Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Výpověď ze strany zaměstnance

5. 10. 2018

Pracovní poměr může skončit trojím způsobem:

  1. Výpověď podá zaměstnanec
  2. Zaměstnanec dostane výpověď od zaměstnavatele
  3. Pracovní poměr skončí dohodou

Z hlediska času je nejrychlejším způsobem ukončení pracovního poměru dohodou. V tomto případě se obě strany domluví na termínu ukončení poměru. Naopak pokud chce pracovní poměr ukončit zaměstnavatel, svazují ho zvláštní podmínky, které chrání zaměstnance. Když se rozhodne pracovní poměr ukončit zaměstnanec, musí dodržet jen několik podmínek:

  1. Zaměstnanec musí vyjádřit svobodnou vůli ukončit pracovní poměr (např. Tímto dávám výpověď z pracovního poměru)
  2. Výpověď musí být podána písemně - Pokud tato podmínka nebude dodržena, k výpovědi nebude přihlíženo.
  3. Musí být doručena zaměstnavateli - Zpravidla osobním předáním v místě sídla zaměstnavatele. Zaměstnavatel však může souhlasit s elektronickou komunikací. Taková výpověď však musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem.

Samozřejmostí je také využití klasických poštovních služeb. Zaměstnanec může také požádat o písemné potvrzení doručení výpovědi, v tom případě je zaměstnavatel povinen takové potvrzení vydat.

Výpověď ze strany zaměstnance nemusí obsahovat žádné zdůvodnění. Fakt, zda výpověď zdůvodnění obsahuje nebo ne, nijak neovlivní účinky právního jednání.

Výpověď také musí obsahovat datum. I v případě výpovědi ze strany zaměstnance totiž musí být respektovány výpovědní lhůta, která musí být minimálně dva měsíce. Výpovědní lhůta se počítá od prvního dne následujícího měsíce, kdy byla výpověď podána. 

Zaměstnavatelé mají jen několik důvodů pro vyhazov zaměstnance. Tím nejčastějším je jeho nadbytečnost

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o