Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Hospodaření nadací a nadačních fondů

21. 10. 2016

 Nadace a nadační fondy vznikají pro dosahování obecně prospěšných cílů. Tím je míněno zejména:

  • rozvoj duchovních hodnot
  • ochrana lidských práv
  • ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic
  • rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu

Cílem nadací a nadačních fondů je pomáhat finančními prostředky v oblastech neziskových aktivit. Majetek samotných nadací a nadačních fondů je pak tvořen zejména:

  • peněžními prostředky
  • cennými papíry
  • nemovitými a movitými věcmi
  • majetkovými právy a hodnotami, které splňují předpoklad trvalého výnosu a nejsou zatíženy zástavním právem

Příjmy nadačního fondu jsou tvořeny zejména výnosy z nadačního jmění, výnosy z ostatního majetku a nadační dary od třetích osob. Naopak výdaji jsou nadační příspěvky třetím osobám a náklady související se správou nadace.

Zjistěte více o vedení účetnictví neziskovým organizacím.

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o