Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Stravné a další náhrady pro zaměstnance na služební cestě

23. 3. 2018

Žijeme v digitální době. Díky technologiím se můžeme spojit s kýmkoli na druhém konci světa během několika okamžiků. Přesto se kvalitně osobnímu setkání nic nevyrovná. Proto je potřeba, aby zaměstnanci nebo podnikatelé čas od času vyjeli a strávili nějaký čas na služební cestě. Na pracovní cestě je možné strávit několik hodin, dní a v případě zahraničních pracovních cest i několik měsíců.

Nové sazby stravného

Jako každý rok došlo k úpravám sazby stravného. „Zatímco ve veřejném sektoru je stanovený interval, který musí zaměstnavatel při vyplácení stravného dodržet, v soukromém sektoru je dané jen minimum. Maximální výše není stanovena a zaměstnavatel není nijak limitován. Musí však respektovat pravidla daňové uznatelnosti stravného,“ vysvětluje Jan Vaněk z účetní firmy Tigra. Minimální výše stravného v soukromém sektoru je shodná s minimální výši stravného ve veřejném sektoru. V roce 2018 to tedy jsou.

  • 78 Kč až 93 Kč, pokud pracovní cesta trvá 5 – 12 hodin
  • 119 Kč – 143 Kč, pokud pracovní cesta trvá 12 – 18 hodin
  • 186 Kč – 223 Kč, pokud pracovní cesta trvala v daném dni více než 18 hodin

Pokud služební cesta trvá více dní, nárok na stravné je posuzovaný za každý den individuálně.

Zaměstnanec jede vlastním vozem

V některých případech je nejjednodušší vyrazit na služební cestu vlastním vozem. V takovém případě, má pracovník nárok kromě náhrady za projeté pohonné hmoty, také nárok na náhradu za opotřebení vozidla. Náhrada za jeden ujetý kilometr v jednostopém vozidle nebo tříkolce je 1,10 Kč, za cestu v osobním silničním motorovém vozidle náleží náhrada 4 Kč.

Náhrada za spotřebované pohonné hmoty je většinou určena účtenkou z čerpací stanice. Pokud zaměstnanec doklad nemá, vychází zaměstnavatel z dané průměrné ceny pohonných hmot a údajů o spotřebě vozu ve velkém technickém průkazu.

  • Cena za 1 litr motorové nafty je 29,80 Kč
  • Cena za 1 litr Naturalu 95 je 30,50 Kč
  • Cena za 1 litr Naturalu 98 je 32,80 Kč

„Nárok na náhradu má také zaměstnanec, který cestuje vozidlem na LPG. Pro toto palivo není stanovena průměrná cena, náhrada se počítá jen z údajů na účtence,“ upřesňuje Vaněk.

Zaměstnanec může na cestu využít samozřejmě také prostředků hromadné dopravy. Pak je náhrada cestovních výdajů rovná údajům na jízdních dokladech.

Nové sazby stravného v zahraničí

Pracovní povinnosti mohou zaměstnance přivést až za hranice České republiky. V případě, že zahraniční pracovní cesta trvá více než 5 hodin, má zaměstnanec nárok na stravné v zahraniční měně. Jeho výše je dána v zákoníku práce. V letošním roce došlo k navýšení základní sazby stravného v osmi zemích.

Země Stravné 2017 Stravné 2018
Austrálie a Oceánie 50 USD 55 USD
Belgie 45 EUR 50 EUR
Velká Británie 40 GBP 45 GBP
Bahamy 50 USD 55 USD
Bolívie 45 EUR 50 EUR
Korea 45 EUR 50 EUR
Maroko 35 EUR 40 EUR
Nový Zéland 50 USD 55 USD

Na zahraniční stravné v plné výši má zaměstnanec nárok, pokud v zahraničí strávil více než 18 hodin.

„Pokud zahraniční pracovní cesta trvá méně než 18 hodin, je nárok krácený. Na druhou stranu, pokud zahraniční pracovní cesta trvá déle než jeden měsíc, má zaměstnanec po domluvě se zaměstnavatelem nárok na proplacení návštěvy příbuzného,“ uzavírá Jan Vaněk z účetní firmy Tigra. 

Využití vozu pro firemní účely zavazuje podnikatele také k silniční dani

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o