Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Čtyři varianty zamezení dvojího zdanění u českých rezidentů ze zahraničí

16. 12. 2017

Český poplatník zdanil svůj příjem u zdroje v zahraničí. Může dojít k jeho dvojímu zdanění? V ČR je obecně platné, že daňoví rezidenti přiznávají ke zdanění všechny své celosvětové příjmy, a to ať už byly zdaněny v zahraničí nebo nebyly.

O zamezení dvojího zdanění existuje mezi ekonomicky vyspělými státy světa celá řada smluv. Jsou tu však i národní právní úpravy, které brání nebo omezují dvojí zdanění.

Jsou tu čtyři základní varianty, jak z pohledu státu rezidence poplatníka zabránit dvojitému zdanění:

1. Příjemcem daní je výhradně stát rezidenta

Tato situace je jednou z nejjednodušších, ale státy s výnosnějšími zdroji na ni nerady přistupují. Smlouva státu zdroje v žádném případě neumožňuje zdanění příjmu plynoucího rezidentovi druhého smluvního státu. Zde tedy nehrozí dvojí zdanění.

2. Příjemcem daní je výhradně stát zdroje

Opět je tu Smlouva umožňující zdanit příjem pouze smluvnímu státu zdroje. Ovšem tady už se jedná pouze o výjimečné příjmy, například z penzí a ze závislé činnosti pro státní sektor. Smlouvou může být stanoveno, že ve státě rezidence poplatníka se uplatní osvobození od daně tzv. výhradou progrese. Také v ní může být ustanovení o tom, že jestliže je příjem rezidenta ze státu zdroje osvobozen od zdanění  ve státě rezidence,může jej tento stát přesto při výpočtu daně ze zbývajících příjmů vzít v potaz.

3. Příjemcem daní je jak stát rezidenta i stát zdroje

Jedná se o nejčastější případ. Přitom se ve většině případů ve státě rezidenta čelí dvojitému zdanění. Obvykle přichází na řadu následující dvě metody:

  • metoda vynětí s výhradou progrese -  ve státě rezidenta se ze základu daně vyjmou příjmy ze zdrojů druhého smluvního státu. Z jiných příjmů poplatníka se však vypočte daň sazbou daně, která byla zjištěná ze základu daně nesníženého o tyto příjmy ze zdrojů v druhém státě.
  • metoda prostého zápočtu daně - ve státě rezidenta je možné daň ze všech jeho příjmů snížit o daň zaplacenou ve státě poskytujícím zdroj. Tu je však možné snížit maximálně o částku daně poměrově připadající na příjmy ze zdrojů v tomto druhém smluvním státě ze všech příjmů poplatníka.

4. Národní právní úpravy pro omezení dvojího zdanění příjmů z nesmluvních států

Tato situace nastává zcela výjimečně. Může se však stát, že příjem pochází z nesmluvního státu, se kterým nemá ČR uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. V takovém případě nelze uplatnit žádných výhod plynoucích z neuzavřených smluv a řešení je nutné hledat v zákoně o daních z příjmů toho kterého konkrétního státu.

V ČR takový poplatník najde řešení v § 24 odst. 2 písm. ch) ZDP, který určuje, co je daňový výdaj: „daň z příjmů a daň darovací zaplacená v zahraničí (…) pouze u příjmů, které se zahrnují do základu daně, případně do samostatného základu daně, a to pouze v rozsahu, v němž nebyla započtena na daňovou povinnost v tuzemsku podle § 38f.“

Jak se případně účtuje zahraniční služební cesta?

 

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o