Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Náhrada mzdy i nemocenské se v roce 2018 zvýší

20. 10. 2017

Od roku 2018 dojde k úpravě redukčních hranic, proto se náhrada mzdy od zaměstnavatele i nemocenské dávky mohou zvýšit. Stále však bude platit, že náhradu mzdy bude poskytovat zaměstnavatel od třetího do patnáctého dne nemoci, po 15. dnu ČSSZ.

Náhrada mzdy od zaměstnavatele

Při výpočtu náhrady mzdy se vychází z redukčních hranic stanovených pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění. Nové redukční hranice pro výpočet nemocenského jsou:

 • 1000 Kč
 • 1499 Kč
 • 2998 Kč

Při stanovení náhrady mzdy je redukční hranice vynásobena koeficientem 0,175, pro stanovení redukční hodinové hranice.

 • 1000 x 0,175 = 175 Kč
 • 1499 x 0,175 = 262,33 Kč
 • 2998 x 0,175 = 524,65 Kč

Pokud tedy zaměstnanec bude mít průměrně 500 Kč za hodinu, bude se při výpočtu náhrady mzdy postupovat následovně:

Z částky v rámci první redukční hranice se spočítá 90 %.

 • 175 x 0,9 = 157,50 Kč

Z rozdílu mezi první a druhou hranicí se spočítá 60 %.

 • (262,33 - 175) x 0,6 = 52,398 Kč

Z rozdílu mezi třetí a druhou hranicí se spočítá 30 %.

 • (500 - 262,33) x 0,3 = 71,301 Kč

Redukovaný hodinový základ (RHZ) tedy bude 281,199 Kč.

Po stanovení RHZ se vypočte náhrada mzdy - ta náleží od 4. pracovního dne neschopnosti a dle zákona je to 60 % z RZH. V našem případě tedy 168,7194 Kč. Náhrada mzdy se zaokrouhluje na haléře, tedy 168,72 Kč za hodinu.

Nemocenské od roku 2018

V případě dlouhodobé nemoci si zaměstnanci polepší výrazněji. V současné době je výše nemocenského 60 % po celou dobu pracovní neschopnosti. Od roku 2018 se bude nemocenské stupňovat:

 • 15. - 30. den neschopnosti 60 % denního vyměřovacího základu
 • 31.- 61. den neschopnosti 66 % denníhho vyměřovacího základu
 • 61. - do konce pracovní neschopnosti 72 % denního vyměřovacího základu

Nová výše bude platit od 1. ledna 2018. Dlouhodobě nemocným se dávka automaticky zvýší.

Přečtěte si další schválené změny pro dlouhodobě nemocné

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o