Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Nároky zaměstnanců agentury

5. 6. 2018

Přestože je na trhu dostatek volných míst nabízených přímo zaměstnavateli, existuje stále podstatná část zaměstnanců přes agenturu práce. Po loňské novelizaci zákoníku práce se počet pracovních agentur snížil o více než polovinu na 980 společností. Důvodem je povinná půlmilionová kauce, kterou musí každá agentura na trhu složit. Při výběru agentury je dobré zkontrolovat si povolení od MPSV a také zda je členem některé z oborových asociací.

Po podepsání smlouvy s agenturou, se klient stává jejím zaměstnancem. Agentura za něj tedy musí odvádět sociální a zdravotní pojištění. Pro agenturu je možné pracovat pouze na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti. DPP s agenturou není možné uzavřít. Jakmile agentura sežene zaměstnání, dostane její zaměstnanec písemně pokyn k dočasnému výkonu práce. Agentura může jednoho člověka na konkrétní pracovní místo půjčit nejdéle na 12 po sobě jdoucích měsíců. Existují však dvě vyjímky:

  1. Agenturní pracovník zastupuje zaměstnance na mateřské nebo rodičovské dovolené
  2. Pracovník o prodloužení doby pronajmutí sám požádá

Mzdové podmínky kmenových pracovníků a pracovníků agentury by měly být stejné. Stejně tak podmínky pro čerpání dovolené, rozvržení pracovní doby nebo některé zaměstnanecké benefity jsou i pro zaměstnance agentury. Naopak nedostanou od zaměstnavatele příspěvek na životní nebo penzijní pojištění, příspěvek na dopravu nebo bydlení.

Pokud zaměstnanec agentury nemá stejné podmínky jako kamenní zaměstnanci, má právo si stěžovat. Nejprve u své pracovní agentury, která má ze zákona povinnost svým zaměstnancům rovné podmínky zajistit. Pokud agentura rovné zacházení nezajistí, může si zaměstnanec stěžovat na inspektorátu práce. Stížnost musí obsahovat IČO agentury, název a sídlo. Měl by být také přiložený mzdový výměr zaměstnance a další dokumenty, které doloží příčinu stížnosti. Inspektorát totožnost stěžovatele nesmí prozradit. Na základě podnětu je zkontrolována činnost agentury a většinou i firma, která si zaměstnance najala.

Připomeňte, si, jaké jsou základní náklady zaměstnavatele na zaměstnance

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o