Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Termín pro podání daňového přiznání k silniční dani za rok 2016 je 31. ledna 2017

20. 1. 2017

silniční daň, tigra s.r.o.

Přiznání k silniční dani má poplatník povinnost podat jednou za rok, a to vždy za předchozí rok do 31. ledna roku následujícího.   

Poplatníkem silniční daně je osoba, která:

 • je zapsána jako provozovatel v technickém průkazu
 • využívá vozidlo provozovatele, který zemřel, zanikl nebo byl zrušen
 • používá vozidlo odhlášené z registru vozidel.
 • používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba

Poplatníkem je zaměstnavatel v případě, že vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu.

Poplatníkem je i organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.

Nákladní vozidla

U nákladních vozidel nad 3,5 t je poplatníkem i osoba – nepodnikatel, která je zapsána jako provozovatel v technickém průkazu. Pokud jsou vozidla do 12 tun používaná veřejně prospěšnými poplatníky nebo fyzickými osobami pouze k činnosti, která není zdaňována jako samostatná činnost, pak pro ně platí 100% snížení daně.

Má-li poplatník pouze toto vozidlo, není povinen daňové přiznání podávat.

U nákladních vozidel nad 12 t je poplatníkem osoba – nepodnikatel, která je i jeho provozovatelem. Zde se musí silniční daň platit vždy bez ohledu na způsob využití vozidla (s možností snížení o 48 % za podmínek uvedených u aut od 3,5 do 12 tun u těchto poplatníků). 

Silniční dani podléhají vozidla, která jsou:

 • registrovaná v ČR,
 • provozovaná v ČR,
 • používaná poplatníkem daně z příjmů právnických osob (s výjimkou používání veřejně prospěšných poplatníků, pokud příjmy z činnosti, pro které se vozidla používají, nejsou předmětem daně),
 • používaná poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnostem, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti.
 • nad 3,5 t, v případě, že jsou výlučně určeny k přepravě nákladů a jsou registrovaná v ČR

Silniční dani nepodléhají vozidla,která:

 • mají českou registrační značku a byla zapůjčena společnosti do zahraničí
 • slouží výhradně k činnostem z pronájmu fyzické osoby, které jsou zdaňovány v § 9 daně z příjmů  
 • jsou v technickém průkazu evidována v kategorii L – méně než čtyři kola
 • mají do 12 tun a jsou na hybridní nebo elektrický pohon
 • mají pohon na LPG, CNG nebo s motorem pro benzin E85.

 Poplatník, pokud vozidlo poskytne ke služební cestě, by měl správně účtovat náhrady za tuto cestu.
 

 

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Tigra will not play Fool's Day jokes on you

April 1st, the day of feared accounting deadlines is here. How did your accounting company handle the closing date? Did it play a Fool's Day joke on you? If you are not sure about its services, change it! Do not hesitate to contact Tigra, a company that connects serious approach and more than 20…

Custom Solutions Tailored to Our Clients' Needs

Tigra always tries to fully respect its client's wishes, requirements and customs. Together, we can find a solution that will be precisely tailored to the needs of your company - from book keeping, which will be fully in our competence, to book keeping at our client's site. Let Tigra tailor a…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o