Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

OSVČ budou moci využívat offline evidenci tržeb

12. 9. 2018

Řemeslníci a drobní podnikatelé, kterých se má týkat elektronická evidence tržeb budou mít možnost využít tzv. offline evidenci tržeb. Není ovšem pro každého a i z ní budou plynout živnostníkům povinnosti.

Do offline režimu by se podle stávající verze novely zákona o EET měli možnost zapojit:

 1. Poplatníci daně z příjmu fyzických osob
 2. Kteří nemají za uplynulý rok příjmy za kalendářní měsíc vyšší než 200.000 Kč a ani to po následujících 12 měsíců nepředpokládají
 3. Zaměstnávají maximálně 2 zaměstnance
 4. Nejsou plátci DPH.

I v offline režimu budou živnostníci muset:

 • Vystavit účtenku pro zákazníka v okamžiku uskutečnění tržby a uchovat stejnopis pro kontrolní účely
 • Jednou za čtvrtletí podat na stanoveném formuláři v papírové nebo elektronické podobě informace o evidovaných tržbách správci daně, a to do 20. dne po skončení čtvrtletního období
 • Provést storno v případě, že se evidovaná tržba vrátí nebo opraví
 • Oznámit správci daně údaje o provozovnách, pokud má živnostník více než jednu
 • Umístit informační oznámení, že se v provozovně evidují tržby

Živnostník naopak nebude muset podat žádost o přidělení autentizačních údajů a generovat certifikát pro evidenci tržeb. O zařazení do zvláštního režimu ovšem musí zažádat:

 • Na tiskopisu vydaném ministerstvem financí
 • Nebo na shodném tiskovém výstupu z počítačové tiskárny
 • Nebo datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněném správcem daně s ověřitelným podpisem

V oznámení o tržbě bude muset živnostník uvádět:

 1. Identifikační a kontaktní údaje
 2. Údaje o provozovnách
 3. Údaje o účtence a bloku účtenek
 4. Údaje o tržbě

A i účtenka bude mít své povinné údaje:

 1. Identifikační číslo obchodníka, pokud nebude jeho kmenová část tvořena rodným číslem
 2. Označení provozovny (pokud je víc než jedna)
 3. Datum a čas přijetí tržby a vystavení účtenky
 4. Částku tržby v českých korunách

Zda novela projde v současné podobě není dosud jasné. Hospodářská komora ČR prosazuje, aby se do offline režimu mohli zapojit živnostníci s měsíčním obratem 750.000 Kč. Pro AMSP ČR by byla dostačující hranice 500.000 Kč. Rozporují také povinnou čtvrtletní komunikaci s finančním úřadem.

Jaká je současná podoba EET?

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Tigra не сыграет с вами первоапрельскую шутку

Первое апреля, внушающий трепет день подачи финансовой отчетности наступил. Как в этом участвовала ваша бухгалтерская фирма? Не сыграла с вами первоапрельскую шутку? Если вы не уверены в качестве ее услуг, смените ее! Без колебаний обращайтесь в компанию Tigra, которая сочетает в себе как…

Качественное программное обеспечение – это основа

Компания Tigra использует только качественное лицензированное программное обеспечение и систему на основе облачной инфраструктуры, предоставляющие возможность онлайн-решения и доступа из любой точки. Тем не менее это решение очень безопасно, поскольку используется шифрование, подобное шифрованию в…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o