Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Zdravotní pojištění pro OSVČ za rok 2016

22. 3. 2017

Osoby samostatně výdělečně činné si musí vždy platit zdravotní pojištění. I v případě, že tuto činnost mají nahlášenou jako vedlejší. Daň z příjmu a sociální pojištění odvádět při nízkém zisku nemusí Pro rok 2016 je rozhodný příjem 64.813 Kč. Pokud výdělky ze samostatné výdělečné činnosti nepřesáhnou 6.000 Kč ročně, je možné nechat podat daňové přiznání zaměstnavatele.

Zdravotní pojištění je vždy vypočteno z vyměřovacího základu, tedy z poloviny skutečného hrubého zisku. Od této částky se pak stanoví měsíční zálohy. OSVČ nemusí dodržet minimální výši záloh. Mohou posílat i např. 400 Kč měsíčně.

Praktický příklad

Paní Nováková si na rodičovské dovolené samostatně výdělečnou činností vydělala 100.000 Kč a její výdaje byly 40.000 Kč. Žádné jiné zdanitelné příjmy neměla. Musí podat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob na finanční úřad a přehledy o příjmech a výdajích pro místně příslušnou OSSZ a zdravotní pojišťovnu.

Na dani z příjmu nezaplatí nic, protože má nárok na daňovou slevu na poplatníka 24.840 Kč. Sociální pojištění také nebude muset platit, protože její hrubý zisk je v limitu. Platit bude jen zdravotní pojištění 60.000 Kč x 50 % x 13,5 % = 4.050 Kč. Její měsíční zálohy tedy budou 338 Kč. 

Zjistěte, za jakých podmínek má žena OSVČ nárok na peněžitou podporu v mateřství

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o