Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Termín pro podání daňového přiznání k silniční dani za rok 2016 je 31. ledna 2017

20. 1. 2017

silniční daň, tigra s.r.o.

Přiznání k silniční dani má poplatník povinnost podat jednou za rok, a to vždy za předchozí rok do 31. ledna roku následujícího.   

Poplatníkem silniční daně je osoba, která:

 • je zapsána jako provozovatel v technickém průkazu
 • využívá vozidlo provozovatele, který zemřel, zanikl nebo byl zrušen
 • používá vozidlo odhlášené z registru vozidel.
 • používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba

Poplatníkem je zaměstnavatel v případě, že vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu.

Poplatníkem je i organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.

Nákladní vozidla

U nákladních vozidel nad 3,5 t je poplatníkem i osoba – nepodnikatel, která je zapsána jako provozovatel v technickém průkazu. Pokud jsou vozidla do 12 tun používaná veřejně prospěšnými poplatníky nebo fyzickými osobami pouze k činnosti, která není zdaňována jako samostatná činnost, pak pro ně platí 100% snížení daně.

Má-li poplatník pouze toto vozidlo, není povinen daňové přiznání podávat.

U nákladních vozidel nad 12 t je poplatníkem osoba – nepodnikatel, která je i jeho provozovatelem. Zde se musí silniční daň platit vždy bez ohledu na způsob využití vozidla (s možností snížení o 48 % za podmínek uvedených u aut od 3,5 do 12 tun u těchto poplatníků). 

Silniční dani podléhají vozidla, která jsou:

 • registrovaná v ČR,
 • provozovaná v ČR,
 • používaná poplatníkem daně z příjmů právnických osob (s výjimkou používání veřejně prospěšných poplatníků, pokud příjmy z činnosti, pro které se vozidla používají, nejsou předmětem daně),
 • používaná poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnostem, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti.
 • nad 3,5 t, v případě, že jsou výlučně určeny k přepravě nákladů a jsou registrovaná v ČR

Silniční dani nepodléhají vozidla,která:

 • mají českou registrační značku a byla zapůjčena společnosti do zahraničí
 • slouží výhradně k činnostem z pronájmu fyzické osoby, které jsou zdaňovány v § 9 daně z příjmů  
 • jsou v technickém průkazu evidována v kategorii L – méně než čtyři kola
 • mají do 12 tun a jsou na hybridní nebo elektrický pohon
 • mají pohon na LPG, CNG nebo s motorem pro benzin E85.

 Poplatník, pokud vozidlo poskytne ke služební cestě, by měl správně účtovat náhrady za tuto cestu.
 

 

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Tigra не сыграет с вами первоапрельскую шутку

Первое апреля, внушающий трепет день подачи финансовой отчетности наступил. Как в этом участвовала ваша бухгалтерская фирма? Не сыграла с вами первоапрельскую шутку? Если вы не уверены в качестве ее услуг, смените ее! Без колебаний обращайтесь в компанию Tigra, которая сочетает в себе как…

Качественное программное обеспечение – это основа

Компания Tigra использует только качественное лицензированное программное обеспечение и систему на основе облачной инфраструктуры, предоставляющие возможность онлайн-решения и доступа из любой точки. Тем не менее это решение очень безопасно, поскольку используется шифрование, подобное шифрованию в…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o