Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Zákon o prokazování původu majetku v platnosti

16. 12. 2017

Zákon o prokazování původu majetku v platnosti

Od 1. prosince 2016 platí nový Zákon o prokazování původu majetku.  Finanční správa může vyzvat poplatníka k vysvětlení, jak k majetku přišel, v případě, že jeho příjmy, které uvedl v daňových přiznáních neodpovídají nárůstu jeho jmění nebo spotřeby a také v případě, že rozdíl mezi uvedenými příjmy je vyšší než pět milionů Kč.  

Je-li poplatník vyzván správcem daně k prokázání legálně nabytého majetku, je povinen tak učinit. Bohužel k tomu, aby měl člověk starosti navíc s dokazováním nabytí majetku, stačí závistivý soused nebo i konkurenční firma. Důkazní břemeno jde za poplatníkem.

Přitom rozdíl mezi majetkem a vykázanými příjmy je zcela běžná záležitost, protože do daňových přiznání se neuvádějí všechny příjmy. Hodnota majetku se může například navýšit skrze dědictví nebo daru v rodině, tyto příjmy jsou od zdanění osvobozené. Pokud jsou však tyto jednotlivé příjmy, osvobozené od daně, vyšší než pět milionů korun českých, musí je občan oznámit finančnímu úřadu.

Výzva správce daně musí být jasná a konkrétní, poplatník musí mít možnost se k pochybnostem správce vyjádřit a případně je vyvrátit doložením výplatních pásek, doložením nabývacích titulů, apod. Na vysvětlení je standardní lhůta šedesát dní, je možné ji prodloužit. 

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o