Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Funkce Fondu kulturních a sociálních potřeb

31. 7. 2015

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) je formou, ze kterého jsou zaměstnancům propláceny zaměstnanecké výhody. Tvorba fondu i jeho čerpání jsou tvořeny závaznými právními předpisy. Prostředky z fondu jsou určené zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům. Rodinným příslušníkem se pak rozumí manžel/-ka, druh/-žka a nezaopatřené děti.

Fond tvoří postupně příspěvky, které jsou vypočítány z nákladů na základní platy. Základní příděl do fondu pak jsou 2 % z tohoto stanoveného základu. Je na zřizovateli fondu, zda do něj bude příspívat měsíčně nebo čtvrtletně.

Čerpání FKSP

Prostředky z FKSP pak mohou být použity například k účelům:

  • Provoz zařízení, které slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců
  • Vitamínové prostředky, očkování
  • Pracovní podmínky a pracovní oděvy a obuv
  • Vybavení pro sportovní a zájmovou činnost
  • Pořízení hmotného majetku
  • Půjčky na bytové účely
  • Stravování
  • Rekreace
  • Kulturní a sportovní akce

Prostředky z fondů nelze používat na odměny za dosažené pracovní výsledky. Vedle odměn plynoucích z tohoto fondu může být ve firmě nastavený ještě motivační sytém závislý na pracovních výsledcích. 

Jaké jsou mezi zaměstnanci nejvíce žádané benefity?

 

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o