Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Jaké majetkové daně musíte platit jako majitel nemovitosti

9. 9. 2014

Snem každého je mít své vlastní bydlení. Cesta k němu často bývá dlouhá a poplatkůplná. A jakmile máte byt nebo dostavěný dům, poplatky pokračují. Vztahují se totiž na vás majetkové daně.

Daň z nemovitosti

Základní je daň z nemovitosti. Ta má dvě části. Daň z pozemku, kterou platí jeho vlastník nebo pronajímatel (pronajímatel mezera pokud se jedná o pozemky Pozemkového fondu). Výše daně se spočítá násobkem 1 Kč/m2 a koeficientu, který je daný velikostí obce. Např. za stavební pozemek o velikosti 100m2 v Brně zaplatíte ročně 350 Kč.  

Druhou částí je daň ze stavby. Týká se to staveb, které jsou spojené pevným základem se zemí, a bylo na ně vydáno kolaudační rozhodnutí. Např. na tom samém pozemku budete mít byt o zastavěné ploše 50 m2. Daň ze stavby pak bude 175 Kč (m2 x koeficient obce). Výměra daně se počítá z velikosti pozemku a zastavěné plochy.

Darovací daň

Pokud Vám nemovitost někdo daruje, platíte darovací daň. Základem pro výpočet výše daně je cena darovaného majetku a povinnost ji zaplatit leží na nabyvateli (obdarovaném). Dárci jsou rozděleni do 3 skupin, přičemž příslušníci 1. a 2. příbuzenské skupiny (rodinní příslušníci) jsou od daně osvobozeni. Příslušníci 3. příbuzenské skupiny platí minimálně 7 % z hodnoty daru.

Daň z převodu nemovitosti

Pokud je na vás nemovitost převedena (prodána, pronajata), jste ručitelem za to, že prodávající zaplatí daň z převodu nemovitosti. Tato daň se netýká nově postaveného nebo nově vzniklého bytu.

Dědická daň

Do konce roku 2013 existovala také dědická daň. V případě dědického řízení tedy už neplatíte daně, ale odměnu pro notáře, která je určena hodnotou děděného majetku. Ta se zvětšuje s výší dědictví. Například při dědictví v hodnotě 100 tisíc zaplatíte notáři 2 tisíce. V případě dědictví 2 miliony pak zaplatíte přes 16 tisíc.

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o