Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Jak doručovat písemnosti zaměstnancům?

29.5.2014

Písemnosti, které se týkají vztahu zaměstnavatele a zaměstnance podléhají zákonným předpisům podle § 334 zákoníku práce. Ten upravuje způsob komunikace mezi oběma stranami v záležitostech, které se týkají pracovních poměrů a dohod, mzdových nebo platový výměr, odměňování, ale i výpovědi. Víte, jak musíte písemnosti doručit a jaký postup oznámení uplatnit? Přečtěte si, před čím se mít na pozoru.

Doručení do vlastních rukou

Jednou z možností, jak doručit zaměstnanci písemnosti je doručení do vlastních rukou. Nejčastěji doručuje zaměstnavatel písemnost zaměstnanci do vlastních rukou na pracovišti. Zákon ale umožňuje ji doručit kdekoliv, kde lze zaměstnance zastihnout a v kterýkoliv den, včetně svátků, což je důležité zejména pro určení výpovědní doby podle § 51 zákoníku práce.

Doručovat písemnosti může zaměstnavatel osobně nebo zaměstnanec, který je vybavený plnou mocí zaměstnavatele. Doporučuje se však mít s sebou při doručení svědka, pro případ odmítnutí převzetí písemnosti zaměstnancem. V tom případě se o odmítnutí se na místě sepíše záznam.

Elektronické doručování

Další zákonný postup umožňuje využití elektronických komunikací. K tomu ale musí dát zaměstnanec souhlas. Pro uznání této komunikace je nutné, aby obě strany používaly elektronických podpisů. Pokud se písemnost nevrátí do tří dnů se všemi náležitostmi, považuje se doručení za neúčinné.

Doručování poštou

Pokud selžou první dva způsoby, využije zaměstnavatel služeb poštovní doručovací služby. Písemnost se zasílá jako doporučená zásilka s doručenkou. Platné doručení musí být doloženo písemným záznamem o doručení. Písemnost je doručena jejím převzetím. V případě nepřevzetí písemnosti se považuje písemnost za doručenou po uplynutí 10 dnů, kdy je tato písemnost uložena. 

V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte odborníky.

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o