Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Nárok na podporu při rekvalifikaci

12. 7. 2018

Rekvalifikační kurzy pomáhají účastníkům zvyšovat kvalifikaci a zlepšit uplatnění na trhu práce. Úřad práce může v některých případech kurzovné uhradit nejen uchazečům o zaměstnání, ale proplatit i rekvalifikaci od zaměstnavatele.

Rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané

Uchazeči o zaměstnání registrovaní na úřadu práce si mohou zažádat o proplacení kurzovného. Délka registrace na ÚP o proplacení nerozhoduje, ale nárok není samozřejmý. Úředníci zohledňují, zda je po dané profesi poptávka, zda kurz reálně může uchazečům pomoci k získání nové práce a také zda má požadované dovednosti.

Nejvíce peněz od úřadu práce získají ti, kteří se rozhodnou pro kurz zajišťovaný úřadem práce. Pokud úřad práce účast na kurzu schválí, stát plně uhradí kurzovné a zvýší se také podpora v nezaměstnanosti. Podpora při rekvalifikaci je 60 % z průměrného měsíčního výdělku v předchozím zaměstnání. Maximální příspěvek při rekvalifikaci je zastropován 0,65násobkem průměrné mzdy. Letos je to tedy maximálně 18.695 Kč. Pokud nezaměstnaný neprochází rekvalifikací, je jeho maximální měsíční podpora 16.682 Kč.

Podpora při rekvalifikaci pro OSVČ je vypočítána z posledního vyměřovacího základu přepočítaného na měsíce. I u OSVČ je maximální příspěvek při rekvalifikaci 18.695 Kč. Těm, kterým není možné stanovit vyměřovací základ náleží podpora při rekvalifikaci 4.027 Kč.

Kurzovné však nejsou jediné peníze, které může účastník kurzu od úřadu práce získat. Může si zažádat také o proplacení jízdného nebo pojištění pro případ škody. Ani v těchto případech však nárok není samozřejmý a je nutné o proplacení zažádat. Zároveň v dohodě o rekvalifikaci, kterou účastník podepisuje s úřadem práce je dané, že pokud bez vážného důvodu nedokončí kurz nebo odmítne nabízenou práci, stát bude chtít peníze vrátit.

Zvolená rekvalifikace

Pokud si uchazeč nevybere z nabídky úřadu práce, může si rekvalifikační kurz vybrat sám v rámci tzv. zvolené rekvalifikace. I taková rekvalifikace může být státem proplacena. Úřad však po schválení proplacení (které také není samozřejmé) uhradí jen kurzovné. Během rekvalifikace také nedostane podporu v nezaměstnanosti.

Uchazeči o zaměstnání mohou na rekvalifikace čerpat až 50.000 Kč v průběhu tří let. I v případě zvolené rekvalifikace musí účastník peníze vrátit, pokud kurz bez vážného důvodu předčasně ukončí.

Rekvalifikace od zaměstnavatele

Rekvalifikační kurz může pro své zaměstnance zajistit i zaměstnavatel. Pokud kurz zvýší kvalifikaci zaměstnanců, může zaměstnavatel požádat úřad práce o částečné nebo plné proplacení. Stát však proplatí jen kurzovné, nikoli náhradu mzdy, která zaměstnanci náleží, pokud kurz probíhá během řádné pracovní doby.

Náklady na vzdělávání zaměstnanců však jsou daňově uznatelné

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o