Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Náhrada mzdy za dovolenou v roce 2018

12. 6. 2018

Blíží se období dovolených. Během dovolené zaměstnanci nedostávají mzdu, ale náhradu mzdy. Ta se spočítá z průměrného výdělku za čtvrtletí, které předcházelo dovolené. Pokud tedy zaměstnanec čerpá dovolenou v letních měsících, počítá se náhrada z průměrné mzdy v dubnu, květnu a červnu. Nemusí se tedy jednat o tři měsíce, které bezprostředně předchází termínu dovolené. Průměrný výdělek se tedy stanovuje čtyřikrát do roka a kromě náhrady za dovolenou, je určující například také u náhrady za svátek.

Náhrada mzdy se spočítá aritmetrickým průměrem. Hrubou mzdu za dané čtvrtletí vydělíme počtem odpracovaných hodin. Příjemné je, že do průměrné mzdy se počítají i prémie a odměny. Ne vždy se však počítají celé. Mimořádná odměna je započítána celá. Roční prémie nebo třináctý plat se však počítají z jedné dvanáctiny za každý měsíc. Náhrada mzdy tedy může být i vyšší než je stanovená hodinová mzda.

Pokud zaměstnanec čerpá dovolenou a do zaměstnání nastoupil v průběhu předcházejícího čtvrtletí, stejně se průměr počítá z hrubé mzdy předcházejícího čtvrtletí. Pokud však v předchozím čtvrtletí neodpracoval ani 21 dní, vychází průměr z pravděpodobného výdělku. V žádném případě nemůže průměrný výdělek klesnout pod minimální mzdu.

Termín čerpání dovolené není zcela na rozhodnutí zaměstnance. Termín musí vždy schválit zaměstnavatel. 

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o