Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Nadační příspěvky a daně

22. 3. 2017

Nadace a nadační fondy vznikají za veřejně prospěšným účelem. Naplňování účelu provádí formou příspěvků, peněžních či nepeněžních. Jak na tyto příspěvky pohlížet z pohledu daní?

Daň z příjmů a daň darovací

Dar ať už v peněžní či nepeněžní formě není předmětem daně z příjmů fyzických či právnických osob. V případě, že je příspěvek:

  • Přijímán k financování zařízení a humanitárních akcí v oblasti kultury, školství, vědy, výzkumu, vývoje a vzdělání, zdravotnictví, sociální péče, ekologie, tělovýchovy, sportu, výchovy a ochrany dětí a mládeže a požární ochrany
  • pokud je majetek nabyt právnickými osobami, které byly zřízeny k zabezpečování těchto činností a které mají sídlo na území České republiky

je osvobozen i od daně darovací. Obdarovaný je však povinen do 30 dnů po uplynutí každého pololetí příslušného kalendářního roku podat daňové přiznání k dani darovací.

Příspěvky a DPH

V případě DPH je třeba rozlišit, či nadační příspěvek má peněžní či nepeněžní podobu. Pokud se jedná o peněžní částku, nemá na výši a účtování o DPH žádný vliv.

Pokud však má příspěvek formu materiálu, zboží či služeb zdarma nebo za zvýhodněnou cenu, je třeba vypořádat se i s DPH. Pokud dárce neuplatnil u daru odpočet daně při jejím pořízením, nepřipočítává k hodnotě daru DPH při darování, tím pádem jej nebude řešit ani příjemce daru. Pokud však dárce odpočet daně uplatnil, musí jej započítat i při darování. Pokud nadační fond není plátcem DPH, jeho příspěvky nepodléhají dani z přidané hodnoty.

Přečtěte si další specifika účetnictví nadačního fondu.

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Tigra will not play Fool's Day jokes on you

April 1st, the day of feared accounting deadlines is here. How did your accounting company handle the closing date? Did it play a Fool's Day joke on you? If you are not sure about its services, change it! Do not hesitate to contact Tigra, a company that connects serious approach and more than 20…

Custom Solutions Tailored to Our Clients' Needs

Tigra always tries to fully respect its client's wishes, requirements and customs. Together, we can find a solution that will be precisely tailored to the needs of your company - from book keeping, which will be fully in our competence, to book keeping at our client's site. Let Tigra tailor a…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o