domu je jedním z nejžádanějších benefitů. Zaměstnanci si mohou trochu přispat a ušetří náklady na jízdné nebo stravu. Má tedy práce z domu i nějaké nevýhody? A jak na ni nahlíží zákoník práce? Pracovní doba na home office Základním pravidlem home office je, že zaměstnanec nemusí dodržovat…

Výpověď ze strany zaměstnance

5. 10. 2018 Pracovní poměr může skončit trojím způsobem: Výpověď podá zaměstnanec Zaměstnanec dostane výpověď od zaměstnavatele Pracovní poměr skončí dohodou Z hlediska času je nejrychlejším způsobem ukončení pracovního poměru dohodou. V tomto případě se obě strany domluví na termínu ukončení poměru. Naopak pokud chce pracovní poměr ukončit zaměstnavatel, svazuj…

Stravné musíte dostat vždy, stravenky jsou benefit

27. 9. 2018 Zaměstnanec má právo se v průběhu pracovní doby najíst. Za jednu osmihodinovou pracovní směnu potřebuje minimálně jedno hlavní jídlo. Při práci na pracovišti musí mít zaměstnavatelem umožněné stravování. Pro respektování zákona to však znamená, že musí mít možnost se v průběhu přestávky najíst ve stravovacím…

Limit 10.000 Kč pro zpojistnění příjmů z DPP je již od roku 2012

17. 9. 2018 Aby příjem z dohody o provedení práce nepodléhal odvodům na zdravotní a sociální pojištění a byl předmětem 15% srážkové daně, nesmí překročit 10.000 Kč. Čistých 10.000 Kč pak brigádník dostane, pokud u zaměstnavatele podepsal Prohlášení poplatníka daně. Tento systém je známý. Aby také ne, když je schválený…

OSVČ budou moci využívat offline evidenci tržeb

12. 9. 2018 Řemeslníci a drobní podnikatelé, kterých se má týkat elektronická evidence tržeb budou mít možnost využít tzv. offline evidenci tržeb. Není ovšem pro každého a i z ní budou plynout živnostníkům povinnosti. Do offline režimu by se podle stávající verze novely zákona o EET měli možnost zapojit: Poplatníci daně z příjmu fyzických…

Obědová pauza je až na výjimky neplacená

7. 9. 2018 Každý zaměstnanec má nejpozději po odpracování šesti hodin nárok na pauzu. V případě osmihodinové směny tedy na jednu, pokud pracuje na dvanáctihodinové směny má nárok minimálně na dvě. Přestávka na jídlo musí mít minimálně půl hodiny. Pokud zaměstnanec ještě nedovršil 18 let věku, musí mít přestávku každé čtyři a…

Budou zaměstnanci se zrušením karenční doby více marodit?

28. 8. 2018 Podle programového prohlášení ANO a ČSSD by měla být v průběhu tohoto volebního období zrušena karenční doba - pracovní neschopnost by tedy byla proplácena od prvního dne. Jak je pracovní neschopnost proplácena dnes? Právě díky karenční době je doba pracovní neschopnosti rozdělena na tři části. Karenční doba - 1. - 3. den, během…

Senátoři chtějí zvýšit starobní důchod více lidem

21. 8. 2018 Jednotlivými čteními proplouvá novela zákona o důchodovém pojištění. Ta obsahuje mimojiné zvýšení základní výměry důchodů a také jednorázové navýšení důchodu o 1.000 Kč penzistům starším 85 let. Hlavní důvody pro navýšení jsou dva - tito lidé mají nejnižší důchody a z…

Přehled placeného a neplaceného volna

13. 8. 2018 Součástí každodenního života jsou předvídatelné i méně předvídatelné životní změny. Mezi ně patří například úmrtí v rodině, stěhování nebo narození dítěte. Aby se zaměstnanci mohli výše uvedených událostí zúčastnit, potřebují volno. V některých případech mají nárok na volno placené…

Starobní důchodce jako brigádník i zaměstnanec

6. 8. 2018 Při hledání nových zaměstnanců mohou firmy hledat také mezi studenty nebo starobními důchodci. Zaměstnávání penzistů má pro podnikatele mnohé výhody. Důchodci zaměstnavateli nabízejí své bohaté zkušenosti a také časovou flexibilitu. Starobní důchodci přitom mohou pracovat bez omezení. Pokud jsou samozřejmě k výkonu práce zdravotně…

Za pracovní pohotovost náleží odměna

30. 7. 2018 Firmy v letošním roce před letní sezonou bijí na poplach. I v průběhu roku se musí potýkat s nedostatkem zaměstnanců. V létě si navíc stávající zaměstnanci budou vybírat dovolenou, takže pracovních sil bude ještě méně. Nedostatek je ovšem také brigádníků. Jedním z možných řešení je domluvit si se stávajíc…

Podmínky pro rodinné podnikání na českém trhu

25. 7. 2018 Rok 2018 vyhlásila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR jako Rok rodinného podnikání. Ve světě je 80 % veškerého podnikání uskutečňováno rodinnými podniky. Přesná čísla pro český trh nejsou evidovány, ale podle odhadů je třetina českých firem rodinným podnikem.  Vlastnosti rodinného podniku Důvodem, proč nejsou…

Úřad práce pomůže se zaměstnáváním lidí nad 55 let

16. 7. 2018 Mnozí nezaměstnaní nad 55 let jistě potvrdí, že hledání práce v tomto věku je složité. Přestože do důchodu mají ještě daleko, pozvánky na osobní pohovory přicházejí zřídka. Pomoci jim může úřad práce ve spolupráci s potenciálním zaměstnavatelem. Prvním projektem, který má za cíl zvýšit zaměstnatelnost lid…

Nárok na podporu při rekvalifikaci

12. 7. 2018 Rekvalifikační kurzy pomáhají účastníkům zvyšovat kvalifikaci a zlepšit uplatnění na trhu práce. Úřad práce může v některých případech kurzovné uhradit nejen uchazečům o zaměstnání, ale proplatit i rekvalifikaci od zaměstnavatele. Rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané Uchazeči o zaměstnání registrovaní na úřadu prá…

Pravidla pro přivýdělek k zaměstnání

2. 7. 2018 Zaměstnanci mohou mít mnoho důvodů pro volbu přivýdělku ke stávajícímu zaměstnání. Může to být nedostatek financí, přemíra volného času nebo třeba snaha o osobní rozvoj a naplnění. Přestože by zaměstnavateli mělo být jedno, co dělá zaměstnanec ve volném čase, existuje jedna vyjímka. Zaměstnanec nesmí zaměstnavateli konkurovat bez jeho svolení.…

Stanovení podpory v nezaměstnanosti z průměrné mzdy

26. 6. 2018 Nárok na podporu v nezaměstnanosti vznikne, pokud se uchazeč o zaměstnání v předchozích dvou letech aspoň dvanáct měsíců účastnil důchodového pojištění. Byl tedy zaměstnán nebo jako OSVČ odváděl pojistné na důchodové pojištění. Místo zaměstnání je možné také započítat náhradní dobu, mezi kterou patří např…

Jaké dopady má GDPR na zpracovatele mezd

19. 6. 2018 Od 25. května 2018 je účinné Ochranné nařízení pro ochranu osobních údajů (známé pod anglickou zkratkou GDPR). Směrnice se týká 97 % všech českých podniků a živnostníků. Počítat s ní musí všichni, kteří jakkoli zpracovávají osobní údaje. Pravidla se týkají jednotlivců, malých, středních i velk…

Náhrada mzdy za dovolenou v roce 2018

12. 6. 2018 Blíží se období dovolených. Během dovolené zaměstnanci nedostávají mzdu, ale náhradu mzdy. Ta se spočítá z průměrného výdělku za čtvrtletí, které předcházelo dovolené. Pokud tedy zaměstnanec čerpá dovolenou v letních měsících, počítá se náhrada z průměrné mzdy v dubnu, květnu a červnu. Nemusí se tedy jednat…

Nároky zaměstnanců agentury

5. 6. 2018 Přestože je na trhu dostatek volných míst nabízených přímo zaměstnavateli, existuje stále podstatná část zaměstnanců přes agenturu práce. Po loňské novelizaci zákoníku práce se počet pracovních agentur snížil o více než polovinu na 980 společností. Důvodem je povinná půlmilionová kauce, kterou musí každá agentura na trhu složit. Při v…

Otcovská a ošetřovné - překážka v práci nebo odpracovaná doba?

29. 5. 2018 Zaměstnanci i zaměstnavatelé se v letošním roce musí vypořádat s novinkami mezi nemocenskými dávkami. Konkrétně se jedná o otcovskou poporodní péči a dlouhodobé ošetřovné. Jaké jsou dopady těchto nových dávek na mzdové účetnictví? Jedná se o překážky v práci? Dlouhodobá péče začne platit od 1. června…

Klíčové body koaliční smlouvy ANO a ČSSD

22. 5. 2018 Vyjednávání o nové vládě se opět posunula. Zástupci ANO a ČSSD se shodli na programovém prohlášení. Vyšší důchody Změny by se měli dotknout všech, kteří pobírají jakýkoli důchod. Základní výměra důchodu by se totiž měla zvednout na 10 % průměrné mzdy. Zachována by pak byla valorizace důchodu závisl…

Téměř 5.000 osob získalo příspěvek na dojíždění do zaměstnání

15. 5. 2018 V době nízké nezaměstnanosti a vysoké poptávce po pracovní síle se rozhodl firmám vypomoci i stát. V rámci podpory regionální mobility je možné zažádat úřad práce o příspěvek na dojíždění do práce, dokonce i na stěhování za prací. Největší zájem o příspěvek je v Moravskoslezském, Olomouck…

E-faktury mohou snížit administrativní zátěž

7. 5. 2018 Elektronické faktury pracují na principu, kdy zadaná e-faktura se automaticky přenese do podnikového účetního systému druhé strany. Přestože česká i evropská legislativa používání e-faktur umožňuje, u některých firem si oblibu nezískaly. Jedná se zejména o menší firmy, které nepracují s účetními systémy. Podle Svazu…

Náhrada mzdy za cestování na služební cestu

30. 4. 2018 Je známé, že zaměstnanci vyslaní na pracovní cestu mají nárok na různé náhrady. Nejznámější je stravné případně náhrada za jízdní výdaje. Jak se ovšem počítá mzda po dobu pracovní cesty? Má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy i za cestu na pracovní cestu? Náleží mu mzda i pokud jede ve vlaku…

Rozdíl mezi motivačním a náborovým příspěvkem

26. 4. 2018 V boji o nové zaměstnance zaměstnavatelé kromě zvyšování mezd sahají také po motivačních a náborových příspěvcích. Jaký je mezi nimi rozdíl a jaká jsou pravidla pro jejich poskytování? Motivační příspěvek Motivační příspěvek se poskytuje žákům a studentům jako stipendium, které jim má pomoci při pří…

Úřad práce může uspokojit mzdové nároky zaměstnanců

19. 4. 2018 V případě platební neschopnosti zaměstnavatele má zaměstnanec možnost získat část mzdových nároků od úřadu práce. Jednou z hlavních podmínek je, že na zaměstnavatele musí být podán insolvenční návrh nebo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení. Mzdové nároky může uplatnit zaměstnanec na…

Změny v evidenčních listech důchodového pojištění

11. 4. 2018 Evidenční list důchodového pojištění (ELDP) je veden u zaměstnavatele pro každého zaměstnance, kterému za daný kalendářní rok vznikla účast na důchodovém pojištění. Případně za část kalendářního roku, pokud došlo ke vzniku nebo ukončení pracovního poměru. ELDP jsou vedeny i pro zaměstnance ve starobním důchodu. ELDP se předklá…

Plátců DPH přibývá

6. 4. 2018 Každý šestý podnikatel v Česku je plátcem DPH. Nejvíce plátců je mezi živnostníky a společnostmi s ručením omezeným. Nárůst počtu plátců souvisí se zavedením kontrolního hlášení. Od roku 2016, kdy bylo zavedeno kontrolní hlášení, se počet plátců DPH zvýšil o 5,6 % na 497.094. Největší pod…

Bude se proplácet pracovní neschopnost od prvního dne?

29. 3. 2018 V posledních dnech se opět začíná diskutovat návrat proplácení prvních tří dnů pracovní neschopnosti a tedy zrušení tzv. karenční doby. V minulém týdnu o tomto tématu jednala tripartita a návrh získal ve vládě podporu. Důrazně proti jsou však zástupci zaměstnavatelů. Od zavedení karenční doby ubylo pracovních…

Stravné a další náhrady pro zaměstnance na služební cestě

23. 3. 2018 Žijeme v digitální době. Díky technologiím se můžeme spojit s kýmkoli na druhém konci světa během několika okamžiků. Přesto se kvalitně osobnímu setkání nic nevyrovná. Proto je potřeba, aby zaměstnanci nebo podnikatelé čas od času vyjeli a strávili nějaký čas na služební cestě. Na pracovní cestě je možné strávit několik hodin, dní a v případě…

Vyvarujte se nejčastějších chyb v daňovém přiznání

15. 3. 2018 Do odevzdání daňového přiznání v řádném termínu chybí už jen necelé tři týdny. Odevzdala jej zatím jen asi pětina z očekávaného celkového množství. Posledním možným termínem pro podání je 3. dubna, tedy po velikonočních svátcích. Elektronického podání daňového přizná…

Co s přečerpanou dovolenou?

8. 3. 2018 Je možné, že zaměstnanec vyčerpá dovolenou, na kterou nemá nárok? V několika případech to opravdu možné je. Jedná se zejména o případy, kdy zaměstnanec čerpá dovolenou, na kterou mu nárok ještě nevzniknul, a pracovní poměr poté skončí. Dle zákoníku práce, je třeba náhradu mzdy, která byla zaměstnanci po dobu dovolené vyplá…

Zaměstnavatelé stále častěji přispívají na penzijní spoření

27. 2. 2018 Téměř třetina z těch, kteří si dobrovolně spoří na penzi, získává také příspěvek od svého zaměstnavatele. Příspěvek na penzijní spoření je mezi zaměstnavateli jedním z nejoblíbenějších nabízených benefitů a v současné době nedostatku zaměstnanců jeho význam ještě roste. Ke svému penzijnímu spoření…

Daňová reforma plánuje změny pro zaměstnance i živnostníky

21. 2. 2018 Mezi největší novinky reformy patří určitě konec superhrubé mzdy. Místo současné praxe, kdy je daň počítána z hrubé mzdy, ke které jsou přičteny odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění, by se daň počítala přímo z hrubé mzdy. Daň by nebyla 15 %, ale 19 %. Podle propočtů ministerstva financí, by zaměstnancům klesla daňov…

Lidé volají po částečných úvazcích

13. 2. 2018 Již několik let je možné pozorovat zvyšující se poptávku po částečných úvazcích. Podniky se však této variantě zuby nehty brání. Změní rekordně nízká nezaměstnanost a vyjednávací síla zaměstnanců v letošním roce tento postoj? K matkám malých dětí, studentům a pracujícím seniorům se…

Doklady potřebné pro roční zúčtování daně

6. 2. 2018 V případě, že máte u zaměstnavatele podepsané Prohlášení k dani, může vám zpracovat roční zúčtování daně. Musíte ho o to ovšem do 15. února 2018 požádat. Pokud jste pracovali u více zaměstnavatelů, roční zúčtování zpracuje poslední z nich. Kromě podání žádosti, musíte zaměstnavateli (případně…

Paušální daň může využít více podnikatelů

29. 1. 2018 Letos mohou využít paušální daň také podnikatelé, kteří mají příjmy i ze závislé činnosti nebo mají zaměstnance. Minimální paušální daň za zdaňovací období je 600 Kč, proto se některým drobným podnikatelům nemusí vyplatit. Přestože ji v současné době používá jen 150 lidí, může to být zají…

Neomluvená absence může znamenat i vyhazov

19. 1. 2018 Neomluvená jednodenní absence může zaměstnance stát až tři dny řádné dovolené. V případě delší absence dokonce i hodinovou výpověď. Pokud ve firmě fungují odbory, musí s nimi zaměstnavatel projednat, zda jde o absenci omluvenou či neomluvenou. Na stanovisko odborů však nemusí brát zřetel. Stejně tak je jen na zaměstnavateli, jaká sankce zaměstnanci za absenci hroz…

Přiznání k silniční dani 2018

12. 1. 2018 Každý, kdo v rámci podnikání využívá auto nebo provozuje velký náklaďák musí do konce ledna podat přiznání k silniční dani. Povinnost odvádět silniční daň má každý, bez ohledu, zda je vozidlo zahrnuto v obchodním majetku nebo zda uplatňuje paušální výdaje. Pokud podnikateli vznikne povinnost platit silniční daň,…

Pravidla pro odchod do předčasného důchodu

5. 1. 2018 Lidé, kteří mají aspoň 35 let důchodového pojištění, mohou nastoupit do předčasného důchodu. Do této doby se počítají odpracovaná léta a náhradní doby pojištění. Náhradní dobou je myšlena péče o dítě do 4 let věku, základní vojenská služba, doba popírání invalidního důchodu 3. stupně nebo…

Pravidla pracovní pohotovosti

29. 12. 2017 Pracovní pohotovost je stav, kdy zaměstnanec fakticky napracuje, ale je k výkonu práce připraven. Zaměstnanec má nárok na odměnu, i pokud během pohotovosti pracovat nebude. Pracovní pohotovost může být jen na jiném místě, než je pracoviště zaměstnavatele, a na kterém se se zaměstnancem dohodnul. Pokud zaměstnavatel zaměstnance v pohotovosti kontaktuje, ten se musí v domluvené době dostavit…

Firemní vánoční dárky vybírejte pečlivě

18. 12. 2017 Vánoční čas nutí přemýšlet nejen o dárcích v osobním životě, ale také o dárcích pro zaměstnance nebo obchodní partnery. U firemních dárků není důležité jen o co jde, ale také aby firmě přinesly co největší užitek. Účel firemních dárků Stejně jako v osobním životě, chtějí firmy vánočními d…

Nová pravidla pro lékařskou prohlídku při vstupu do zaměstnání

15. 12. 2017 Od listopadu 2017 platí nová pravidla při financování zdravotní prohlídky při vstupu do zaměstnání. Náklady nemohou být přeneseny na zaměstnance. Zdravotní prohlídka musí proběhnout před vznikem pracovního poměru. Zaměstnanci pracující na dohody konané mimo pracovní poměr musí na zdravotní prohlídku jen v případě, kter…

V roce 2018 se zvýší všechny důchody

8. 12. 2017 K 1. lednu se základní výměra důchodů zvyšuje o 150 Kč. ČSSZ provede zvýšení u všech 3,5 milionu důchodů automaticky. Příjemci důchodu o tom budou informováni od poloviny prosince do poloviny ledna. Oznámení proběhne běžnou dopisní zásilkou na adresu udanou ČSSZ. Základní výměra důchodů se zvýší z 2.550 Kč na 2.700 Kč. Procentní v…

Úvěroví specialisté budou muset projít odbornou zkouškou

30. 11. 2017 Od příštího roku se zpřísní podminky pro úvěrové poradce. Součástí nového zákona o spotřebitelském úvěru je, že každý kdo chce radit ve zprostředkování úvěru musí projít zkouškou ČNB, aby prokázali svou odbornou způsobilost. Podle odborníků je to krok správným směrem, který povede ke zlepšení…

Většina Čechů začíná šetřit na penzi v nejméně vhodnou dobu

24. 11. 2017 Nejpoužívanějším nástrojem na střádání prostředků na penzi je penzijní spoření. Většina z těch, kteří mají toto spoření zřízené jej však zakládala v době, kdy se začali starat o své rodiče, což není z hlediska financí ideální doba. Největší zájem o penzijní spoření je mezi lidmi od 45 do 54…

Kdo má nárok na kratší pracovní dobu

17. 11. 2017 Kratším pracovní úvazkem je myšlena pracovní doba, která může být pod základním rozsahem (40 hodin týdně) a je výsledkem individuální dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Nejedná se tedy o zkrácenou pracovní dobu, kterou mají například zaměstnanci pracující na směny nebo v dolech. Zkrácení týdenní…

Hypotéka pro OSVČ

10. 11. 2017 Zaměstnanci dosáhnou na hypotéku relativně snadno. Stačí jim potvrzení příjmů a pracovní smlouva, ideálně na dobu neurčitou. OSVČ to mají při vyřizování hypotéky složitější. Při posuzování bonity banky vycházejí z daňového přiznání kde však často vychází nižší příjmy než ve skutečnosti…

Minimální zálohy na pojištění v roce 2018

3. 11. 2017 Všichni podnikatelé, kteří mají podnikání jako hlavní činnost, musí již od začátku podnikání platit zálohy na sociální pojištění. Minimální zálohy musí platit i ti, kteří skončili za předešlý rok v mínusu. Minimální zálohy se zvyšují již od ledna 2018. Většina ji ale zaplat…

Týmová práce zlepšuje pracovní výkony jednotlivců

27. 10. 2017 Jak co nejvíce zlepšit pracovní výkon zaměstnanců? Tím se zabýval průzkum Stanfordské univerzity. Výsledek může být překvapivý. Jedná se o týmovou práci a dobrou spolupráci na pracovišti. Podle této studie jsou jednotlivci pracovitější, pokud pracují na úkolu společně. Účastníci průzkumu při spolupráci sami pracovali v…

Náhrada mzdy i nemocenské se v roce 2018 zvýší

20. 10. 2017 Od roku 2018 dojde k úpravě redukčních hranic, proto se náhrada mzdy od zaměstnavatele i nemocenské dávky mohou zvýšit. Stále však bude platit, že náhradu mzdy bude poskytovat zaměstnavatel od třetího do patnáctého dne nemoci, po 15. dnu ČSSZ. Náhrada mzdy od zaměstnavatele Při výpočtu náhrady mzdy se vychází z redukčních hranic stanoven…

Co obnáší podnikání ve vlastním domě

13. 10. 2017 Zajištění provozovny může být pro začínající podnikatele oříšek. Pokud by chtěl nejen na začátku, ale i během podnikání, ušetřit za pronájem prostor, může využít i vlastní nemovitost. Jaké podmínky musí splnit? Podnikatel se neobejde bez návštěvy stavebního úřadu. Podnikatelskou činnost lze totiž provozovat jen v prostor…

Češi by zpřísnili výběr daní

5. 10. 2017 92 % obyvatel České republiky je přesvědčeno, že výběr daní by měl být důkladně kontrolován. Většina se také přiklání k razantnějšímu postupu finanční správy při neplnění daňových povinností. Důvod pro tento relativně přísný postoj je jasný: lidé jsou přesvědčeni, že neodvádění daní vede k poškozování…

Nový web má podnikatelům pomoci s hlídáním termínů a povinností

27. 9. 2017 Poslaneckou sněmovnou prošel návrh na vytvoření webu, který by sdružoval povinnosti, které podnikatelům plynou z právních norem. Aplikace s názvem Právní elektronický systém získala zkrácené označení PES. Její demoverzi připravila Hospodářská komora již loni. Díky jejímu zlegalizování získá přístup do…

K čemu je genderový audit

22. 9. 2017 Firmy v současné době stále více využívají možnosti vyzkoumat, zda její zaměstnanci mají rovné příležitosti, nejsou oběťmi diskriminace nebo se jim daří skloubit pracovní a osobní život. Výsledkem genderového auditu je důkaz pro veřejnost, že se o vlastní zaměstnance zajímá, a také pro nástroj managementu pro firemní růst. Audit může tak…

Odbory chtějí po firmách povinné příspěvky na důchod

15. 9. 2017 Odbory přišly s návrhem, aby zaměstnavatelé víc než dosud přispívali na důchody. To by ale také znamenalo vyšší zdanění mezd, které je už nyní šesté nejvyšší ze zemí Evropské Unie. Zaměstnavatelé by měli povinně přispívat zaměstnancům do třetího pilíře penzijního spoření. Nejdříve by se povinnost t…

Novelizace zákonů prospějí finanční situaci rodin

7. 9. 2017 Letošní a příští rok přinese řadu novel zákonů, které mohou výrazně zlepšit finanční situaci rodin s dětmi. Novela zákona o státní sociální podpoře Novela, kterou na konci června podepsal prezident, vejde v účinnost od ledna příštího roku. Právě ona přinese rodinám nejvíce novinek. Vyšší daňová…

Češi jsou v zaměstnání spokojení. Přesto uvažují o změně.

31. 8. 2017 Podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění jsou tři pětiny ekonomicky aktivních Čechů s prací, kterou vykonávají, spokojení. Zároveň však 60 % z nich má pocit, že jsou placeni méně, než si zaslouží a celá pětina z nich uvažuje o změně místa. Vyloženě nespokojený se svou prací je každý desátý. Nejvíce spokojení…

Daňová uznatelnost vzdělávání zaměstnanců

24. 8. 2017 Možnost dalšího vzdělávání patří k nejzmiňovanějším benefitům v inzerátech hledajících pracovníky. Téměř všichni zaměstnavatelé si uvědomují, že dnes bez vzdělaných zaměstnanců není možné vést konkurenceschopný podnik. Ke vzdělávání zaměstnanců však existuje více než jeden důvod. Rozš…

Jaký je vhodný úvazek pro sezónní pracovníky

18. 8. 2017 Úvazků, na které mohou zaměstnavatelé přijmout letní posily, je několik. Nejtypičtější je zaměstnávání na DPP, ale s tím mohou mít zejména uchazeči o zaměstnání od letoška problémy. Jaké jsou tedy jiné varianty? A jaké náklady s nimi má spojené zaměstnavatel? Částečný úvazek na dobu určitou Při sh…

Kdy zaměstnavatel může zrušit schválenou dovolenou?

11. 8. 2017 Termín čerpání dovolené zpravidla bývá zvolený dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Konečné slovo má dle zákoníku práce však vždy zaměstnavatel a v určitých situacích ji může zrušit nebo zaměstnance z dovolené odvolat. Termín by měl ideálně být schválen písemně, aby obě strany měly doklad pro případný…

Kdy máte nárok na placené volno?

4. 8. 2017 V určitých případech má zaměstnanec nárok na volno, které mu bude plně proplaceno a nebude ztrženo z nároku na řádnou dovolenou. Náhrada mzdy se počítá z průměrného výdělku stejně jako v případě řádné dovolené. Výjimečné životní situace Nárok na placené volno získá zaměstnanec, který se ocitne ve v…

Zdravotní pojistné pro různé pracovníky při příjmu do 10.000 Kč

31. 7. 2017 Zdravotní pojištění na rozdíl od sociálního pojištění je povinná dávka. Podle toho, kdo práci vykonal, se však minimální pojistné může lišit. Státní pojištěnci sami neplatí nic. Mezi státní pojištěnce, za které zdravotní pojištění hradí stát, patří mimojiné: …

Změny pro dlouhodobě nemocné

21. 7. 2017 Senátoři schválili vyšší nemocenské dávky pro dlouhodobě nemocné. Návrh musí už jen podepsat prezident a v účinnost by měl vstoupit na začátku příštího roku. O krok pozadu je návrh na vyšší dlouhodobé ošetřovné. Návrh prošel poslaneckou sněmovnou a musí jej schválit Senát a podepsat prezident.…

Uplatňujete paušální výdaje na dopravu?

14. 7. 2017 Podniky mohou od roku 2009 využít paušálních výdajů na dopravu a nezdržovat se tak vyplňováním knihy jízd. Tento výdaj je daňově účinný a na jedno vozidlo činní 5.000 Kč měsíčně. U těchto vozidel však již nejsou daňově uznatelné náklady na spotřebované pohonné hmoty. Co potřebujete vědět, pokud zvažujete využívání pauš…

Živnostníci mají v průměru o 13 % nižší důchody než zaměstnanci

7. 7. 2017 Živnostníci v průměru odvádí nižší pojistné, než zaměstnanci. Z tohoto důvodu mají také při nástupu do penze výrazně nižší důchody než zaměstnanci. Zaměstnanci v průměru odvedou na sociálním pojištění přes 75 tisíc korun. OSVČ jen polovinu. Z těchto údajů vyplývá, že pokud by současný důchodový systém…

Co musí OSVČ vědět o zdravotním pojištění

30. 6. 2017 Zdravotní pojištění musí být vždy zaplaceno i v případě OSVČ. Co si tedy musí pohlídat? Zaměstnanci, kteří mají výdělečnou činnost jako vedlejší příjem, neplatí měsíční zálohy. Měsíční zálohy se platí do 8. dne následujícího měsíce. Minimální záloha při výkonu hlavn…

Otcovská dovolená podle novely o nemocenském pojištění

23. 6. 2017 Od ledna příštího roku nabude účinnosti novela o nemocenském pojištění, která obsahuje novinku známou jako otcovská dovolená. Začíná tedy být jasnější, kdo na ni dosáhne a koho se naopak týkat nebude. Otcovská dovolená, oficiálně otcovská poporodní péče, má za cíl posílit vazby mezi dí…

Neplacené volno a povinné pojištění

16. 6. 2017 V životě každého pracujícího mohou nastat situace, kdy využije neplaceného volna. Využívají jej například rodiče, kteří se i po skončení rodičovské dovolené musí starat o děti. Otázkou je, zda si musí sami platit pojistné, nebo je za ně hradí zaměstnavatel. Neplacené volno je otázkou dohody a nesmí být zaměstnanci nařízeno. Z…

Termín nevyčerpané dovolené z loňska si může od července určit zaměstnanec

9. 6. 2017 Zaměstnanec se nemůže vzdát dovolené, ani mu nemůže propadnout. To znamená, že pokud ji v minulém roce nestihl vybrat, převedla se mu do letošního roku. Zaměstnavatel vždy určuje, kdy zaměstnanec dovolenou čerpá. Zpravidla k čerpání dochází po vzájemné dohodě obou stran. Je na zaměstnavateli, aby rozvrhl čerpání dovolené tak, aby byla kompletně vyčerpaná…

Problémy e-shopů s EET

6. 6. 2017 1. března začala pro e-shopy, stejně jako ostatní maloobchody a velkoobchody, platit povinnost elektronicky evidovat tržby. Právě u e-shopů však může být zařazení do elektronické evidence tržeb velice komplikované. Důvodem je několik možných způsobů úhrady a fakt, že obchodník ve většině případů nepřijde do přímého kontaktu se zákazníkem. Mají v&scaron…

Jaké benefity zaměstnance nejvíce lákají?

30. 5. 2017 Pro dnešní dobu je symbolický hon na zaměstnance. V České republice je nejnižší nezaměstnanost od roku 2008 a firmy stále hledají nové zaměstnance. O opravdu kvalitní pracovníky pak nastává mezi firmami doslova boj. Výsledný vliv na rozhodnutí zaměstnance v dnešní době nemá nabídka mzdy, ale spíše zaměstnanecký…

Sezóna brigád se blíží. Tipy pro zaměstnavatele i brigádníky.

24. 5. 2017 Již v červnu začíná doba dovolených a s ní i potřeba pracovních posil v podobě brigádníků. Nejčastěji se sezónní výpomoc hledá v oblastech stavebnictví, zemědělství a gastronomii. Jak sezónu brigád pokrýt ke spokojenosti zaměstnavatele i zaměstnance? Myslete dostatečně dopředu Léto představuje v některých oborech vý…

Česká republika je nejsvobodnější zemí v Evropské Unii

19. 5. 2017 Podle žebříčku Nanny State Index, který zkoumá, jak stát pomocí zákonů a regulací ovlivňuje práva a svobodu občanů, obhájila Česká republika první příčku ve svobodě občanů. Kritéria, která ovlivňují celkové hodnocení, jsou přístup k e-cigaretám, daně na alkoholu a cigaretách a regulace potravin. Žebříček sestavuje neziskov…

Nový systém čerpání dovolené

12. 5. 2017 Nově by se nárok na dovolenou a její čerpání mělo řídit počtem odpracovaných hodin. Vzhledem k tomu, že někteří pracovníci pracují v osmihodinových směnách a někteří v dvanáctihodinových, není způsob čerpání dovolené spravedlivý. Pokud by totiž tito dva pracovníci chtěli čerpat 14 dní dovolené v kuse, pracuj…

Odměňování v neziskových organizacích

4. 5. 2017 Zaměstnanci neziskových organizací mají stejný nárok na odměňování jako pracovníci v komerčních a státních sektorech. Přesto peněz u NNO není nazbyt, proto hledají možnosti, jak řádně odměňovat pracovníky a minimalizovat nadbytečné náklady. Práce do 2.500 Kč měsíčně Pokud si zaměstnanec přivydělává u neziskové…

Nároky zaměstnanců za práci o víkendu a přesčas

28. 4. 2017 V některých zaměstnáních je práce o víkendech, ve svátek nebo přesčas samozřejmostí. Jaký mají nárok na kompenzaci? Práce o víkendu Za práci o víkendu má zaměstnanec nárok na 10% příplatek z průměrného výdělku. Stejná výše příplatku mu náleží i v případě práce mezi 22 a 6…

Danění mezd českých zaměstnanců je osmé nejvyšší ze zemí OECD

19. 4. 2017 Než zaměstnanec dostane svou čistou mzdu, je z ní odvedené povinné zdravotní (9 %) a sociální (4,5 %) pojistné. Další a větší část pojistného odvádí také zaměstnavatel (25 % zdravotní pojištění a 6,5 % sociální pojištění). Právě tyto odvody a tedy i rozdíl mezi čistou mzdou zaměstnance a náklady…

Ušetřete za vozový park

12. 4. 2017 Náklady na provoz vozového parku mohou ve finančních rozpočtech podnikatelů hrát nemalou roli. Projděte si pár tipů, jak tyto náklady co nejvíce snížit. Pojištění celého vozového parku Výhoda tohoto pojištění spočívá v pojištění všech vozidel za jednotných podmínek. Společnosti se výrazně zjednoduš…

Blíží se konec devizových intervencí

5. 4. 2017 Podle guvernéra České národní banky mohou devizové intervence skončit od dubna prakticky kdykoli. Co se bude dít s korunou po ukončení tohoto závazku je ošidné předpovídat. Původně se předpokládalo, že po ukončení intervencí koruna posílí a její nákupní cena se tedy dostane pod 27 Kč. Zároveň je ale možné, že peněžní…

Nejčastější chyby v přehledech pro pojišťovnu a ČSSZ

28. 3. 2017 Přestože na dodání přehledů pro zdravotní pojišťovnu a příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení je ještě měsíc, řada podnikatelů je odevzdává zároveň s daňovým přiznáním. OSVČ, které si přiznání a přehledy zpracovávají sami, v nich občas mají chyby. Toto jsou ty nejčastější. …

Nadační příspěvky a daně

22. 3. 2017 Nadace a nadační fondy vznikají za veřejně prospěšným účelem. Naplňování účelu provádí formou příspěvků, peněžních či nepeněžních. Jak na tyto příspěvky pohlížet z pohledu daní? Daň z příjmů a daň darovací Dar ať už v peněžní či nepeněžní formě není předmětem daně z příjmů fyzických či právnick…

Na co se zaměří finanční úřad při kontrole daňového přiznání

17. 3. 2017 Ti, kteří podávají daňové přiznání svépomocí, by si měli pořádně zkontrolovat následující položky. Každoročně je v nich nejvíce chyb. I letos se na ně finanční úřad při kontrolách zaměří. Sleva na vyživovanou manželku / manžela Na slevu ve výši 24.840 Kč máte nárok, pokud manžel/-ka žijící s vámi ve…

Otcovská dovolená pro OSVČ

9. 3. 2017 V únoru schválili poslanci novou dávku tzv. otcovskou. Jedná se o dávku z nemocenského pojištění, kterou budou moci čerpat novopečení otcové jeden týden během šestinedělí. Výše dávky bude 70 % z vyměřovacího základu. Nárok na tuto dávku mohou získat i muži, kteří působí jako osoby samostatně vý…

Paušální daň je v některých případech výhodná

28. 2. 2017 Paušální daň není v současnosti příliš využívaná, i když plátci poskytuje úlevu od byrokratického papírování. Jaké jsou výhody pro podnikatele, který platí paušální daň: nemusí vést daňovou evidenci ani účetnictví, vede pouze minimální záznamy pro …

Má žena OSVČ nárok na mateřskou i rodičovskou dovolenou?

22. 2. 2017 Mateřská neboli peněžitá pomoc v mateřství je dávka nemocenského pojištění. Pobírat ji může pouze plátce nemocenského pojištění po dobu 28 týdnů. Nastoupit na ni může plátce od 6. až 8. týdne před termínem porodu, který stanoví lékař. Žádá se o ni na místně příslušné ČSSZ prostřednictvím formulá…

Může účetní zpracovat daňové přiznání za svého klienta?

16. 2. 2017 Máte účetní, která vám na svoje IČ zpracovává účetnictví. Má přehled a jednoduchý přístup ke všem účetním datům. Většina majitelů firem, které mají takto spravované účetnictví, bere automaticky fakt, že účetní může sestavit i daňové přiznání. Omyl, nemůže. Jaký je tedy rozdíl mezi…

Připravované změny v zákoníku práce

10. 2. 2017 Více administrativy v pracovněprávních vztazích, zabránění stresu na pracovišti, kontrola bezpečnosti práce během home office, žádná možnost zbavit se zaměstnance, který neodvádí svoji práci tak jak má, zrušení třídenní doby, po kterou není vyplácená nemocenská. Projdou tyto návrhy a budou ve sněmovně schv…

Pro OSVČ od ledna 2017 vyšší zálohy na pojištění

31. 1. 2017 První zvýšená záloha za zdravotní pojištění musí být uhrazená do 8. února. Osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) se citelně navýšily platby za zdravotní i sociální pojištění.  Zálohy se ročně zvednou o více než dva tisíce Kč. V Česku roste průměrná mzda, proto se zvedají i…

Novinky v dani z příjmu fyzických osob pro rok 2017

27. 1. 2017 Schválením vládního návrhu zákona dochází ke změnám v oblasti daní. Daňový balíček přináší zásadní změny v zákoně o daních z příjmů i v zákoně o dani z přidané hodnoty. Některé novelizované změny přichází v platnost již pro období roku 2017, některé až pro…

Termín pro podání daňového přiznání k silniční dani za rok 2016 je 31. ledna 2017

20. 1. 2017 Přiznání k silniční dani má poplatník povinnost podat jednou za rok, a to vždy za předchozí rok do 31. ledna roku následujícího.    Poplatníkem silniční daně je osoba, která: je zapsána jako provozovatel v technickém průkazu využívá vozidlo provozovatele, který zemřel, zanikl nebo byl zru…

Změny cestovních náhrad u tuzemských pracovních cest pro rok 2017

13. 1. 2017 V případě, že je zaměstnanec vyslán na pracovní cestu, cestu mimo pravidelné pracoviště nebo mimořádnou cestu mimo rozvrh směn, zaměstnavatel má ze zákona uloženo proplatit mu prokázané cestovní náhrady, které s touto cestou souvisí. Mezi cestovní náhrady patří ubytování, parkování, doprava, stravné apod. Změny…

Loajální zaměstnanec je dnes sůl nad zlato

4. 1. 2017   Statistiky hovoří, že nezaměstnanost je nejnižší za posledních pár let. Jaký to však má dopad na spokojenost zaměstnavatele a zaměstnance? Jak si vypracovat dobré pracovní prostředí a loajální zaměstnance? Nejdůležitějším aspektem je zdravá firemní kultura a dobré vztahy na pracovišti. Volných míst na trhu pr…

Změny u placení sociálního pojištění pro rok 2017

27. 12. 2016 Při výpočtu sociálního pojištění nelze uplatňovat žádné daňové odpočty nebo daňové slevy. Dva zaměstnanci se stejnou hrubou mzdou tedy odvedou na sociálním pojištění stejně vysokou částku. Co ovlivňuje platbu sociálního pojištění v roce 2017? 1) Kdy se sociální pojištění neplatí  Odvodům na…

Účetnictví a s ním spojené povinnosti

21. 12. 2016 Subjekty označované zákonem o účetnictví jako tzv. účetní jednotky, jsou povinny vést účetnictví v rozsahu a způsobem uvedeným ve zmiňovaném zákoně. Jestliže účetní jednotka povinnosti nerespektuje, může čelit správním sankcím. Účetní jednotka je subjekt, který vede účetnictví, čímž se na ni vztahuje zá…

Čtyři varianty zamezení dvojího zdanění u českých rezidentů ze zahraničí

16. 12. 2017 Český poplatník zdanil svůj příjem u zdroje v zahraničí. Může dojít k jeho dvojímu zdanění? V ČR je obecně platné, že daňoví rezidenti přiznávají ke zdanění všechny své celosvětové příjmy, a to ať už byly zdaněny v zahraničí nebo nebyly. O zamezení dvojího zdanění existuje mezi ekonomicky vyspělými státy…

Proč si jako zaměstnavatele vybrat účetní firmu TIGRA s.r.o.?

5. 12. 2016 Ing. Jan Vaněk, jeden ze zakladatelů účetní firmy TIGRA s.r.o., se ve svém každodenním shonu krátce zastavil a u šálku čaje si uvědomil, jak je vlastně ve svém životě spokojený. Mezi prvními myšlenkami, která ho napadla, byla ta, že firma TIGRA musí být úspěšná, když je neustále ve fázi rozšiřování svého týmu. Řekl…

Rozdíl mezi nadací a nadačním fondem

30.11.2016 Nadace Nadace se zakládá za účelem obecně prospěšným nebo také za účelem dobročinným. Jedná se o účelové sdružení majetku. Podle NOZ nadace i nadále nesmějí podporovat: politické strany nebo hnutí, členy svých orgánů své zaměstnance či jejich osoby blízké nesmějí být zakládány vý…

Zánik nadačního fondu

25. 11. 2016 Nadační fond může zaniknout z několika důvodů: Rozhodnutím správní rady Pokud nadační fond nemůže nadále plnit svůj ůčel Dosažením účelu nadačního fondu Je možné účel nadačního fondu stanovit natolik specifický, že dojde k jeho dosažení Uplynutím doby Trvání nadačního fondu může být omezeno na…

Volná pracovní pozice v naší firmě - samostatná/ý účetní na HPP, pobočka Praha a Hranice

21.11.2016 Účetní musí svoji práci milovat. Účetním nemůže být kdokoliv, čísla a přesnost musíte mít v krvi. V naší firmě máme všichni minimálně jedno společné. Účetnictví a s ním spojené služby nás baví. Není jednoduché najít spolehlivé a svoji práci milující kolegy. V …

Založení nadačního fondu a podmínky pro přijímání a poskytování příspěvků

16.11.2016 Nadační fond vzniká dnem zápisu do nadačního rejstříku za účelem společensky nebo hospodářsky užitečným účelem. Založení nadačního fondu je jednostranným právním jednáním zakladatele a je zapotřebí zakládací listina. Zakládací listina musí obsahovat: Název a sídlo nadačního fondu Název, popř…

Platby podléhající EET

11. 11. 2016 Start první vlny elektronické evidence tržeb se blíží mílovými kroky. Připomeňme si tedy pro jistotu, jakých typů plateb se elektronická evidence týká. Platba v hotovosti, šekem, směnkou Zde je situace jasná. Pokud obchodník přijímá za produkt/službu hotové peníze, musí ji zaevidovat a zákazníkovi vystavit účtenku. Proces…

Představení Nadačního fondu Podpora řemesel

4. 11. 2016 V říjnu jsme navázali spolupráci s Nadačním fondem Podpora řemesel. Kromě poskytování účetních služeb nás velmi zaujala samotná činnost nadačního fondu. Nadační fond Podpora řemesel usiluje o obnovu historických artefaktů, které patří do kulturního dědictví našeho státu. Proto se snaží mimo jiné podporovat obnovu, opravy i…

Účetnictví nadačního fondu

31. 10. 2016 Na nadace a nadační fondy se nevztahuje výjimka pro některé neziskové subjekty, které mohou vést jednoduché účetnictví. Nadace ovšem na rozdíl od nadačního fondu musí mít vždy účetní uzávěrku ověřenou auditorem. Nadační fondy jsou z této povinnosti vyjmuty, pokud Úhrn celkových nákladů nebo výnosů vykazovan…

Kolik zaměstnavatele stojí zaměstnanec?

25. 10. 2016 Současná situace na českém trhu pracovních sil je paradoxní. Česká republika se v současné době pyšní jednou z nejnižších nezaměstnaností v Evropské Unii, zároveň ekonomika roste a firmy by potřebovali nabírat nové zaměstnance. Nabírání jsou firmy otevřené i přesto, že nový zaměstnanec pro ně znamená relativně velkou finanční z…

Hospodaření nadací a nadačních fondů

21. 10. 2016  Nadace a nadační fondy vznikají pro dosahování obecně prospěšných cílů. Tím je míněno zejména: rozvoj duchovních hodnot ochrana lidských práv ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu Cílem nadací a nadačních fondů je pomáhat…

Zaručená mzda v roce 2017

13. 10. 2016 U soukromých podniků, ve kterých není uzavřena kolektivní smlouva, mají zaměstnanci nárok nikoli na minimální, ale na zaručenou mzdu. Ta je odvozena od náročnosti profese a je rozdělena do 8 skupin. Každá skupina má svou vlastní minimální hranici. Se zvýšením minimální mzdy dojde i ke zvýšení každé úrovně minim…

Samostatná /-ý účetní na HPP, Praha

11. 10. 2016 Možná jste účetní, který touží po změně, dokončujete studium a hledáte práci účetní, nebo jste nenašli společnost, ve které byste se cítili dobře. Nyní hledáme nové kolegy do stabilní účetní firmy na hlavní pracovní poměr na pozici samostatná/ý účetní do naší pobočky v Praze. Není pro…

Změny v českých i zahraničních služebních cestách v roce 2016

30. 9. 2016 Vysílání zaměstnanců na pracovní cesty je nedílnou součástí podnikání. Ať už se jedná o dojednání obchodu a cestuje management firmy, nebo je cestování součástí profese, jako například profesionální řidiči nebo obchodní zástupci. Jaká je výše cestovních náhrad, na kterou má zaměstnanec ná…

Jak se počítá mzda

23. 9. 2016 Jak se vlastně počítá mzda a co znamenají jednotlivé položky na výplatní pásce? Proces výpočtu mzdy jde rozdělit do dvou kroků: Výpočet nárokových složek a odpočet srážkových složek. Nárokové složky jsou: Hodinový nebo měsíční plat Náhrady mzdy (za dovolenou, státní svátky) Příplatky (za práci přesčas,…

Bude od ledna 2017 minimální mzda 11.000 Kč?

16. 9. 2016 Vláda chce i nadále zvyšovat minimální mzdu. Už od ledna by se měla zvýšit na 11.000 Kč. Podle analýz nemá zvyšování mzdy negativní dopad na zaměstnanost v České republice, ba naopak vede ke stabilizaci sociální situace zaměstnanců a prospívá české ekonomice. Cílem je přiblížit minimální mzdu úrovni vyspěl…

Co dělá samostatný účetní

9. 9. 2016 V současné době hledáme posilu do našeho týmu na pozici Samostatný účetní. V rámci našeho portfolia nabízíme klientům širokou škálu účetních služeb. Náplní práce samostatného účetního je: účtování dle standardů – nezbytná je orientace v aktuálních zá…

Výše podpory v mateřství pro druhé dítě, když pracovní poměr skončil

31. 8. 2016 Z jakého základu se vypočítává příspěvek v mateřství v případě, že maminka nastupuje na druhou mateřskou přímo z rodičovské dovolené, nebo její zaměstnání skončilo? Pokud maminka pracuje na dobu neurčitou a nedošlo během rodičovské dovolené k ukončení pracovního poměru (výpověď, pracovní poměr skončil…

Hlavní sezóna brigád je tu. Jak danit příjmy a na co dát pozor?

26. 8. 2016 Léto nabízí spousty možností přivydělat si nějakou tu korunu. Firmy se potýkají s čerpáním dovolené, zahrádky restaurací a barů praskají ve švech a zaměstnanci nestíhají, a také nastupují sezónní práce například v zemědělství nebo na koupalištích. Kdo má zájem a snahu, určitě krátkodobou brig…

Cestovní náhrady za služební cesty v roce 2016

18. 8. 2016 Jaká je aktuální výše cestovních náhrad pro zaměstnance vysílané na služební cesty? Náhrada za používání silničních motorových vozidel: 1Kč / 1 km v případě použití jednostopého vozidla nebo tříkolky 3,80 Kč/ 1 km za použití osobního silničního motorového vozidla Navíc má…

Jak vybrat dobrého účetního

11. 8. 2016 Na schopnostech účetního často leží blaho a klid celého podnikání. Účetní by měl být člověk pečlivý, disciplinovaný, ale také zvídavý a aktivní. Podle čeho vybrat vhodného účetního nebo účetní firmu? Jedním ze základních bodů k diskuzi je rozhodně cena za služby (případně mzda). Schopnosti a vědomosti …

Je minimální mzda kontraproduktivní?

5. 8. 2016 V poslední době se opět vedou diskuze ohledně výše minimální mzdy. MPSV navrhuje od ledna navýšení na 11.000 Kč, ministerstvo financí se přiklání spíše k 10.600 Kč a odboráři si myslí dokonce na 11.500 Kč. V souvislosti s protesty ohledně navýšení ze strany zaměstnavatelů se znovu otevřela také otázka, zda je minimá…

Práce na dohodu o pracovní činnosti

29. 7. 2016 Dohoda o pracovní činnosti je uzavíraná na takové práce, jejichž rozsah nepřekračuje polovinu stanovené týdenní pracovní doby, tedy 20 hodin. Dohoda musí obsahovat sjednané práce, pracovní dobu a dobu trvání dohody (může být i na neurčito). Z výdělků na DPČ v jakékoli výši je odváděna 15% zálohová daň. Pokud…

Zaměstnanec má nárok na dovolenou. Vždy ji však určuje zaměstnavatel.

27. 7. 2016 Blíží se doba dovolených a všichni již určitě máme nějaké plány, jak strávíme dny volna. V některých firmách jsou dovolené přesně naplánované již od začátku roku, jinde je situace volnější a flexibilnější. Všechny společnosti však mají společné, že termín čerpání dovolené zaměstnanců vždy…

Příjmy z brigád a daňové přiznání

20.07.2016 Krátkodobé brigády jsou nejčastěji prováděny na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Pokud brigádník pracuje pro více zaměstnavatelů současně, má povinnosti podat daňové přiznání nezávisle na výši výdělku. Příjem u toho zaměstnavatele, kde nebude mít podepsané prohlášení poplatníka daně,…

Jak zdanit brigádu v zahraničí

15. 7. 2016 S příjmy z brigád v zahraničí si většinou nemusíme dělat starosti ohledně danění, protože příjmy jsou již zdaněné v zahraničí. S většinou zemí má Česká republika uzavřené smlouvy zamezující dvojí zdanění. V případě některých exotických zemí (např. Kuba nebo Dominikánská republika) v…

Danění příjmu na dohodu o provedení práce

8. 7. 2016 Při krátkodobých brigádách, kdy na vykonání práce stačí 300 hodin ročně, je pro zaměstnavatele i zaměstnance nejvýhodnější práce na DPP. Jak se příjmy plynoucí z této dohody daní, se odvíjí zejména od toho, zda má zaměstnanec podepsané prohlášení poplatníka daně. Magickou hranicí určujíc…

Náležitosti dohody o provedení práce

1. 7. 2016 DPP musí být podepsána písemně, pokud ne zaměstnanci hrozí sankce od inspekce práce Rozsah práce na DPP nesmí být více než 300 hodin pro jednoho zaměstnavatele I tak při každodenních osmihodinových směnách to znamená práci na 7,5 týdne S jedním zaměstnavatelem je možné uzavřít více DPP (z důvodu např. různé pracovní…

Dávky po dobu pracovní neschopnosti – zaměstnavatel vs. stát.

28. 6. 2016 Zdraví máme všichni jenom jedno, a proto se snažíme o něj pečovat. Bohužel, ne vždy je nám přáno a může nastat situace, kdy na řadu přijde dočasná pracovní neschopnost. Situace je problematická jak pro zaměstnance, který se najednou potýká se sníženými příjmy, tak pro zaměstnavatele, pro kterého jsou to náklady na dočasně neaktivního zaměstnance. Na jak…

Čeká nás výrazná změna v řádné dovolené?

23. 6. 2016 V současné době opustila připomínkové řízení novela zákoníku práce, která obsahuje výrazné změny v čerpání dovolené. Právo na dovolenou by nově mělo být počítáno v závislosti na odpracované týdenní pracovní době. Nárok na dovolenou by měl být vyjadřovaný v hodinách. Např…

Zaměstnavatel vždy určuje termín dovolené zaměstnanců

17. 6. 2016 Ze zákona má každý zaměstnanec, který u zaměstnavatele odpracoval celý rok nárok na 20 dnů dovolené. Tu si vybírá po vzájemné dohodě se zaměstnavatelem. Běžná praxe je, že zaměstnanec nahlásí termín výběru dovolené, který zaměstnavatel schválí nebo zamítne. Ustálili se tak výrazy, že zaměstnavatel dovolenou dovolí…

Jak vzniká nárok na dovolenou?

10. 6. 2016  Základní délka dovolené je stanovená pracovní smlouvou, případně vnitropodnikovou směrnicí nebo smlouvou kolektivní. Na celou dobu dovolené má nárok v případě, že u zaměstnavatele odpracoval celý rok. V případě nástupu do zaměstnání, vzniká zaměstnanci nárok na dovolenou po odpracování 60 pracovních dn…

Čeká nás nárok na 5 týdnů dovolené?

3. 6. 2016 Odbory se snaží prosadit uzákonění povinné pětitýdenní dovolené. Zásadně proti jsou zástupci podnikatelů, pro které by zavedení dalšího povinného týdne dovolené mělo miliardové následky. Se změnou povinné délky dovolené nepočítá ani novela zákoníku práce, kterou čeká projednání vl…

Kdo mi povede účetnictví? Srovnání variant podle ceny.

31. 5. 2016 Snad každý podnikatel musel po dobu podnikání učinit rozhodnutí: Kdo bude spravovat firemní účetnictví. Zvládnu to sám? Potřebuji účetní nebo využiji účetní firmu? Správná odpověď nezáleží jen na rozsahu podnikání, tím pádem časové náročnosti účetnictví, ale i na povaze podnikatele. Účetnictv…

Sick days – náležitosti pro zaměstnavatele

27. 5. 2016 Nemoci výrazně omezují práceschopnost zaměstnance. A to i přesto, že se rozhodne ji „přechodit“ a chodí do zaměstnání nemocný. To pak může vést k vleklým vážným chorobám i trvalým následkům. Vypořádat se s bacily už v zárodku mohou pomoci tzv. sick days = dny, kdy se zaměstnanec necítí ve své kůži, zůstane doma, ale tento…

Jaké jsou dávky z nemocenského pojištění

20. 5. 2016 Nemocenské pojištění mají povinné všichni zaměstnanci, jejichž příjmy podléhají zdanění v České republice. Účastnit se nemocenského pojištění můžou i OSVČ, pro ně je však účast dobrovolná. Z účasti na tomto pojištění mu pak plynou 4 základní dávky: 1) Nemocenská – zaměstnanec nebo…

Kdo získá nárok na neschopenku?

13. 5. 2016 Na neschopenku nastupuje zaměstnanec, kterého lékař uzná dočasně časově neschopným. Nárok na dávky mají jen ti, kteří se účastní nemocenského pojištění = jsou zaměstnaní a pojištění se jim strhává ze mzdy. Na dávky pak nárok nemají nezaměstnaní, zaměstnanci na „dohody“ a podnikatelé (pokud si pojištěn…

Účetní firma není jen náhražkou kalkulačky

6. 5. 2016 Vést firemní účetnictví není jen o přiřazení správné částky na správný řádek účetního deníku. Dle internetového katalogu Firmy.cz poskytuje v České republice vedení účetnictví více než 11.000 firem a živnostníků. Jak mezi nimi vybrat ty nejlepší? Základem je pojištění odpovědnosti a diskr…

Náležitosti smlouvy s účetní firmou

29. 4. 2016 Přemýšlíte o externím vedení účetnictví? Co by určitě měla mít smlouva uzavřená s poskytovatelem účetních služeb. Předmět smlouvy – vyhněte se obecnému označení „zpracování účetnictví“. Klient i firma mohou mít rozdílný názor, co vše tento pojem obsahuje. Každou položku pojmenujte zvlášť …

Účetní firma jako efektivní nástroj daňové optimalizace firmy

22. 4. 2016 Existuje řada legálních způsobů, jak si firma může snížit zisk a platit nižší daně. Může mít pravidelné výdaje, které patří do daňově uznatelných nákladů, ale neuvádí je, protože je bere jako samozřejmost pro chod firmy. Právě od toho je účetní specialista případně účetní firma. Na poskytovateli účetních služeb je, aby věděl o…

Dobré účetní firmy jsou pojištěné

14. 4. 2016 Chybovat je lidské a asi nikdo z nás nemůže s čistým svědomím říct, že v práci nikdy nezpůsobil nějakou škodu. Aby pro nás však taková chyba nebyla likvidační, existují pojistky, které zaměstnavatelům pokryjí škodu a zaměstnancům umožní pracovat v klidu. Tou pojistkou je odpovědnost zaměstnance z výkonu povolání. V př…

Návrh zákona o EET prošel Senátem

7. 4. 2016 Schválení zákona o Elektronické evidenci tržeb je zase o krok blíž. Návrh zákona prošel Senátem, zároveň s ním senátoři posvětili i snížení DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 % na 15 %. Nyní zbývá, aby zákon podepsal prezident. Pak přijde zákonná sedmiměsíční doba, během které bude testová…

Změny v daňovém přiznání pro rok 2016

4. 4. 2016 Termín podání daňového přiznání je za námi, ale opozdilci mají ještě posledních pár dní, aby se vyhnuli pokutě. Jaké jsou novinky oproti loňsku? Kde můžeme ušetřit a na co si naopak dát pozor. Co je zvýhodnění a co sleva Pokud si daňové přiznání vyplňujete sami, je důležité, které faktory ovlivňují výši…

Výplata daňového přeplatku

31. 3. 2016 Pokud vám v daňovém přiznání vyšlo, že vám vznikl daňový přeplatek, nezapomeňte o jeho zaslání požádat a uvést potřebné údaje. Daňový přeplatek vzniká tehdy, když poplatník zaplatil vyšší daňové zálohy než je jeho daňová povinnost. Správce daně přeplatky vrací pouze na účty u něj evidované …

Slevy a daňová zvýhodnění v daňovém přiznání

24. 3. 2016 Jaká jsou nejčastější daňová zvýhodnění? Sleva na poplatníka 24.840 Kč je pro všechny Všichni, kteří podávají daňové přiznání – měli zdaněné příjmy, mají nárok na slevu na poplatníka, která je 24.840 Kč za rok. Na tuto slevu v její plné výši má zaměstnanec nárok, i když…

Kdy musí podat daňové přiznání senioři

18. 3. 2016 Drtivá většina důchodců nemusí podávat daňové přiznání, protože jejich důchod je od daně osvobozen. Určující hranicí je hodnota minimální mzdy, respektive její 36násobek. Za rok 2015 je tedy hranicí nezdanitelných důchodů částka 331.200 Kč za rok, tedy 27.600 Kč měsíčně, a to pobírá minimum důchodců. Pokud si senioři přivydělávaj…

Termíny pro daňové přiznání

11. 3. 2016 Termíny podání daňového přiznání se nezadržitelně blíží. Neuškodí si je připomenout. 29. 3. 2016 – Pokud vám zpracovává daňové přiznání daňový poradce, do tohoto data musíte předat plnou moc všem zúčastněným institucím. 1. 4. 2016 – Do 1. dubna musí finanční úřad evidovat daňová…

Dodanění životního pojištění

4. 3. 2016 Mít uzavřené životní pojištění má kromě duševní pohody bonus také v daňovém zvýhodnění, které se projeví v konečném ročním zúčtování. Od roku 2015 jsou však pro toto zvýhodnění zpřísněná pravidla. Prvním zpřísněním je, že pokud chcete příspěvky na životní pojištěn…

Vedení účetnictví pro neziskové organizace

26. 2. 2016 Nestátní neziskové organizace jsou takové organizace, které jsou určené k obecně prospěšné činnosti, ve kterých nemá účast stát, a nejsou na státu závislé. Jedná se především o spolky, ústavy, sociální družstva, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy nebo náboženské společnosti. Př…

Účetní dohled – náplň a rozsah

19. 2. 2016 Účetní firma nabízí v rámci svých služeb nejen kompletní vedení účetnictví, ale také účetní poradenství (nebo dohled), v případě, že firma zaměstnává interní účetní. V rámci tohoto dohledu se provádí kontrola správnosti vedení účetnictví včetně správností dopadů na…

Náležitosti podnikatelských úvěrů

12. 2. 2016  Za celé období podnikání se může stát, že si podnikatel potřebuje vzít půjčku nebo úvěr, aby naplnil podnikatelskou koncepci. Nejčastěji tato situace nastává na začátku podnikatelské činnosti, kdy jsou vysoké vstupní investice. O půjčku je však možné zažádat kdykoli po dobu podnikání, pokud jsou splněny následující podmí…

Zaměstnanec nebo účetní firma?

5. 2. 2016 Dilema skoro každého podnikatele. Jak spravovat firemní účetnictví? Mám zaměstnat interní účetní, nebo svěřit důvěrné informace o firemních financích externí společnosti? Není to příliš velké riziko? Ve zkratce můžeme říct, že není. Externí účetní firma vyjde podnikatele finančně výhodněji. Samozřejmě záleží na…

Náležitosti darování neziskovým organizacím

29. 1. 2016 V případě darů neziskové organizaci, je nutné dodržet formu daru (organizace něco dostane za nic), nebo protislužby (poděkování, uvedení loga apod.). Pokud se od neziskové organizace vyžaduje něco za něco, nejedná se o dar, a takový příspěvek je předmětem daně z příjmu. Pokud se opravdu jedná o dar, příspěvek je předmětem daně darovací, od které mohou být…

Plesy, tombola, příspěvky… a účetnictví

22. 1. 2016 Plesová sezóna se blíží a s ní i časté žádosti o přispění do zlatého hřebu plesů – tomboly. Plesy mohou pořádat různé instituce – obce, neziskové organizace, nebo podniky pro své dodavatele, zákazníky a zaměstnance. Jak řešit dary do tomboly ve firemním účetnictví? Co lze darovat V případě příspěvků do…

Kdy stačí neziskové organizaci daňová evidence

15. 1. 2016 Povinnost vést účetnictví mají všechny účetní jednotky, které definuje zákon o účetnictví 563/91 Sb. V § 9 jsou uvedeny ty neziskové organizace, kterým stačí vést tzv. jednoduché účetnictví. příspěvkové organizace, jejichž roční objem výdajového rozpočtu nepřesahuje 500 000 Kč občanská sdružení,…

Účetnictví neziskových organizací

8. 1. 2016 Neziskové organizace jsou nedílnou součástí trhu a i ony se musejí postarat o své účetnictví. Na jejich finance je dokonce kladen větší důraz než na komerční subjekty. Musí totiž vždy odpovídat standardům České republiky a zároveň splňovat podmínky vycházející z dotací. Zpracování účetnictví by se proto nemělo…

Přehled změn v daních pro rok 2016

30. 12. 2015 Rok 2016 je na daňové změny poměrně skoupí. Pokud nepočítáme kontrolní hlášení nebo elektronickou evidenci tržeb, které se týkají jen podnikatelů. Výraznější novinkou je, že lidé budou v daňovém přiznání muset uvést příjmy osvobozené od daně (dědictví, prodej cenných papírů), pokud jejich výše…

Účtování daru , který firma sama koupila. Jak je to s DPH?

23. 12. 2015 V průběhu plesové sezóny dostávají podnikatelé několik možností, jak optimalizovat daně, pomocí darů do tomboly. V případě, že se firma rozhodne poskytnout do tomboly něco, co dříve sama koupila, v účtování postupuje následovně. Nejprve je třeba pamatovat na věcnou a hodnotnou podmínku daru. Hodnota daru se posuzuje podle aktuální tržní ceny…

Kontrolní hlášení – novina roku 2016 pro plátce DPH

16. 12. 2015 Od ledna roku 2016 vznikne plátcům DPH povinnost podávat pravidelně tzv. kontrolní hlášení. Podnikatel je bude podávat elektronicky svému správci daně (patřičnému finančnímu úřadu). Kontrolní hlášení je vedle Elektronické evidence tržeb (EET) druhým velkým nástrojem, kterým chce vláda zamezit daňovým únikům. …

Věcná a hodnotová podmínka daru

11. 12. 2015 Aby mohl být dar uvedený jako položka snižující základ daně, musí splnit věcnou a hodnotovou podmínku. Věcná podmínka Musí se jednat o dary poskytnuté obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území Česka, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejný…

Účtování darů do tomboly

4. 12. 2015 Blíží se plesová sezóna. Nedílnou součástí plesu je tombola a na její bohatosti často visí úspěch plesu. Jak se s dary do tomboly poprat ve firemním účetnictví? Nejjednodušší způsob, jak vyúčtovat dary do tomboly je uvést je jako náklad na reprezentaci. Pokud se jedná o výrobky firmy, případně poukazy na služby, je možn…

Zahraniční pracovní cesta z pohledu účetnictví

27. 11. 2015 Vyžaduje vaše podnikání, abyste vysílali své zaměstnance na služební cesty do zahraničí? Nebo je tato situace otázkou blízké budoucnosti? Pak čtěte dál. Přinášíme vám několik faktorů, na které si dát pozor během účtování zahraničních pracovních cest. Stravné při zahraniční pracovní cestě Výrazn…

Finanční správa upozorní na povinnost podat kontrolní hlášení

20. 11. 2015 Opoziční ODS podala návrh novely zákona, který by povinnost podávat kontrolní hlášení odsunul na rok 2017. Jako jeden z důvodů uvedla nízkou informovanost podnikatelů ze strany finanční správy. Ta, aby maximalizovala dostupnost informací, rozeslala plátcům DPH přes 100 tisíc SMS s odkazem na web finanční správy, kde najdou veškeré dostupn…

Kontrolní hlášení – typy a termíny

13. 11. 2015 Blížící se zavedení kontrolních hlášení vyvolává v podnikatelích obavy a strach. Jak tedy bude podání kontrolního hlášení probíhat? Právnická osoba má sledované období vždy jeden měsíc. Pro fyzickou osobu pak bude rozhodný termín pro podání daňového přiznání…

Sankce při nepodání kontrolního hlášení

6. 11. 2015 Od ledna roku 2016 budou mít plátci DPH povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Pokud ji nepodá ve stanovené lhůtě, vzniká mu ze zákona povinnost uhradit pokutu: 1.000 Kč pokud ji dodá po stanovené době bez vyzvání správce daně (finančního úřadu) 10.000 Kč pokud ji dodá v náhradní době stanovené správcem…

Dlouhodobé zahraniční pracovní cesty

30. 10. 2015 Pokud zahraniční služební cesta trvá déle, než několik týdnů, musí zaměstnanec a zaměstnavatel respektovat také zákonitosti země, kam je vysílán. Některé země vyžadují od zahraničních pracovníků vyřízení pracovního povolení i povolení k pobytu. Důležitým aspektem je také vyřešení zdravotního poji&scaron…

Možnosti přivýdělku během rodičovské dovolené

23. 10. 2015 Stát se rodičem je krásný, ale velký zásah do života. Většinou hlavně pro matky, které tradičně zůstávají s dítětem doma, to znamená na několik let opustit svoje zaměstnání. Může se však stát, že rodiče (abychom nediskriminovali tatínky), nechtějí, nebo nemohou zůstávat čistě na rodičovské dovolené. Buď jim jejich práce chyb…

Náhrada za návštěvu člena rodiny ze služební cesty

16. 10. 2015 Pokud zaměstnanec odcestuje na delší pracovní cestu, má nárok na náhrady spojené s návštěvou člena rodiny. To se týká tuzemských i zahraničních cest. U tuzemských služebních cest se jedná o „služebku“ delší než sedm dní, u zahraničních cest pak delších než 1 měsíc. Tato náhrada však…

Náhrada jízdních výdajů při zahraniční služební cestě

7. 10. 2015 Stejně jako u tuzemských služebních cest i u těch zahraničních má zaměstnanec nárok na náhrady. V čem jsou hlavní rozdíly mezi těmito cestami? Náhrada jízdních výdajů V případě zahraniční pracovní cesty se náhrady jízdních výdajů poskytuje v cizí měně. Výše náhrady je stanovená dokladem.…

Zahraniční služební cesta

2. 10. 2015 Vysíláte své zaměstnance na zahraniční služební cestu? Co se počítá jako zahraniční pracovní cesta?  Podle Zákoníku práce je zahraniční pracovní cesta doba pracovní cesty z České republiky do zahraničí, ze zahraničí do České republiky a doba pracovní cesty v zahraničí. Během zahraničních služebních cest v…

Pohlídejte si svou zaručenou mzdu. Zaměstnavatelům se nedodržení nevyplatí.

  25. 9. 2015 Kolem každého zvedání minimální mzdy se vedou bouřlivé diskuze. Odbory žádají, aby do roku 2018 se minimální mzda zvedla na 12.200 Kč. Firmy se brání, že kvůli zvedající se minimální mzdě budou muset propouštět. A zároveň pro velkou část zaměstnanců neplatí minimální mzda, ale tzv. mzda zaručená, která se…

Výplata mateřského a rodičovského příspěvku

18. 9. 2015 Rodiče, kteří se rozhodnou pořídit si potomka, mají nárok na rodičovský příspěvek jako náhrada mzdy. Někteří rodiče mají nárok i na mateřský příspěvek. Jaký je mezi těmito příspěvky rozdíl? Na mateřský příspěvek má matka nárok, pokud se v předcházejících dvou letech účastnila aspoň 270 dní nemocenské…

Podnikejte na rodičovské dovolené

11. 9 2015 Jako rodiče na rodičovské dovolené můžete zvolit několik forem přivýdělku. Mezi ty ekonomicky výhodnější patří vlastní podnikání. V případě, že pobíráte rodičovský příspěvek, představuje pro vás podnikání vedlejší činnost. Musíte sice státu začít sami odvádět zdravotní a sociální poji…

Přivýdělek na rodičovské dovolené

4. 9. 2015 Jednou ze starostí mladých zaměstnanců před založením rodiny může být snížení příjmů a životní úrovně. Příspěvek na rodičovské dovolené totiž často znamená výrazný úbytek příjmů. Čerstvý rodiče tak často hledají možnosti, jak svou finanční situaci vylepšit. Výše a způsob přivýdělku během rodičovské dovolen…

Charakteristiky skupin pro zaručenou mzdu

28. 8. 2015 Řada zaměstnanců netuší, že mají nárok na daleko vyšší mzdu, než jaká je aktuální úroveň minimální mzdy. Přísluší jim totiž mzda zaručená, která závisí na náročnosti práce. Podle náročnosti jsou profese rozřazené do skupin. Obecné charakteristiky skupin jsou následující: 1. skupina …

Od roku 2016 stoupne minimální i zaručená mzda

21. 8. 2015 Vláda schválila navýšení minimální mzdy od ledna 2016 na 9.900 Kč. Minimální hodinová mzda by pak stoupla z 55 Kč na 58,70 Kč. Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí pobírají minimální mzdu 2,3 % pracujících. Zároveň s minimální mzdou stoupne i zaručená mzda pro všechny platov…

Dovolená jako zaměstnanecký benefit

14. 8. 2015 Každý z nás si potřebuje občas odpočinout od práce. Je na každém, jestli zvolí aktivní relaxaci na zahrádce, poznávací zájezd po pamětihodnostech, vysokohorskou turistiku nebo odpočinek u moře. Kromě času na relaxaci může dovolená představovat způsob, jak odměnit zaměstnance nad rámec zákoníku práce. Možností, jak zahrnout dovolenou do systému odměňován…

Limit pro platbu v hotovosti je 270.000 Kč

7. 8. 2015 Stále nejoblíbenějším způsobem platby je hotovostní platba. Někteří lidé se stále nesžili s platbou debetní či kreditní kartou, někteří obchodníci stále nemají platební terminál, nebo nepřijímají určitý typ karty. Dlouhou dobu nebyla platba v hotovosti v České republice nijak limitována. Od roku 2004 však…

Funkce Fondu kulturních a sociálních potřeb

31. 7. 2015 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) je formou, ze kterého jsou zaměstnancům propláceny zaměstnanecké výhody. Tvorba fondu i jeho čerpání jsou tvořeny závaznými právními předpisy. Prostředky z fondu jsou určené zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům. Rodinným příslušníkem se pak rozumí manžel/-ka, druh/…

Příspěvek na dovolenou až výši 20.000 Kč je výhodný i pro zaměstnavatele

23. 7. 2015 Každý občas potřebuje vypnout a užít si zasloužené dovolené. Je zcela na zaměstnancích, jak dobu volna využijí, řada z nich však vyjíždí mimo domov objevovat krásy české i zahraniční. V rámci zaměstnaneckých benefitů může zaměstnavatel přispět zaměstnanci na dovolenou či rekreaci až 20.000 Kč formou nepeněžního příspěvku. Nepeněžní příspěvek…

Pro a proti elektronické evidence tržeb

17. 7. 2015 Téma, které v poslední době hýbe českou ekonomikou, je zavedení elektronické evidence tržeb EET. Tento krok má zabránit daňovým únikům a přivézt do státního rozpočtu až desítky miliard. Zdá se, že proti EET nelze nic namítat. Proč má tedy tolik odpůrců? Koho by se EET měla týkat? Zákon ještě neprošel poslaneckou sněmovnou,…

Kdy se bude podávat kontrolní hlášení

10. 7. 2015 Plátci DPH budou muset od roku 2016 podávat tzv. kontrolní hlášení. Pro právnické osoby bude sledovaným obdobím kalendářní měsíc a termín podání bude k 25. dni následujícího měsíce. U fyzických osob pak bude termín shodný s termínem podání daňového přiznání (měsí…

Kontrolní hlášení od roku 2016

2. 7. 2015 Plátci DPH od roku 2016 budou povinni podávat kromě daňového přiznání také kontrolní hlášení. V tomto hlášení se budou uvádět údaje z vystavených i přijatých daňových dokladů. Údaje, které budou potřeba evidovat, jsou např. DIČ dodavatele nebo datum zdanitelného plnění. Kontrolní hlášení…

Elektronická evidence tržeb i pro stánkaře

25. 6. 2015 EET se nevyhne ani lidem, kteří se živí stánkovým prodejem – tedy na tržištích, poutích nebo festivalech. Výjimku budou mít pouze ti, kteří budou prodávat produkty, které sami vypěstují nebo vyrobí. Drobní stánkaři se brání tím, že vydávání účtenek je zbytečná administrativa, která způsob…

Jak se připravit na finanční audit?

18. 6. 2015 Některé firmy provádí finanční audit z povinnosti, některé zcela dobrovolně. Jedná se o administrativně i časově náročnou aktivitu. Proč jej tedy provádí i firmy, které nemají povinnost auditu? Jedná se o nezávislý pohled na vedení účetnictví firmy, a pokud hospodaříte efektivně, získáte uznávané potvrzení od třet…

Jak bude probíhat platba při elektronické evidenci tržeb?

12. 6. 2015 Podle návrhu zákona, který podpořila vláda a chystá se projednávat poslanecká sněmovna, se bude elektronická evidence tržeb (EET) od roku 2016 týkat subjektů poskytující ubytovací a stravovací služby. EET budou podléhat všechny hotovostní platby (tedy i platby stravenkami a dalšími kupony) a platby kartou. Naopak platby převodem na účet a inkasa EET…

Plátci DPH budou muset podávat tzv. kontrolní hlášení

5. 6. 2015 Od 1. ledna 2016 bude muset všichni, kteří plátci daně podávat měsíčně kontrolní hlášení. To nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH. Nenahrazuje však povinnost podat daňové přiznání. Podat kontrolní hlášení bude povinné pro každého, kdo uskutečnili nebo přijali zdanitelné plnění s m…

Je možné se vyhnout statistickým zjišťováním?

28. 5. 2015 Každý ekonomický subjekt, tedy každá firma, živnostník nebo i město,  může být požádaný, aby se zúčastnil statistického zjišťování Českého statistického úřadu nebo zjišťování prováděného ministerstvy. Ekonomický subjekt podléhá zpravodajské povinnosti, proto nemůže účast v zjišťov…

Kdy má společnost povinnost provádět audit?

21. 5. 2015 Finanční audit je známkou správnosti účetnictví a faktické prezentace hospodářských výsledků. V případě některých firem se ale nejedná o dobrovolný proces, ale nutnost vycházející ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Povinný audit u akciových společností Aktiva vyšší než 40 milionů Kč …

Jaké dokumenty připravit na účetní audit?

13. 5. 2015 Čeká vaši firmu účetní audit a jde vám z toho hlava kolem? Jaké dokumenty jsou potřeba, co bude auditor chtít vidět? Bohužel mu nebude stačit jen zkontrolovat účetní závěrky, případně zkontrolovat zůstatky hlavní účetní knihy. Auditor bude potřebovat Rozvahu (souhrn veškerých zaúčtovaných transakcí za dané období), vý…

Rozdíl mezi ISO a forenzním auditem

7. 5. 2015 Finanční audit je dvojího typu. První je dle Mezinárodních auditorských standardů tzv. ISA, které jsou závazná pro všechny statutární auditory na světě. Jedná se o závazné postupy, kterými musí auditor kompletně projít, aby mohl vydat výrok o výsledku auditu. Audit druhého typu je tzv. forenzní audit, který zkoumá…

Jak probíhá vedení účetnictví?

29. 4. 2015 Zvažujete přenechat vedení účetnictví externí firmě, ale nedovedete si představit, jak spolupráce probíhá? Možností je několik: Klient předá účetní firmě doklady, která je zadá do systému a následně zašle klientovi výkazy dle jeho požadavků. Klient sám vloží doklady do systému, účetní firma jej zkontroluje a zašle…

Co obnáší zastupování na úřadech?

23. 4. 2015 Stále více klientů požaduje zastupování na úřadech státní správy od účetní firmy. Vzhledem k požadavkům na administrativu a vyplňování nejrůznějších formulářů tato služba firmám ušetří spoustu času. Zastupování je možné provádět na základě plné moci a to před: finančním úřadem, správou…

Musíte poskytnout údaje Českému statistickému úřadu?

17. 4. 2015 Stalo se Vám, že si vás nebo vaši firmu vybral Český statistický úřad, a požádal vás o vykazování aktuální situace a statistických údajů? Formuláře jsou dlouhé, času málo práce vám přijde zbytečná, a tak se můžete ptát: Musím vykazovat údaje ČSÚ? Co když to neudělám? Odpověď na první otá…

Cena za vedení účetnictví

10. 4. 2015 Zvažujete, zda je pro vás výhodnější zaměstnávat vlastního účetního nebo zvolit outsourcing účetnictví? Jedním z rozhodujících faktorů bude jistě cena, ale kolik vlastně stojí vedení účetnictví? Tvorba ceny za vedení účetnictví Stanovit cenu účetnictví vyžaduje znát kompletní požadavky klienta na ú…

Koho se týká měsíční výkaz v obchodě a službách

3. 4. 2015 Každou ekonomickou jednotku – tedy každého živnostníka, podnikatele nebo subjekt státní správy – může Český statistický úřad požádat o vykazování statistických údajů. Tyto výkazy mohou mít buď měsíční, čtvrtletní, půlroční, roční nebo nepravidelnou periodicitu. Vykazovat údaje je povinen každý, koho o to požád…

Klíčové faktory ovlivňující cenu účetnictví

27. 3. 2015 Zajímá vás, kolik by vaši firmu stálo profesionální vedení účetnictví? Existuje několik hlavních ukazatelů, které cenu nejvíce ovlivňují: počet přijatých/vydaných faktur počet přijatých/vydaných pokladních dokladů počet bankovních výpisů počet leasingů požadavek na zpracování mezd počet zaměstnanců …

Jak na daňovou optimalizaci

20. 3. 2015 S blížícím se termínem daňového přiznání živnostníci a OSVČ řeší, jak co nejvíce snížit daňový základ, tedy jak co nejefektivněji daně optimalizovat. Způsobů je několik. Využití paušálních výdajů Pokud se OSVČ rozhodnou využívat paušálních výdajů (nebo také výdajových pauš…

Uznatelné a neuznatelné náklady v případě daňové evidence

13. 3. 2015 Termín podání daňového přiznání už je opravdu za rohem. Vedete účetnictví pomocí daňové evidence? V tom případě jistě řešíte, co jsou a co nejsou uznatelné výdaje. Nabízíme Vám krátký přehled: Daňově uznatelné výdaje Do daňového přiznání můžete uvést jako výdaje náklady…

Daňová evidence nebo podvojné účetnictví

6. 3. 2015 Začínáte podnikat a uvažujete, zda je pro vás praktičtější vedení daňové evidence nebo podvojné účetnictví? Zjistěte, jaký je mezi nimi rozdíl a v jakých případech musíte vést podvojné účetnictví. Daňová evidence Vést daňovou evidenci potřebujete, pokud máte příjmy z podnikání či jiné…

Externí vedení účetnictví je spolehlivé

25. 2. 2015 Váháte, jestli je pro vaše podnikání výhodnější zaměstnávat vlastní účetní, nebo zvolit možnost externího vedení účetnictví? Tzv. outsourcing účetnictví je stále populárnější, protože účetní firma má oproti vlastním zaměstnancům řadu výhod. Asi největší obavou podnikatelů z…

Nejčastější chyby v účetnictví

19. 2. 2015 Účetní si už nevěděla rady, podstrčila papíry pode dveřmi a beze slova utekla. I tak může dopadnout vaše účetnictví, pokud podceníte výběr účetního. Málo zakázek, špatný přístup k zákazníkům, ale i chyby v účetnictví mohou mít pro společnosti dramatický dopad. Expert na účetnictví Jan Vaněk z ú…

Novela zákona o daních z příjmu srozumitelně!

13. 2. 2015 Od ledna 2015 platí novela zákona o dani z příjmů. Změny, které obsahuje, se týká většiny populace a je jich opravdu hodně. Změny jsou často popisovány příliš odborně. Proto jsme připravili přehled hlavních změn jazykem podnikatelů, nikoli právníků. Změny pro zaměstnance Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a každé dalš…

Co je daňová optimalizace

5. 2. 2015 Každý podnikatel na začátku podnikání musí zvážit, zda se rozhodne využívat služeb vlastní účetní, nebo nechá vést účetnictví firmou. Výhodou vedení účetnictví je, že zaměstnanci této firmy mají nejnovější informace z oblasti účetnictví, tedy i o daňové optimalizaci, která může podnikatelům u…

Jakého zboží se týká 10% sazba DPH

30. 1. 2015 Od ledna 2015 platí tři sazby DPH. Zůstávají sazby 21 % a 15 % a nová snížená sazba 10 %. Mezi často zmiňované položky, pro které platí nejnižší DPH, patří léky, knihy a nenahraditelná dětská výživa. 10% DPH platí ale i pro potraviny pro lidi trpící celiakií a fenylketonurií (potraviny které neobsahují fenylalanin –…

Kdo má nárok na porodné v roce 2015

23. 1. 2015 Pro mladé a nastávající rodiče je určitě dobrou zprávou, že od ledna 2015 mají nárok na porodné i při narození (nebo převzetí do péče) druhého dítěte. Na třetí a další dítě se porodné stále vyplácet nebude. Navíc se také navyšují hranice maximálních měsíčních příjmů, aby rodiče na…

Stravné a diety u zahraničních služebních cest

15. 1. 2015 Vysíláte své zaměstnance na služební cesty? Pojem služební cesta se zdá být jasný, ale pro jistotu ji definujme podle zákona: služební neboli také pracovní cestou se rozumí doba od nástupu zaměstnance na cestu k výkonu práce do jiného místa, než je jeho pravidelné pracoviště, včetně výkonu práce v tomto místě a ná…

Účtování služebních cest

7. 1. 2015 Vysíláte své zaměstnance na služební cesty? Pojem služební cesta se zdá být jasný, ale pro jistotu ji definujme podle zákona: služební neboli také pracovní cestou se rozumí doba od nástupu zaměstnance na cestu k výkonu práce do jiného místa, než je jeho pravidelné pracoviště, včetně výkonu práce v tomto místě a ná…

Několik zaměstnanců nebo vedení účetnictví firmou?

29. 12. 2014 Přemýšlíte, jestli firmě zaměstnat účetní nebo spolupracovat s účetní firmou? Čistě s personálního hlediska je řešení evidentní. Pokud přenecháte vedení účetnictví na firmě, jedná o jednu stranu, která za vás řeší všechny náležitosti účetnictví. Na ně byste v ideálním pří…

Jak účtovat firemní vánoční dárky

22. 12. 2014 Blíží se čas Vánoc a s ním i rozdávání nejrůznějších dárků pro klienty. Jak takové dárky zanést do účetnictví a ovlivnit tak výši své daňové povinnosti. Tři daně, které musíme vzít v potaz, jsou daň z příjmů, DPH a v případě alkoholu i spotřební daň. Zákon je v tomto…

Nová úprava zdanění autorských honorářů

12. 12. 2014 Novela zákona o daních z příjmů, která začne platit od ledna 2015 zahrnuje i změnu autorských honorářů. V jakých případech se jedná o autorský honorář: příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví příjem z autorských práv včetně práv příbuzn…

Slevy na dani a daňová zvýhodnění - co snižuje zaměstnancům daně?

5. 12. 2014 Novela zákona o daních z příjmů přináší zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě o 2.400 Kč ročně, na třetí a další dítě pak o 3.600 Kč ročně. Na jaké další slevy na dani má zaměstnanec nárok? Základní slevy na dani Každá fyzická osoba má nárok na slevu na poplatn…

Proplacení doby cestování na služební cestu

27. 11. 2014 Proplácení služební cesty často řeší problém. Je doba cestování na služební cestu braná jako práce přesčas? Bohužel cestování mimo pracovní dobu není braná jako práce přesčas a zaměstnanec nemá nárok na finanční odměnu nebo náhradní volno. Pokud ovšem cesta trvá i v pracovní době, proplacena je. …

Co obnáší vzít si hypotéku na firmu

21. 11. 2014 Každá firma se může dostat do situace, kdy bude potřebovat firemní hypotéku. Ať už se rozhodne pořídit si vlastní kancelářské prostory, nebo postavit novou výrobní halu. Jaké jsou okolnosti získání firemní hypotéky? A jaké jsou rozdíly oproti běžné hypotéce pro fyzické a právnické osoby? Co musíte zvážit před zaž…

Kam se jezdí na služební cesty aneb trocha statistiky

14. 11. 2014 Služební cesty jsou jedním z ekonomických ukazatelů firmy. I do těchto akcí se ovšem promítla krize a místo do aut a letadel zaměstnanci sedají k počítačům a schůzují pomocí zázraků moderní techniky jako Skype a Google Hangout. Netýká se to tuzemských služebních cest. Ty v roce 2013 vzrostly o 34 % oproti roku 2012, což je rekordní…

Jak si zpříjemnit služební cestu

7. 11. 2014 Povinnost odjet na služební cestu může být pro někoho obtěžující. Pokud to ovšem vyplývá z náplně práce, nedá se nic dělat. Jak si tedy pobyt mimo domov co nejvíce zpříjemnit? S úsměvem jde všechno líp – Pokud budete milý na lidi okolo sebe, i oni vám vyjdou vstříc. Vadí vám hotely? Hledejte alternativu – Dnes na…

Potřebujete pomoct s balením na služební cestu? Co třeba aplikace?

31. 10. 2014 Chystáte se na služební cestu a hodil by se vám předem připravený seznam věcí, které si sbalit? I na to už dnes existuje aplikace. Jmenuje se Packpoint a kromě služebních cest můžete aplikaci využít i při cestě na dovolenou. Do aplikace zadáte: Pracovní cesta nebo dovolená Aktivity, které máte vy v plánu (jak dlouho budou trvat jednání apod.) Jestli…

Musí zaměstnanec na služební cestu?

23. 10. 2014 Stěžují si vaši zaměstnanci, že je posíláte na služební cestu? Přečtěte si, kdo ji může ze zákona odmítnout a kdy zaměstnanec na služební cestu musí. Dle zákoníku práce může odmítnout jet na služební cestu: zaměstnankyně, která je těhotná zaměstnanec pečující o dítě do věku 8 let osaměle žijící zaměstnanec, který…

Vývoj DPH od roku 1993

17. 10. 2014 Poslaneckou sněmovnou prošla změna o sazbách DPH. V plánu je od ledna 2015 přidání třetí sazby ve výši 10 % na knihy, léky a nenahraditelnou dětskou výživu. Zbylé dvě sazby zůstanou stejné. DPH se u nás mění relativně často. Sice jsou státy, kde se mění ještě častěji (Portugalsko nebo Irsko) některé státy s ní však skoro neh…

Pamatujete na snížené sazby minimální mzdy?

10. 10. 2014 Do ledna 2013, v době kdy minimální mzda byla 8000 Kč, platily tzv. snížené sazby minimální mzdy. Tyto sazby platili pro ty, kteří hůře sháněli uplatnění na trhu práce: 90 % z minimální mzdy mývali mladí od 18 do 21 let v případě prvního zaměstnání po dobu 6 měsíců od vzniku pracovního poměru. Na 80 % z minimá…

Minimální mzda v Evropě pro rok 2014

3. 10. 2014 Od 1. ledna 2015 v České republice dojde k navýšení minimální mzdy na 9200 Kč. Jaká je tato úroveň v porovnání s ostatními státy Evropy? Nejvyšší minimální mzda je v Lucembursku. Její hodnota je 1921 EUR, tedy okolo 52,5 tisíc Kč. S relativně velkým odskokem je na druhém místě Belgie s 1502…

Možnosti hypotéky v Německu

26. 9. 2014 Vyhlídli jste si nemovitost u našich sousedů a zvažujete, jestli zažádat o hypotéku u nás či v Německu? Přečtěte si, jaké jsou podmínky a typy hypoték. Hypotéka s fixovanou úrokovou sazbou – Banka vám garantuje, že úrok se po určitou dobu nezmění. U německých bank zpravidla nenabízí fixaci na méně než 5 let. Oproti tomu české banky nab…

Hypotéky na nemovitosti v zahraničí

19. 9. 2014 Vysnili jste si ideální nemovitost, ale nenachází se na území České Republiky? Nezoufejte. Bank, které nabízí možnost financovat nemovitost v zahraničí je hned několik. Podmínky pro její získání jsou však složitější. Například Česká spořitelna nabízí tzv. americkou hypotéku. Při té musíte m…

Poplatky za firemní hypotéku

14. 9. 2014 Nejvýraznějším rozdílem mezi klasickou a firemní hypotékou je výše úvěru. Zatímco u klasické hypotéky se dostanete na částku kolem 3 milionů Kč, u firemní hypotéky žádný oficiální strop neexistuje. To může být její výhoda i nevýhoda. Většina bank má jako základní požadavek na klienta, aby 30…

Jaké majetkové daně musíte platit jako majitel nemovitosti

9. 9. 2014 Snem každého je mít své vlastní bydlení. Cesta k němu často bývá dlouhá a poplatkůplná. A jakmile máte byt nebo dostavěný dům, poplatky pokračují. Vztahují se totiž na vás majetkové daně. Daň z nemovitosti Základní je daň z nemovitosti. Ta má dvě části. Daň z pozemku, kterou platí jeho vlastník nebo pronají…

Co zvážit před zažádáním o firemní hypotéku?

25. 8. 2014 Uvažujete o koupi nemovitosti na firmu? Ze začátku je důležité uvědomit si dvě základní náležitosti. Pozice klienta u banky To je nejdůležitější bod, který bude vyřizování firemní hypotéky provázet. Pokud se rozhodnete zažádat o firemní hypotéku u banky, u které jste léta bonitním klientem, bude získání hypotéky určitě…

Jak je to s bankovními účty pro podnikatele?

18. 8. 2014 Podnikatelé nejsou ze zákona povinni zřizovat si speciální podnikatelský účet. Přesto je proti pravidlům některých bankovních institucí používat osobní účet k podnikatelským účelům. Pro podnikatele existují speciální pro ně určené bankovní účty. Jaké mají výhody? Oddělíte osobní a podnikatelské př…

Minimální zaručená mzda podle profesí

1. 8. 2014 Často diskutovaným tématem v médiích je výše minimální mzdy. Ta se zvedla v loňském roce poprvé od roku 2007. Dnes je hodnota hrubé minimální mzdy 8500 Kč a 50,60 Kč za hodinu. Pro porovnání naši sousedi v Německu mají 8,5 eura na hodinu (přes 230 Kč).  Naopak v Rakousku minimální mzda daná zákonem není a…

Žádané zaměstnanecké benefity

1. 8. 2014 Zaměstnanec už nebývá odměňován jen formou mzdy.  Nabídka zaměstnaneckých benefitů hraje důležitouroli jak pro potenciální zaměstnance, tak pro loajalitu těch stávajících.   Dlouholetou stálicí mezi oblíbenými a žádanými benefity ze strany zaměstnanců i zaměstnavatelů jsou stravenky a 5 týdnů dovolené. U vyšších pozic…

Dovolená z účetního pohledu

26.6.2014 Léto je tady a pro většinu pracujících to znamená dovolenou. Na co mají nebo nemají zaměstnanci nárok? A co pohled firmy a účetnictví? Shrnuli jsme pro vás nejdůležitější informace. Kdo má nárok na dovolenou? Nárok na dovolenou má každý zaměstnanec, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž…

Nekvalitní účetní služby jsou pro podnikatele velkým rizikem

24.6.2014 Podnikatelé v České republice si velmi často neuvědomují, jak důležité je pro fungování jejich firmy správně a odborně vedené účetnictví. Požadavky na účetní, ať už přímo interní zaměstnance, nebo externí účetní firmy, nejsou dostatečně vysoké a kvůli tomu dochází k mnoha problémům. Podnikatelé v nemalé míře tak…

Nákupy přes internet jsou stále rizikem

18.6.2014 Celoroční kontrolní akce České obchodní inspekce opět potvrdila, že nákupy na neznámých nebo neověřených e-shopech představují i v současné době velké riziko poškození spotřebitele. Nepoctivé e-shopy lákají zákazníky na nereálné ceny nebo také na neexistující zboží. Inspektoři zjistili v průběhu 1296 kontrol poru…

Na eurozónu stále nejsme připraveni

11.6.2014 Evropská komise v letošní zprávě o připravenosti zemí pro přijetí jednotné evropské měny uvedla, že Česká republika stále neplní některé z podmínek, které jsou pro vstup do měnové unie nutné. Do eurozóny by tak v nejbližší době Česká republika nemohla vstoupit, i kdyby o to usilovala. Česko stále není součástí…

Nezapomeňte zaplatit daň z nemovitosti

2.6.2014 Blíží se konec května a s ním i termín splatnosti daně z nemovitosti. Tu musí poplatníci zaplatit do 2. června. Na ty, kteří se s platbou zpozdí, čeká penále. Čekejte složenku k dani z nemovitosti Finanční úřad rozeslal v průběhu května složenky poplatníkům, kteří si v lednu podali daňové přiznání k dani z nemovitosti. „Dnes by měli složenky m…

Jak doručovat písemnosti zaměstnancům?

29.5.2014 Písemnosti, které se týkají vztahu zaměstnavatele a zaměstnance podléhají zákonným předpisům podle § 334 zákoníku práce. Ten upravuje způsob komunikace mezi oběma stranami v záležitostech, které se týkají pracovních poměrů a dohod, mzdových nebo platový výměr, odměňování, ale i výpovědi. Víte, jak musíte p…

OSVČ, snižte si zálohy na sociálním a zdravotním pojištění

14.5.2014 Osoby samostatně výdělečně činné si mohou zažádat o nižší zálohy na zdravotním a sociálním pojištění. Výše měsíčních záloh pro OSVČ na zdravotním a sociálním pojištění v roce 2014 závisí na tom, jak se vám dařilo v roce 2013. Co když se vám ale letos zdaleka nedaří jako loni? Možným…

Nezapomeňte přizpůsobit firemní dokumenty novému zákonu

30.4.2014  Firmy mají povinnost do konce června přizpůsobit firemní listiny novému zákonu o korporacích. Které dokumenty je potřeba upravit? A týkají se tyto změny vaší firmy? V článku se zaměříme na společnost s ručením omezeným a akciovou společnost. Uzpůsobení firemních listin u s.r.o. Společnost s ručením omezeným by se především měla…

Jaký byl letošní výběr přiznání k dani z příjmu?

28.4.2014 V řádném termínu pro daňové přiznání (1. dubna 2014) odevzdalo na finančních úřadech daňová přiznání necelých 1 850 tisíc fyzických osob a 250 tisíc právnických osob. Finanční správa však čeká nárůst odevzdaných daňových přiznání. Daňové přiznání ještě musí odevzdat…

Nebojte se pravidelně vzdělávat, náklady si odečtěte z daní

24.4.2014 Víte, že si náklady vynaložené na další vzdělávání můžete odečíst z daní? Je to dobrá zpráva zejména pro ty, kteří pravidelné vzdělávání potřebují k výkonu práce, i ty, které zajímá seberozvoj. Jaké jsou podmínky na odepsání nákladů na další vzděláván…

Úschova dokladů je povinná i pro zaniklé firmy

9.4.2014 Vláda schválila návrh novely zákona o organizaci sociálního zabezpečení. Pro právnické osoby a soukromé spisovny z toho plyne povinnost uchovávat mzdové a důchodové listy pracovníků i po ukončení svého provozu.  Zaniklá soukromá firma musí zajistit náhradní úschovu dokladů a oznámit tuto skutečnost správě soci…

Je čas na změnu účetní firmy?

26.3.2014 Přemýšlíte nad změnou účetní firmy či přechodem na outsourcované účetnictví? Přinášíme vám nejčastější důvody, proč účetní firmu změnit a jak si vybrat tu správnou. Vyčíslená daň je vysoká Období podávání daňového přiznání je klíčové při rozhodování, zdali si…

Nezapomeňte přizpůsobit firemní listiny novému zákonu

24.3.2014 Od ledna 2014 vstoupil v platnost zákon o obchodních korporacích, zároveň s ním i povinnost uzpůsobit firemní listiny znění nového zákona. Firmy mají šestiměsíční lhůtu pro tento úkon. V krajním případě může nepřizpůsobení vést ke zrušení společnosti rozhodnutím obchodního soudu. Firmy musí přizpůsobit obsahy…

Požádejte prominutí penále za zpoždění platby zdravotního pojištění

19.3.2014 Za zaměstnance odvádí zdravotní pojištění zaměstnavatel. Může se však stát, že své závazky je firma schopna zaplatit až po datu splatnosti. Jak je to s penále u zdravotního pojištění, které není zaplacené včas? Zdravotní pojišťovny si čím dál lépe kontrolují a vymáhají závazky a penále. Penále…

Pojistné přiznání - musíte jej podat i vy?

5.3.2014  Od loňského roku je nová povinnost podávat pojistné přiznání. Čtyři daňové tiskopisy se podávají na finančním úřadě spolu s daňovým přiznáním, tj. 2. dubna.  Pojistné přiznání je určeno pro ty, kteří v roce 2013 vstoupili do druhého důchodového pilíře. Tato povinnost neplatí pro ty, jejichž pojistn…

Strašák jménem daňové přiznání klepe na dveře

27.2.2014 Termín podání daňového přiznání se nezadržitelně blíží. Jak postupovat při vyplňování přiznání a jaké jsou možné sankce za chybné údaje? Věnujte se daňovému přiznání v průběhu roku Daňové přiznání k dani z příjmu se musí podat do konce měsíce března. „Pokuta však nehrozí, když jej pod…

Kdo zodpovídá za chybu v účetnictví?

25.2.2014 Blíží se termín podání daňového přiznání a vy se ptáte, kdo je zodpovědný za případnou chybu ve vedení účetnictví? Za vedení účetnictví je zodpovědný podnikatel. Pokud je mu vyměřena sankce, je povinen ji zaplatit. Vzniklou škodu pak může vymáhat na osobě či firmě, která měla vedení účetnictví na starosti. …

Ručení za nezaplacenou DPH

18.2.2014 S novým Občanským zákoníkem je potřeba pečlivě dbát na to, aby dodavatel měl svůj bankovní účet zveřejněný v registru plátců. Pokud mu uhradíte fakturu ve výši nad 700 tisíc korun na jiný účet, ručíte finančnímu úřadu za odvod DPH vašeho dodavatele. Zveřejnění bankovního účtu je povinné pro tuzemské firmy. M…

Jak si snížit daně?

11.2.2014 Můžete využít dvě možnosti, jak zaplatit na daních méně. Můžete uplatnit odečitatelné položky nebo daňové slevy. Mezi odečitatelné položky, které snižují základ pro výpočet daně, patří úroky z hypotéky a stavebního spoření, životní a penzijní pojištění, členské příspěvky odborům a sponzorské dary (i odběry krve). …

Daňové přiznání klepe na dveře

14.1.2014 Nečekejte s vyplněním daňového přiznání na poslední chvíli a vrhněte se na to co nejdříve. Ušetříte si dávku stresu a případné chyby můžete opravit včas. Nejjednodušší možností, jak daňové přiznání vyplnit je využití externí účetní firmy. Pokud budete přiznání vyplňovat sami, práci vám ulehč…

Jaké jsou náklady na vedení účetnictví?

24.1.2014 Hledáte účetní firmu a nevyznáte se ve způsobu, jak si určuje cenu za outsourcing účetnictví? Podívejte se na našeho průvodce světem peněz a účtů. Co tvoří cenu externího účetnictví? Tvorba ceny za vedení účetnictví je složitý proces. V úvahu se musí vzít několik faktorů. Orientačním základem při tvoření ceny, tedy…

Založte si společnost s ručením omezeným za 1 korunu

7.1.2014 Společnost s ručením omezením je nejpopulárnější formou obchodní společnosti. Do novely Občanského zákoníku musel zakladatel s.r.o při zakládání firmy složit vklad 200 tisíc korun. Nová úprava zákoníku tuto povinnost zrušila a od 1. ledna si můžete založit s.r.o za korunu. Změna Občanského zákoníku je vstřícná hlavně k…

Proč je vedení účetnictví stále více oblíbenější?

19.12.2013 Přemýšlíte o tom, jestli se vám vyplatí účetní na plný úvazek? Nejste spokojení s účetní firmou a chcete změnu? Řešení nabízí outsourcing účetnictví. Outsourcing účetnictví neboli vedení účetnictví znamená, že se o vaše účetní a daňová přiznání stará externí…

Jak si vypočítat náklady na vedení účetnictví?

17.12.2013 Nevyznáte se ve způsobu, jak si účetní firma cenu za outsourcing účetnictví? Podívejte se na našeho průvodce světem peněz a účtů. Tvorba ceny za vedení účetnictví je složitý proces. V úvahu se musí vzít několik faktorů – počet účetních položek, velikost firmy, rozsah poskytovaných služeb, stav účetnictví atd. Cena za položku u n…

Jaké jsou největší změny v novém občanském zákoníku?

15.12.2013 Od nového roku 2014 začnou platit změny v Občanském zákoníku. Přinášíme vám přehled největších změn, které se mohou týkat i vás. Dobrou zprávou pro všechny podnikající, kteří chtějí založit společnost s ručením omezeným, je, že od nového roku bude k jejímu založení stačit 1 koruna. Dosud se muselo při zaklá…

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o