Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Uplatňujete paušální výdaje na dopravu?

14. 7. 2017

Podniky mohou od roku 2009 využít paušálních výdajů na dopravu a nezdržovat se tak vyplňováním knihy jízd. Tento výdaj je daňově účinný a na jedno vozidlo činní 5.000 Kč měsíčně. U těchto vozidel však již nejsou daňově uznatelné náklady na spotřebované pohonné hmoty. Co potřebujete vědět, pokud zvažujete využívání paušálních výdajů na dopravu?

 • Vozidlo, které je v nájmu nebo ve vlastnictví fyzické osoby, není nutné zahrnout ho do obchodního majetku. Pokud tam však není, nemůžeme u tohoto vozidla uplatnit daňové odpisy ani výdaje na opravu a údržbu.
 • Od roku 2014 platí, že vozidlo nesmí být pořízeno na finanční leasing.
 • Paušální výdaje mohou být využity maximálně na tři vozidla.
 • Během jednoho zdaňovacího období není možné kombinovat paušální a prokázané výdaje.
 • V kalendářním měsíci pořízení a vyřazení je možné využít paušální výdaje v poměrné části.
 • Nárok na plný paušální výdaj (5.000 Kč) má poplatník pouze v případě, že vozidlo je využíváno pouze k firemním účelům, tedy výlučně k dosažení, zajištění a udržení dosažitelného příjmu.
 • V případě, že je používáno i k jiným účelům, krátí se paušální výdaj na 4.000 Kč.
 • Nárok na plný paušální výdaj se přiznává na základě poplatníkova prohlášení.
 • Předpokládá se, že pokud u jednoho vozidla je uplatňovaný krácený paušál, zbývající vozidla, u kterých je uplatňovaný paušál, jsou užívána výlučně k podnikání.
 • Pokud po část měsíce bylo vozidlo přenecháno jiné osobě, nemůže být již paušální výdaj využit.
 • Náklady na spotřebované pohonné hmoty nebo parkovné nejsou ani z části daňově uznatelným nákladem.

Jaké jsou další možnosti využití paušálních výdajů?

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o