Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Úřad práce může uspokojit mzdové nároky zaměstnanců

19. 4. 2018

V případě platební neschopnosti zaměstnavatele má zaměstnanec možnost získat část mzdových nároků od úřadu práce. Jednou z hlavních podmínek je, že na zaměstnavatele musí být podán insolvenční návrh nebo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení.

Mzdové nároky může uplatnit zaměstnanec na pracovní poměr, pracovník na dohodu o provedení práce (pokud z příjmu bylo odvedeno nemocenské pojištění), i pracovník na dohodu o pracovní činnosti. Nároky může uplatňovat i bývalý zaměstnanec, pokud jeho příjmy od zaměstnavatele spadají do rozhodného období. Naopak na náhradu mzdy nemají zaměstnanci, které v rozhodném období byly statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu a u zaměstnavatele měl nejméně poloviční majetkovou účast. Důvodem je, že takový zaměstnanec mohl ve svém postavení insolvenci zavinit.

Náhrada mzdy se vztahuje pouze na mzdu (včetně náhrady za mzdu z důvodů překážek v práci). Nevztahuje se na cestovní náhrady, náhrady za způsobené školy nebo jakékoli jiné peněžní benefity (např. příspěvek na penzijní pojištění).

Zaměstnanec může zažádat o mzdovou náhradu na jakékoli krajské pobočce úřadu práce nebo kontaktním pracovišti. Nárok schvaluje úřad práce pod který spadá zaměstnavatel. Soupis zaměstnavatelů, jejichž zaměstnanci mohou na úřadu práce uplatňovat své mzdové nároky, jsou vyvěšeny na úřední desce ÚP. Zároveň je zveřejněna lhůta, ve které musí zaměstnanci o náhradu požádat. Rozhodné období, za které může zaměstnanec požádat o náhradu mzdy, jsou tři měsíce před a po vyhlášení tzv. moratoria před zahájením insolvenčního řízení.

Náhrada mzdy může být poskytnuta maximálně za tři měsíce v rozhodném období. Zaměstnanec si měsíce vybere sám. Náhrada mu může být poskytnuta i v částečné výši. Pokud zaměstnanci byla vyplácena v rozhodném období každý měsíc část mzdy, má zaměstnanec nárok na náhradu pouze za zbývající část. Mzdové nároky mohou být uspokojeny úřadem práce pouze jednou za rok. Výši maximální mzdové náhrady vyhlašuje MPSV. Určující je výše průměrné mzdy za předešlý kalendářní rok. Rozhodnou částkou od 1. května 2018 do 30. dubna 2019 je 29.504 Kč. Maximální náhrada je rovna 1,5násobku této rozhodné částky, tedy 44.256 Kč. Pokud by tedy zaměstnanec měl po tři měsíce nárok na maximální výši náhrady, může od úřadu práce dostat více než 130.000 Kč. Z náhrady mzdy je odvedena daň a pojištění.

Pro uplatnění nároku na náhradu mzdy je třeba vyplnit písemnou žádost, součástí které mohou být i doklady, které prokazují výši uplatňovaných nároků. Úřad práce dále písemně vyzve zaměstnavatele, aby doložil, zda u zaměstnance provedl povinné srážky a odvody. Zaměstnavatel také dodá seznam dlužných mzdových nároků vůči všem zaměstnancům.

Pokud mzdové nároky u zaměstnance i zaměstnavatele sedí, úřad práce do 10 dnů oznámí termín a způsob jejich uspokojení. Pokud nároky nesouhlasí, uzná úřad práce náhradu pouze v prokázané výši. Pokud výše mzdového nároku prokázat nejde, náleží zaměstnanci nárok ve výši minimální mzdy.

Potřebujete pomici s vedením účetnictví? Ozvěte se nám. 

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o