Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Údaje pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

4. 1. 2017

 

Od zdaňovacího období roku 2017 Finanční správa České republiky umožňuje v rámci klientského přístupu poplatníkům daně z nemovitých věcí využít nové služby, a to zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu.

Co je obsahem služby zasílání údajů e-mailem?

Poplatník se k takovéto službě musí přihlásit. Pak teprve bude každoročně dostávat na jím určenou adresu dostávat informace pro placení daně. Informace budou shodné s těmi, které jsou doposud na složenkách, navíc ještě QR kód.K využití služby slouží výhradně jedna e-mailová adresa. Prostřednictvím e-mailu poplatníkovi přijde i vyrozumění o nedoplatku na dani, jestliže neuhradí daň v zákonem daném termínu. Poplatník již nebude dostávat složenky.

Komu je služba zasílání údajů pro placení daně na e-mail určená?

Službu může využít ten poplatník daně, který nemá zřízenou službu placení daně přes SIPO a právnická osoba, která nemá zřízenou datovou schránku. Těmto se složenka ani nyní neposílá.

Jak se lze přihlásit ke službě zasílání údajů pro placení daně na e-mail?

Pro přihlášení k této službě je nutné využít tiskopis Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí a nejpozději do 15. března 2017 jej e-mailem odeslat svému správci daně. V případě, že je poplatník vedený u více finančních úřadů, musí si podat tuto žádost na každý FÚ zvlášť.

Jestliže bude žádost podána po 15. březnu 2017, správce daně tuto službu poplatníkovi poskytne až od dalšího zdaňovacího období. Tento termín nemá vliv na zaslání případného vyrozumění o nedoplatku.

Upozornění Finanční správy ČR

Finanční správa ČR upozorňuje, že povinnost poplatníka uhradit daň v zákonem stanoveném termínu není závislá na obdržení e-mailové zprávy s informacemi pro placení daně. Z toho vyplývá uhradit daň vždy v zákonem daném termínu.

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o