Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Změny v evidenčních listech důchodového pojištění

11. 4. 2018

Evidenční list důchodového pojištění (ELDP) je veden u zaměstnavatele pro každého zaměstnance, kterému za daný kalendářní rok vznikla účast na důchodovém pojištění. Případně za část kalendářního roku, pokud došlo ke vzniku nebo ukončení pracovního poměru. ELDP jsou vedeny i pro zaměstnance ve starobním důchodu.

ELDP se předkládá ČSSZ vždy po závěrce mzdových listů. Listy musí ELDP dorazit nejpozději 30 dnů od 30. dubna. Pokud došlo v průběhu roku k ukončení poměru, musí se list nejpozději do 31. ledna následujícího roku. ELDP mohou být vyplněny na psacím stroji nebo elektronicky prostřednictvím aplikace ČSSZ. Pomocí aplikace je možné ELDP i odeslat.

ELDP obsahuje například identifikační údaje zaměstnavatele, údaje o zaměstnanci, dobu účasti na důchodovém pojištění nebo vyloučené doby.

Novely zákona o nemocenském pojištění ovlivní i vyplňování ELDP za loňský rok. Nově je vyloučenou dobou i doba, po kterou trvala otcovská poporodní péči. Od června 2018 bude vyloučenou dobou i doba poskytování dlouhodobé péče. Účast naopak vzniká těm, kteří jsou svědkové v soudním a správním řízení. ELDP v takovém případě zakládá soud, policie nebo správní orgán. Toto volno je z pohledu zaměstnavatele bráno jako neplacené. 

Pravidla pro poskytování dlouhodobé péče se v loňském roce změnila

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Tigra will not play Fool's Day jokes on you

April 1st, the day of feared accounting deadlines is here. How did your accounting company handle the closing date? Did it play a Fool's Day joke on you? If you are not sure about its services, change it! Do not hesitate to contact Tigra, a company that connects serious approach and more than 20…

Custom Solutions Tailored to Our Clients' Needs

Tigra always tries to fully respect its client's wishes, requirements and customs. Together, we can find a solution that will be precisely tailored to the needs of your company - from book keeping, which will be fully in our competence, to book keeping at our client's site. Let Tigra tailor a…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o