Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Změny u placení sociálního pojištění pro rok 2017

27. 12. 2016

Při výpočtu sociálního pojištění nelze uplatňovat žádné daňové odpočty nebo daňové slevy. Dva zaměstnanci se stejnou hrubou mzdou tedy odvedou na sociálním pojištění stejně vysokou částku.

Co ovlivňuje platbu sociálního pojištění v roce 2017?

1) Kdy se sociální pojištění neplatí

 Odvodům na sociální pojištění (dále SP) nepodléhají např. příjmy z kapitálového majetku, pronájmu nebo ostatní daňové příjmy, DPP s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně a DPČ s měsíční odměnou 2 499 Kč a méně.

2) Kam se SP platí

SP se platí vždy na účet místně příslušné OSSZ.

3) SP ve výši 29,2 % se hradí:

OSVČ odvádí na SP 29,2 % z vyměřovacího základu, který tvoří polovina daňového základu. V případě, že je skutečný vyměřovací základ u OSVČ, která vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost, nižší než minimální vyměřovací základ, SP se vypočítává z minimálního vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ činí 7 058 Kč za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.

4) SP za zaměstnance činí 31,5 %

Na SP odvádí zaměstnavatelé za každého zaměstnance 31,5 % z jeho hrubé mzdy. Z této částky se sráží 6,5 % přímo zaměstnanci, dalších 25 % odvádí zaměstnavatelé nad rámec sjednané hrubé mzdy. Mzdové náklady zaměstnavatele jsou tvořeny tedy nejen hrubou mzdou, ale i povinným pojistným placeným za zaměstnance.

5) Dobrovolné důchodové pojištění činí 1 977 Kč

Pro případy, kdy v daném období není placeno z příjmu SP a toto období se ani nezapočítává jako náhradní doba pojištění pro důchodové účely, může být řešením účast na dobrovolném důchodovém pojištění. Legislativou stanovené minimální měsíční dobrovolné důchodové pojištění je ve výši 1 977 Kč.

6) Minimální měsíční záloha ve výši 2 061 Kč

Povinností každé OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost je platit měsíční zálohy. Ta je odvislá na dosaženém hrubém zisku v předchozím období. Vždy však musí být hrazená alespoň minimální měsíční záloha. Minimální měsíční zálohu platí i OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost, které svoji činnost zahájily.

7) Měřítkem je výše skutečné hrubé mzdy

SP se vždy počítá ze skutečné hrubé mzdy. Minimální vyměřovací základ při výpočtu sociálního pojištění nemusí být dodržen. Není tedy dána nějaká fixní nejnižší částka SP, kterou by musel zaměstnanec platit.

8) Pravděpodobné sociální pojištění se počítá z 42 348 Kč

Jestliže místně příslušná OSSZ neobdrží povinný přehled s údaji potřebnými pro výpočet SP, může pak OSSZ stanovit pravděpodobné sociální pojištění. Toto pravděpodobné pojistné se počítá v roce 2017 z částky 42 348 Kč.

9) Limit 67 756 Kč, kdy se při výkonu vedlejší výdělečné činnosti SP neplatí

Dosáhne-li hrubý zisk při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti do limitu 67 756 Kč/rok, SP se nehradí. Je-li tato činnost prováděna po část roku, limit se poměrně snižuje. Jedná se především o podnikání při zaměstnání, v důchodu nebo během studia.

10) Limit pro platbu SP činí 1 355 136 Kč

Sociální pojištění se platí pouze do limitu. Z částky nad limit se již sociální pojištění neplatí. Limit je přitom stejný pro OSVČ i zaměstnance. Pro rok 2017 je limitem částka 1 355 136 Kč.

Náklady zaměstnavatele na zaměstnance kromě plateb sociálního pojištění jsme shrnuli v našem dalším článku. Přečtěte si další příspěvky se zajímavostmi z účetnictví

 

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o