Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Paušální daň je v některých případech výhodná

28. 2. 2017

Paušální daň není v současnosti příliš využívaná, i když plátci poskytuje úlevu od byrokratického papírování.

Jaké jsou výhody pro podnikatele, který platí paušální daň:

 • nemusí vést daňovou evidenci ani účetnictví,
 • vede pouze minimální záznamy pro účely daně z příjmů,
 • nemusí evidovat a prokazovat vynaložené náklady,
 • nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů,
 • má výrazně snížené riziko daňové kontroly,
 • předem ví, kolik na dani zaplatí.

Paušální daň má i své nevýhody:

 • vždy platba nejméně 600 Kč
 • nelze získat daňový bonus
 • v případě zjištění vyšších příjmů povinnost podat daňové přiznání
 • vést evidenci přijatých a vydaných plateb v hotovosti, případně další záznamy určené finančním úřadem 
 • vedení jednoduché evidence o výši příjmů, pohledávek a hmotném majetku
 • vést elektronickou evidenci tržeb podle zákona o EET
 • v případě plátce DPH povinnost vést evidenci podle zákona o DPH

Pro koho je paušální daň určená

Paušální daň může využít ten podnikatel, který nemá jiné příjmy, než:

 • ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
 • že živnostenského podnikání
 • z jiného podnikání, ke kterému je třeba podnikatelské oprávnění
 • příjmy z úroků z vkladů na účtu, který je určený k vašemu podnikání

Další omezení, která neumožní využít paušální daň

 • podnikatel nesmí mít zaměstnance
 • podnikatel nesmí mít takzvané spolupracující osoby (s výjimkou manžela nebo manželky) 
 • v posledních třech zdaňovacích obdobích nesměly být podnikatelovy roční příjmy vyšší než pět milionů korun,
 • podnikatel nesmí být společníkem společnosti

Jak si paušální daň vypočítat

Paušální daň se vypočte jako 15 % z předpokládaných příjmů, od kterých se odečtou předpokládané výdaje. Vypočtený základ daně se může snížit o předpokládané slevy na dani, které lze uplatnit v žádosti o stanovení paušální daně.

Paušální daň musí dělat minimálně šest set korun a její výše je neměnná. I v případě nižších příjmů, než se předpokládalo, kdy by při standardním výpočtu byla daň nižší.

O paušální daň se žádá na FÚ vždy do 15. ledna daného zdaňovacího období. Dohodnutá a schválená musí být do 15. května stejného období. Zaplacená pak musí být do 15. prosince zdaňovacího období. Tzn., že za rok 2017 do 15. prosince 2017.

Paušální daň se stejnou částkou se dá využít maximálně na tři zdaňovací období, po jejich uplynutí se musí žádat znovu nebo podat standardní daňové přiznání.

Jestliže si nejste jistí, zda je pro vás výhodnější využít paušální daň nebo podat daňové přiznání, stačí nás kontaktovat a starosti přenechat na nás. Povedeme vám účetnictví a vy se budete moci plně věnovat svému podnikání.

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o