Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Stoupl podíl pracujících lidí starších nad 50 let

14. 3. 2017

V roce 2016 tvořili lidé starší než 50 let 26,3 % pracujících. Kromě demografického vývoje je to dané také aktivní politikou zaměstnanosti.

Lidé nad 50 let mohou pro nového zaměstnavatele být pravým pokladem. Jednak mají bohaté pracovní a životní zkušenosti, ale také mají již odrostlé děti, tudíž i na práci více času. Stále však bojují s předsudky. Zaměstnavatelé se obávají, že tito lidé se hůře adaptují na změny a nezvládají udržet krok s technologickým vývojem.

Usnadnit zaměstnávání osob nad 50 let se snaží úřad práce, který po celé republice realizuje projekty, které mají za účel zvyšovat kvalifikaci nezaměstnaných a motivovat zaměstnavatele k jejich přijetí. V loňském roce se podařilo v rámci těchto projektů zaměstnat 826 lidí. Další lidé se také zúčastnili skupinového poradenství, rekvalifikačních kurzů nebo získali místo v rámci společensky účelných pracovních míst.

Nejčastějšími handicapy nezaměstnaných v předdůchodovém věku patří neznalost jazyků a horší zdravotní stav. Mohou být také demotivováni z důvodů neúspěchu při výběrových řízení. Na druhou stranu lépe spolupracují a na rozdíl od absolventů mají na zaměstnavatele reálné požadavky

Lidé v předdůchodovém věku se mohou cítit ze strany zaměstnavatelů diskriminováni. Jaké jsou nejčastější prohřešky zaměstnavatelů?

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Maßgeschneiderte Lösung für Kunden

Die Gesellschaft Tigra bemüht sich immer, die Kundenwünsche und Anforderungen sowie ihre Gewohnheiten zu berücksichtigen. Zusammen können wir also eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre Gesellschaft ausdenken – von der Buchhaltung, die voll in unserer…

Hochwertige Software - Grundlage

Die Gesellschaft Tigra benutzt nur hochwertige und lizenzierte Software und System mit Cloud, so dass alles online gelöst wird und überall zugänglich ist. Diese Lösung ist trotzdem sehr sicher, weil es dabei eine ähnliche Verschlüsselung wie bei Banksystemen genutzt…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o