Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Založení nadačního fondu a podmínky pro přijímání a poskytování příspěvků

16.11.2016

Nadační fond vzniká dnem zápisu do nadačního rejstříku za účelem společensky nebo hospodářsky užitečným účelem. Založení nadačního fondu je jednostranným právním jednáním zakladatele a je zapotřebí zakládací listina. Zakládací listina musí obsahovat:

  • Název a sídlo nadačního fondu
  • Název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo zřizovatele
  • Vymezení účelu – Stěžejní pro pozdější přijímání a čerpání příspěvků
  • Výši, popřípadě hodnotu majetkového vkladu
  • Členy správní rady
  • Členy dozorčí rady
  • Správce vkladů
  • Podmínky pro poskytování příspěvků z nadačního fondu

Podmínky pro poskytování příspěvku má jasně stanovený každý nadační fond. Čerpání příspěvků tvoří významnou část výdajů nadačního fondu. Majetek poskytnutý nadačním fondem v souladu s jeho účelem je zároveň osvobozený od darovací daně. Stejně tak jsou od darovací daně osvobozeny příspěvky, které jsou poskytovány nadačnímu fondu a jsou v souladu s jeho účelem.

Na co si dát v účetnictví nadačního fondu pozor

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Tigra will not play Fool's Day jokes on you

April 1st, the day of feared accounting deadlines is here. How did your accounting company handle the closing date? Did it play a Fool's Day joke on you? If you are not sure about its services, change it! Do not hesitate to contact Tigra, a company that connects serious approach and more than 20…

Custom Solutions Tailored to Our Clients' Needs

Tigra always tries to fully respect its client's wishes, requirements and customs. Together, we can find a solution that will be precisely tailored to the needs of your company - from book keeping, which will be fully in our competence, to book keeping at our client's site. Let Tigra tailor a…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o