Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Novela zákona o daních z příjmu srozumitelně!

13. 2. 2015

Od ledna 2015 platí novela zákona o dani z příjmů. Změny, které obsahuje, se týká většiny populace a je jich opravdu hodně. Změny jsou často popisovány příliš odborně. Proto jsme připravili přehled hlavních změn jazykem podnikatelů, nikoli právníků.

Změny pro zaměstnance

Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a každé další dítě

Příjemnou zprávou pro rodiče, kteří mají dvě a více dětí, je zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a každé další dítě, tzv. sleva na děti. Jedná se o 2.400 Kč ročně vyšší zvýhodnění v případě druhého dítěte a 3.600 Kč ročně u třetího a dalšího dítěte. Sleva na děti je jedním způsobem, jak si zaměstnanci mohou snížit daňový základ. Uplatnit zvýhodnění může vždy jen jeden z rodičů. Od roku 2015 mohou tedy rodiče uplatnit daňové zvýhodnění:

•          1 dítě – 13.404 Kč ročně

•          2. dítě – 15.804 Kč ročně

•          3. a další dítě – 17.004 Kč ročně

„Nárok na daňové zvýhodnění na děti má každý rodič, který je zaměstnaný, a z jeho mzdy jsou odváděny daně,“ říká Jan Vaněk z účetní firmy Tigra. Stejně jako je mu každý měsíc odečtena sleva na poplatníka, tak je mu odečteno i daňové zvýhodnění na děti.

Školkovné

Další novinkou pro rodiče bude možnost zažádat si o snížení daňové povinnosti o 8.500 Kč na každé dítě, které chodí do školky, tzv. školkovné. O toto zvýhodnění bude moci zažádat jen jeden z rodičů. Pro uplatnění budou rodiče potřebovat potvrzení ze strany školky a potvrzení partnera, že školkovné neuplatňuje. O toto zvýhodnění budou rodiče moci zažádat již za rok 2014. Jedná se o roční slevu z vypočítaných daní.

Daňové přiznání za osvobozené příjmy

Osvobozené příjmy, tedy příjmy ze kterých se neodvádí daň z příjmů.Tyto příjmy se neuvádí v daňovém přiznání a jedná se např. o příjmy z příležitostné činnosti nebo loterií. Od 1. 1. 2015 by se pak měli všechny osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámit správci daně (finančnímu úřadu). Opatření má snížit daňové úniky.  Za nedodržení této povinnosti hrozí sankce:

•          0,1 % z neoznámeného příjmu, pokud oznámení podá bez výzvy správce

•          10 % z neoznámeného příjmu, pokud oznámení podá až na základě výzvy správce

•          15 % z neoznámeného příjmu, pokud oznámení nepodá ani v náhradní lhůtě

 

Příspěvek na životní pojištění

Zaměstnavatel může přispívat zaměstnanci na soukromé životní pojištění. Součástí tohoto pojištění je investiční složka, tedy finance, které může zaměstnanec dle svého uvážení investovat do různých fondů. Je jasně stanoveno, která část měsíčního příspěvku jde na pojistnou část a která na investiční. Pokud bude zaměstnavatel přispívat zaměstnanci na investiční část životního pojištění, příspěvek nebude osvobozen od daně, jak tomu bylo do letošního roku.

Změny pro seniory

Jak bude vypadat zdanění seniorů od roku 2015? Budou moci opět uplatňovat základní slevu na poplatníka, která v současné době činí 24.840 Kč. Navíc mohou zažádat o vrácení slevy na dani za rok 2014 i 2013, kdy byli o tuto slevu ochuzeni.

Pokud ovšem jejich roční příjmy překročí 840.000 Kč ročně, budou muset z penze odvádět 15% daň. Zároveň budou muset zdanit důchod, který překoná hranici 25.500 Kč měsíčně.

Změny pro podnikatele

Omezení paušálních výdajů

Tzv. paušální výdaje (% z příjmů bez nutnosti vést daňovou evidenci) budou omezeny maximální hodnotou. „Podnikatelé, živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné budou moct k uplatnění výdajů využívat paušály jen v případě, že jejich roční příjmy nepřesáhnou dva miliony korun,“ doplňuje Vaněk. V případě vysokých nákladů je možné přejít na daňovou evidenci a daně optimalizovat

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o