Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

K čemu je genderový audit

22. 9. 2017

Firmy v současné době stále více využívají možnosti vyzkoumat, zda její zaměstnanci mají rovné příležitosti, nejsou oběťmi diskriminace nebo se jim daří skloubit pracovní a osobní život. Výsledkem genderového auditu je důkaz pro veřejnost, že se o vlastní zaměstnance zajímá, a také pro nástroj managementu pro firemní růst. Audit může také odhalit rozpor se zákonem většinou spočívající právě v diskriminaci. Doporučení vycházející z auditu však nejsou závazná a je pouze na podnikatelích, zda je zapracují do firemní kultury.

Audit je možným řešením pro všechny firmy, které si chtějí být jisté dodržováním právního řádu, ale také pro ty, které chtějí znát podněty na zlepšení pracovních podmínek přímo od zaměstnanců.

Průběh genderového auditu

Nejdříve jsou definovány oblasti, které si společnost přeje prověřit. Auditor pak analyzuje firemní směrnice, pravidla odměňování, zaměstnaneckou strukturu a názory. Pak jsou z řad zaměstnanců sestaveny skupiny, které na základě dotazování prověří dodržování firemních pravidel. Firma také musí zajistit koordinátora, který bude spolupracovat s auditorem a umožní bezproblémový průběh auditu ze strany firmy.

Firmy zároveň musí počítat, že zjištěná situace nebude k jejich maximální spokojenosti. Genderový audit jim ale umožní změnit firemní kultury k větší spokojenosti zaměstnanců. Součástí závěrečné zprávy auditora jsou i příklady funkčnosti opatření v jiných podnicích. Audit si nechávají zpracovat nejen velké a nadnárodní podniky, ale i menší zaměstnavatelé nebo státní instituce.

Současná ekonomická situace nahrává zaměstnancům při vyjednávání pracovních podmínek a mnozí z nich uvažují o změně.

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o