Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Šikana na pracovišti

30.11. 2016

Šikana naruší atmosféru celého pracovního kolektivu.

Šikana byla spojována většinou se školou, kde si nejčastěji děti vzájemně ubližovaly. V posledních letech je šikana stále častějším jevem i v pracovním prostředí.  Šikanou se rozumí fyzické i psychické omezování druhých lidí v kolektivu. Agresor, pro něhož je typické, že trpí nedostatkem sebevědomí, nejistotou a spoustou komplexů, bývá k oběti  bývá bezohledný a mnohdy ji považuje za méněcennou. Jeho cílem je získat pocit převahy a určitých výhod.


Šikana je zakázaná, trestaná a dlouhodobě může mít vliv především na šikanovaného, ale i na celý pracovní kolektiv. Šikana určitě nebude motivujícím aspektem pro dosažení lepších pracovních výsledků.  

Druhy šikany na pracovišti

Mobbing/bullying – jedná se nejčastěji o nečestný konkurenční boj mezi kolegy. Projevuje se jako skryté, rafinované a zákeřné jednání agresora vůči šikanovanému. Většinou se to projevuje zapíráním informací potřebných pro práci, plánované kladení překážek provádět práci včas a dobře, většinou končí izolací šikanovaného a jeho vyčleněním z kolektivu.

Bossing – šikanu provádí nadřízený pracovník.  Nejčastější příčinou bývá obava o vlastní pracovní pozici. Projevuje se promyšleným a systematickým nedodáváním nutných podkladů a informací, jakoby opomenutím při udílení odměn, dále se může projevovat úmyslným přidělováním nevhodných úkolů nebo také prováděním opakovaných a zbytečných kontrol.

Sexual harassment (sexuální harašení) -  ve větší části případů se nejedná o pokus o znásilnění, ale o sexuální návrhy či narážky. Často se děje z důvodu nabídky lepšího pracovního zařazení nebo platového zvýhodnění. Odmítnutí tohoto chování má pro šikanovanou osobu negativní dopad.

Jak se bránit

Na pracovišti by se měla oběť šikany určitě obrátit na svého nadřízeného či přímo zaměstnavatele nebo zřizovatele. Další, kdo může pomoct, je oborová organizace nebo inspektorát práce.

Šikanu na pracovišti sebou může přinášet nečekaně i vyšší míra zaměstnanosti.

 


 

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o