Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Založení nadačního fondu a podmínky pro přijímání a poskytování příspěvků

16.11.2016

Nadační fond vzniká dnem zápisu do nadačního rejstříku za účelem společensky nebo hospodářsky užitečným účelem. Založení nadačního fondu je jednostranným právním jednáním zakladatele a je zapotřebí zakládací listina. Zakládací listina musí obsahovat:

  • Název a sídlo nadačního fondu
  • Název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo zřizovatele
  • Vymezení účelu – Stěžejní pro pozdější přijímání a čerpání příspěvků
  • Výši, popřípadě hodnotu majetkového vkladu
  • Členy správní rady
  • Členy dozorčí rady
  • Správce vkladů
  • Podmínky pro poskytování příspěvků z nadačního fondu

Podmínky pro poskytování příspěvku má jasně stanovený každý nadační fond. Čerpání příspěvků tvoří významnou část výdajů nadačního fondu. Majetek poskytnutý nadačním fondem v souladu s jeho účelem je zároveň osvobozený od darovací daně. Stejně tak jsou od darovací daně osvobozeny příspěvky, které jsou poskytovány nadačnímu fondu a jsou v souladu s jeho účelem.

Na co si dát v účetnictví nadačního fondu pozor

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Maßgeschneiderte Lösung für Kunden

Die Gesellschaft Tigra bemüht sich immer, die Kundenwünsche und Anforderungen sowie ihre Gewohnheiten zu berücksichtigen. Zusammen können wir also eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre Gesellschaft ausdenken – von der Buchhaltung, die voll in unserer…

Hochwertige Software - Grundlage

Die Gesellschaft Tigra benutzt nur hochwertige und lizenzierte Software und System mit Cloud, so dass alles online gelöst wird und überall zugänglich ist. Diese Lösung ist trotzdem sehr sicher, weil es dabei eine ähnliche Verschlüsselung wie bei Banksystemen genutzt…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o