Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Stoupl podíl pracujících lidí starších nad 50 let

14. 3. 2017

V roce 2016 tvořili lidé starší než 50 let 26,3 % pracujících. Kromě demografického vývoje je to dané také aktivní politikou zaměstnanosti.

Lidé nad 50 let mohou pro nového zaměstnavatele být pravým pokladem. Jednak mají bohaté pracovní a životní zkušenosti, ale také mají již odrostlé děti, tudíž i na práci více času. Stále však bojují s předsudky. Zaměstnavatelé se obávají, že tito lidé se hůře adaptují na změny a nezvládají udržet krok s technologickým vývojem.

Usnadnit zaměstnávání osob nad 50 let se snaží úřad práce, který po celé republice realizuje projekty, které mají za účel zvyšovat kvalifikaci nezaměstnaných a motivovat zaměstnavatele k jejich přijetí. V loňském roce se podařilo v rámci těchto projektů zaměstnat 826 lidí. Další lidé se také zúčastnili skupinového poradenství, rekvalifikačních kurzů nebo získali místo v rámci společensky účelných pracovních míst.

Nejčastějšími handicapy nezaměstnaných v předdůchodovém věku patří neznalost jazyků a horší zdravotní stav. Mohou být také demotivováni z důvodů neúspěchu při výběrových řízení. Na druhou stranu lépe spolupracují a na rozdíl od absolventů mají na zaměstnavatele reálné požadavky

Lidé v předdůchodovém věku se mohou cítit ze strany zaměstnavatelů diskriminováni. Jaké jsou nejčastější prohřešky zaměstnavatelů?

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Tigra will not play Fool's Day jokes on you

April 1st, the day of feared accounting deadlines is here. How did your accounting company handle the closing date? Did it play a Fool's Day joke on you? If you are not sure about its services, change it! Do not hesitate to contact Tigra, a company that connects serious approach and more than 20…

Custom Solutions Tailored to Our Clients' Needs

Tigra always tries to fully respect its client's wishes, requirements and customs. Together, we can find a solution that will be precisely tailored to the needs of your company - from book keeping, which will be fully in our competence, to book keeping at our client's site. Let Tigra tailor a…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o