Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Přehled daňových změn pro zaměstnance i podnikatele

29. 12. 2017

Od ledna platí několik zásadních změn v daních, které se dotknou zaměstnanců i podnikatelů.

Vyšší sleva na dítě

Pro příjmy za rok 2017 se zvedá daňové zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. Pro příjmy za rok 2018 se navíc zvedá daňové zvýhodnění i za první dítě. A to o 150 Kč měsíčně na 1.267 Kč. U OSVČ se změna projeví až v přiznání za rok 2018.

Vyšší daňový bonus

Lidé, kteří uplatňují daňové zvýhodnění na dítě, se mohou dostat do záporné daňové povinnosti. Pokud jejich příjmy překonaly šestinásobek minimální mzdy (pro rok 2017 tedy 66.000 Kč), mohou naopak peníze od státu dostat. Do započítávaných příjmů se počítají výdělky ze zaměstnání nebo podnikání. Pro příjmy za rok 2018 do něj nebudou započítány příjmy z nájmu nebo kapitálového majetku. Maximální výše bonusu je 60.300 Kč.

Přísnější pravida pro výdajové paušály

Limit pro využití výdajových paučálů se snižuje na polovinu. OSVČ ale budou mít možnost využít slev na děti a vyživovanou manželku či manžela. Pokud se rozhodnou daňového zvýhodnění využít již pro příjmy z roku 2017, platí pro ně nižší limity. Pokud zvýhodnění nevyužijí, platí pro ně limity původní. Od roku 2018 však bude možný jen nový systém.

Vyšší odpočty za životní a penzijní pojištění

Již pro příjmy za rok 2017 bude možné využít vyšší odpočty za životní a penzijní pojištění. Limit se zvyšuje dvojnásobně, tedy na 24.000 Kč. Příspěvky od zaměstnavatele budou nově osvobozeny od daně z příjmů až do výše 50.000 Kč.

Výhody pro dárce krve a kostní dřeně

Daňové zvýhodnění za každý odběr krve se zvyšuje na 3.000 Kč. Za jeden odběr kostní dřeně bude možné si nově odečíst 20.000 Kč.

Srážková daň i pro příjmy ze zaměstnání

Dosud se patnáctiprocentní srážková daň využívala jen u výdělků do 10.000 Kč na dohodu o provedení práce. Od roku 2018 ji bude možné využít i u příjmů ze závislé činnosti do 2.500 Kč.

Sleva za EET

Podnikatelé mohou využít jednorázovou slevu na dani 5.000 Kč. Sleva nemusí jít proti žádnému konkrétnímu dokladu. Stačí, když podnikatel tržbu poprvé elektronicky zaevidoval.

Nový zvýhodněný benefit

Okruh daňově zvýhodněných benefitů se rozšiřuje o příspěvek na tištěné knihy. Zvýhodnění platí i na obrázkové knížky pro děti. Naopak se nebude vztahovat na ty knihy, u kterých reklama překročí 50 % plochy. Nepeněžní plnění jsou na straně zaměstnance osvobozena od daně z příjmu.

Vyšší školkovné

Maximální výše roční slevy na umístění dítěte do školky je ohraničena minimální mzdou. Za rok 2017 tedy činí maximálně 11.000 Kč. Od roku 2018 dokonce 12.200 Kč.  Změnila se však formulace zákona. Nyní bude možné počítat jen výdaje, které souvisejí jen s daným zdaňovacím obdobím. Nikoli zaplacené ve zdaňovacím období, ale vztahující se k příštímu kalendářnímu roku.

Vyšší zálohy za sociální a zdravotní pojištění

Kvůli růstu průměrné mzdy dojde k navýšení záloh na sociální a zdravotní pojištění. Minimální záloha na sociální pojištění se zvyšuje na 2.189 Kč a na zdravotní pojištění 2.024 Kč.

Zjistěte, jak se počítají minimální zálohy pro OSVČ.

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Tigra will not play Fool's Day jokes on you

April 1st, the day of feared accounting deadlines is here. How did your accounting company handle the closing date? Did it play a Fool's Day joke on you? If you are not sure about its services, change it! Do not hesitate to contact Tigra, a company that connects serious approach and more than 20…

Custom Solutions Tailored to Our Clients' Needs

Tigra always tries to fully respect its client's wishes, requirements and customs. Together, we can find a solution that will be precisely tailored to the needs of your company - from book keeping, which will be fully in our competence, to book keeping at our client's site. Let Tigra tailor a…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o