Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Věcná a hodnotová podmínka daru

11. 12. 2015

Aby mohl být dar uvedený jako položka snižující základ daně, musí splnit věcnou a hodnotovou podmínku.

Věcná podmínka

Musí se jednat o dary poskytnuté obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území Česka, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek, a to na financování:

  • vědy a vzdělání
  • výzkumných a vývojových účelů
  • kultury
  • školství

Hodnotová podmínka

  • hodnota každého poskytnutého daru (samostatně) činí alespoň 2.000 Kč, a
  • v úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně sníženého o odčitatelné; pouze v případě poskytnutí darů vysokým školám a veřejným výzkumným institucím lze základ daně snížit nejvýše o dalších 5 %
  • hodnotou daru je nejvýše daňová zůstatková cena hmotného majetku nebo hodnota zachycená v účetnictví podle účetních předpisů u ostatního majetku

Co dále potřebujete vědět o účtování darů

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o