Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Všichni zaměstnanci mají za stejnou práci nárok na stejnou odměnu

28. 3. 2017

Podle zákoníku práce jsou zaměstnavatelé povinni zacházet se všemi zaměstnanci rovně. To znamená, že zaměstnanci nacházející se v rovném nebo srovnatelném postavení mají mít stejná práva a žádný nesmí být bezdůvodně zvýhodňován nebo znevýhodňován. Největší rozpory vznikají při určování, zda je náplň práce zaměstnanců shodná či ne.

Mzda je zaměstnancům poskytována na základě složitosti, namáhavosti a odpovědnosti práce a také podle pracovní výkonnosti a dosahování pracovních výsledků. Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se tedy rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce.

Složitost, odpovědnost a namáhavost práce se posuzuje podle následujících faktorů:

  • Vzdělání, které je pro výkon činnosti potřeba
  • Praktické znalosti a zkušenosti zaměstnance
  • Složitost předmětu práce a pracovní činnosti
  • Nároky na organizaci a řízení
  • Míra zaměstnancovi odpovědnosti za způsobené škody, újmy na zdraví a bezpečnost
  • Fyzická, smyslová a duševní zátěž na zaměstnance
  • Negativní vlivy, které na zaměstnance při výkonu práce působí

Vliv má také, zda je práce rozdělena do směn, zda je vykonávána i o víkendech a dnech pracovního klidu či v noci. Pracovní výkony jsou posuzovány podle kvality a intenzity odváděné práce.

V případě stížnosti zaměstnanců na nerovné zacházení při odměňování je třeba přezkoumat všechny uvedené aspekty. Není tedy rozhodující pouze pracovní náplň, ale také kvalifikace a přístup samotného zaměstnance.

Rovné a férové zacházení se zaměstnanci vede k jejich loajalitě. A loajální zaměstnanec je v dnešní době nad zlato.

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o