Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

OECD Česku radí zvýšit nepřímé daně

16. 7. 2018

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj dala České republice doporučení, pro zlepšení hospodářského vývoje. Ze zprávy OECD vyplývá, že se Česko potýká se stárnutím populace. Aby se mohla s takovým vývojem ekonomicky vyrovnat, měl by být opět zrušen strop odchodu do důchodu 65 let. Výše odchodu do důchodu by měla být více vázána na délku života. OECD doporučuje zvýšit věk odchodu do důchodu již před dvěma lety a zajistit lepší financování důchodového systému. Česká republika však v této oblasti dosáhla jen omezeného pokroku.

Jako další problém OECD vidí rozdíly příjmů mezi pohlavími. Tomuto rozdílu přispívá fakt, že ženy po narození potomka hůře hledají zaměstnání. Řešením by mohlo být omezení maximální délky rodičovské dovolené a zapojení mužů do rodičovské dovolené. Také by pomohlo, kdyby stát podporoval flexibilní pracovní úvazky nebo práci z domova.

Česko by také mělo přijmout změny v daňovém systému. Daňové břemeno českých zaměstnanců je šesté nejvyšší z členských zemí OECD. Systém tak příliš spoléhá na výběr sociálního pojištění. OECD navrhuje snížit sociální pojištění a naopak zvýšit nepřímé daně, jako jsou ekologická daň nebo daň z přidané hodnoty. Zvýšením ekologické daně zejména z emisí uhlíku by podpořilo zavádění zelených technologií.

Česká republika je členem OECD již od roku 1995. Organizace má za cíl pomáhat 35 členským zemím v hospodářském růstu, zvyšování zaměstnanosti a životní úrovně. Pravidelně zveřejňuje pro členské země doporučující zprávy.

Částečné a flexibilní úvazky nejen doporučuje OECD, ale jsou vyžadovány také od zaměstnanců.

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o