Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Jak na daňovou optimalizaci

20. 3. 2015

S blížícím se termínem daňového přiznání živnostníci a OSVČ řeší, jak co nejvíce snížit daňový základ, tedy jak co nejefektivněji daně optimalizovat. Způsobů je několik.

Využití paušálních výdajů

Pokud se OSVČ rozhodnou využívat paušálních výdajů (nebo také výdajových paušálů), zjednoduší si situaci, protože nemusí vést daňovou evidenci. Pro rok 2014 nejsou příjmy daněné paušálními výdaji limitovány, od roku 2015 to bude možné jen u příjmů nižších 2 milionů Kč.

Pro zemědělce, řemeslníky a vodohospodáře je stanoveno procento paušálu na 80 %. Pro ostatní živnostníky 60 %. Pro svobodná podnikání pak jen 40 % a pro příjmy z pronájmů 30 %. „Prakticky to znamená, že OSVČ budou mít výdaje nastavené vždy na 80 %, 60 %, 40 % nebo 30 %, i když reálně budou výdaje nižší. Naopak pokud by jeho výdaje byly vyšší, je pro něj výhodnější vést daňovou evidenci a doložit veškeré výdaje,“ říká Jan Vaněk z účetní firmy Tigra.

Výhody a nevýhody paušálních výdajů

Výhodou výdajových paušálů je jejich jednoduchost, podnikatel eviduje jen příjmy. Další výhodou je výše paušálu, protože v případě živností, které mohou uplatňovat paušály ve výši 80 %, se často jedná o vyšší částku, než jejich reálné výdaje. poslední velkou výhodou je cena vedení daní.Většina podnikatelů to zvládne sama.

Naopak nevýhodou je, že si nelze odečíst daňové zvýhodnění na děti nebo vyživovaného manžela/manželku. Navíc od roku 2015 je výše příjmu pro uplatnění paušálních výdajů limitovaná do 2 milionů Kč.

Přechod z výdajových paušálů na daňovou evidenci

Zjistili jste, že vedení skutečných výdajů je pro vás výhodnější než paušál? Přejít na daňovou evidenci není jen tak. Musíte totiž upravit výdaje za předchozí rok. Zkontrolujte si:

  • výši pohledávek
  • výši závazků
  • nespotřebované zásoby
  • rezervy

Pokud podnikatel neeviduje žádné pohledávky, závazky či zásoby, nic nebrání k přechodu na daňovou evidenci. „V opačném případě je povinen upravit daňový základ za předchozí období formou dodatečného daňového přiznání. V případě, že dojde k úpravě daňového základu, je ovlivněna i výše vyměřovacího základu pro OSVČ,“ upozorňuje Jan Vaněk.

Optimalizace v případě daňové evidence

Náklady na služební auto a služební cesty

Pokud podnikatel využívá služební auto a často on, nebo jeho zaměstnanci vyráží na služební cesty, jedná se o uznatelné náklady a tím pádem i uznatelný náklad pro snížení daní. I v tomto případě je možnost uplatnit měsíční paušál ve výši 5.000 Kč. Podmínkou ovšem je, že musí paušály využívat po celý rok. Nelze je kombinovat se skutečně vynaloženými náklady.

V případě, že by na služební cestu vyrazil zaměstnanec vlastním vozidlem, zvyšují se náklady na proplacení náhrad ještě více (opotřebení vozu, pohonné hmoty a případně stravné).

Příspěvek na životní pojištění

Zaměstnavatel může přispívat zaměstnancům na životní pojištění. Kromě toho, že je to oblíbený zaměstnanecký benefit, je to i nástroj daňové optimalizace. Příspěvky na životní pojištění jsou ovšem předmětem novely zákona o daních z příjmů. Zaměstnanci, kteří budou chtít mít příspěvky od zaměstnavatele daňově zvýhodněné, musí se vzdát mimořádných výběrů před ukončením smlouvy. Tento krok má zamezit zneužívání těchto příspěvků.

Vzdělávání zaměstnanců

Daňově uznatelným nákladem je také proplacení vzdělávání zaměstnanců, které jim pomůže v profesním růstu. Jedná se například o rekvalifikace nebo krátkodobé profesní kurzy. Odvody neplatí ani zaměstnavatel ani zaměstnanec.

Zdravotně postižení zaměstnanci

Možnost pro začínající živnostníky i velké firmy jak si snížit základ daně je zaměstnávat zdravotně postižené. Tato forma je chvályhodná, ale vyžaduje zodpovědnost ze strany firmy. Nicméně pro rok 2014 je výše slevy 18.000 Kč na každého postiženého zaměstnance a 60.000 Kč v případě zaměstnance těžce postiženého (invalidita 3. stupně).

Uplatnění ztráty

„Pokud v některém roce dosáhne podnikatel záporného hospodářského výsledku (neskočí v zisku), může si snížit základ daně po dobu pěti let. Toto snížení nemusí být jednorázové, ale může být uplatňováno postupně po dobu celých pěti let,“ dodává Vaněk.

Daňová optimalizace

Článek vydal iPodnikatel ve svém E-magu Starting Up

Jaké jsou aktuální změny v daních a daňové optimalizaci

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o