Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Rozdíl mezi nadací a nadačním fondem

30.11.2016

Nadace

Nadace se zakládá za účelem obecně prospěšným nebo také za účelem dobročinným. Jedná se o účelové sdružení majetku. Podle NOZ nadace i nadále nesmějí podporovat:

 • politické strany nebo hnutí,
 • členy svých orgánů
 • své zaměstnance či jejich osoby blízké
 • nesmějí být zakládány výhradně za účelem dosahování zisku

Nově mohou v rámci své vedlejší činnosti podnikat, kdy zisk z podnikání musí být použitý výhradně na podporu své hlavní činnosti.

Jak založit nadaci?

 • nadační listinou (nikdy ne „smlouva“, bez ohledu na počet zakladatelů)
 • pořízením pro případ smrti

Nadace vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

Majetek nadace:

 • je tvořen nadační listinou (vklady do nadace, popřípadě i nadační dary) a ostatním majetkem
 • hodnota nadační jistiny musí být alespoň 500.000 Kč
 • majetek nadace je používaný k poskytování nadačních příspěvků, k úhradě nákladů na zhodnocení nadační jistiny, na vlastní správu i k zajištění vlastní činnosti k naplnění svého účelu
 • nadační jistina nesmí být použitá k zajištění dluhu a nelze až na výjimky zastavit
 • v případě navýšení kapitálu nebo obratu nadace za předchozí účetní období minimálně desetkrát, musí být provedená řádná účetní závěrka, mimořádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka ověřená auditorem.
 • o snížení nebo zvýšení kapitálu rozhoduje správní rada po předchozím souhlasu dozorčí rady
 • případnou transformaci nadace na nadační fond musí výslovně připouštět zakladatelská listina nadace.

Nadační fond

Zakládá se shodně jako nadace za účelem užitečným jak společensky, tak i hospodářsky. Nadační fond však nemá stanovenou minimální hodnotu vkladu, nemá nadační jistinu ani nadační kapitál. U nadačního fondu je běžné, že zanikne, jakmile jsou finanční prostředky spotřebovány pro daný účel. Nepočítá se s jeho dlouhodobou existencí.

Nadační fond se může transformovat v nadaci v případě, že to výslovně připouští zakladatelská listina nadačního fondu.

Přečtěte si o podmínkách pro přijímání a poskytování příspěvků nadačních fondů.

Mezi našimi klienty najdete také několik neziskových organizací. Potřebujete pomoci s vedením účetnictví? 

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o