Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Stanovení podpory v nezaměstnanosti z průměrné mzdy

26. 6. 2018

Nárok na podporu v nezaměstnanosti vznikne, pokud se uchazeč o zaměstnání v předchozích dvou letech aspoň dvanáct měsíců účastnil důchodového pojištění. Byl tedy zaměstnán nebo jako OSVČ odváděl pojistné na důchodové pojištění. Místo zaměstnání je možné také započítat náhradní dobu, mezi kterou patří například péče o dítě do 4 let nebo péče o závislou osobu.

Výše náhrady v nezaměstnanosti je rovna:

  • První dva měsíce 65 % průměrného čistého výdělku (vyměřovacího základu u OSVČ)
  • Další dva měsíce 50 % z vyměřovacího základu
  • Zbylou dobu 45 % vyměřovacího základu

Zbylá doba nároku na náhradu v nezaměstnanosti závisí na věku uchazeče o zaměstnání.

  • Člověk do 50 let pobírá podporu v nezaměstnanosti dohromady maximálně 5 měsíců
  • Člověk od 50 do 55 let má podpůrčí dobu osm měsíců
  • Člověk na 55 let má podpůrčí dobu jedenáct měsíců

Mohou ovšem nastat situace, kdy je člověk bez vyměřovacího základu, přesto má nárok na podporu v nezaměstnanosti. Jedná se zejména o ty, kteří přestali pečovat o dítě do 4 let a nenašli zaměstnání. Nebo se nezaměstnaný pokoušel podnikat, ale nevydržel to dostatečně dlouhou dobu.

V tom případě se podpora v nezaměstnanosti počítá z průměrné mzdy, ovšem procentní výměra je výrazně menší.

  • Za první dva měsíce se jedná o 0,15násobek z průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího roku
  • Za další dva měsíce se jedná o 0,12násobek z tohoto základu
  • A ve zbylé době 0,11násobek z tohoto základu

V roce 2018 se násobek počítá z částky 28.761 Kč. V prvním období nezaměstnaný tedy získá 4.315 Kč, ve druhém 3.452 Kč a ve zbývající době 3.164 Kč.

Může také nastat situace, kdy výši předchozího výdělku není možné doložit. Zejména v případě likvidace firmy nebo, pokud ji postihla živelná katastrofa. V tomto případě zaměstnancům také náleží podpora v nezaměstnanosti počítaná z průměrné mzdy.

Úřad práce může vyrovnat mzdové nároky zaměstnanců, jejichž zaměstnavatelé jsou v platební neschopnosti. 

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o