Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Podmínky pro odchod do důchodu v roce 2018

19. 4. 2018

V roce 2018 může odejít do starobního důchodu zaměstnanec, který se účastnil důchodového pojištění minimálně 34 let a dosáhnul důchodového věku. Zaměstnanec ovšem po dosažení těchto podmínek do důchodu odcházet nemusí.

Obecně se odchod do důchodu v roce 2018 týká zejména mužů narozených v listopadu 1954 až srpnu 1955. U žen se důchodový věk různí podle počtu dětí.

Do “odpracovaných” 34 let důchodového pojištění se započítávají i náhradní doby pojištění, mezi které patří např. péče o dítě do 4 let věku, vojenská služba, invalidita třetího stupně nebo péče o jinou závislou osobu).

Kdo chce nastoupit do důchodu, musí o něj zažádat na OSSZ. Žádost je možné podat nejdříve čtyři měsíce před plánovaným nástupem do důchodu. Pokud se zaměstnanci rozhodnou pracovat i po dosažení důchodového věku, mají na to právo. Zvýší si tak důchodovou dávku do budoucna. Stejně tak, pokud pobírají starobní důchod a pracují, mohou po roce požádat o přepočítání dávky.

Základní důchodová dávka je 2.700 Kč. Pro výpočet výše důchodu jsou důležité výdělky z let 1986 - 2017. Určující jsou také dvě redukční hranice příjmu - 13.191 Kč a 119.916 Kč. Z rozdílu mezi mzdou a první redukční hranicí se spočítá 26 %, které se k první redukční hranici přičtou.

Příklad výpočtu výše důchodu

Muž s 45 odpracovanými léty má stanovený osobní vyměřovací základ na 20.000 Kč.

  1. Částka 13.191 Kč se započítá celá.
  2. Z částky 20.000 - 13.191 (6.809 Kč) se spočítá 26 % = 1.770 Kč
  3. Výpočtový základ je 13.191 Kč + 1.770 Kč = 14.961 Kč
  4. Každý odpracovaný rok tvoří 1,5 % z výpočtového základu - 14.961x67,5% = 10.100 Kč
  5. K výpočtovému základu se přičte základní důchodová dávka - 10.100 Kč + 2.700 = 12.800 Kč.

Pro letošní rok došlo i ke změnám v evidenčních listech důchodového pojištění. 

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o