Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Změny cestovních náhrad u tuzemských pracovních cest pro rok 2017

13. 1. 2017

V případě, že je zaměstnanec vyslán na pracovní cestu, cestu mimo pravidelné pracoviště nebo mimořádnou cestu mimo rozvrh směn, zaměstnavatel má ze zákona uloženo proplatit mu prokázané cestovní náhrady, které s touto cestou souvisí. Mezi cestovní náhrady patří ubytování, parkování, doprava, stravné apod.

Změny stravného pro rok 2017

Změny stravného v podnikatelské sféře

V podnikatelské sféře jsou sazby za každý kalendářní den pracovní cesty následující:

 • 72 Kč, v délce pracovní cesty 5 až12 hodin,
 • 109 Kč, v délce pracovní cesty  12 až 18 hodin,
 • 171 Kč, v délce pracovní cesty  déle než 18 hodin.

Bylo-li zaměstnanci poskytnuto během pracovní cesty bezplatné jídlo (např. snídaně, oběd nebo večeře, které je součástí ubytování), stravné se za každé bezplatné jídlo snižuje o hodnotu:

 • 70 % stravného, v délce pracovní cesty  5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného, v délce pracovní cesty  12 až 18 hodin,
 • 25 % stravného, v délce pracovní cesty  déle než 18 hodin.

Změny stravného ve státní a příspěvkové sféře

Pro tuto oblast je stravné stanoveno ve výši:

 • 72 Kč až 86 Kč, v délce pracovní cesty  5 až 12 hodin,
 • 109 Kč až 132 Kč, v délce pracovní cesty  12 až 18 hodin,
 • 171 Kč až 205 Kč, v délce pracovní cesty  déle než 18 hodin.

Jestliže zaměstnavatel nesjedná nebo neurčí před vysláním zaměstnance na pracovní cestu výši stravného, zaměstnanci přísluší stravné ve výši dolní sazby rozpětí.

Bylo-li poskytnuto zaměstnancům v této sféře poskytnuto bezplatné jídlo, stravné se krátí ve stejné výši jako ve sféře podnikatelské.

Zaměstnanec ve sféře státní a příspěvkové nemá nárok na stravné, jestliže mu během pracovní cesty bylo poskytnuto bezplatné jídlo:

 • Při délce cesty 5 až 12 hodin – 2 krát
 • Při délce cesty 12 až 18 hodin – 3 krát

Průměrná cena za pohonné hmoty (dále PHM)

Náhrada za spotřebovanou pohonnou hmotu je určena zaměstnavatelem ve výši násobku ceny PHM a množstvím spotřebované PHM. 

Požaduje-li zaměstnanec náhradu za PHM, je povinen doložit doklad o jejich nákupu a prokázat, že souvisí s pracovní cestou. V případě, že zaměstnanec prokazuje cenu PHM více souvisejícími  doklady o jejím nákupu, cena PHM se pak vypočítává aritmetickým průměrem zaměstnancem prokázaných cen. 

Nemůže-li zaměstnanec hodnověrným způsobem cenu PHM zaměstnavateli prokázat, zaměstnavatel určí výši náhrady následovně:

 • 29,50 Kč/ 1 l u benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 32,50 Kč/ 1 l u benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 28,60 Kč/ 1 l u motorové nafty.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

 • Jednostopá vozidla a tříkolky nejméně 1,10 Kč/ 1 km jízdy
 • osobní silniční motorová vozidla nejméně 3,90 Kč/ 1 km jízdy
 • přívěs k silničnímu motorovému vozidlu – zvýšení sazby nejméně o 15 %
 • nákladní automobil, autobus nebo traktor – nejméně 7,80 Kč (dvojnásobek sazby 3,90 Kč)

Polepšíme si tedy na stravném i v případě, že máme více dětí.

 

 

 

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o