Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Termín nevyčerpané dovolené z loňska si může od července určit zaměstnanec

9. 6. 2017

Zaměstnanec se nemůže vzdát dovolené, ani mu nemůže propadnout. To znamená, že pokud ji v minulém roce nestihl vybrat, převedla se mu do letošního roku. Zaměstnavatel vždy určuje, kdy zaměstnanec dovolenou čerpá. Zpravidla k čerpání dochází po vzájemné dohodě obou stran. Je na zaměstnavateli, aby rozvrhl čerpání dovolené tak, aby byla kompletně vyčerpaná v průběhu kalendářního roku, během kterého nárok na dovolenou vzniknul. Pokud čerpání dovolené brání překážky na straně zaměstnance nebo zaměstnavatele, je zaměstnavatel povinen určit ji tak, aby byla vybrána do konce roku následujícího.

Pokud však zaměstnavatel neurčí termín čerpání do 30. června následujícího roku, má zaměstnanec právo určit čerpání sám. Čerpání musí zaměstnavateli oznámit zpravidla 14 dní předem. Zároveň stále platí, že právo určit čerpání má i zaměstnavatel. Záleží tedy, kdo tohoto práva využije jako první. Důležité je, že do 30. června musí být určený termín čerpání dovolené, nikoli samotné čerpání. Pokud tedy si zaměstnanec termín čerpání dovolené určuje sám, nemusí respektovat rozvrh čerpání vypracovaný zaměstnavatelem. Musí však respektovat stejnou podmínku jako zaměstnavatel – dovolená musí být vybrána do konce roku.

Tzv. proplácení dovolené není v současné legislativě možné během trvání pracovního poměru. Podle zákoníku práce je možné náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě, že pracovní poměr skončil.

Zjistěte o čerpání dovolené více.

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o