Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

OSVČ budou moci využívat offline evidenci tržeb

12. 9. 2018

Řemeslníci a drobní podnikatelé, kterých se má týkat elektronická evidence tržeb budou mít možnost využít tzv. offline evidenci tržeb. Není ovšem pro každého a i z ní budou plynout živnostníkům povinnosti.

Do offline režimu by se podle stávající verze novely zákona o EET měli možnost zapojit:

 1. Poplatníci daně z příjmu fyzických osob
 2. Kteří nemají za uplynulý rok příjmy za kalendářní měsíc vyšší než 200.000 Kč a ani to po následujících 12 měsíců nepředpokládají
 3. Zaměstnávají maximálně 2 zaměstnance
 4. Nejsou plátci DPH.

I v offline režimu budou živnostníci muset:

 • Vystavit účtenku pro zákazníka v okamžiku uskutečnění tržby a uchovat stejnopis pro kontrolní účely
 • Jednou za čtvrtletí podat na stanoveném formuláři v papírové nebo elektronické podobě informace o evidovaných tržbách správci daně, a to do 20. dne po skončení čtvrtletního období
 • Provést storno v případě, že se evidovaná tržba vrátí nebo opraví
 • Oznámit správci daně údaje o provozovnách, pokud má živnostník více než jednu
 • Umístit informační oznámení, že se v provozovně evidují tržby

Živnostník naopak nebude muset podat žádost o přidělení autentizačních údajů a generovat certifikát pro evidenci tržeb. O zařazení do zvláštního režimu ovšem musí zažádat:

 • Na tiskopisu vydaném ministerstvem financí
 • Nebo na shodném tiskovém výstupu z počítačové tiskárny
 • Nebo datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněném správcem daně s ověřitelným podpisem

V oznámení o tržbě bude muset živnostník uvádět:

 1. Identifikační a kontaktní údaje
 2. Údaje o provozovnách
 3. Údaje o účtence a bloku účtenek
 4. Údaje o tržbě

A i účtenka bude mít své povinné údaje:

 1. Identifikační číslo obchodníka, pokud nebude jeho kmenová část tvořena rodným číslem
 2. Označení provozovny (pokud je víc než jedna)
 3. Datum a čas přijetí tržby a vystavení účtenky
 4. Částku tržby v českých korunách

Zda novela projde v současné podobě není dosud jasné. Hospodářská komora ČR prosazuje, aby se do offline režimu mohli zapojit živnostníci s měsíčním obratem 750.000 Kč. Pro AMSP ČR by byla dostačující hranice 500.000 Kč. Rozporují také povinnou čtvrtletní komunikaci s finančním úřadem.

Jaká je současná podoba EET?

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Maßgeschneiderte Lösung für Kunden

Die Gesellschaft Tigra bemüht sich immer, die Kundenwünsche und Anforderungen sowie ihre Gewohnheiten zu berücksichtigen. Zusammen können wir also eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre Gesellschaft ausdenken – von der Buchhaltung, die voll in unserer…

Hochwertige Software - Grundlage

Die Gesellschaft Tigra benutzt nur hochwertige und lizenzierte Software und System mit Cloud, so dass alles online gelöst wird und überall zugänglich ist. Diese Lösung ist trotzdem sehr sicher, weil es dabei eine ähnliche Verschlüsselung wie bei Banksystemen genutzt…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o