Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Náležitosti smlouvy s účetní firmou

29. 4. 2016

Přemýšlíte o externím vedení účetnictví? Co by určitě měla mít smlouva uzavřená s poskytovatelem účetních služeb.

Předmět smlouvy – vyhněte se obecnému označení „zpracování účetnictví“. Klient i firma mohou mít rozdílný názor, co vše tento pojem obsahuje. Každou položku pojmenujte zvlášť – zpracování finančního účetnictví, mezd, vedení pokladní knihy, knihy závazků apod.

Povinnosti firmy – zpracování účetní agendy s odbornou péčí, dodržování termínů stanovených zákonem i smlouvou, zachování mlčenlivosti s výjimkou kompetentních státních orgánů.

Povinnosti klienta – termín dodání dokladů, veškeré náležitosti dokladů, poskytnutí kompletních informací.

Cena za služby – Stanovení ceny pro jednotlivé položky (paušál za finanční účetnictví, poplatek za zpracování daňového přiznání…), stanovení termínu úhrady, valorizace ceny vůči inflaci.

Trvání smlouvy – výpovědní lhůta, výpověď v případě nedodržení podmínek smlouvy.

Odpovědnost za vedení účetnictví – dle zákona o účetnictví je za chyby v účetnictví vždy zodpovědný podnikatel. Ten tedy musí zaplatit i případné sankce. Je však možné ji pak vymáhat po poskytovateli účetních služeb. Účetní firmy nemají pojištění profesní odpovědnosti povinné. Je to však určitým ukazatelem poctivosti firmy. Pokud firma pojištění má, případné škody jsou hrazeny z tohoto pojištění a velice se tak usnadní finanční ztráta podnikatele. Toto hrazení škod z pojištění firmy by také mělo být zachyceno ve smlouvě.

Proč uvažovat o externím vedení účetnictví?

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o