Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Stoupl podíl pracujících lidí starších nad 50 let

14. 3. 2017

V roce 2016 tvořili lidé starší než 50 let 26,3 % pracujících. Kromě demografického vývoje je to dané také aktivní politikou zaměstnanosti.

Lidé nad 50 let mohou pro nového zaměstnavatele být pravým pokladem. Jednak mají bohaté pracovní a životní zkušenosti, ale také mají již odrostlé děti, tudíž i na práci více času. Stále však bojují s předsudky. Zaměstnavatelé se obávají, že tito lidé se hůře adaptují na změny a nezvládají udržet krok s technologickým vývojem.

Usnadnit zaměstnávání osob nad 50 let se snaží úřad práce, který po celé republice realizuje projekty, které mají za účel zvyšovat kvalifikaci nezaměstnaných a motivovat zaměstnavatele k jejich přijetí. V loňském roce se podařilo v rámci těchto projektů zaměstnat 826 lidí. Další lidé se také zúčastnili skupinového poradenství, rekvalifikačních kurzů nebo získali místo v rámci společensky účelných pracovních míst.

Nejčastějšími handicapy nezaměstnaných v předdůchodovém věku patří neznalost jazyků a horší zdravotní stav. Mohou být také demotivováni z důvodů neúspěchu při výběrových řízení. Na druhou stranu lépe spolupracují a na rozdíl od absolventů mají na zaměstnavatele reálné požadavky

Lidé v předdůchodovém věku se mohou cítit ze strany zaměstnavatelů diskriminováni. Jaké jsou nejčastější prohřešky zaměstnavatelů?

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o