Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Vysílání pracovníka v rámci EU

25. 11. 2016

Vysíláním pracovníka v rámci EU se rozumí situace, kdy na časově omezenou dobu zaměstnavatel z jednoho členského státu vyšle svého pracovníka na omezenou dobu do jiného členského státu k partnerskému podniku. Za jakých podmínek je to možné a kde se zdaní příjem vyslaného?  

České subjekty mohou vyslat zaměstnance v případě, že s ním mají uzavřenou pracovní smlouvu, popřípadě dohodu o pracovní činnosti. Na dohodu o provedení práce není možné vyslání realizovat, protože za takového pracovníka nejsou odváděny příspěvky do systému sociálního pojištění. 

Za jakých podmínek lze vyslat pracovníka, stanovuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES. Tou se musí řídit podniky, které mají sídlo v některém z členských států a které svoje pracovníky v rámci nadnárodního poskytování služeb vysílají do jiného členského státu. Směrnicí se musí řídit subjekty, kde:

1. Zaměstnavatel na základě smlouvy uzavřené mezi vysílajícím podnikem a stranou, pro kterou jsou služby určeny, na vlastní účet a pod svým vedením vyšle pracovníky na území jiného členského státu. Pracovní poměr mezi vysílajícím podnikem a zaměstnancem musí dále trvat.

2. Zaměstnavatel vyšle pracovníky do svých holdingových firem na území jiného členského státu. I zde platí, že pracovní poměr mezi vysílajícím podnikem a pracovníkem nadále trvá.

3. Zaměstnavatel, působící v oblasti zprostředkování práce, vyšle pracovníky do podniku, který je využije. Přijímající podnik má sídlo nebo vykonává svoji činnost na území některého členského státu. Trvání pracovního poměru mezi vysílajícím podnikem a zaměstnancem musí být i zde zachováno.

Příslušnost k sociálním předpisům (sociální a zdravotní pojištění)                 

Nejdůležitější zásadou je, že vyslaný pracovník stále podléhá právním předpisům vysílajícího státu, a to za předpokladu, že doba vyslání nepřesáhne 24 měsíců a vyslaná osoba není náhradníkem za jinou vyslanou osobu. Zaměstnavatel pak musí splnit podmínku, že ve vysílajícím státě běžně vykonává své činnosti.

Zdanění příjmů

Pro účely zdanění se použijí vnitrostátní právní předpisy a dohody o zamezení dvojího zdanění mezi zeměmi EU. Neexistuje žádný předpis mezi členskými státy,který by říkal, která země bude během vyslání do zahraničí danit pracovníkův příjem. 
 
Smlouvy o zamezení dvojího zdanění jasně určují zdanění jednotlivých příjmů vyslaného.  
V případě vyslání pracovníka do zahraničí na časově omezenou dobu může být takovýto pracovník považován za daňového rezidenta s povinností danit své příjmy v jeho domovské zemi, i když se mimo tuto zemi zdržuje po dobu delší než šest měsíců.

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o