Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Otcovská dovolená pro OSVČ

9. 3. 2017

V únoru schválili poslanci novou dávku tzv. otcovskou. Jedná se o dávku z nemocenského pojištění, kterou budou moci čerpat novopečení otcové jeden týden během šestinedělí.

Výše dávky bude 70 % z vyměřovacího základu. Nárok na tuto dávku mohou získat i muži, kteří působí jako osoby samostatně výdělečně činné. Podmínkou je, aby se minimálně tři měsíce, které bezprostředně předchází nástupu na otcovskou dovolenou, účastnili nemocenského pojištění.

Pro OSVČ je vyměřovacím základem 50 % příjmu ze samostatné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení.Od 1. ledna 2017 činí roční minimální vyměřovací základ 169 392 Kč, minimální měsíční vyměřovací základ 14 116 Kč a z toho minimální měsíční záloha na pojistné 1 906 Kč.

Minimální vyměřovací základ neplatí pro osobu samostatně výdělečně činnou:

  • která současně vedle samostatné výdělečné činnosti je zaměstnancem a odvádí pojistné z tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance
  • za kterou je plátcem pojistného stát
  • s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P
  • která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání
  • která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku

Pokud tyto skutečnosti trvají po celý kalendářní měsíc, za který se pojistné platí.

Novelu čeká ještě schválení v Senátu. Účinnosti nabyde však až 9 měsíců po vyhlášení, tedy nejdříve začátkem roku 2018.

V jakém případě má žena OSVČ nárok na mateřskou dovolenou?

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o