Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Plesy, tombola, příspěvky… a účetnictví

22. 1. 2016

Plesová sezóna se blíží a s ní i časté žádosti o přispění do zlatého hřebu plesů – tomboly. Plesy mohou pořádat různé instituce – obce, neziskové organizace, nebo podniky pro své dodavatele, zákazníky a zaměstnance. Jak řešit dary do tomboly ve firemním účetnictví?

Co lze darovat

V případě příspěvků do tomboly se nejčastěji jedná o movité věci nebo služby. Darovat však můžeme peníze, věci nemovité popřípadě majetková práva. Nezbytnou součástí procesu darování by mělo být také sepsání a podepsání darovací smlouvy. Ta je nutná, když:

  • je předmětem daru nemovitost (u tomboly nepravděpodobné)
  • u movité věci, u které nedojde k odevzdání a převzetí hned po darování
  • aspoň jedna strana smlouvu vyžaduje

„V případě, že poskytnutím daru máme v úmyslu také snížit základ daně z příjmu, je doporučeno darovací smlouvu sepisovat vždy. Umožní tak správci daně jednodušší ověření a poskytovatel daru je chráněný,“ říká Jan Vaněk z účetní firmy Tigra.

V případě, že firma chce darovat produkt, který sama nakoupila, prodejní cena produktu snižuje základ daně a DPH se uvádí jako firemní náklad

Odpočitatelné dary

V případě, že právnická osoba je požádána o příspěvek do tomboly další organizací, a splní věcnou a hodnotovou podmínku, snižuje tento příspěvek základ daně z příjmů. Věcná podmínka v případě darů do tomboly, bude splněna, pokud je dar poskytnutý: obcím, krajům, organizačním složkám státu a firmám na financování kultury.

„Hodnotová podmínka je v případě právnických osob splněna, když hodnota každého jednotlivého daru je vyšší než 2.000 Kč. Od základu daně pak lze odečíst maximálně 5 %,“ vysvětluje Vaněk.

Dar jako propagace

V případě darů hodnoty pod 500 Kč je možné je uvést do účetnictví jako náklady na reklamu. Na takovémto předmětu však musí být minimálně jeden z těchto údajů:

  • obchodní firmu poskytovatele předmětu
  • ochrannou známku poskytovatele předmětu
  • název zboží nebo služby

Zároveň produkt nesmí být předmětem spotřební daně. Jedinou výjimkou je tiché víno, tedy víno, které není šumivé a je označeno firemním logem.  Snížení základu daně pomocí těchto nákladů není limitováno.

„Dary v hodnotě od 500 do 2.000 Kč nejsou daňově uznatelným nákladem a neslouží tedy k snížení základu daně,“ upozorňuje Vaněk.

Společnost přijímá dary do tomboly

Pokud firma chystá ples, nebo větší večírek, s tombolou a přijímá dary od dodavatelů, bude muset tyto dary uvést do účetnictví jako příjmy. Nejčastěji se dary zaúčtují jako příspěvek do fondu kulturních a sociálních potřeb, ze kterého se vyplácejí zaměstnanecké benefity. Tyto příspěvky však v plné výši zvyšují základ daně z příjmu.

„Zaměstnanec pak má nárok na nepeněžní dar do hodnoty 2.000 Kč ročně, aniž by jej musel danit. Jakmile však tuto hodnotu překročí, musí nadlimitní částku zdanit a odvést z ní sociální a zdravotní pojištění,“ uzavírá Jan Vaněk z účetní firmy Tigra. 

Dary jsou jednou z možností daňové optimalizace

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o